Chính sách về việc kiếm tiền trên YouTube Shorts

Mô hình chia sẻ doanh thu trên YouTube Shorts đã bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Tìm hiểu thêm về những thay đổi mới trong điều khoản của Chương trình Đối tác YouTube.

Những đối tác tham gia kiếm tiền có thể kiếm thu nhập từ quảng cáo được xem giữa các video trên trang Shorts. Mô hình chia sẻ doanh thu mới này đã thay thế Quỹ YouTube Shorts.

Những chính sách áp dụng cho việc kiếm tiền trên YouTube Shorts

Nếu bạn đang kiếm tiền trên YouTube thì kênh của bạn cần phải tuân thủ các chính sách về việc kiếm tiền trên kênh YouTube, bao gồm cả chính sách của chúng tôi về nội dung lặp lại và nội dung sử dụng lại. Những nguyên tắc này cũng bao gồm Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ và chính sách về bản quyền trên YouTube, cũng như Chính sách chương trình của Google AdSense.

Bật chế độ chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts

Để bắt đầu chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts, các đối tác tham gia kiếm tiền cần phải chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts, trong đó có những điều khoản cho phép bạn kiếm tiền từ quảng cáo và YouTube Premium trên trang Shorts. Mô hình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts sẽ áp dụng cho các lượt xem video ngắn đủ điều kiện trên kênh của bạn kể từ ngày bạn chấp nhận. Những lượt xem video ngắn tích luỹ được trước khi bạn chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts sẽ không đủ điều kiện được chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts.

Nội dung phù hợp để chạy quảng cáo

Mọi nội dung kiếm tiền từ quảng cáo đều phải tuân thủ nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo của chúng tôi. Trên Shorts, chỉ lượt xem của những nội dung tuân thủ nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo mới đủ điều kiện được chia sẻ doanh thu.

Lượt xem video ngắn không đủ điều kiện

Để tính các khoản thanh toán, YouTube sẽ không tính lượt xem các video ngắn không đủ điều kiện. Ví dụ về những trường hợp có thể có lượt xem video ngắn không đủ điều kiện: 

 • Các video ngắn không phải là video gốc, chẳng hạn như đoạn video chưa chỉnh sửa trích từ các bộ phim hoặc chương trình truyền hình khác, video đăng tải lại nội dung của các nhà sáng tạo khác trên YouTube hoặc nền tảng khác, hoặc video tổng hợp mà không thêm nội dung nguyên gốc
 • Lượt xem video ngắn ảo hoặc giả tạo, chẳng hạn như lượt xem của bot tự động nhấp hoặc bot di chuyển lên/xuống
 • Lượt xem của những video ngắn không tuân thủ nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo

Những định dạng quảng cáo đủ điều kiện tham gia mô hình chia sẻ doanh thu trên Shorts

MỚI: Doanh thu từ quảng cáo trên Shorts, những cách mới để tham gia YPP và Super Thanks trên Shorts!

Phần doanh thu chia sẻ là doanh thu từ quảng cáo được xem giữa các video trên Trang Shorts. Lượt xem video ngắn chỉ được nhận phần doanh thu chia sẻ từ quảng cáo trên Trang Shorts, tách biệt với việc kiếm tiền từ video dài trên Trang xem.

Cách hoạt động của mô hình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts

MỚI: Chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts

Chỉ những đối tác tham gia kiếm tiền đã chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts mới có thể kiếm doanh thu từ quảng cáo trên Shorts.

Mô hình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts có 4 bước:

 1. Gộp doanh thu từ quảng cáo trên Trang Shorts. Mỗi tháng, doanh thu từ những quảng cáo chạy giữa các video trên Trang Shorts sẽ được cộng lại và dùng để đền đáp các nhà sáng tạo video ngắn, đồng thời góp phần chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. 
   
 2. Tính toán Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. Doanh thu từ quảng cáo trên Trang Shorts sau đó sẽ được phân bổ vào Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo dựa trên số lượt xem và mức sử dụng nhạc trong các video ngắn mà những nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền tải lên. 
  • Nếu một nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền đăng tải video ngắn không có nhạc, thì toàn bộ doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó sẽ được chuyển vào Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo.
  • Nếu một nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền đăng tải video ngắn có nhạc, thì YouTube sẽ phân chia doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và các đối tác âm nhạc dựa trên số lượng bản nhạc được sử dụng.
Ví dụ: Nếu một nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền đăng tải video ngắn có 1 bản nhạc, thì một nửa doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó sẽ được phân bổ cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và một nửa còn lại sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. Nếu video ngắn sử dụng 2 bản nhạc thì 1/3 doanh thu liên quan đến lượt xem của video đó sẽ được phân bổ cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và 2/3 còn lại sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. 
 1. Phân bổ doanh thu trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. Tổng doanh thu trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo được phân bổ cho những nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền dựa trên số lượt xem của họ trên tổng số lượt xem video ngắn của những nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền ở mỗi quốc gia. Ví dụ: Trong tổng số lượt xem đủ điều kiện của những video ngắn mà các nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền tải lên, nếu một nhà sáng tạo có 5% lượt xem trong đó, thì nhà sáng tạo này sẽ được phân bổ 5% doanh thu trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo.
   
 2. Áp dụng tỷ lệ chia sẻ doanh thu. Các nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền sẽ giữ 45% doanh thu được phân bổ, dù họ có sử dụng nhạc hay không.

Những khoản không được tính vào Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo:

 • Doanh thu liên quan đến lượt xem video ngắn của những nhà sáng tạo chưa chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts hoặc chưa đủ điều kiện kiếm tiền từ video ngắn. Khoản doanh thu này sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc và/hoặc được YouTube giữ lại. 
 • Doanh thu liên quan đến lượt xem của những video ngắn do các đối tác âm nhạc tải lên.
 • Doanh thu liên quan đến lượt xem của những video ngắn được xác định là không đủ điều kiện.
 • Doanh thu liên quan đến quảng cáo xuất hiện ngay lúc Trang Shorts mở ra trước khi người dùng xem video ngắn (ví dụ: quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube Shorts).
 • Doanh thu liên quan đến quảng cáo xuất hiện trên các trang điều hướng trong trình phát Shorts.

Tìm hiểu qua ví dụ

Hãy cùng xem xét một ví dụ giả định để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của mô hình này.

Ví dụ giả định

Giả sử bạn là một nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền và bạn đăng tải video ngắn có 1 bản nhạc. Sau đây là cách chúng tôi tính thu nhập mà video ngắn đó kiếm được ở Quốc gia A trong tháng này.

 • Ở Quốc gia A có tổng cộng 100 triệu lượt xem video ngắn và tất cả đều là lượt xem của video ngắn do các nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền tải lên.
 • Những quảng cáo phát giữa các video ngắn trên Trang Shorts kiếm được 100.000 đô la Mỹ.
 • 20% video ngắn trong số đó sử dụng 1 bản nhạc. Do đó, 90.000 đô la Mỹ sẽ được phân bổ cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và 10.000 đô la Mỹ sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc.
 • Video ngắn của bạn có 1 triệu lượt xem. Như vậy, bạn sẽ được phân bổ 1% trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo, tức là 900 đô la Mỹ. Khoản tiền phân bổ cho bạn từ Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo sẽ không bị ảnh hưởng dù bạn có sử dụng nhạc hay không.
 • Sau đó, tỷ lệ chia sẻ doanh thu là 45% sẽ áp dụng vào khoản tiền phân bổ cho bạn. Như vậy, bạn kiếm được 405 đô la Mỹ từ lượt xem video ngắn của mình ở Quốc gia A.

Việc sử dụng nội dung của bên thứ ba trong video ngắn

Trong một số trường hợp, khi một video ngắn sử dụng nội dung của bên thứ ba hoặc nội dung được phối lại, số lượt xem được phân bổ cho video ngắn đó sẽ được chia giữa người tải lên và tất cả các chủ sở hữu quyền bên thứ ba (chủ sở hữu của những nội dung khác được dùng trong video ngắn) để tính Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo và phần doanh thu chia sẻ cho các nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền. Những chính sách sau đây mô tả cách quy trình này diễn ra. Chúng tôi có thể cập nhật những chính sách này và sẽ thông báo cho bạn nếu có thay đổi.

 • Ảnh hưởng của việc sử dụng nội dung của bên thứ ba đối với Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. Trong quá trình tính Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo, chỉ nội dung nhạc do các đối tác của YouTube trong ngành âm nhạc cung cấp hoặc do công cụ Nhạc tạo sinh tạo ra mới được ghi nhận là có đóng góp cho video ngắn. Như vậy, chỉ khi nội dung nhạc được sử dụng trong video ngắn, thì số lượt xem và doanh thu liên quan được phân bổ cho Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo mới giảm. Hiện tại, không có danh mục nội dung nào khác của bên thứ ba được ghi nhận là có đóng góp vào video ngắn, kể cả khi nội dung đó được đặt chính sách kiếm tiền qua Content ID. Tuy nhiên, chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển mô hình kiếm tiền cho các danh mục nội dung khác. 
  • Những ví dụ ở trên cho thấy cách phân chia lượt xem và doanh thu liên quan để tính Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo khi nội dung nhạc được dùng trong video ngắn.
 • Ảnh hưởng của việc sử dụng nội dung của bên thứ ba đối với các khoản tiền phân bổ từ Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo. Khi thanh toán phần chia sẻ trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền, chúng tôi phân bổ cho mỗi nhà sáng tạo trong số đó 100% doanh thu dựa trên số lượt xem video ngắn của họ, dù video ngắn của họ có chứa nhạc hay không (bao gồm cả nhạc do công cụ Nhạc tạo sinh tạo ra). Do đó, việc sử dụng nhạc trong video ngắn sẽ không ảnh hưởng đến khoản tiền phân bổ của một nhà sáng tạo trong Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo, cũng như không ảnh hưởng đến tỷ lệ chia sẻ doanh thu của người đó.

Chia sẻ doanh thu từ gói thuê bao YouTube Premium trên Shorts

YouTube Premium là một gói thuê bao có tính phí. Khi mua gói này, người dùng được xem nội dung không có quảng cáo, phát trong nền, tải nội dung xuống và tận hưởng ứng dụng YouTube Music bằng gói đặc biệt. Các đặc quyền này cũng áp dụng cho lượt xem trên Shorts. 

YouTube sẽ trả 45% doanh thu ròng từ YouTube Premium được phân bổ cho các nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền trên Shorts. Một phần doanh thu từ YouTube Premium sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. Khoản thanh toán cho từng nhà sáng tạo được tính dựa trên tỷ lệ số lượt xem video ngắn của họ từ người đăng ký Premium ở mỗi quốc gia.

Cách xem doanh thu từ quảng cáo trên Trang Shorts

YouTube Analytics sẽ bắt đầu trình bày doanh thu ước tính hằng ngày từ quảng cáo trên Trang Shorts kèm theo các chỉ số khác về hiệu suất khi những thông tin này được cung cấp hoặc từ ngày mà bạn bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo trên Shorts. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra doanh thu của bạn trên YouTube.

Lịch trình hiện tại đối với các ngưỡng thanh toán và chi tiết khác trên AdSense cho YouTube sẽ được áp dụng. Tìm hiểu thêm về AdSense cho YouTube.

Trình quản lý nội dung trong Studio

Đối với người dùng Trình quản lý nội dung trong Studio, tính năng tải báo cáo xuống sẽ ra mắt vào giữa tháng 3 năm 2023 và chỉ dành cho những đối tác ngoài ngành âm nhạc. Những báo cáo này sẽ chứa thông tin chi tiết về doanh thu phân theo ngày và quốc gia/khu vực đối với mọi video ngắn đang kiếm tiền do các đối tác phù hợp tải lên.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về hiệu suất video ngắn? Xem ngay các mẹo hay dành cho nhà sáng tạo về YouTube Analytics!

Tìm hiểu thêm về việc kiếm tiền trên YouTube Shorts 

Vì sao doanh thu từ quảng cáo trên Shorts được gộp lại?

Video ngắn sử dụng định dạng quảng cáo khác với video dài nên chúng tôi phải áp dụng một mô hình chia sẻ doanh thu riêng. Bằng cách gộp và phân bổ doanh thu dựa trên tỷ lệ lượt xem, chúng tôi muốn đền đáp tất cả những nhà sáng tạo có tham gia kiếm tiền – những người góp phần tạo nên trải nghiệm trên Shorts, chứ không chỉ là những người để quảng cáo chạy bên cạnh video của họ. Ngoài ra, mô hình này còn giúp đơn giản hoá những vấn đề phức tạp liên quan đến việc cấp phép sử dụng nhạc, giúp các nhà sáng tạo hiện thực hoá tầm nhìn sáng tạo mà không phải lo lắng về việc kiếm ít tiền hơn do sử dụng nhạc.

Nhà sáng tạo có thực sự nhận được 45% doanh thu từ video ngắn không?

Mỗi tháng, doanh thu từ những quảng cáo xuất hiện giữa các video trên Trang Shorts sẽ được gộp lại và dùng để đền đáp các nhà sáng tạo video ngắn cũng như để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc. Trong tổng số tiền được phân bổ cho nhà sáng tạo (còn gọi là Doanh thu gộp cho các nhà sáng tạo), nhà sáng tạo giữ 45% doanh thu, bất kể họ có sử dụng nhạc trong video ngắn hay không.

Cụ thể, "nhạc" có nghĩa là gì?

Trong bối cảnh video ngắn, "nhạc" là nội dung do các đối tác của YouTube trong ngành âm nhạc cung cấp hoặc xác nhận quyền sở hữu. Những nội dung này có thể bao gồm âm thanh hoặc bản nhạc thực tế, video nhạc hoặc nội dung khác liên quan đến âm nhạc như buổi phỏng vấn nghệ sĩ. Nội dung nhạc do công cụ Nhạc tạo sinh tạo ra cũng thuộc danh sách này.

Tôi có thể tiếp tục kiếm tiền bằng Quỹ Shorts không?
Không. Kể từ khi mô hình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, nhà sáng tạo sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền từ Quỹ Shorts nữa. Chúng tôi dự kiến phần lớn nhà sáng tạo nhận thưởng từ Quỹ Shorts sẽ kiếm được nhiều tiền hơn theo mô hình chia sẻ doanh thu mới này và mô hình này cũng sẽ thay thế Quỹ Shorts. Giữa tháng 2 năm 2023, chúng tôi sẽ gửi loạt lời mời nhận thưởng từ Quỹ Shorts sau cùng cho hoạt động trong tháng 1 và sẽ thanh toán trong tháng 3 (theo các yêu cầu và ngưỡng thanh toán của chúng tôi).

Video ngắn của tôi có trong Trang Shorts nhưng tôi không kiếm được doanh thu. Tôi có thể kiếm tiền từ những quảng cáo đó mà không cần tham gia Chương trình Đối tác YouTube không?

Không. Chỉ những đối tác tham gia kiếm tiền đã chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts mới có thể kiếm doanh thu từ quảng cáo và YouTube Premium trên Shorts. Phần doanh thu còn lại sẽ được dùng để chi trả các chi phí liên quan đến giấy phép sử dụng nhạc hoặc được YouTube giữ lại.
Làm cách nào để biết video ngắn của tôi có đang kiếm doanh thu từ quảng cáo hay không? Nếu tôi muốn ngừng kiếm doanh thu từ quảng cáo trên Shorts thì sao?

Kể từ ngày bạn chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts, lượt xem video ngắn trên kênh của bạn sẽ được xem xét chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts. Lượt xem của những video ngắn được tải lên sau ngày 1 tháng 2 năm 2023 cũng sẽ tự động được xem xét chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts. Trong quá trình tải lên, bạn không cần phải bật tính năng kiếm tiền cho video ngắn giống như đối với video dài. Những lượt xem video ngắn tích luỹ được trước khi bạn chấp nhận Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts sẽ không đủ điều kiện được chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts.

Sau khi tải video ngắn lên, bạn có thể xem trạng thái kiếm tiền của video đó trong phần Nội dung của YouTube Studio. Những video ngắn có lượt xem được cân nhắc chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trên Shorts sẽ có biểu tượng kiếm tiền màu xanh lục hoặc màu vàng. Tìm hiểu thêm về các biểu tượng khác nhau trong Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền.

YouTube Analytics cũng sẽ bắt đầu trình bày doanh thu ước tính hằng ngày từ quảng cáo trên Trang Shorts (kèm theo các chỉ số khác về hiệu suất) từ ngày mà bạn bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo trên video ngắn. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra doanh thu của bạn trên YouTube.

Nếu không còn muốn kiếm tiền từ quảng cáo đối với các lượt xem video ngắn trên kênh, bạn có thể chọn ngừng tham gia Phụ lục Kiếm tiền trên Shorts bằng cách liên hệ với Nhóm hỗ trợ nhà sáng tạo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính