Ta bort information från Google

Vi förstår att du ibland vill kunna ta bort innehåll om dig som du hittat på Google Sök. I vissa fall kan Google ta bort länkar till informationen från Google Sök.

Viktigt: På Google Sök visas information som samlas in från webbplatser på hela internet. Även om vi tar bort innehåll från Google Sök kan det finnas kvar på webben. Det innebär att någon fortfarande kan hitta innehållet på värdsidan, på sociala medier, via andra sökmotorer eller på andra sätt. Av den anledningen kan du kontakta webbplatsägaren för webbplatsen och be honom eller henne att ta bort innehållet. Läs mer om hur du kontaktar en webbplatsägare.

Om webbplatsägaren har tagit bort informationen tas den så småningom bort från Google Sök som en del av vår regelbundna uppdateringsprocess. Du kan dessutom meddela oss om inaktuellt innehåll via verktyget för borttagning av inaktuellt innehåll.

Personliga uppgifter som Google tar bort

Om du inte kan få webbplatsägaren att ta bort innehåll från webbplatsen kan Google ta bort personliga uppgifter som medför påtaglig risk för identitetsstöld, ekonomiska bedrägerier eller annan skada. Följande artiklar innehåller information om borttagning av olika typer av innehåll:

Vi rekommenderar att du läser den artikel om borttagning som är relaterad till din begäran. Om du anser att din begäran uppfyller kraven i artikeln kan du göra en begäran om borttagning enligt anvisningarna däri.

Annan information som Google tar bort

Google tar även bort innehåll av särskilda juridiska skäl, t.ex. innehåll som bryter mot upphovsrätten i enlighet med DMCA och innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn. Om du vill begära borttagning av juridiska skäl använder du formuläret för juridisk felsökning.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
100334
false