Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Xóa thông tin từ Google

Chính sách sản phẩm và nội dung của Google Tìm kiếm áp dụng trên toàn cầu. Nếu bạn phát hiện nội dung mà bạn hoặc người bạn đại diện là chủ thể và muốn xoá nội dung đó, hãy kiểm tra chính sách dưới đây của chúng tôi về nội dung cá nhân để biết nội dung đó có đáp ứng điều kiện để áp dụng biện pháp xoá hay không. Bạn có thể gửi yêu cầu xoá theo hướng dẫn trong bài viết. Bạn cũng có thể trả lời các câu hỏi trong mục Báo cáo sự cố trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung bạn báo cáo để xem có cần xoá nội dung đó khỏi kết quả tìm kiếm trên Google hay không.

Báo cáo ảnh khoả thân hoặc nội dung tình dục cho thấy người dưới 18 tuổi: Nếu bạn phát hiện một đường liên kết, trang web hoặc nội dung xâm hại tình dục trẻ em, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho các cơ quan chức năng và tổ chức trên toàn thế giới. Tìm hiểu cách báo cáo nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Nếu chủ sở hữu trang web đã xoá thông tin, thì đến khi chúng tôi thực hiện quy trình cập nhật định kỳ, thông tin đó cũng sẽ bị xoá khỏi Google Tìm kiếm. Tuy nhiên, bạn cũng có thể yêu cầu làm mới nội dung lỗi thời bằng Công cụ làm mới nội dung lỗi thời.

Nếu nội dung của bạn không đủ điều kiện để xoá theo chính sách nêu trên về nội dung cá nhân, bạn vẫn có thể có các lựa chọn khác hoặc tham khảo Trung tâm trợ giúp về vấn đề pháp lý

Nội dung có thể bị xoá vì nhiều lý do pháp lý cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Vi phạm bản quyền
  • Vi phạm nhãn hiệu
  • Lệnh toà

Nếu bạn là chủ thể của nội dung phản cảm được chia sẻ khi chưa có sự cho phép của bạn hoặc theo cách bạn không đồng ý, bạn có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1808738518165277508
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334