Notification

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Alisin ang impormasyon mula sa Google

Nalalapat sa lahat ang mga patakaran sa content at produkto ng Google Search. Kung may makita kang content kung saan ikaw o ang taong kinakatawan mo ang paksa at gusto mo itong ipatanggal, tingnan ang aming mga patakaran sa personal na content sa ibaba para malaman kung natutugunan ng content ang mga requirement sa pag-aalis. Puwede kang gumawa ng request sa pag-aalis ayon sa sinasabi sa artikulo. Puwede mo ring sagutin ang mga tanong sa seksyong Mag-ulat ng Problema ng aming Help Center. Susuriin namin ang content na iuulat mo sa amin para makita kung dapat ba itong alisin mula sa mga resulta ng paghahanap sa Google.

Mag-ulat ng kahubaran o sekswal na content na nagpapakita ng isang taong wala pang 18 taong gulang: Kung may makita kang link, website, o anumang content na sekswal na mapang-abuso sa mga bata, puwede mo itong iulat sa mga awtoridad at organisasyon sa buong mundo. Alamin kung paano mag-ulat ng content na sekswal na mapang-abuso sa bata.

Kung inalis na ng may-ari ng website ang impormasyon, aalisin ito sa Google Search bilang bahagi ng aming regular na proseso ng pag-update. Gayunpaman, puwede mo ring i-request na i-refresh ang luma nang content gamit ang tool sa Pag-refresh ng luma nang content.

Kung hindi kwalipikado para sa pag-aalis ang iyong content sa ilalim ng mga patakaran sa personal na content na nakalista sa itaas, posibleng mayroon ka pa ring iba pang opsyon o tingnan ang Legal Help Center

Posibleng alisin ang content dahil sa mga partikular na legal na dahilan, kabilang ang, pero hindi limitado sa:

  • Paglabag sa copyright
  • Mga paglabag sa trademark
  • Utos ng hukuman

Kung naging paksa ka ng explicit na content na shine-share nang walang pahintulot mo o shine-share sa mga paraang hindi ka sumang-ayon, available ang mga serbisyo sa suporta.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
3197074012352711076
true
Maghanap sa Help Center
true
true
true
true
true
100334