Alisin ang impormasyon mula sa Google

Alam naming minsan, posibleng gusto mong maalis ang content tungkol sa iyo na nakita mo sa Google Search. Sa mga limitadong sitwasyon, puwedeng alisin ng Google sa Google Search ang mga link sa impormasyon.

Mahalaga: Ipinapakita ng Google Search ang mga impormasyong nakukuha sa mga website sa buong web. Kahit na alisin namin ang content sa Google Search, posible pa rin itong manatili sa web. Ibig sabihin nito, posible pa ring mahanap ng isang tao ang content sa page na nagho-host nito, sa pamamagitan ng social media, sa iba pang search engine, o iba pang paraan. Kaya posibleng gustuhin mong makipag-ugnayan sa may-ari ng website at hilingin sa kanila na alisin ang content. Alamin kung paano makipag-ugnayan sa may-ari ng website.

Kung inalis na ng may-ari ng website ang impormasyon, maaalis na rin ito sa Google Search bilang bahagi ng aming regular na proseso ng pag-update. Gayunpaman, puwede mo rin kaming abisuhan tungkol sa lumang content gamit ang tool sa Pag-aalis ng Lumang Content.

Personal na impormasyong aalisin ng Google

Kung hindi mo magawang maipatanggal sa may-ari ng website ang content sa site, puwedeng mag-alis ang Google ng personal na impormasyon na nagbibigay-daan sa mga seryosong panganib ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, panloloko sa pananalapi, o iba pang partikular na panganib. Nagbibigay ang mga sumusunod na artikulo ng mga detalye tungkol sa mga available na uri ng mga pag-aalis:

Inirerekomenda naming suriin mo ang artikulo sa pag-aalis na nauugnay sa iyong kahilingan. Kung naniniwala kang natutugunan ng iyong kahilingan ang mga kinakailangan sa artikulong iyon, puwede kang gumawa ng kahilingan sa pag-aalis na gaya ng sinasabi sa artikulo.

Iba pang impormasyong aalisin ng Google

Nag-aalis din ang Google ng content para sa mga partikular na legal na dahilan, gaya ng mga ulat ng paglabag sa copyright ng DMCA at koleksyon ng imahe ng pang-aabusong sekswal sa kabataan. Para humiling ng pag-aalis para sa legal na dahilan, gamitin ang form ng legal na troubleshooter.

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
true
true
true
true
100334
false