Časté dotazy ohledně vyhledávání a výkonu

Systém vyhledávání a objevování YouTube pomáhá divákům najít videa, která chtějí sledovat, a snaží se maximalizovat dlouhodobou spokojenost uživatelů. Projděte si odpovědi na časté dotazy ohledně výkonu vašich videí a kanálu.

Časté dotazy k vyhledávání a objevování

Podle čeho YouTube vybírá, která videa bude propagovat?

Náš systém doporučení vybírá nejlepší nabídku videí pro diváky s ohledem na tyto parametry:
 • Co diváci sledují
 • Co diváci nesledují
 • Kolik času tráví divák sledováním
 • Líbí se a nelíbí se
 • Zpětná vazba „Nezajímá mě“
 • Průzkumy spokojenosti

Jak mohu svá videa propagovat širšímu publiku?

Když na YouTube chcete dosáhnout úspěchu, nemusíte být odborníkem na algoritmy a analýzu – stačí, když se zaměříte na své publikum. Náš systém doporučení videa nepropaguje. Když divák navštíví YouTube, systém se mu snaží nabídnout video, které je pro něj nejvhodnější. Videa se řadí podle výkonu a relevance pro konkrétní publikum.

Podle čeho se videa řadí na domovské stránce?

Domovská stránka je to, co diváci uvidí, když spustí aplikaci YouTube nebo navštíví web YouTube.com. Tady se snažíme každému uživateli zobrazovat nejrelevantnější, personalizovaná doporučení. Když diváci navštíví domovskou stránku, zobrazí jim YouTube videa z odběrů. Zobrazí se také videa sledovaná podobnými diváky a nová videa. Videa se vybírají podle těchto kritérií:
 • Výkon – Například jak moc video zaujalo a uspokojilo podobné diváky.
 • Historie sledování a vyhledávání – Jak často divák sleduje daný kanál nebo téma a kolikrát mu už bylo konkrétní video zobrazeno.

Jak se vybírají videa na kartu Trendy?

Fungování karty Trendy je popsáno v tomto článku.

Podle čeho se videa řadí v doporučeních „Další v pořadí“?

Navrhovaná videa jsou divákům doporučována u přehrávaného videa pod označením „Další v pořadí“. Navrhovaná videa jsou uspořádána tak, aby měl divák k dispozici nabídku, ze které si vybere k dalšímu přehrávání. Tato videa často souvisejí s videem, které divák sleduje, ale mohou být vybírána i na základě historie sledování.

Jak jsou videa řazena ve Vyhledávání?

Podobně jako vyhledávací systém Google i vyhledávání na YouTube se snaží nabídnout nejvhodnější výsledky podle zadaných klíčových slov. Videa jsou řazena na základě těchto faktorů:
 • Jak dobře se shoduje nadpis, popis a obsah videa s vyhledáváním.
 • Která videa mají při vyhledání největší zapojení.
Upozornění: Výsledky vyhledávání nejsou seznamem nejsledovanějších videí pro dané vyhledávání.

Pokud dojde ke změně názvu nebo miniatury videa, ovlivní to jeho výběr algoritmem?

Může se to stát, ale hlavně proto, že naše systémy reagují na interakci diváků s videem, nikoli na změnu názvu nebo miniatury. Pokud video vypadá jinak, může se změnit způsob interakce diváků, kteří ho uvidí. Změna názvu a miniatury může být efektivní způsob, jak získat větší počet zhlédnutí. Pokud ale něco funguje, neměňte to.

Jak mohu optimalizovat název a miniaturu videa upoutání pozornosti?

Název a miniaturu videa můžete optimalizovat pomocí následujících tipů:

 • Ujistěte se, že miniatura splňuje naše zásady pro miniatury.
 • Používejte u svých videí vhodné názvy, které přesně vystihnou jejich obsah.
 • Vytvářejte miniatury, které prezentují obsah videa.
 • Nepoužívejte zavádějící ani křiklavé názvy či miniatury. Tyto metody mohou od vašeho kanálu odradit potenciální nové diváky. Může to také vést k nahlášení vašeho videa, což snižuje pravděpodobnost, že bude vaše video doporučováno novým divákům.

Ovlivňuje stav zpeněžení (žlutá ikona) objevování mého videa?

Ne. Náš systém vyhledávání a doporučení neví, která videa jsou zpeněžována. Soustředíme se na doporučování videí, která diváky uspokojují, bez ohledu na to, zda jsou zpeněžována. Pokud video obsahuje násilný nebo explicitní obsah, může u něj být zpeněžení zrušeno. Je také možné, že nebude doporučováno velkému množství diváků, protože pro některé uživatele není vhodné. V takovém případě není omezení doporučování způsobeno zrušením zpeněžení, ale obsahem videa.

Jak důležité jsou štítky?

Nejsou důležité. Štítky slouží především k opravě běžných překlepů (například pokud lidé místo YouTube napíšou Jutube nebo Yutube).

Když nastavím polohu svého kanálu na konkrétní zemi/region, pomůže mi to oslovit více diváků z této lokality? Například pokud uvedu, že se kanál nachází v USA, i když jsem v Brazílii.

Ne. Nastavení polohy se při doporučování videí na YouTube nevyužívá.

Mají na doporučení vliv lajky a dislajky?

Trochu ano. Lajky a dislajky jsou jeden ze stovek faktorů, které při doporučování zohledňujeme. Náš systém doporučování se učí z toho, jestli si diváci dané video vybírají ke sledování. Systém zaznamenává, jakou část videa divák sleduje a jestli je spokojený. Celkový výkon videa se pak určuje na základě kombinace různých faktorů.

Pokud video nahraju jako neveřejné a později ho změním na veřejné, ovlivní to jeho výkon?

Ne. Záleží na tom, jak na ně diváci reagují po zveřejnění.

Časté dotazy k výkonu

Pokud má některé z mých videí nižší výkon, poškodí to můj kanál?

Záleží jen na tom, jak diváci reagují na konkrétní video, které jim doporučíme. Při rozhodování o tom, která videa jsou pro diváka nejvhodnější, spoléhají naše systémy na signály na úrovni videa a publika. K poklesu celkového počtu zhlédnutí kanálu může dojít v případě, pokud diváci přestanou sledovat většinu vašich videí, i když jim je doporučíme.

Pokud si dám od nahrávání videí na nějakou dobu pauzu, poškodí to výkon mého kanálu?

Pokud potřebujete pauzu, odpočinek rozhodně doporučujeme. Sledovali jsme tisíce kanálů, které udělaly přestávku, a nezjistili jsme žádný vztah mezi délkou pauzy a změnami v počtu zhlédnutí. Jen upozorňujeme, že po skončení přestávky může nějakou dobu trvat, než se publikum znovu vrátí k běžnému sledování vašeho obsahu.

Je nutné nahrávat denně nebo alespoň jednou týdně?

Ne. V průběhu let jsme provedli řadu průzkumů a zjistili jsme, že nárůst počtu zhlédnutí nesouvisí s frekvencí nahrávání. Řada autorů má se svými diváky silný vztah díky kvalitě svých videí, nikoli kvůli jejich množství. Doporučujeme, abyste o sebe pečovali a předcházeli vyhoření – je to výhodné pro vaši osobní pohodu i pro vaše publikum.

Kdy je nejlepší čas publikovat videa?

Čas publikování nemá vliv na dlouhodobý výkon videa. Náš systém doporučení se snaží nabízet správná videa správným divákům bez ohledu na to, kdy bylo video nahráno. U některých formátů je ale čas publikování důležitý – například u živých přenosů nebo premiér. Pokud chcete vědět, na kdy naplánovat premiéru nebo živé vysílání, vyzkoušejte přehled Kdy jsou vaši diváci na YouTube v nástroji YouTube Analytics.
Pokud videa publikujete v době, kdy jsou vaši diváci nejaktivnější, podpoříte tím sledovanost brzy po nahrání. Na dlouhodobou sledovanost to však nemá vliv.

Co je důležitější: průměrný zhlédnutý procentní podíl, nebo průměrná doba sledování?

Při posuzování zapojení publika sledují naše systémy absolutní a relativní celkovou dobu sledování. Doporučujeme zvolit stejný přístup. Přejeme si, aby byla úspěšná jak krátká, tak dlouhá videa. Doporučujeme proto vytvářet videa takové délky, která vhodně odpovídá obsahu. Obecně lze říct, že relativní doba sledování je důležitější u krátkých videí a absolutní doba sledování je důležitější u delších videí. Zkuste si v přehledu míry udržení publika zjistit, jak dlouho jsou vaši diváci ochotni videa sledovat, a podle toho svůj obsah upravte.

Proč mám nižší počty zhlédnutí než počet odběratelů?

Počet odběratelů uvádí, kolik diváků se přihlásilo k odběru a sledování vašeho kanálu YouTube. Nejedná se o počet diváků, kteří sledují vaše videa. Každý divák se průměrně přihlásí k odběru desítek kanálů a stává se, že nesleduje každé nově nahrané video v kanálech, které odebírá. Je také obvyklé, že jsou uživatelé přihlášeni k odběru kanálů, které už nesledují. Podrobnější informace o svém publiku najdete v nástroji YouTube Analytics.

Proč můj kanál zaznamenává méně návštěv z domovské stránky nebo navrhovaných videí?

Sledovanost kanálu může průběžně stoupat nebo klesat z různých důvodů. Některé z nejčastějších příčin poklesu sledovanosti z doporučení:
 • Vaši diváci sledují na YouTube více jiných videí a kanálů.
 • Vaši diváci tráví na YouTube méně času.
 • Vytvořili jste několik videí s vysokým výkonem nebo virálních videí, ale jejich diváci se k vám nevrátili pro další obsah.
 • Nahráváte méně často než obvykle.
 • Oblíbenost témat vašich videí klesá.
Nezapomeňte, že zájmy publika se mohou v průběhu času měnit. Doporučujeme průběžně experimentovat s novými tématy a formáty. Když si chce autor budovat publikum, musí pečovat o své stávající diváky a zároveň se snažit přilákat nové.

Jedno z mých starších videí nedávno zaznamenalo nárůst zájmu. Jak je to možné?

Běžně se stává, že diváci projeví zájem o starší video. Mnozí diváci nesledují videa v chronologickém pořadí ani nevybírají na základě toho, kdy bylo video zveřejněno. Pokud diváci projeví zájem o starší video, může to mít několik příčin:
 • Vzrostl zájem o téma daného videa.
 • Váš kanál objevují noví diváci a přehrávají si vaše stará videa.
 • Diváci vaše video volí častěji, když ho vidí v doporučené nabídce.
 • Uvedli jste nové video v sérii a vyzvali jste diváky ke sledování starších epizod.
Když začne starší video zaznamenávat větší návštěvnost, zamyslete se nad tím, jaký typ videa byste mohli vytvořit příště, abyste tyto diváky motivovali k dalšímu sledování.

Jak výkon videa ovlivňuje označení „Určeno pro děti“?

Videa označená jako určená pro děti budou s větší pravděpodobností doporučena spolu s jinými videi pro děti. Obsah, který není správně označen, nemusí být doporučován vedle jiných podobných videí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false