Odstránenie informácií zo služby Google

Vyhľadávanie Google zobrazuje informácie zhromaždené z webov na celom internete. Najlepším spôsobom, ako odstrániť osobné údaje z výsledkov vyhľadávania Googlu, je obrátiť sa na vlastníka webu, ktorý príslušné údaje zverejnil. Ak ich odstráni, Google dané údaje nenájde a nebude ich môcť uviesť vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak ich vlastník webu neodstráni, Google odstráni určité typy citlivých osobných údajov.

Kontaktovanie vlastníka webu

Ak sa chcete obrátiť na vlastníka webu, postupujte takto:

  • Odkaz Kontaktujte nás: nájdite odkaz Kontaktujte nás alebo e‑mailovú adresu vlastníka webu. Tieto údaje sú zvyčajne uvedené na konci domovskej stránky webu.
  • Vyhľadanie kontaktných informácií pomocou vyhľadávania Whois: vlastníka webu môžete nájsť pomocou vyhľadávania Whois („who is?“ znamená po anglicky „kto je to?“) na Googli. Stačí prejsť na google.com a vyhľadať whois www.example.com. Kontaktná e‑mailová adresa vlastníka webu býva často uvedená pod e‑mailom vlastníka práv na doménu alebo administratívnym kontaktom.
  • Kontaktovanie spoločnosti, ktorá daný web hosťuje: výsledok vyhľadávania Whois zvyčajne obsahuje informácie o tom, kto je hostiteľom daného webu. Ak sa vám nepodarí kontaktovať vlastníka webu, skúste sa obrátiť na spoločnosť, ktorá príslušný web hostí.

Požiadanie Googlu o odstránenie citlivých osobných údajov

Google môže odstrániť osobné údaje, v prípade ktorých hrozí vysoké riziko krádeže identity, finančného podvodu alebo inej špecifickej ujmy.

Údaje, ktoré môžeme odstrániť

  • národné identifikačné čísla, ako sú číslo sociálneho zabezpečenia (USA), unikátne identifikačné daňové číslo (Argentína), Cadastro de pessoas Físicas (Brazília), registračné číslo obyvateľa (Kórea), identifikačná karta obyvateľa (Čína) a iné;
  • čísla bankových účtov;
  • čísla kreditných kariet;
  • obrázky podpisov;
  • obrázky nahoty alebo sexuálne explicitné obrázky, ktoré boli nahrané alebo zdieľané bez vášho súhlasu;
  • dôverné lekárske záznamy súkromných osôb.

Odstránenie iných údajov

Google tiež odstraňuje obsah zo špecifických právnych dôvodov vrátane hlásení porušenia autorských práv. Google môžete okrem osobných údajov požiadať aj o odstránenie iných údajov.

Pred odoslaním žiadosti si prečítajte pravidlá pre odstraňovanie, kde sa dozviete viac o tom, ktoré údaje Google odstráni.

Čo chcete urobiť?