Na-pause ang pag-monetize para sa aking channel

Mapo-pause ang pag-monetize ng iyong channel kapag walang naka-link na aktibo at naaprubahang account sa AdSense for YouTube sa channel mo. Nire-require ng Partner Program ng YouTube na magkaroon ang lahat ng partner ng aktibo, naaprubahan, at naka-link na account sa AdSense for YouTube.

Tandaang kapag walang aktibo, naaprubahan, at naka-link na account sa AdSense for YouTube para sa iyong channel, hindi ka puwedeng kumita mula sa YouTube at hindi tatakbo ang mga ad sa mga video mo. Kasama rito ang kita mula sa pag-advertise, mga subscription sa YouTube Premium, at iba pang source ng kita gaya ng mga channel membership.

Habang naka-pause ang iyong pag-monetize, magagawa mo pa ring mag-upload ng orihinal na content at paramihin ang iyong audience sa YouTube. Kung kabilang ka sa Partner Program ng YouTube at na-pause ang iyong pag-monetize, huwag mag-alala – nasa programa ka pa rin. Magpapatuloy ang pag-monetize pagkatapos mag-link ng aktibo at naaprubahang account sa AdSense for YouTube.

Kung may dati ka nang account sa AdSense for YouTube, tiyakin lang na na-verify ang address na nasa file. Para makatulong na panatilihing secure ang iyong account, inaatasan ka namin na i-verify ang address mo bago kami magpadala sa iyo ng anumang pagbabayad. Matuto pa tungkol sa kung ano ang nire-require dito.

Mag-link ng account sa AdSense for YouTube

Kung nasa Partner Program ng YouTube ka at gusto mong palitan ang account sa AdSense for YouTube na nauugnay sa iyong channel, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito: Palitan ang iyong naka-link na account sa AdSense for YouTube.

Tandaang kung may ilang channel kang nasa Partner Program ng YouTube, kailangang may naka-link na account sa AdSense for YouTube sa bawat channel.

Pagkatapos magpatuloy ng pag-monetize, mababayaran ba ako para sa mga oras na na-pause ang aking channel?

Hindi. Nangangahulugan ang na-pause na pag-monetize na hindi magkakaroon ng kita ang iyong channel mula sa panahong na-pause ito at hindi tatakbo ang mga ad sa mga video mo.

Maituturing bang “strike” laban sa Multi-Channel Network (MCN) ang pag-pause ng isang channel?

Hindi. Hindi lumalabag ang na-pause na pag-monetize sa aming patakaran sa pananagutan ng channel dahil hindi ito itinuturing na aksyon sa pang-aabuso sa ilalim ng patakarang ito. Itinuturing na pang-aabuso ang “pag-demonetize” at wala itong kaugnayan sa status na na-pause na pag-monetize. Matuto pa tungkol sa na-disable na pag-monetize.

Nakasara ba ang mga claim habang naka-pause ang pag-monetize ng aking channel?

Hindi. Kung na-pause ang pag-monetize ng iyong channel, hindi masasara ang mga claim.

Gaano katagal ang pag-set up ng account sa AdSense for YouTube?

Bagama't hindi matagal ang pag-set up ng bagong Adsense account o account sa AdSense for YouTube, posibleng magtagal ang pag-activate ng bagong account. Kadalasang inaabot ang pag-apruba nang isang araw o higit pa, pero puwede itong abutin nang ilang araw. Kung nagli-link ka ng bagong account sa AdSense for YouTube kung saan nire-require ang pag-verify ng address ng PIN, posibleng abutin ito nang 2–4 na linggo. Kailangang na-activate at naaprubahan ang iyong naka-link na account sa AdSense for YouTube bago maipagpatuloy ang pag-monetize.

Ano ang mangyayari sa aking mga channel membership?

Kapag na-pause ang status ng pag-monetize ng isang channel, mapo-pause rin ang feature na mga membership nito at ipapaalam ito sa mga miyembro. Sa panahong ito, may 120 araw ang channel para maipagpatuloy ang pag-monetize. Pagkatapos ng 120 araw ng naka-pause na pag-monetize, mawawalan ng access ang channel sa mga membership at mawawala ang mga miyembro nito.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
3948352986210310978
true
Maghanap sa Help Center
true
true
true