นโยบายการนำข้อมูลออก

เราต้องการจัดระเบียบข้อมูลต่าง ในโลก และเปิดให้คนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ แต่ก็มีบางกรณีที่เราจำเป็นต้องนำเนื้อหาออกจากการค้นหาของ Search

การนำเนื้อหาออกตามกฎหมาย

เราจะนำเนื้อหาออกจากผลการค้นหา หากพบว่ามีเนื้อหาต่อไปนี้

 • ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
 • นอกจากนี้ เรายังนำเนื้อหาออกเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้อง เช่น การแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Digital Millennium Copyright Act

ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบางประเภทออกจากผลการค้นหาของ Google Search

ข้อมูลที่เราอาจนำออก

ข้อมูลที่เราอาจนำออก

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น หมายเลขประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวของอาร์เจนตินา, Brazil Cadastro de pessoas Físicas, หมายเลขทะเบียนผู้พำนักในเกาหลี, บัตรประจำตัวผู้พำนักในจีน เป็นต้น
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • หมายเลขบัตรเครดิต
 • ภาพลายเซ็น
 • ภาพเปลือยหรือภาพที่ไม่เหมาะสมทางเพศที่อัปโหลดหรือแชร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 • เวชระเบียนส่วนตัวที่เป็นความลับของคนที่ไม่ต้องการเปิดเผย

ข้อมูลที่เรามักจะไม่นำออก

 • วันเกิด
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
หลักในการพิจารณานำข้อมูลส่วนบุคคลออก

ในการตัดสินว่าข้อมูลใดทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตน การฉ้อโกงทางการเงิน หรือความเสียหายที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เราจะถามคำถามต่อไปนี้

 • ข้อมูลดังกล่าวเป็นหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลใช่ไหม
 • ข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับหรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • นำข้อมูลนั้นไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วไปได้ไหม
 • นำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมของบุคคลใดบุคคลหนี่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือการโจรกรรมข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ไหม
 • ข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพเปลือยที่ระบุตัวบุคคลได้ หรือเป็นรูปภาพที่ไม่เหมาะสมทางเพศ หรือเป็นวิดีโอที่แชร์โดยไม่ได้รับความยินยอมไหม

เราใช้นโยบายนี้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป หากเราเชื่อว่ามีการใช้คำขอให้นำข้อมูลออก เพื่อพยายามนำข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลการค้นหา เราจะปฏิเสธคำขอดังกล่าว

หมายเหตุ: โดยปกติเราจะไม่นำข้อมูลที่พบได้ในเว็บไซต์ทางการของรัฐออกเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

คำขอให้นำข้อมูลส่วนบุคคลออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร