เขียน แก้ไข และลบรีวิวใน Google Search

คุณเขียนรีวิวเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นหาใน Google ได้ เช่น ภาพยนตร์และรายการทีวี

ก่อนมีส่วนร่วมในการรีวิว โปรดดูนโยบายของ Google สำหรับเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ใน Search รีวิวที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจไม่ปรากฏให้เห็น

หมายเหตุ: รีวิวใน Google Search มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

สิ่งที่คนอื่นจะเห็น

รีวิวเป็นแบบสาธารณะ ดังนั้นทุกคนจะเห็นสิ่งที่คุณเขียน ชื่อในหน้าเกี่ยวกับฉันจะแสดงพร้อมกับรีวิวของคุณ คุณเพิ่มรีวิวที่ไม่ระบุชื่อไม่ได้

เขียนรีวิว

 1. ไปที่ Google.com หรือเปิดแอป Google Google Search
 2. ค้นหาภาพยนตร์หรือรายการทีวี
 3. เลือกสุดยอดหรือไม่ชอบ ในส่วน "รีวิวจากผู้ชม"
 4. แตะหรือคลิกคุณคิดอย่างไรกับ...
 5. ป้อนรีวิวของคุณ แล้วแตะหรือคลิกโพสต์

ค้นหา แก้ไข หรือลบรีวิว

 1. ค้นหารีวิวของคุณ ดังนี้
  • ในGoogle.com หรือในแอป Google Google Search ให้ทำดังนี้
   • ค้นหาประเภทผลงานที่คุณรีวิวไว้ ดูในส่วน "รีวิวจากผู้ชม"
   • ค้นหา "รีวิวภาพยนตร์ของฉัน" หรือ "รีวิวรายการทีวีของฉัน"
  • ไปที่หน้าการมีส่วนร่วมของคุณ
 2. แตะหรือคลิกรีวิวของคุณ หากจำเป็น
 3. ข้างรีวิวของคุณ ให้แตะหรือคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขหรือลบ

เคล็ดลับ: ดูวิธีจัดการการมีส่วนร่วมของคุณ

รายงานรีวิว

 1. ไปที่ Google.com หรือเปิดแอป Google Google Search
 2. ค้นหารายงานที่ละเมิดนโยบายสำหรับเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ใน Search
 3. ข้างรีวิว ให้แตะหรือคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แจ้งว่าไม่เหมาะสม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร