Beleidsregels maken en aanpassen


Partners kunnen nieuwe beleidsregels maken of bestaande beleidsregels bewerken in het gedeelte 'Beleidsrichtlijnen beheren' van Inhoudsbeheer. Als je zelf nieuwe beleidsregels maakt, kun je aangeven waar YouTube je inhoud beschikbaar moet stellen of in welke regio's je via YouTube inkomsten wilt genereren met je inhoud.

Ga als volgt te werk om een nieuwe beleidsregel te maken:
  1. Klik op https://cms.youtube.com/policies op de knop 'Nieuw beleid'.
  2. Geef het beleid een titel. Dit moet een duidelijke naam zijn waaraan je het beleid later gemakkelijk herkent. Als dit nieuwe beleid bijvoorbeeld alleen wordt gebruikt om inkomsten te genereren in Frankrijk, zou 'Alleen inkomsten genereren in FR' een goede naam zijn.
  3. Zo nodig kun je in het gedeelte voor de beleidsbeschrijving een uitgebreidere beschrijving van het beleid geven.
  4. Klik op de knop 'Beleidseigenschappen opslaan'.
Zodra je een titel en beschrijving voor het beleid hebt ingesteld, moet je er regels aan toevoegen door op de knop 'Nog een regel toevoegen' te klikken. Het gedeelte 'Beleidsregels' van de pagina is zo opgezet dat je een of meer als/dan-regels kunt maken die gezamenlijk je beleid vormen.

Als je bijvoorbeeld een beleid instelt waarmee je inkomsten genereert uit weergaven in Frankrijk en weergave in alle andere landen blokkeert, moet je beleid twee regels bevatten:
  1. De eerste regel is een beleid waarmee inkomsten worden gegenereerd uit de weergaven in Frankrijk:
    • Als de locatie van de kijker Frankrijk is, moet er dit gebeuren: inkomsten genereren (bijhouden).
  2. De tweede regel stelt een beleid in waarmee weergaven in alle andere landen worden geblokkeerd.
    • Als de locatie van de kijker niet Frankrijk is, moet er dit gebeuren: blokkeren.
Als je aan elke regel aanvullende voorwaarden wilt toevoegen, gebruik je de plus- en minknoppen rechts van de voorwaarden.

Zodra je een nieuw beleid hebt gemaakt, klik je op de knop 'Publiceren'. Je nieuwe beleid wordt nu als actief weergegeven in het gedeelte 'Beleidsrichtlijnen beheren' van Inhoudsbeheer.