Ta bort information från Google

På Google Sök visas information som samlas in från webbplatser på hela internet. Det bästa sättet att ta bort information om dig själv från Googles sökresultat är att kontakta den webbplatsägare som publicerade informationen. Om de tar bort informationen kan inte Google hitta den och visa den i sökresultaten.

Om webbplatsägaren inte tar bort informationen kan Google ta bort vissa typer av känsliga personliga uppgifter.

Kontakta webbplatsägaren

Så här kontaktar du webbplatsägaren:

  • Länken Kontakta oss: Titta efter länken Kontakta oss eller e-postadressen till webbplatsägaren. Sådan information finns ofta längst ned på webbplatsens startsida.
  • Hitta kontaktuppgifter med hjälp av Whois: Du kan göra en Whois-sökning efter webbplatsägaren via Google. Besök google.com och sök efter: whois www.example.com. Du hittar oftast e-postadressen till webbplatsägaren under Registrant Email (den registrerades e-postadress) eller Administrative Contact (kontaktuppgifter till administratören).
  • Kontakta webbplatsens webbhotell: Sökresultat från Whois innehåller vanligtvis information om vem som är värd för webbplatsen. Om du inte kan få tag i webbplatsägaren kan du försöka kontakta webbplatsens webbhotell.

Om webbplatsägaren har tagit bort informationen tas den så småningom bort från Google Sök som en del av vår regelbundna uppdateringsprocess. Du kan skynda på borttagningen från Google Sök med hjälp av det verktyget för borttagning av inaktuellt innehåll.

Personliga uppgifter som Google tar bort

Om du inte kan få webbplatsen att ta bort material kan Google ta bort personliga uppgifter som medför påtaglig risk för identitetsstöld, ekonomiska bedrägerier eller annan skada. Här är några fler råd om vanliga begäranden om borttagning:

Om du anser att din begäran uppfyller en av våra policyriktlinjer ovan kan du göra en begäran om borttagning här.

Annan information som Google tar bort

Google tar även bort innehåll av särskilda juridiska skäl, t.ex. innehåll som bryter mot upphovsrätten i enlighet med DMCA och innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn. Om du vill begära borttagning av juridiska skäl använder du formuläret för juridisk felsökning