Xóa thông tin từ Google

Bạn có thể yêu cầu Google xóa thông tin cá nhân nhạy cảm của mình, như số tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh chữ ký viết tay của bạn, khỏi kết quả tìm kiếm của Google.

Thông tin Google sẽ xóa

Hãy xem Chính sách xóa của chúng tôi để biết những thông tin Google sẽ xóa.

Nếu muốn xóa ảnh, liên kết hồ sơ hoặc trang web khỏi kết quả của Google Tìm kiếm, thông thường bạn cần phải yêu cầu chủ sở hữu trang web (quản trị viên web) xóa thông tin.

Tại sao phải liên hệ với quản trị viên web?

Ngay cả khi Google xóa trang web hoặc hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi, trang web vẫn tồn tại và có thể được tìm thấy thông qua URL tới trang web, chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Đây là lý do tại sao lựa chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web, người có thể xóa trang hoàn toàn.

Nếu ảnh hoặc thông tin hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google thì điều đó chỉ có nghĩa rằng thông tin đó tồn tại trên Internet chứ không có nghĩa là Google đã xác nhận thông tin đó.

Bạn muốn làm gì?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?