Данъчни изисквания в САЩ за приходи в YouTube

Още през юни 2021 г. Google може да започне да удържа данъци върху приходи, получени от зрители в САЩ. Моля, изпратете данъчната си информация на задължено лице в САЩ в AdSense възможно най-скоро. Ако не предоставите тази информация до 31 май 2021 г., може да се наложи Google да удържи до 24% от общите ви приходи в целия свят. Ако сте създател в САЩ, възможно е данъчната ви информация вече да е изпратена. Препоръчваме отново да проверите в профила си в AdSense.

Google трябва да събира данъчна информация от създатели, които участват в Партньорската програма на YouTube. Ако са приложими данъчни удръжки, Google удържа данъка при източника върху приходите на YouTube, получени от зрителите на платформата в САЩ чрез показване на реклами, YouTube Premium, Суперчат, Super Stickers и членството в канал.

Защо Google удържа данък при източника в САЩ

Съгласно Глава 3 от Данъчния кодекс на САЩ Google носи отговорност да събира данъчна информация, да удържа данъци при източника и да ги отчита на Internal Revenue Service (данъчния орган в САЩ, познат още като IRS), когато създател, участващ в Партньорската програма на YouTube, печели приходи в платформата от зрители в САЩ. Ако имате такива приходи, най-рано от юни 2021 г. Google може да започне да удържа данъци (т.нар. удържане на данък при източника).

Забележка: YouTube и Google не могат да ви консултират по данъчни въпроси. За да изясните случая с данъците си, добре е да се консултирате с данъчен експерт.

Подаване на данъчна информация към Google

Всички създатели с възможност за приходи в YouTube са длъжни да предоставят данъчна информация независимо от местоположението си по света. Моля, изпратете своята възможно най-скоро. Ако не предоставите тази информация до 31 май 2021 г., може да се наложи Google да удържи до 24% от общите ви приходи в целия свят.

Можете да изпълните посочените по-долу инструкции, за да подадете данъчната си информация в САЩ към Google. Имайте предвид, че може да поискаме от вас да подавате тази информация на всеки три години и че може да използвате само букви на латиница, когато подавате данъчни формуляри (поради изискванията на IRS). Научете повече тук

 1. Влезте в профила си в AdSense.
 2. Кликнете върху Плащания.
 3. Кликнете върху Управление на настройките.
 4. Превъртете до „Потребителски профил за плащания“ и кликнете върху „Редактиране“ Редактиране до „Информация за данъци в САЩ“.
 5. Кликнете върху Управление на данъчната информация.
 6. На тази страница ще намерите упътване, което ще Ви помогне да изберете подходящия формуляр съобразно данъчния си статут.
  Съвет: След като изпратите данъчната си информация, изпълнете инструкциите по-горе, за да проверите секцията „Информация за данъци в САЩ“ в потребителския си профил за плащания и да намерите процентите на удържане на данък при източника, които може да се прилагат за плащанията Ви.

  Освен това ще можете да извършвате редакции, в случай че настъпи промяна в състоянието на физическото лице или бизнеса. Ако сте променили адреса си, уверете се, че актуализираният постоянен адрес е еднакъв в двете секции: „Постоянен адрес“ и „Юридически адрес“. По този начин ще е сигурно, че данъчните Ви формуляри за приключване на годината (напр. 1099-MISC, 1099-K, 1042-S) ще бъдат доставени до правилното местоположение. Ако се намирате в САЩ, трябва да изпратите отново формуляра си W-9 с актуализирания юридически адрес.

За да се подготвите за изпращане на данъчната си информация в AdSense, отворете Подаване на данъчна информация в САЩ към Google. За конкретни указания за МКН отворете Данъчни изисквания към многоканални мрежи и партньорски канали

Къде са приложими данъчните изисквания в САЩ

Всеки създател, участващ в Партньорската програма на YouTube, е длъжен да предоставя на Google данъчна информация в САЩ. Съгласно американското данъчно законодателство от Google се изисква да удържа данъци от приходи на YouTube от зрители в САЩ, ако е приложимо. Изискванията за удържане на данък при източника могат да се различават в зависимост от държавата на пребиваване, от това дали отговаряте на условията за ползване на облекчения по данъчни спогодби и дали се определяте като физическо лице или бизнес.

 • Създатели извън САЩ: Ако подавате данъчна информация в САЩ, процентът на удръжките е от 0 до 30% за постъпления от зрители в САЩ и зависи от това дали между държавата ви и САЩ има данъчна спогодба.
 • Създатели в САЩ: Google няма да удържа данъци върху постъпления, ако сте предоставили валидна данъчна информация. Повечето създатели в САЩ са предоставили данъчната си информация в тази държава.

Важна информация: Ако не сте предоставили данъчна информация в САЩ, от Google може да се изисква да удържа данък при източника по най-високата данъчна ставка. Данъчната ставка ще зависи от държавата и типа на профила ви в AdSense:

 • Бизнес профил: Основният процент на удръжките е 30% от постъпленията в САЩ, ако бенефициерът е извън САЩ. Бизнесът в САЩ подлежи на удържане на данък при източника в размер на 24% от общите приходи в целия свят.
 • Личен профил: Приложимо е допълнително удържане и се удържат 24% от общите приходи в целия свят.

Тези проценти на удръжките се коригират през следващия платежен цикъл, след като в AdSense бъде предоставена валидна данъчна информация в САЩ. Можете да изпълните тези инструкции, за да определите какъв тип е профилът ви в AdSense.

Важна информация: Google никога няма да изпрати нежелани съобщения, в които се искат паролата ви или други лични данни. Преди да кликнете върху връзка, винаги проверявайте дали имейлът е изпратен от адресите @youtube.com или @google.com.

ЧЗВ

Какво представлява удържането на данък при източника?

Накратко удържането на данък при източника представлява удържане на данъци от плащанията, които получавате, като тези данъци се плащат на държавата с цел изпълнение на данъчните ви задължения в САЩ като бенефициер.

Съгласно американското данъчно законодателство Google е законен представител по удържането на данъци, от който се изисква да спазва това законодателство и, когато се налага, да удържа данъци върху съответните приходи на YouTube. Удържането на данък при източника може да започне най-рано през юни 2021 г.

Как ще засегне това доходите ми в YouTube?

Ако предоставите валидна данъчна информация, предмет на удържане и отчитане на данъка при източника е само частта от приходите ви от зрители в САЩ.

Точният процент на данъка, удържан при източника, се определя от данъчната информация, която предоставяте на Google. След като изпратите формуляра си, можете да прегледате процента на удръжките в секцията „Управление на данъчната информация“ в настройките за плащане в AdSense. Удържаните суми не са видими в YouTube Analytics.

Хипотетични примери

Следва хипотетичен пример: създател в YouTube в Индия, който участва в Партньорската програма на YouTube, печели приходи в платформата в размер на 1000 щ.д. през последния месец. 100 щ.д. от общите приходи в размер на 1000 щ.д. в канала му са от зрители в САЩ.

Следват някои възможни случаи на удържане на данък при източника:

 • Създателят не подава данъчна информация: Окончателната данъчна удръжка е в размер на 240 щ.д., тъй като процентът на удръжките е до 24% от общите приходи в целия свят, ако не е подадена данъчна информация. Това означава, че докато създателят не подаде пълна данъчна информация, трябва да удържаме до 24% от общите му приходи в целия свят, а не само от тези в САЩ.
 • Създателят подава данъчна информация и заявява облекчение по данъчна спогодба: Окончателната данъчна удръжка ще е 15 щ.д. Основанието за това е данъчна спогодба между Индия и САЩ, съгласно която данъчната ставка се намалява до 15% от приходите от зрители в САЩ.
 • Създателят подава данъчна информация, но не отговаря на условията за облекчение по данъчна спогодба: Окончателната данъчна удръжка ще е 30 щ.д. Причината за това е, че данъчната ставка без данъчна спогодба е 30% от приходите от зрители в САЩ.

Изчисляване на прогнозния данък, удържан при източника

Ето как може да бъде засегнат доходът ви от YouTube според следното примерно изчисление:

 1. Отворете отчета за приходите в YouTube Analytics и задайте филтъра за дата на съответния период на плащане (например 1 – 31 октомври).Препоръчваме в YouTube Analytics да зададете валутата, в която получавате плащания (например щатски долари).
 2. Приложете филтър за географско местоположение, за да видите прогнозни приходи от САЩ. Научете повече за своята аудитория в YouTube Analytics.
 3. Отворете профила си в AdSense, за да намерите приложимия за вас процент на удръжките. Процентът на удръжките е достъпен, след като подадете данъчната си информация в САЩ.
 4. Умножете резултатите в съответствие със стъпки 2 и 3 по-горе.

Имайте предвид, че в този случай данъкът, удържан при източника, е само прогнозен. След като Google започне да удържа данък при източника, окончателната удържана сума ще се показва в редовния отчет за плащанията в AdSense (ако е приложимо).

Какво се случва, ако в канала си не печеля приходи от зрители в САЩ?

Всички създатели, участващи в Партньорската програма на YouTube, трябва да подават данъчна информация към Google независимо дали печелят приходи от зрители в САЩ, или не. В случай че в бъдеще печелите приходи от зрители в САЩ, чрез подаването на данъчната си информация в САЩ ще можете да определите правилния процент на удръжките, приложим за вас.

Какви критерии използвате, за да определите дали съм създател от САЩ, или не?

Местоположението ви се определя от държавата на пребиваване, която декларирате в данъчната си информация.

Означава ли това, че ще бъда обект на двойно данъчно облагане, както в държавата ми на пребиваване, така и в САЩ?

От Google се изисква да удържа само данъци в САЩ от приходите ви в YouTube, които получавате от зрители в САЩ. Местните закони за данъчно облагане може също да са приложими за приходите ви в YouTube.

Много държави имат данъчни спогодби, с които се намалява или премахва двойното данъчно облагане. Освен това някои държави дават възможност за чуждестранни данъчни кредити с цел облекчаване на международната данъчна тежест. Ако в данъчния инструмент в AdSense заявите облекчение по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, може да намалите размера на данъка си. Моля, свържете се с данъчен консултант. Научете повече тук

Какви документи за данъчни отчети предоставя Google?

В отчета за плащанията в AdSense ще виждате финализирани суми за данъка, удържан при източника, според цикъла си на плащане.

На или преди 15 март всяка година всички създатели, които подадат данъчна информация и получават отговарящи на условията плащания, ще получават данъчен формуляр (например 1042-S, 1099-MISC) за данъка, удържан при източника, за предходната година. Посетете Помощния център на AdSense, за да заявите копие, корекция или анулиране на данъчния формуляр за приключване на годината.

Мога ли да получа възстановяване на сума за предходен данък, удържан при източника?

Google може да възстанови сума за данък, удържан при източника, в САЩ при определени обстоятелства, ако до 31 декември 2021 г. бъде подадена актуализирана данъчна информация. Например, ако своевременно се подаде актуализиран данъчен формуляр W-8 с искане за по-ниска данъчна ставка, Google ще преизчисли сумите на удръжките и ще възстанови разликата.

Имайте предвид, че ще трябва да предоставите клетвена декларация за липса на промяна на обстоятелствата и да декларирате, че промените, направени във формуляра ви, се отнасят за предходна дата. За целта отворете секцията „Заявление за промяна на статуса“ в стъпка 6 от данъчния инструмент в AdSense.

Възстановените суми ще отразят в следващия платежен цикъл след актуализиране на формуляра ви.

Тези обстоятелства са ограничени и валидната данъчна информация трябва да бъде получена до края на календарната година, през която е удържан данъкът при източника. Ако не предоставите тази валидна данъчна информация до края на календарната година, ще трябва да подадете заявка за възстановяване на сума директно до IRS. За целта препоръчваме да се консултирате с данъчен експерт.

Всички приложими възстановявания на суми ще са видими в отчета за плащанията в AdSense в края на следващия платежен цикъл след актуализиране на данъчната ви информация в AdSense.

Каналите, които са част от многоканални мрежи, не отговарят на условията за възстановяване на суми за данъци.

Това отнася ли се за другите ми приходи в AdSense извън YouTube?

Ако предоставите валидна данъчна информация, данъците, удържани при източника, в САЩ съгласно Глава 3 трябва да се прилагат само за приходите ви в YouTube.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false