Xóa thông tin từ Google

Google Tìm kiếm hiển thị thông tin thu thập từ các trang web trên Internet. Cách tốt nhất để xóa thông tin về bạn khỏi trang kết quả tìm kiếm của Google là liên hệ với chủ sở hữu trang web đã đăng thông tin đó. Nếu người chủ sở hữu xóa thông tin thì Google sẽ không tìm thấy thông tin để hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm.

Nếu chủ sở hữu không xóa thông tin thì Google sẽ xóa một số loại thông tin cá nhân mang tính nhạy cảm.

Liên hệ với chủ sở hữu trang web

Bạn có thể chọn một trong các cách sau để liên hệ với chủ sở hữu trang web:

  • Đường liên kết Liên hệ với chúng tôi: Hãy tìm đường liên kết "Liên hệ với chúng tôi" hoặc địa chỉ email để liên hệ với chủ sở hữu trang web. Thông tin này thường nằm ở cuối trang chủ của trang web.
  • Tìm thông tin liên hệ bằng cách sử dụng Whois: Bạn có thể tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu Whois ("who is?" – "đây là ai?") trên Google để biết thông tin về chủ sở hữu trang web. Hãy truy cập vào google.com và tìm whois kết hợp với tên trang web bạn muốn (ví dụ: whois www.trangweb.com). Địa chỉ email để liên hệ với chủ sở hữu trang web thường có trong mục Registrant Email (Email của người đăng ký) hoặc Administrative Contact (Thông tin liên hệ của quản trị viên).
  • Liên hệ với công ty lưu trữ trang web: Kết quả tìm kiếm trong Whois thường có cả thông tin về công ty lưu trữ trang web. Nếu bạn không liên hệ được với chủ sở hữu trang web, hãy thử liên hệ với công ty lưu trữ trang web đó.

Nếu chủ sở hữu trang web xóa thông tin, thì đến khi chúng tôi thực hiện quá trình cập nhật định kỳ, thông tin đó cũng sẽ bị xóa khỏi Google Tìm kiếm. Để xóa thông tin khỏi Google Tìm kiếm nhanh hơn, hãy sử dụng công cụ Xóa nội dung lỗi thời.

Thông tin cá nhân mà Google sẽ xóa

Nếu bạn không yêu cầu trang web xóa nội dung được thì Google có thể xóa thông tin cá nhân gây ra rủi ro đáng kể liên quan đến hành vi đánh cắp danh tính, gian lận tài chính hoặc các tác hại cụ thể khác. Bạn có thể xem bên dưới để tìm hiểu thêm về các yêu cầu xóa phổ biến:

Nếu bạn cho rằng yêu cầu của bạn đáp ứng một trong các nguyên tắc chính sách của chúng tôi ở trên, thì bạn có thể gửi yêu cầu xóa tại đây.

Thông tin khác mà Google sẽ xóa

Google cũng xóa nội dung vì lý do pháp lý cụ thể, chẳng hạn như báo cáo nội dung vi phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DCMA) và hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em. Để yêu cầu xóa vì lý do pháp lý, hãy sử dụng biểu mẫu hỗ trợ giải quyết vấn đề pháp lý

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?