Vyhledávání volně použitelných obrázků

Při vyhledávání na Googlu můžete výsledky filtrovat, abyste našli obrázky, videa nebo texty, které jste oprávněni použít. Slouží k tomu filtr Rozšířeného vyhledávání nazvaný „práva k užití“. Díky němu budete vědět, kdy můžete nalezený obsah použít, sdílet nebo upravit.

Vyhledání obrázků, textů a videí k opětovnému použití

  1. Chcete-li najít obrázky, přejděte na Rozšířené vyhledávání obrázků. Chcete-li najít něco jiného, přejděte na Rozšířené vyhledávání.
  2. Do pole „všechna tato slova“ napište, co hledáte.
  3. V rozbalovací nabídce v sekci Práva k užití zvolte, jaký druh licence má hledaný obsah mít.
  4. Klikněte na Rozšířené vyhledávání.

Poznámka: Než nalezený použijete, zkontrolujte, zda má legitimní licenci, a přečtěte si přesné znění podmínek pro opětovné použití. Některé licence například požadují, abyste při použití obrázku uvedli jeho tvůrce. Společnost Google nemůže zjistit, zda je licence legitimní. Nemůžeme tedy potvrdit, zda je obsah licencován v souladu se zákonem.

Typy práv k užití

  • Lze volně užívat nebo sdílet: Obsah lze kopírovat nebo šířit za podmínky, že zůstane nezměněn.
  • Lze volně užívat, sdílet či upravovat: Obsah lze kopírovat, upravovat či znovu distribuovat způsoby uvedenými v licenci.
  • Komerčně: Pokud obsah chcete použít ke komerčním účelům, vyberte možnost obsahující termín „komerčně“.

Jak práva k užití fungují

Práva k užití umožňují najít obsah, který lze použít nad rámec řádného užití. Vlastníci webů vás mohou pomocí licencí informovat, zda a jak je možné obsah na jejich webech opětovně použít.

Filtr práv k užití v Rozšířeném vyhledávání zobrazuje obsah, který je označen licencí Creative Commons či podobnou licencí nebo je volně šiřitelný. V případě obrázků zobrazuje filtr práv k užití také obrázky označené licencí GNU Free Documentation.

Nahlášení nesprávných práv k užití

Pokud ve výsledcích vyhledávání najdete obsah s nesprávnými právy k užití, informujte nás ve Fóru pro vyhledávání Google.