Vyhľadávanie webových stránok, obrázkov a ďalšieho obsahu v aplikácii Google Go

Pomocou aplikácie Google Go môžete vyhľadávať webové stránky, obrázky a ďalší obsah. Google Go funguje rýchlo v rôznych zariadeniach a s rôznymi typmi internetového pripojenia.

Google Go je predvolená aplikácia na vyhľadávanie v zariadeniach Android Go.

Ako skontrolovať, či máte najnovšiu verziu aplikácie

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom prejdite do aplikácie Google Go Google Go.
 2. Klepnite na Aktualizovať. Ak sa zobrazí správa Nainštalované, najnovšiu verziu už máte.
 

Vyhľadávanie webových stránok, obrázkov, gifov a ďalšieho obsahu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.

 2. Klepnite na kategóriu, napríkad hľadať, obrázky alebo súbory GIF.

 3. Skúste niečo vyhľadať a klepnite na Go.

Vyhľadávanie pomocou hlasu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Vo vyhľadávacom paneli klepnite na mikrofón Mikrofón.
 3. Vyslovte, čo chcete hľadať.

Ak chcete spustiť hlasové vyhľadávanie na domovskej stránke, klepnite na Hlasové vyhľadávanie.

Čítanie, počúvanie a vyhľadávanie pomocou funkcie Lens Go

Funkcia Lens Go, ktorá je súčasťou aplikácie Google Go, umožňuje pomocou fotoaparátu prekladať napísané slová, prečítať ich nahlas v pôvodnom jazyku a vyhľadať na internete podobné frázy.
 

Preklad textu na fotke

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Napravo od vyhľadávacieho panela alebo v časti Najlepšie aplikácie klepnite na Lens Google Lens.
 3. Odfoťte text, ktorému chcete porozumieť.
 4. Keď funkcia Lens spracuje obrázok, klepnite na Preložiť .

Pri preklade obrázka  sa predvolene použije jazyk vybraný v aplikácii Go.

Tip: Vpravo hore môžete zmeniť jazyk prekladu klepnutím na ViacViaca potomZmeniť jazyk prekladu.

Ako si vypočuť text obrázka

Keď funkcia Lens Go interpretuje text obrázka, môžete si ho vypočuť.  
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Napravo od vyhľadávacieho panela alebo v časti Najlepšie aplikácie klepnite na Lens Google Lens .
 3. Odfoťte text, ktorý si chcete vypočuť.
 4. Keď funkcia Lens spracuje obrázok, klepnite v dolnej časti na Vypočuť .

Tip: Môžete si vypočuť aj preklady.

Ako nájsť informácie o objektoch v okolí

Keď funkcia Lens Go interpretuje text obrázka, môžete pomocou neho vyhľadávať na internete. 

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Napravo od vyhľadávacieho panela alebo v časti Najlepšie aplikácie klepnite na Lens Google Lens .
 3. Odfoťte text, ktorý chcete vyhľadávať.
 4. Keď funkcia Lens spracuje obrázok, klepnite v dolnej časti na Hľadať Vyhľadávanie.

 Tip: Vyhľadávať môžete aj pomocou prekladov.

Objavovanie aktuálnych informácií o záujmoch

V rámci svojich záujmov môžete získavať aktuality, napríklad o obľúbenej televíznej relácii alebo športovom tíme.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. V hornej časti klepnite na Objaviť Ikona Objaviť alebo potiahnite na ploche prstom doprava.

Zmena iných nastavení

Pridávanie alebo odstraňovanie aplikácií a webov

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2.  Pridajte, odstráňte alebo zmeňte poradie aplikácie či webu:
  •  Pridanie
  1.  V časti Aplikácie klepnite na Pridať .
  2.  Vyhľadajte svoju obľúbenú aplikáciu a pridržte ju. Aplikácia bude pridaná na plochu.
  •  Odstránenie
  1. ​ Na ploche vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
  2.  Pridržte ikonu aplikácie a potom Odstrániť.

Ak chcete vyhľadať ďalšie weby a aplikácie, potiahnite na ploche prstom doľava a v hornej časti stránky Všetky aplikácie klepnite na príslušnú kategóriu.

Získanie výsledkov vyhľadávania v inom jazyku

Ak chcete vyhľadávať v inom jazyku, musíte ho najprv pridať.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. V hornej časti klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 3. V časti Jazyky klepnite na Vybrať druhý jazyk pre Vyhľadávanie.
 4. Vyberte požadovaný jazyk.
 5. Skúste niečo vyhľadať a klepnite na Go.
 6. Nad vyhľadávacím panelom klepnite na jazyk, v ktorom chcete zobraziť výsledky.

Správa nastavení aplikácie Google Go

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Vľavo hore klepnite na Nastavenia .
 3. Vyberte, ktoré nastavenie sa má aktualizovať:
  • Tapeta: Prispôsobte si tapetu.
  • Jazyky: Zmeňte jazyk aplikácie alebo pridajte do Vyhľadávania druhý jazyk.
  • Dáta: Zobrazujte si základné webové stránky pomocou zjednodušeného režimu a šetrite tak dáta.
  • Účet: Prepnite na iný účet Google, spravujte históriu vyhľadávania a iných aktivít účtu Google.
  • Upozornenia: Ak vyhľadávate offline alebo máte problém s pripojením k sieti Wi‑Fi, môžete dostávať upozornenia, keď sa webová stránka načíta alebo budú pripravené výsledky vyhľadávania.
  • Bezpečné vyhľadávanie: Filtrujte explicitné výsledky vyhľadávania.

Odstránenie aktivity na webe a v aplikáciách

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google Go Google Go.
 2. Vľavo hore klepnite na Nastavenia .
 3. V časti Účty klepnite na možnosť Moja aktivita.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Odstrániť výsledky.
 5. Klepnite na Odstrániť.

Ako odstrániť aktivitu

 

Súvisiace články