Chính sách xóa nội dung

Chúng tôi muốn sắp xếp thông tin của thế giới để giúp tất cả mọi người đều có thể truy cập. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xóa nội dung khỏi Tìm kiếm.

Xóa vì lý do pháp lý

Chúng tôi xóa nội dung khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi nếu nội dung đó bao gồm:

 • Hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em
 • Chúng tôi cũng xóa nội dung theo yêu cầu pháp lý hợp lệ, chẳng hạn như các thông báo bản quyền đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể xóa một số loại thông tin cá nhân nhạy cảm nhất định khỏi kết quả tìm kiếm của Google.

Thông tin chúng tôi có thể xóa

Thông tin chúng tôi có thể xóa

 • Mã số giấy tờ tùy thân như Số an sinh xã hội Hoa Kỳ, Mã số thuế của Argentina, Brazil Cadastro de pessoas Físicas, Số đăng ký cư trú tại Hàn Quốc, Thẻ nhận dạng cư trú tại Trung Quốc, v.v.
 • Số tài khoản ngân hàng
 • Số thẻ tín dụng
 • Hình ảnh chữ ký
 • Hình ảnh khỏa thân hoặc khiêu dâm được tải lên hoặc chia sẻ mà không được bạn cho phép
 • Hồ sơ y tế mật, cá nhân riêng tư của mọi người

Thông tin chúng tôi thường không xóa

 • Ngày sinh
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
Cách chúng tôi quyết định có nên xóa thông tin cá nhân không

Để quyết định xem một số thông tin cá nhân có tạo nguy cơ bị ăn cắp danh tính, gian lận tài chính hoặc các thiệt hại cụ thể khác không, chúng tôi đặt câu hỏi:

 • Đó có phải là mã số giấy tờ tùy thân do chính phủ phát hành không?
 • Thông tin này là bí mật hay công khai?
 • Có thể sử dụng thông tin này cho các giao dịch tài chính thông thường không?
 • Có thể sử dụng thông tin này để lấy thông tin khác về một cá nhân và việc này sau đó sẽ dẫn đến thiệt hại về tài chính hoặc đánh cắp danh tính không?
 • Đó có phải là video hoặc ảnh khiêu dâm hoặc ảnh khỏa thân có thể nhận dạng được cá nhân và được chia sẻ mà không có sự cho phép của bạn không?

Chúng tôi áp dụng chính sách này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Nếu chúng tôi tin rằng người dùng yêu cầu xóa là để cố gắng và xóa thông tin phi cá nhân khác khỏi kết quả tìm kiếm, thì chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu đó.

Lưu ý: Chúng tôi thường không xóa thông tin có thể tìm thấy trên trang web chính thức của chính phủ vì thông tin này đã được công khai.

Yêu cầu xóa thông tin cá nhân
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?