Kênh của tôi bị tạm dừng tính năng kiếm tiền

Tính năng kiếm tiền trên kênh của bạn sẽ bị tạm dừng nếu kênh của bạn chưa liên kết với một tài khoản AdSense đang hoạt động và đã được phê duyệt. Chương trình Đối tác YouTube yêu cầu mọi đối tác phải liên kết với một tài khoản AdSense đang hoạt động và đã được phê duyệt. 

Xin lưu ý rằng nếu không liên kết kênh với một tài khoản AdSense đang hoạt động và đã được phê duyệt, bạn không thể kiếm tiền từ YouTube và quảng cáo sẽ không chạy trên video của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể kiếm doanh thu từ hoạt động quảng cáo, gói YouTube Premium và các nguồn doanh thu khác như chương trình hội viên của kênh.

Khi tính năng kiếm tiền bị tạm dừng, bạn vẫn có thể tiếp tục tải nội dung gốc lên và xây dựng đội ngũ khán giả trên YouTube. Nếu bạn đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube mà bị tạm dừng tính năng kiếm tiền thì xin đừng lo lắng vì bạn vẫn là thành viên của chương trình này. Bạn có thể tiếp tục kiếm tiền sau khi liên kết một tài khoản AdSense đang hoạt động và đã được phê duyệt.

Thiết lập tài khoản AdSense

Nếu bạn đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube nhưng vẫn cần tạo một tài khoản AdSense, hãy làm theo các bước trên trang này:

Thiết lập tài khoản AdSense để nhận tiền thanh toán

Nếu đã có tài khoản AdSense, bạn chỉ cần đảm bảo rằng địa chỉ lưu trên hệ thống đã được xác minh. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, AdSense yêu cầu bạn xác minh địa chỉ trước khi gửi các khoản thanh toán cho bạn. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu tại đây.

Liên kết với tài khoản AdSense

Nếu bạn đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube và muốn đổi tài khoản AdSense đã liên kết với kênh của mình, bạn có thể làm theo các bước sau: Tìm hiểu cách liên kết với tài khoản AdSense ngay hôm nay.

Lưu ý: Nếu có một số kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn sẽ phải liên kết tài khoản AdSense cho từng kênh.

Khi tính năng kiếm tiền hoạt động lại, tôi có được nhận tiền thanh toán cho khoảng thời gian kênh bị tạm dừng kiếm tiền không?

Không. Khi tính năng kiếm tiền bị tạm dừng, kênh của bạn sẽ không kiếm tiền trong khoảng thời gian này và quảng cáo sẽ không chạy trên các video của bạn.

Việc một kênh bị tạm dừng có tính là một "cảnh cáo" đối với mạng đa kênh không?

Không. Việc tính năng kiếm tiền bị tạm dừng không vi phạm chính sách về trách nhiệm giải trình của kênh vì theo chính sách này, việc bị tạm dừng không phải là một trường hợp sai phạm. Việc "tắt tính năng kiếm tiền" được xem là một trường hợp sai phạm và không liên quan đến trạng thái tạm dừng tính năng kiếm tiền. Tìm hiểu thêm về việc tính năng kiếm tiền bị tắt.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu có dừng hoạt động trong lúc tính năng kiếm tiền trên kênh của tôi bị tạm dừng không?

Không. Khi tính năng kiếm tiền của kênh bị tạm dừng, thông báo xác nhận quyền sở hữu vẫn tiếp tục hoạt động.

Thời gian thiết lập một tài khoản AdSense sẽ mất bao lâu?

Mặc dù việc thiết lập tài khoản AdSense mới không mất nhiều thì giờ nhưng bước kích hoạt tài khoản mới lại có thể mất chút thời gian. Việc phê duyệt tài khoản thường mất khoảng 1 ngày nhưng cũng có thể kéo dài vài ngày. Nếu bạn liên kết với một tài khoản AdSense mới và phải xác minh địa chỉ bằng mã PIN, việc phê duyệt có thể mất từ 2 đến 4 tuần. Tài khoản AdSense liên kết của bạn cần được kích hoạt và phê duyệt thì tính năng kiếm tiền mới hoạt động lại.

Điều gì sẽ xảy ra với chương trình hội viên trên kênh của tôi?

Khi trạng thái kiếm tiền của một kênh là tạm dừng, tính năng hội viên cũng sẽ tạm dừng và các hội viên sẽ nhận được thông báo. Sau 90 ngày bị tạm dừng tính năng kiếm tiền, kênh này sẽ mất quyền sử dụng tính năng hội viên và mất hội viên của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?