Tipy pro optimalizaci vyhledání videí

Všechna videa nahraná na YouTube musí splňovat smluvní podmínkypokyny pro komunitu YouTube. Ne každý obsah přijatelný na YouTube je také vhodný pro vkládání reklam Google. Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty poskytují informace o tom, jakým způsobem YouTube rozhoduje o zobrazování reklam u vašeho obsahu.

Vyhledávací systém YouTube má dva hlavní účely: pomáhá divákům nalézt videa, která chtějí sledovat, a snaží se také maximalizovat jejich dlouhodobý zájem a uspokojení. Následující tipy vám pomohou optimalizovat vaše videa tak, aby je diváci snáze nalezli.

Použijte popisné a odpovídající názvy a miniatury

Název a miniatura videa jsou to první, co diváci uvidí, když jim video navrhneme. Při vytváření obsahu, který diváky zaujme, využijte tyto tipy:

 • Používejte u svých videí vhodné názvy, které přesně vystihnou jejich obsah.
 • Vytvářejte miniatury, které prezentují obsah videa. 
 • Chcete-li oslovit širší okruh diváků, zvažte překlad názvu, popisu a titulků. Můžete využít pomoc komunity.

Nepoužívejte zavádějící ani křiklavé názvy či miniatury

Někteří autoři tento postup využívají pro zvýšení počtů kliknutí nebo prodloužení doby sledování. Zpětná vazba od diváků a údaje o výkonu naší platformy však ukazují, že takový přístup může potenciální nové diváky od vašeho kanálu i od YouTube odradit. 

Naším cílem je pomoci divákům nalézt videa, která chtějí sledovat, a také maximalizovat jejich dlouhodobý zájem a uspokojení. Zavádějící nebo křiklavé názvy či miniatury mají na uspokojení a zájem diváků negativní vliv. Diváci mohou zavádějící či bulvární videa nahlašovat, a také to často dělají. Při rozhodování o našich doporučeních k těmto hlášením přihlížíme a bereme také v potaz řadu dalších signálů od diváků, například míru udržení publika, označení Líbí se a Nelíbí se nebo zpětnou vazbu od diváků. Novým divákům pravděpodobně nedoporučíme videa s názvy nebo miniaturami, které jsou:

 • Podvodné či zavádějící: neodpovídají obsahu videa.
 • Šokující: obsahují urážlivé nebo nepřijatelné výrazy.
 • Odpuzující: obsahují nevhodné či odpudivé výjevy.
 • Násilné: zbytečně propagují násilí nebo zneužívání.
 • Nevhodné: popisují sexuální nebo lascivní chování.
 • Přehnaně výrazné: Přehnaně zdůrazňují názvy pomocí VELKÝCH PÍSMEN nebo vykřičníků (!!!!!).

Příklad: Řekněme, že máte video, ve kterém vyjadřujete svůj názor na nějakou tragickou událost. Nevkládejte do názvu ani popisu urážlivé výrazy a nepoužívejte zvýraznění velkými písmeny. Jako miniaturu také nepoužívejte příliš názorný obrázek, který může diváky urazit nebo šokovat. Další tipy a příklady najdete v této lekci Akademie autorů.

 

Udržte si zájem diváků pomocí pokročilých postupů

 • Naučte se videa efektivně upravovat: vytvořte přitažlivý začátek videa a potom využijte techniky programování, brandingu a prezentace k udržení a zvyšování zájmu po celou dobu trvání videa.
 • Vybudujte si diváckou základnuodběratelé vašeho kanálu jsou vaši nejoddanější fanoušci, kteří vždy obdrží oznámení o nových videích a seznamech videí.
 • Zapojte své publikum: zapojte diváky do svých videí, povzbuzujte je ke komentářům a v obsahu videí s nimi komunikujte.

Organizace a programování obsahu

 • Organizujte a vybírejte videa na svém kanálu tak, abyste prodloužili trvání relace sledování vašeho obsahu, například pomocí seznamů videí seriálů.
 • Vytvořte pravidelný časový rozvrh nahrávání nových videí, aby diváci mohli sledovat celé sady videí najednou, a ne jen jednotlivá videa. Můžete dokonce i naplánovat čas zveřejnění videa.

V přehledech sledujte, co funguje

Pomocí karty Oslovení diváků ve službě YouTube Analytics můžete zjistit, odkud pocházejí vaše zhlédnutí.

 • Zdroje návštěvnosti: Zjistěte, kde uživatelé nacházejí váš obsah.
 • Zobrazení a jejich souvislost s celkovou dobou sledování: Podívejte se, jak zobrazení miniatur vedlo ke zhlédnutí vašich videí a přispělo k celkové době sledování.

Karta Tržby v nástroji YouTube Analytics uvádí, která videa diváci vydrží sledovat.

 • Nejlepší videa: Zjistěte, která vaše videa mají nejdelší celkovou dobu sledování.
 • Průměrná doba sledování: Zjistěte, jak dlouho jsou diváci zapojeni a sledují jednotlivá videa.

Pochopte, jak diváci objevují vaše videa s označením „určeno pro děti“

Cílem systémů vyhledávání a objevování je pomoci uživatelům najít videa, která chtějí sledovat, a spojit diváky s oblíbeným obsahem – včetně obsahu určeného pro děti. Snažíme se uživatelům poskytovat obsah, který je zajímá, a zprostředkovávat jim na YouTube kvalitní zážitek. Videa označená jako určená pro děti budou s větší pravděpodobností doporučena spolu s jinými videi pro děti. Aby se obsah dostal ke správnému publiku, je důležité ho přesně navrhnout jako určený nebo neurčený pro děti
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?