Zasady zarabiania na YouTube Shorts

Dzielenie się przychodami w YouTube Shorts rozpoczęło się 1 lutego 2023 roku. Dowiedz się więcej o nowych zmianach w warunkach programu partnerskiego YouTube.

Partnerzy korzystający z funkcji zarabiania mogą zarabiać na reklamach wyświetlanych między filmami na karcie Shorts. Ten nowy model udziału w przychodach zastąpił dotychczasowy Fundusz YouTube Shorts.

Zasady zarabiania na YouTube Shorts

Jeśli zarabiasz w YouTube, Twój kanał musi być zgodny z zasadami zarabiania na kanale w YouTube, w tym z zasadami dotyczącymi powtarzających się i ponownie wykorzystywanych treści. Oznacza to, że musi być również zgodny z wytycznymi dla społeczności, Warunkami korzystania z usługi, zasadami dotyczącymi praw autorskich oraz Zasadami programu Google AdSense.

Jak włączyć udział w przychodach z reklam w Shorts

Aby zyskać udział w przychodach z reklam w Shorts, partnerzy korzystający z funkcji zarabiania muszą zaakceptować Moduł dotyczący zarabiania na filmach Short, czyli warunki zarabiania na reklamach i treściach YouTube Premium na karcie Shorts. Dzielenie się przychodami z reklam w Shorts będzie miało zastosowanie w przypadku kwalifikujących się wyświetleń filmów Short na Twoim kanale od dnia zaakceptowania modułu. Wyświetlenia filmów Short uzyskane przed zaakceptowaniem Modułu dotyczącego zarabiania na filmach Short nie kwalifikują się do udziału w przychodach z reklam na karcie Shorts.

Treści odpowiednie do wyświetlania reklam

Wszystkie treści wykorzystywane do zarabiania na reklamach muszą być zgodne z naszymi wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. W przypadku filmów Short do dzielenia się przychodami będą kwalifikować się tylko wyświetlenia treści zgodnych z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.

Niekwalifikujące się wyświetlenia filmów Short

Na potrzeby obliczania płatności YouTube nie będzie wliczać niekwalifikujących się wyświetleń filmów Short. Przykłady niekwalifikujących się wyświetleń filmów Short: 

Formaty reklam odpowiednie do otrzymywania udziału w przychodach z Shorts

NOWOŚĆ: przychody z reklam i superpodziękowania w Shorts oraz nowe ścieżki do YPP

Dzielenie się przychodami dotyczy reklam wyświetlanych pomiędzy filmami na karcie Shorts. Wyświetlenia filmów Short kwalifikują się wyłącznie do dzielenia się przychodami z reklam na karcie Shorts. Jest to oddzielna funkcja w stosunku do zarabiania na długich filmach na stronie odtwarzania filmu.

Jak działa dzielenie się przychodami z reklam w Shorts

NOWOŚĆ: dzielenie się przychodami z reklam w Shorts

Na reklamach wyświetlanych na karcie Shorts mogą zarabiać tylko ci partnerzy, którzy korzystają już z funkcji zarabiania i zaakceptowali Moduł dotyczący zarabiania na filmach Short.

Dzielenie się przychodami z reklam w Shorts ma 4 etapy:

 1. Łączenie przychodów z reklam na karcie Shorts. Co miesiąc przychody z reklam wyświetlanych między filmami z karty Shorts są sumowane i wykorzystywane na wynagrodzenia dla twórców oraz na pokrycie kosztów licencjonowania muzyki. 
   
 2. Obliczanie puli środków dla twórców. Część przychodów z reklam na karcie Shorts jest następnie przeznaczana na pulę środków dla twórców na podstawie liczby wyświetleń i wykorzystania muzyki w filmach Short przesłanych przez twórców korzystających z funkcji zarabiania. 
  • Jeśli twórca korzystający z funkcji zarabiania prześle film Short bez muzyki, wszystkie przychody związane z jego wyświetleniami trafią do puli środków dla twórców.
  • Jeżeli twórca korzystający z funkcji zarabiania prześle film Short z muzyką, YouTube podzieli przychody związane z jego wyświetleniami między pulę środków dla twórców a pulę dla partnerów muzycznych, w zależności od liczby wykorzystanych utworów.
Jeśli na przykład twórca korzystający z funkcji zarabiania prześle film Short z 1 utworem, połowa przychodów związanych z jego wyświetleniami zostanie przeznaczona na pulę środków dla twórców, a druga połowa – na pokrycie kosztów licencji na muzykę. Jeżeli film Short będzie zawierać 2 utwory, jedna trzecia przychodów związanych z jego wyświetleniami zostanie przeznaczona na pulę środków dla twórców, a pozostałe dwie trzecie – na pokrycie kosztów licencji na muzykę. 
 1. Rozdział środków z puli środków dla twórców. Z łącznej kwoty stanowiącej pulę środków dla twórców przychody są rozdzielane między twórców korzystających z funkcji zarabiania na podstawie ich udziału w łącznej liczbie wyświetleń filmów Short przesłanych przez twórców, którzy korzystają z funkcji zarabiania w danym kraju. Jeśli na przykład wyświetlenia filmów Short danego twórcy będą stanowić 5% wszystkich kwalifikujących się wyświetleń filmów Short przesłanych przez twórców, którzy korzystają z funkcji zarabiania, otrzyma on 5% przychodów z puli środków dla twórców.
   
 2. Stosowanie udziału w przychodach. Twórcy korzystający z funkcji zarabiania zachowują 45% przydzielonych im przychodów, niezależnie od wykorzystania muzyki.

Przychody nieuwzględniane w puli środków dla twórców:

 • przychody związane z wyświetleniami filmów Short przesłanych przez twórców, którzy nie zaakceptowali jeszcze Modułu dotyczącego zarabiania na filmach Short lub jeszcze nie kwalifikują się do zarabiania na filmach Short (przychody te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów licencji na muzykę lub zatrzymane przez YouTube);
 • przychody związane z wyświetleniami filmów Short przesłanych przez partnerów muzycznych;
 • przychody związane z wyświetleniami filmów Short uznanych za nieodpowiednie;
 • przychody związane z reklamami wyświetlonymi po otwarciu karty Shorts, a przed wyświetleniem filmu Short (np. masthead w YouTube Shorts);
 • przychody związane z reklamami wyświetlanymi na stronach nawigacyjnych w odtwarzaczu do filmów Short.

Wyjaśnienie na przykładzie

Przyjrzyjmy się hipotetycznemu przykładowi, aby lepiej zrozumieć, jak to działa.

Przykład

Załóżmy, że jako twórca korzystający z funkcji zarabiania przesyłasz film Short zawierający 1 utwór muzyczny. Zarobki z tego filmu Short w kraju A w danym miesiącu obliczamy jak poniżej.

 • Łączna liczba wyświetleń filmów Short w kraju A wyniosła 100 milionów – wszystkie wyświetlenia dotyczą filmów Short przesłanych przez twórców korzystających z funkcji zarabiania.
 • Przychody z reklam wyświetlanych między filmami Short na karcie Shorts wyniosły 100 tys. USD.
 • 20% z tych filmów Short zawiera po 1 utworze muzycznym, więc pula środków dla twórców wynosi 90 tys. USD, a 10 tys. USD jest przeznaczane na pokrycie kosztów licencjonowania muzyki.
 • Twój film Short został wyświetlony milion razy, więc przydzielony Ci zostaje 1% kwoty z puli środków dla twórców, czyli 900 USD. Kwota przydzielona Ci z puli środków dla twórców nie zależy od wykorzystania przez Ciebie utworu muzycznego.
 • Następnie do przydzielonej Ci kwoty stosowany jest udział w przychodach wynoszący 45%, więc za wyświetlenia filmów Short w kraju A zarabiasz 405 USD.

Wykorzystanie w filmach Short treści osób trzecich

W pewnych sytuacjach, gdy film Short zawiera treści osób trzecich lub remiksy, na potrzeby obliczania kwoty w puli środków dla twórców i udziału w przychodach twórców, którzy korzystają z funkcji zarabiania, liczba jego wyświetleń zostaje podzielona między przesyłającego a osoby trzecie będące podmiotami praw autorskich (właścicieli treści wykorzystanych w filmie Short). Cały proces opisują poniższe zasady. Możemy wprowadzać w nich zmiany, o czym będziemy informować użytkowników.

 • Wpływ wykorzystywania treści osób trzecich na pulę środków dla twórców. Przy obliczaniu kwoty w puli środków dla twórców tylko treści muzyczne udostępnione przez partnerów YouTube z branży muzycznej lub wygenerowane przez Dream Track są uwzględniane jako wykorzystane w filmie Short. Oznacza to, że treści wykorzystane w filmie Short zmniejszają liczbę wyświetleń i powiązane przychody przeznaczane na pulę środków dla twórców tylko wówczas, gdy są to treści muzyczne. Obecnie żadna inna kategoria treści osób trzecich nie jest uwzględniana jako wykorzystana w filmie Short, nawet jeśli dla danych treści system Content ID określił zasadę zarabiania. Już rozpoczęliśmy jednak opracowywanie modelu zarabiania dla innych kategorii treści. 
  • Powyższe przykłady pokazują, jak wyświetlenia i powiązane przychody są dzielone w celu obliczenia kwoty w puli środków dla twórców w przypadku wykorzystania w filmie Short treści muzycznych.
 • Jak wykorzystanie treści osób trzecich wpływa na rozdysponowanie puli środków dla twórców. Przy naliczaniu twórcom, którzy korzystają z funkcji zarabiania, udziału w puli środków, każdemu takiemu twórcy przydzielone zostaje 100% łącznej liczby wyświetleń jego filmów Short bez względu na to, czy w danym filmie Short wykorzystał muzykę (w tym muzykę wygenerowaną przez Dream Track). W rezultacie wykorzystanie muzyki w filmie Short nie ma wpływu na kwotę przydzielaną twórcy z puli środków dla twórców ani na jego udział procentowy w przychodach.

Dzielenie się przychodami z subskrypcji YouTube Premium w przypadku filmów Short

YouTube Premium to płatna subskrypcja, która umożliwia użytkownikom oglądanie treści bez reklam, odtwarzanie w tle, pobieranie treści i dostęp premium do aplikacji YouTube Music. Ta oferta dotyczy również wyświetleń filmów Short. 

YouTube przeznacza 45% przychodów netto z YouTube Premium na wynagrodzenia dla twórców filmów Short korzystających z funkcji zarabiania. Część przychodów z YouTube Premium jest przeznaczana na pokrycie kosztów licencjonowania muzyki. Płatności dla każdego twórcy są obliczane na podstawie udziału w wyświetleniach filmów Short w danym kraju w ramach subskrypcji.

Gdzie można sprawdzić przychody z reklam na karcie Shorts

Od dnia, w którym zaczniesz zarabiać na filmach Short, w Statystykach YouTube zaczną też wyświetlać się szacowane dzienne przychody z reklam na karcie Shorts oraz inne dane dotyczące Twoich wyników, gdy tylko te informacje staną się dostępne. Dowiedz się więcej o tym, jak sprawdzić przychody z YouTube.

Obowiązują obecne terminy osiągania progów płatności i inne szczegółowe zasady AdSense dla YouTube – dowiedz się więcej o AdSense dla YouTube.

Menedżer treści w Studio

Tym użytkownikom Menedżera treści w Studio, którzy nie są partnerami muzycznymi, do połowy marca 2023 r. zostaną udostępnione raporty do pobrania. Będą one zawierać dane o przychodach według daty i kraju/regionu dla wszystkich filmów Short kwalifikujących się do zarabiania, które zostały przesłane przez odpowiednich partnerów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o skuteczności swoich filmów Short? Poznaj wskazówki dla twórców dotyczące Statystyk YouTube.

Więcej informacji o zarabianiu w YouTube Shorts

Dlaczego przychody z reklam w Shorts są łączone?

W przypadku filmów Short format reklam jest inny niż w przypadku długich filmów, co wymaga przyjęcia innego podejścia do dzielenia się przychodami. Łącząc przychody, a następnie rozdzielając je na podstawie udziału w wyświetleniach, chcemy nagradzać wszystkich korzystających z funkcji zarabiania twórców Shorts, a nie tylko twórców treści, przy których wyświetliła się reklama. Dodatkową zaletą tego modelu jest uproszczenie złożonych procesów licencjonowania muzyki, dzięki czemu twórcy mogą osiągnąć swoją wizję twórczą, nie martwiąc się o zmniejszenie zarobków z powodu wykorzystania muzyki.

Czy twórcy faktycznie zatrzymują 45% przychodów z filmów Short?

Każdego miesiąca przychody z reklam wyświetlanych między filmami na karcie Shorts są łączone i wykorzystywane na wynagrodzenia dla twórców filmów Short oraz na pokrycie kosztów licencjonowania muzyki. Z całej kwoty przeznaczonej dla twórców (zwanej też pulą środków dla twórców) zatrzymują oni 45% przychodów niezależnie od tego, czy wykorzystują muzykę w swoich Shorts.

Co w tym kontekście znaczy słowo „muzyka”?

„Muzyka” w kontekście filmów Short oznacza treści udostępniane przez partnerów YouTube z branży muzycznej albo objęte ich roszczeniami. Mogą to być rzeczywiste utwory lub ścieżki muzyczne, teledyski i inne treści muzyczne, np. wywiady z wykonawcami. Obejmuje to również treści muzyczne wygenerowane przez Dream Track.

Czy nadal mogę otrzymywać środki z Funduszu Shorts?
Nie. Od wprowadzenia systemu dzielenia się przychodami z reklam w Shorts, czyli od 1 lutego 2023 roku, twórcy nie otrzymują środków z Funduszu Shorts. Spodziewamy się, że większość beneficjentów Funduszu Shorts zarobi więcej przy nowym modelu udziału w przychodach, który zastąpi ten Fundusz. Ostatnie zaproszenia do odebrania bonusu z Funduszu Shorts za aktywność ze stycznia zostaną wysłane w połowie lutego 2023 roku, a płatności zostaną zrealizowane w marcu (zgodnie z progami płatności i wymaganiami).

Moje filmy Short pojawiają się na karcie Shorts, ale na nich nie zarabiam. Czy mogę zarabiać na reklamach wyświetlanych między moimi filmami Short, jeśli nie należę do programu partnerskiego YouTube?

Nie. Na reklamach i przychodach z YouTube Premium związanych z filmami Short mogą zarabiać tylko ci partnerzy, którzy korzystają już z funkcji zarabiania i zaakceptowali Moduł dotyczący zarabiania na filmach Short. Pozostałe przychody zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów licencji na muzykę lub zatrzymane przez YouTube.
Skąd będę wiedzieć, czy moje filmy Short przynoszą przychody z reklam? Co zrobić, jeśli nie chcę już zarabiać na reklamach w Shorts?

Od dnia, w którym zaakceptujesz Moduł dotyczący zarabiania na filmach Short, zaczniemy zaliczać wyświetlenia wszystkich filmów Short na Twoim kanale do udziału w przychodach z reklam na karcie Shorts. Wyświetlenia filmów Short przesłanych po 1 lutego 2023 roku również będą automatycznie zaliczane do udziału w przychodach z reklam na karcie Shorts. Podczas przesyłania filmów Short nie trzeba będzie włączać funkcji zarabiania, jak ma to miejsce w przypadku długich filmów. Wyświetlenia filmów Short uzyskane przed zaakceptowaniem Modułu dotyczącego zarabiania na filmach Short nie kwalifikują się do udziału w przychodach z reklam na karcie Shorts.

Po przesłaniu filmu Short możesz sprawdzić stan jego funkcji zarabiania w sekcji Treści w YouTube Studio. Przy filmach Short uwzględnianych przy obliczaniu udziału w przychodach z reklam na karcie Shorts będzie pojawiać się zielona lub żółta ikona zarabiania. Więcej informacji o różnych ikonach znajdziesz w przewodniku po ikonach zarabiania.

W dniu, w którym zaczniesz zarabiać na reklamach na karcie Shorts, w Statystykach YouTube zaczną też wyświetlać się szacowane dzienne przychody z reklam na karcie Shorts oraz inne dane dotyczące Twoich wyników. Dowiedz się więcej o tym, jak sprawdzić przychody z YouTube.

Jeśli nie chcesz już zarabiać na wyświetleniach filmów Short na Twoim kanale, możesz zrezygnować z Modułu dotyczącego zarabiania na filmach Short. Aby to zrobić, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1904835936908257774
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
59