Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Aangepast beleid maken

De functies die worden beschreven in dit artikel zijn alleen beschikbaar voor partners die gebruikmaken van het systeem voor Content ID-overeenkomsten.

YouTube kent drie vooraf gedefinieerde beleidsrichtlijnen: Inkomsten genereren in alle landen, Bijhouden in alle landen en Blokkeren in alle landen. Je kunt aangepaste beleidsrichtlijnen maken om je content op een meer gedetailleerd niveau te beheren. Met aangepaste beleidsrichtlijnen kun je zelf aangeven waar YouTube je content beschikbaar maakt of in welke regio's er inkomsten mee worden gegenereerd.

Door aangepaste beleidsrichtlijnen te maken en op te slaan, kun je dezelfde beleidsregels eenvoudig toepassen op meerdere video's. Als je een beleid vervolgens wijzigt, wordt de wijziging automatisch doorgevoerd in de claims die dit beleid gebruiken.

Ga als volgt te werk om een aangepaste beleid te maken:

 1. Ga naar het gedeelte Content ID van het dashboard en kies Beleid.

  Hier worden eerder gemaakte beleidsrichtlijnen weergegeven. Als je nog geen aangepast beleid hebt gemaakt, worden in de lijst de drie vooraf gedefinieerde beleidsvormen Inkomsten genereren in alle landen, Bijhouden in alle landen en Blokkeren in alle landen weergegeven, waarbij Inkomsten genereren in alle landen als het standaardovereenkomstbeleid en -gebruiksbeleid geldt.

 2. Klik op de knop Nieuw beleid.

  Je kunt ook Kopiëren selecteren in het dropdown-menu Actie als je een beleid wilt maken dat lijkt op een beleid dat je al eerder hebt gemaakt.

 3. Voer een naam en een beschrijving in voor het nieuwe beleid.

  Kies een naam die goed aangeeft wat het beleid doet en die duidelijk verschilt van je andere beleidsrichtlijnen. Een geschikte titel voor een beleid dat wordt toegepast voor het genereren van inkomsten met content in Frankrijk is bijvoorbeeld Alleen inkomsten genereren in FR.

 4. Definieer de als-dan-regels, die aangeven welke actie er op de geclaimde video moet worden toegepast.

  Elke regel bestaat uit een actie en de voorwaarden waaronder die actie moet worden toegepast. Ga als volgt te werk om de regels te definiëren:

  1. Kies een actie uit de dropdown-lijst Extra regel rechtsboven in het grijze vak met regels. De beschikbare acties zijn Inkomsten genereren, Blokkeren, Bijhouden en Route voor beoordeling.
  2. Klik op Voorwaarde toevoegen en selecteer de basis voor de voorwaarde in de dropdown-lijst. Als je een beleid maakt dat je wilt toepassen als gebruiksbeleid, is Locatie van kijker de enige geldige optie. De andere opties zijn alleen relevant voor een overeenkomstbeleid. Zie Gebruiksbeleid en overeenkomstbeleid voor meer informatie.
  3. Kies de vergelijkingsoperator.
  4. Kies de waarde waarmee moet worden vergeleken of voer een waarde in.
  5. Als je een andere clausule aan de voorwaarde wilt toevoegen, klik je op + en herhaal je de stappen b t/m d voor de nieuwe rij. Als een voorwaarde meerdere clausules bevat, wordt de regel alleen toegepast als aan alle clausules wordt voldaan.
  6. Als je een andere regel wilt toevoegen, klik je op Extra regel en herhaal je de stappen a t/m e.

 5. Als je een beleid wilt maken waarvan de regels op een bepaald moment ingaan of worden gewijzigd, klik je op Wijziging plannen en definieer je de nieuwe set als-dan-regels.

  Nadat je de regels hebt gedefinieerd, geef je een ingangsdatum en -tijd op in de vakken naast het klokpictogram.

 6. Klik op de knop Opslaan om het beleid te maken.

  Het nieuwe beleid wordt weergegeven op de pagina 'Beleid' en kan worden toegepast.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Hulpbronnen voor videomakers

Bekijk de beschikbare hulpbronnen voor videomakers voor meer informatie over het opzetten van je kanaal en contact leggen met de community.