Návod na používanie multikanálovej siete (MCN)

Prepojenie kanálov so Správcom obsahu

Tieto funkcie sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí používajú Správcu obsahu v Štúdiu YouTube.

Po nastavení svojho účtu Správcu obsahu k nemu môžete pripojiť kanály. Po pripojení kanála môžete:

 • ovládať speňažovanie videí tohto kanála,
 • zapnúť kontrolu systémom Content ID pre videá kanála,
 • nastaviť povolenia pre jednotlivých vlastníkov kanálov.

Pozvanie kanála, aby sa pripojil do Správcu obsahu

Ak chcete pozvať kanály, aby sa pripojili do vášho Správcu obsahu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do Správcu obsahu v Štúdiu.
 2. V ponuke vľavo vyberte Kanály.
 3. Kliknite na POZVAŤ.
 4. Zadajte webovú adresu alebo identifikátor kanála, ktorý chcete prepojiť so svojím Správcom obsahu. Prečítajte si, ako nájsť identifikátor kanála.
 5. Vyberte povolenia pre kanál:
  • Zobrazenie výnosov: umožnite pripojenému kanálu zobraziť jeho celkové výnosy.
  • Nastavenie pravidiel pre zhody: (niektoré účty) umožnite vlastníkom kanálov zapnúť kontrolu systémom Content ID pre jednotlivé videá.
  • Speňažovanie nahraných položiek: umožnite pripojenému kanálu ovládať nastavenia speňažovania jeho videí.
 6. Kliknite na POZVAŤ.

Keď vlastník kanála prijme pozvanie, kanál sa prepojí s vaším Správcom obsahu.

Čakajúce pozvánky nájdete na karte Pozvané na stránke Kanály . Ak chcete zrušiť čakajúcu pozvánku, začiarknite políčko vedľa príslušného kanála a kliknite na ZRUŠIŤ POZVÁNKU.

Podmienky oprávnenosti

Nie všetky kanály sú vhodné na prepojenie so Správcom obsahu. Nemožno napríklad prepojiť kanál, ktorý bol pozastavený alebo je prepojený so zrušeným účtom AdSense. Ak kanál nespĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií, zobrazí sa chybové hlásenie a pozvánka nebude odoslaná.

Ak má kanál spĺňať podmienky na prepojenie so Správcom obsahu, nemôže:

 • byť prepojený s iným Správcom obsahu,
 • byť v Správcovi obsahu na zozname povolených – pred pripojením kanál odstráňte zo zoznamu povolených,
 • byť zapojený do Partnerského programu YouTube
  • Ak potrebujete pripojiť kanál, ktorý je zapojený do Partnerského programu YouTube, kontaktujte YouTube.

Kanály v krajinách alebo regiónoch, kde Partnerský program YouTube nebol spustený, je možné prepojiť, ale nie sú spôsobilé na speňažovanie obsahu.

Partneri môžu za kalendárny rok pozvať do svojho Správcu obsahu najviac 20 kanálov.

Podmienky oprávnenosti pre pridružené multikanálové siete (MCN)

Ak má kanál spĺňať podmienky na prepojenie s pridruženou multikanálovou sieťou, nemôže:
 • byť prepojený s iným Správcom obsahu,
 • byť v Správcovi obsahu na zozname povolených – pred pripojením kanál odstráňte zo zoznamu povolených,
 • mať nespracovanú žiadosť o prijatie do Partnerského programu YouTube. Skôr ako môže byť kanál prepojený s multikanálovou sieťou, musí byť prijatý do Partnerského programu YouTube. Kanály v krajinách alebo regiónoch, kde Partnerský program YouTube nebol spustený, nie je možné prepojiť.
Podľa predvoleného nastavenia môžu pridružené multikanálové siete pozvať až 10 kanálov každých 30 dní. Ak potrebujete kanály pozývať častejšie, kontaktujte svojho manažéra pre partnerov na YouTube.

Podmienky oprávnenosti Prehrávača pre vydavateľov a programu YouTube Player Program

Partneri Prehrávača pre vydavateľov alebo programu YouTube Player Program, ktorí chcú prepojiť existujúci alebo vytvoriť nový kanál na YouTube v rámci svojho účtu vlastníka obsahu na YouTube, budú najprv od Googlu potrebovať schválenie. Partneri by sa mali spojiť so svojím manažérom pre partnerov a požiadať o pridanie kanála do vlastníctva obsahu, v ktorom je povolený Prehrávač pre vydavateľov alebo program YouTube Player Program.

Viac zistíte na stránke programových pravidiel pre Prehrávač pre vydavateľov alebo YouTube Player Program.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
59
false
false