Odstranění obrázku z Googlu

Pokud chcete odstranit fotku z výsledků vyhledávání Google, obvykle je nutné kontaktovat vlastníka webu, což je osoba, která vlastní web, na němž se obrázek nachází.

Důležité: Většina obrázků ve výsledcích vyhledávání Google pochází z webových stránek, které Google nevlastní, proto tyto obrázky z webu odstranit nemůžeme. Z tohoto důvodu byste nejdřív měli kontaktovat vlastníka webu a požádat jej o odstranění obrázku.

Jak odstranit obrázek z výsledků vyhledávání Googlu

Chápeme, určité obrázky chcete z výsledků vyhledávání odstranit co nejdříve. Proces odstranění obrázků z výsledků vyhledávání ale může nějakou dobu trvat.

Krok 1: Požádejte vlastníka webu, aby obrázek odstranil

Vlastníka webu můžete kontaktovat těmito způsoby:

 • Odkaz pro kontaktování: Najděte odkaz „Kontaktujte nás“ nebo e-mailovou adresu vlastníka webu. Tyto informace se obvykle nacházejí hned na domovské stránce.
 • Najděte kontaktní informace pomocí databáze Whois: Vyhledejte kontaktní údaje vlastníka webu pomocí speciálního vyhledávání Whois („kdo je…?“). Přejděte na adresu google.com a vyhledejte whois www.example.com. E-mailovou adresu vlastníka webu obvykle naleznete v části Registrant Email (E-mail registrující osoby) nebo Administrative Contact (Administrativní kontakt).
 • Kontaktujte společnost, která příslušný web hostuje: Výsledek vyhledávání v databázi Whois obvykle obsahuje informace o tom, kdo dané stránky hostuje. Pokud se vám nepodaří kontaktovat vlastníka webu, zkuste kontaktovat hostingovou společnost stránek.

Poznámka: Pokud vlastníka webu kontaktovat nechcete nebo se vám nedaří obrázek z webu odstranit, přečtěte si další případy, kdy Google může odstranit obrázky z výsledků vyhledávání.

Tipy k odstranění obrázku z webu

Odstranění obrázku nahraného na sociální síť

Pokud chcete z výsledků vyhledávání Google odstranit obrázek, který byl nahrán na sociální síť, jako je Facebook nebo Twitter, musíte ho nejdřív odstranit z příslušné sítě.

 • Pokud máte přístup k účtu, ze kterého byl obrázek nahrán, odstraňte obrázek ze sítě.
 • Pokud k účtu přístup nemáte, požádejte společnost provozující příslušnou sociální síť, aby vám s odstraněním obrázku pomohla.

Návštěva centra nápovědy sociální sítě

Většina sociálních sítí má nápovědu, kde naleznete informace o zásadách a postupech odstraňování obrázků.

 1. Podívejte se do centra nápovědy příslušné sociální sítě. Níže uvádíme centra nápovědy oblíbených sociálních sítí:
 2. Vyhledejte klíčová slova podle vaší situace. Příklad:
  • „Odstranění fotky“
  • „Nahlásit fotku“ nebo „Odstranit fotku“
  • „Předstírání jiné identity“ nebo „Falešné účty“
  • „Zásady odstraňování obrázků“
Odstranění obrázku z vlastních stránek

Pokud se obrázek nachází na vašich stránkách, přečtěte si, jak zablokovat zobrazování obsahu z vašich stránek ve výsledcích vyhledávání Google.

Odstranění obrázku, který jste nahráli do služby Google

Můžete odstranit fotku, kterou jste do služby Google nahráli z archivu alb nebo Fotek Google. Když fotku smažete z archivu alb, bude odstraněna ze všech služeb Google, ve kterých se zobrazuje, jako například Blogger, Hangouts nebo Fotky Google.

 1. Přejděte do archivu alb.
 2. Otevřete fotku, kterou chcete smazat.
 3. Vpravo nahoře vyberte ikonu možností Více a pak Smazat fotku Smazat.
 4. Pokud možnost Smazat fotku nevidíte, vyberte Spravovat ve Fotkách Google a smažte fotky tam.

Jak smazat fotky z Fotek Google

Krok 2: Požádejte nás o odstranění smazaného obrázku z výsledků vyhledávání

Jakmile vlastník webu obrázek ze svého webu odstraní, během pravidelné aktualizace zmizí i z Vyhledávání Google. Můžete také požádat o odstranění obrázku z Vyhledávání Google.

Žádost o odstranění smazaného obrázku z Vyhledávání Google

Část 1: Zkopírujte adresu odkazu na obrázek

 1. Na webu images.google.com vyhledejte obrázek, který chcete odstranit.
 2. Ve výsledcích vyhledávání klikněte pravým tlačítkem na miniaturu obrázku a vyberte Zkopírovat adresu odkazu.
  • Poznámka: Název a umístění příkazu ke kopírování odkazu se může lišit podle prohlížeče.

Část 2: Požádejte o odstranění z výsledků vyhledávání Google

 1. Dole klikněte na Požádat o odstranění.
  Požádat o odstranění
 2. Klikněte na Nová žádost a pak Obrázek.
 3. Vyberte Zadejte adresu URL z výsledků vyhledávání obrázků, kterou získáte kliknutím na Kopírovat adresu odkazu.
 4. Vložte adresu odkazu do pole Adresa URL výsledků vyhledávání.
 5. Klikněte na Odeslat.

Stav žádosti můžete zkontrolovat na stránce Odstranění zastaralého obsahu.

Jak požádat Google o odstranění konkrétních obrázků z výsledků vyhledávání

Chápeme, že vás nalezení určitých obrázků nebo informací o sobě ve výsledcích vyhledávání může znepokojit.

V omezených případech může společnost Google odkazy na obrázek z Vyhledávání Google odstranit. Tím ale obrázek nebude odstraněn z webu, ze kterého vedl odkaz.

Pokud chcete pomoct s žádostí o odstranění takových obrázků a videí z výsledků vyhledávání Google, v závislosti na své situaci postupujte podle níže uvedených kroků.

Odstranění obrázku s citlivými finančními nebo zdravotními údaji nebo údaji z občanského průkazu

Můžeme odstranit údaje, které podle našich zásad představují riziko odcizení identity nebo podvodu.

Požadavky

Abychom mohli zvážit, zda obsah odstraníme, musí se týkat těchto typů informací:

 • důvěrná identifikační čísla, jako je číslo sociálního zabezpečení ve Spojených státech, daňové identifikační číslo v Argentině, Cadastro de pessoas Físicas v Brazílii, registrační číslo občana v Koreji, identifikační karta občana v Číně apod.,
 • čísla bankovních účtů,
 • čísla platebních karet,
 • obrázky vlastnoručního podpisu,
 • obrázky dokladů totožnosti,
 • osobní, nepřístupné a oficiální záznamy, například zdravotní záznamy,
 • osobní kontaktní údaje (poštovní adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy),
 • důvěrné přihlašovací údaje.

Žádost o odstranění obrázku z Vyhledávání Google

Pokud obrázek splňuje výše uvedené požadavky, můžete vy nebo oprávněný zástupce požádat o odstranění obrázku z výsledků vyhledávání Google. Pokud chcete podat žádost, klikněte na tlačítko níže.

Vyplnit formulář

Odstranění explicitních nebo intimních osobních snímků sdílených bez souhlasu nebo jako „porno pomsta“

Můžeme odstranit snímky a videa s intimním nebo explicitním obsahem (někdy označovaných jako „porno pomsta“), která byla sdílena bez vašeho souhlasu.

Důležité: Pokud chcete nahlásit snímky se sexuálním zneužíváním dětí, řiďte se postupem nahlášení obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí.

Požadavky

Abychom mohli zvážit odstranění obsahu, musí splňovat oba tyto požadavky:

 1. Snímky zachycují vás (nebo osobu, kterou zastupujete) nahé, při sexuálním aktu nebo v intimní situaci.
 2. Vy (nebo osoba, kterou zastupujete) jste nedali souhlas k pořizování snímků takového aktu a tyto snímky byly sdíleny veřejně, NEBO byl obsah vytvořen pro soukromé účely a jeho zveřejnění proběhlo bez vašeho souhlasu.

Žádost o odstranění obrázku z Vyhledávání Google

Pokud obrázek splňuje výše uvedené požadavky, můžete vy nebo oprávněný zástupce požádat o odstranění obrázku z výsledků vyhledávání Google. Pokud chcete podat žádost, klikněte na tlačítko níže.

Tip: Budeme od vás potřebovat snímky obrazovky s obrázkem, který chcete odstranit. Doporučujeme vám upravit snímky obrazovky tak, aby byly sexuálně explicitní části rozmazány. Zároveň ale dbejte, abychom obrázek dokázali poznat.

Vyplnit formulář

Co naše kontrola zohledňuje

Při rozhodování o odstranění videa bereme v úvahu veřejný zájem a informační hodnotu daného obsahu.

 • Ve většině případů tyto typy snímků a související obsah nemají žádnou hodnotu pro veřejný zájem.
 • Ve vzácných případech nahlášený obsah vzhledem k silnému veřejnému zájmu neodstraníme.
 • V jiných případech může být snímek doplněn o informaci, že je ve veřejném zájmu, aby zůstal v našich výsledcích vyhledávání, ale samotné výskyty snímku bez kontextu budou odstraněny.
Odstranění nedobrovolné falešné pornografie

Nedobrovolnou falešnou pornografii můžeme z výsledků vyhledávání Google odstranit, pokud obrázek nebo video splňuje níže uvedené požadavky.

Požadavky

Abychom mohli zvážit odstranění obsahu, musí splňovat všechny tyto požadavky:

 1. Na obrázku vás lze jasně rozpoznat.
 2. Dotyčný obrázek je podvrh a falešně vás zachycuje nahé nebo v sexuálně explicitní situaci.
 3. Obrázek byl distribuován bez vašeho souhlasu.

Žádost o odstranění obrázku z Vyhledávání Google

Pokud obrázek splňuje výše uvedené požadavky, můžete vy nebo oprávněný zástupce požádat o odstranění obrázku z výsledků vyhledávání Google. Pokud chcete podat žádost, klikněte na tlačítko níže.

Tip: Budeme od vás potřebovat snímky obrazovky s obrázkem, který chcete odstranit. Doporučujeme vám upravit snímky obrazovky tak, aby byly sexuálně explicitní části rozmazány. Zároveň ale dbejte, abychom obrázek dokázali poznat.

Vyplnit formulář

Odstranění soukromého obrázku hostovaného na webu, který má vyděračská pravidla pro odstraňování obsahu

Na základě žádosti můžeme za určitých okolností odkazy na obsah z výsledků vyhledávání Google odstranit, pokud po vás web nebo jiná agentura požadují, abyste jim za odstranění obsahu zaplatili.

Požadavky

Abychom mohli zvážit odstranění obsahu, musí splňovat všechny tyto požadavky:

 1. Jste předmětem obsahu na předložené adrese URL.
 2. Nejedná se o webovou stránku, která se týká hodnocení firem.
 3. Web za odstranění obsahu požaduje platbu, kterou musíte odeslat příslušnému webu nebo jinému subjektu.

Žádost o odstranění obrázku z Vyhledávání Google

Pokud obrázek splňuje výše uvedené požadavky, můžete vy nebo oprávněný zástupce požádat o odstranění obrázku z výsledků vyhledávání Google. Pokud chcete podat žádost, klikněte na tlačítko níže.

Tip: Budeme od vás potřebovat snímky obrazovky s obrázkem, který chcete odstranit. Doporučujeme vám upravit snímky obrazovky tak, aby byly sexuálně explicitní části rozmazány. Zároveň ale dbejte, abychom obrázek dokázali poznat.

Vyplnit formulář

Odstranění fotky nezletilé osoby (mladší 18 let)

Společnost Google z výsledků vyhledávání odstraní fotky osob mladších 18 let, pokud o to daná osoba nebo její rodič či zákonný zástupce požádá. Výjimkou jsou fotky, u kterých existuje závažný veřejný zájem nebo jsou zajímavé pro média. To znamená, že se tyto fotky nebudou zobrazovat na kartě Obrázky ani jako miniatury v prvcích Vyhledávání Google. Cílem tohoto článku je seznámit vás s postupem podání žádosti o odstranění podobného obsahu z výsledků vyhledávání Google.

Důležité: Pokud chcete požádat o odstranění explicitního snímku nezletilé osoby, nahlaste obsah, který sexuálně zneužívá děti.

Požadavky

Abychom mohli zvážit odstranění obsahu, musí splňovat všechny tyto požadavky:

 1. Odeslané adresy URL jsou adresy URL obrázků.
  • Adresy URL webů (stránky s textem i obrázky) na základě těchto zásad odstranit nelze, protože jejich cílem je omezit zobrazování snímků ve výsledcích vyhledávání Google. 
 2. Na snímcích je zachycena identifikovatelná osoba, která je aktuálně mladší 18 let.
  • Odstraníme také snímky zachycující v tragické situaci dítě, které zemřelo před dosažením 18 let.
 3. Žadatelem o odstranění je buďto příslušná osoba, nebo zákonný zástupce osoby, případně oprávněný zástupce jedné z těchto osob.
Tip: Další informace nebo pomoc s procesem odstraněním najdete v článku Odstranění fotek nezletilých osob z výsledků vyhledávání Google.

Žádost o odstranění obrázku z Vyhledávání Google

Pokud obrázek splňuje výše uvedené požadavky, můžete vy nebo oprávněný zástupce požádat o odstranění obrázku z výsledků vyhledávání Google. Pokud chcete podat žádost, klikněte na tlačítko níže.

Důležité: Prověřujeme pouze adresy URL, které vy nebo váš oprávněný zástupce odešlete ve formuláři.

Vyplnit formulář

Odstranění obrázku z právních důvodů

Obsah ze služeb Google odstraňujeme v souladu s příslušnými právními předpisy.

Problém s duševním vlastnictvím

Pokud chcete požádat o odstranění obrázku z Vyhledávání Google z důvodu porušení práv duševního vlastnictví, jako je porušení nebo obcházení autorských práv, porušení ochranné známky nebo padělání, klikněte na tlačítko níže.

Vyplnit formulář

Ostatní právní důvody

Obrázky z Vyhledávání Google můžeme odstranit z jiných právních důvodů, konkrétně kvůli žádostem v těchto souvislostech:

 • Soudní příkazy, v rámci kterých soud rozhodl, že je konkrétní obsah nezákonný.
 • FOSTA-SESTA nebo kalifornský program Opt Out / Safe at Home.
 • Materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí, což je jakékoli vizuální zobrazení sexuálně explicitní aktivity, která zahrnuje děti.

Pokud chcete požádat o odstranění obrázku z Vyhledávání Google z výše uvedených právních důvodů, klikněte na tlačítko níže.

Vyplnit formulář

Související zdroje 

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
100334
false
false