Alisin ang impormasyon mula sa Google

Nagpapakita ang Google Search ng mga impormasyong nakuha sa mga website sa buong web. Ang pinakamabuting paraan para mag-alis ng impormasyon tungkol sa iyong sarili sa mga resulta ng paghahanap ng Google ay ang makipag-ugnayan sa may-ari ng website na nag-publish ng impormasyon. Kung aalisin nila ito, hindi mahahanap ng Google ang impormasyong ililista sa mga resulta ng paghahanap.

Kung hindi ito aalisin ng may-ari ng website, mag-aalis ang Google ng ilang partikular na uri ng sensitibong personal na impormasyon. 

Makipag-ugnayan sa may-ari ng website

Para makipag-ugnayan sa may-ari ng website:

  • Link na Makipag-ugnayan sa amin: Maghanap ng link na "Makipag-ugnayan sa amin" o ng email address para sa may-ari ng site. Madalas na nasa ibaba ng homepage ng site ang impormasyong ito.
  • Maghanap ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan gamit ang Whois: Puwede kang magsagawa ng Whois ("sino ang?") na paghahanap para sa may-ari ng site gamit ang Google. Pumunta sa google.com at hanapin ang whois www.example.com. Madalas na makikita ang email address para makipag-ugnayan sa may-ari ng site sa ilalim ng Email ng Nagparehistro o Administratibong Contact.
  • Makipag-ugnayan sa kumpanyang nagho-host ng site: Karaniwang may kasamang impormasyon tungkol sa kung sino ang nagho-host ng website ang resulta ng paghahanap sa Whois. Kung hindi mo maaabot ang may-ari ng website, subukang makipag-ugnayan sa kumpanyang nagho-host ng site.

Makipag-ugnayan sa Google para mag-alis ng sensitibong personal na impormasyon

Posibleng mag-alis ang Google ng personal na impormasyong gumagawa ng mga malubhang panganib sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pandaraya sa pananalapi, o iba pang tiyak na kapahamakan.

Impormasyong posible naming alisin

  • Mga numero ng pambansang pagkakakilanlan tulad ng Numero ng Social Security ng U.S., Argentine Single Tax Identification Number, Brazil Cadastro de pessoas Físicas, Numero ng Pagpaparehistro ng Residente ng Korea, Resident Identity Card ng China, atbp.
  • Mga numero ng bank account
  • Mga numero ng credit card
  • Mga larawan ng mga lagda
  • Mga larawang hubad o tahasang sekswal na in-upload o ibinahagi nang walang pahintulot mo
  • Mga kumpidensyal at personal na medikal na tala ng mga pribadong tao

Mag-alis ng iba pang impormasyon

Nag-aalis din ang Google ng content para sa mga partikular na legal na dahilan, kabilang na ang mga ulat sa paglabag sa copyright. Puwede mong hilingin sa Google na mag-alis ng iba pang impormasyon, bukod sa personal na impormasyon.

Bago ka magsumite ng kahilingan, tingnan ang aming Mga Patakaran sa Pag-aalis para malaman kung anong impormasyon ang aalisin ng Google.