การแจ้งเตือน

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

ลบข้อมูลออกจาก Google

นโยบายเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของ Google Search มีผลบังคับใช้ทั่วโลก หากพบเนื้อหาที่มีคุณหรือบุคคลที่คุณเป็นตัวแทนปรากฏอยู่และต้องการให้นําออก โปรดอ่านนโยบายเนื้อหาส่วนบุคคลด้านล่างเพื่อดูว่าเนื้อหานั้นตรงตามข้อกําหนดในการนําออกหรือไม่ คุณสามารถส่งคําขอให้นําออกตามวิธีการที่ระบุในบทความ นอกจากนี้ยังตอบคําถามในส่วนรายงานปัญหาของศูนย์ช่วยเหลือได้ด้วย เราจะตรวจสอบเนื้อหาที่คุณรายงานเพื่อดูว่าควรนําออกจากผลการค้นหาของ Google หรือไม่

รายงานภาพเปลือยหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่แสดงบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี หากพบลิงก์ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คุณสามารถรายงานต่อหน่วยงานและองค์กรทั่วโลกได้ ดูวิธีรายงานเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

หากเจ้าของเว็บไซต์นําข้อมูลดังกล่าวออก ระบบจะนำข้อมูลนั้นออกจาก Google Search ด้วยขั้นตอนการอัปเดตตามปกติ อย่างไรก็ตาม คุณยังขอให้รีเฟรชเนื้อหาที่ล้าสมัยได้โดยใช้เครื่องมือรีเฟรชเนื้อหาที่ล้าสมัย

หากเนื้อหาไม่เข้าเกณฑ์การนำออกตามนโยบายเนื้อหาส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านบน คุณอาจยังมีตัวเลือกอื่นๆ หรือจะไปที่ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายก็ได้ 

เราอาจนำเนื้อหาออกด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

  • การละเมิดลิขสิทธิ์
  • การละเมิดเครื่องหมายการค้า
  • คำสั่งศาล

หากมีคุณปรากฏอยู่ในเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมซึ่งแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือในลักษณะที่คุณไม่ยินยอม เรามีทีมสนับสนุนพร้อมให้บริการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11179516387010956597
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
100334