Zoekopdrachten op internet verfijnen

U kunt symbolen of woorden in uw zoekopdracht gebruiken voor preciezere zoekresultaten.

  • Leestekens die geen deel uitmaken van een zoekoperator, worden gewoonlijk genegeerd door Google Zoeken.
  • Plaats geen spaties tussen het symbool of woord en uw zoekterm. Zoeken naar site:volkskrant.nl werkt dus wel, maar site: volkskrant.nl niet.

Algemene zoektechnieken

Zoeken op social media

Plaats @ vóór een woord om op social media te zoeken. Bijvoorbeeld: @twitter

Een prijs zoeken

Plaats vóór een getal. Bijvoorbeeld: camera $400

Zoeken naar hashtags

Plaats vóór een woord. Bijvoorbeeld: #durftevragen

Woorden uitsluiten van uw zoekopdracht

Plaats - vóór een woord dat u wilt weglaten. Bijvoorbeeld: jaguar snelheid -auto

Zoeken naar een exact zoekwoord

Plaats een woord of woordgroep tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "hoogste gebouw"

Zoeken naar jokertekens of onbekende woorden

Plaats een * in uw woord of woordgroep op de plek waar u een tijdelijke aanduiding wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: "grootste * ter wereld"

Zoeken binnen een getalbereik

Plaats .. tussen twee getallen. Bijvoorbeeld: camera $50..$100

Zoekopdrachten combineren

Plaats OR tussen de zoekopdrachten. Bijvoorbeeld: marathon OR race.

Zoeken naar een specifieke site

Plaats site: vóór een site of domein. Bijvoorbeeld: site:youtube.com of site:.gov

Zoeken naar gerelateerde sites

Plaats related: vóór een webadres dat u al kent. Bijvoorbeeld: related:nu.nl

Informatie over een site opvragen

Plaats info: vóór het adres van de site.

De door Google gecachte versie van een site bekijken

Plaats cache: vóór het adres van de site.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?