Innehållspolicyer för Google Sök

Google använder automatiska system för att upptäcka innehåll från webben och andra källor. Dessa system genererar sökresultat som ger användbara och tillförlitliga svar på flera miljarder sökningar som vi bearbetar varje dag.

Med tanke på att Sök omfattar flera biljoner webbsidor, bilder, videor och annat innehåll kan resultaten ibland innehålla material som en del anser är opassande, stötande eller problematiskt.

Vi har noggrant tagit fram nedanstående innehållspolicyer för Google Sök i syfte att hitta rätt balans mellan den befogade oron för sådana problem och behovet för en sökmotor som ger åtkomst till information. I vår artikel Maximera tillgången till information förklaras den här metoden närmare.

Övergripande innehållspolicyer för Google Sök

Dessa policyer gäller innehåll som visas någonstans på Google Sök, däribland webbresultat. Webbresultat är webbsidor, bilder, videor, nyhetsinnehåll eller annat material som Google hittar på webben.

Utöka allt Komprimera allt

Innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn eller material där barn utnyttjas på annat sätt

Vi blockerar sökresultat som leder till innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn eller material där det verkar som att barn trakasseras, utsätts för fara eller på annat sätt utnyttjas. Läs mer om hur du rapporterar innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn.

Mycket personliga uppgifter

Google kan ta bort vissa personliga uppgifter som medför påtaglig risk för identitetsstöld, ekonomiska bedrägerier eller annan skada, inbegripet men inte begränsat till doxing-innehåll, privata bilder av sexuell karaktär och falsk pornografi utan samtycke. Läs mer om hur du tar bort dina personliga uppgifter från Google.

Spam

Vi vidtar åtgärder mot spam, vilket är innehåll som har utformats för att på falska grunder eller genom manipulation lura användare eller överlista våra söksystem. Läs mer om Googles riktlinjer för webbansvariga.

Förfrågningar från webbansvariga och webbplatsägare

På begäran från webbansvariga och webbplatsägare tar vi bort innehåll från våra webbresultat som de vill blockera. Läs mer om hur du blockerar åtkomst till ditt innehåll och hur du tar bort information från Google.

Giltiga juridiska begäranden

Vi tar bort innehåll eller funktioner från sökresultatet av juridiska skäl. Vi tar till exempel bort innehåll om vi får ett giltigt meddelande enligt den amerikanska upphovsrättslagen Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Vi tar även bort innehåll från lokala versioner av Google enligt lokala lagar när vi blir meddelade om att innehållet är problematiskt. Vi tar till exempel bort innehåll som olagligen glorifierar nazistpartiet från våra tyska tjänster eller som olagligen förolämpar religion från våra indiska tjänster. Vi tar bort sidor i EU som visas vid sökfrågor på namn utifrån dataskyddsförfrågningar i enlighet med vad som vanligtvis kallas Rätten att bli bortglömd. Vi granskar förfrågningarna noga för att säkerställa att de är väl underbyggda, och vi vägrar ofta ta bort innehåll när det inte finns en tydlig juridisk grund för att göra det.

När det är möjligt visar vi ett meddelande om att innehållet har tagits bort och rapporterar borttagningen till Lumen-databasen, ett projekt som drivs av Berkman Center for Internet and Society som granskar begränsningar i yttrandefriheten på nätet. Vi redovisar även vissa uppgifter om innehåll som tagits bort från sökresultatet av juridiska skäl via vår insynsrapport. Läs mer om hur du begär borttagning av juridiska skäl.

Policyer för sökfunktioner

Dessa policyer gäller många av våra sökfunktioner. Även om dessa funktioner och innehållet i dem genereras automatiskt på samma sätt som webbresultat kan det uppfattas som att de har högre kvalitet eller trovärdighet än webbresultaten. Vi vill inte heller att funktioner för förslag eller justeringar ska chockera eller förolämpa någon. De sökfunktioner som omfattas av dessa policyer är bland annat paneler, snurror, förbättringar av företagsuppgifter på webben (exempelvis genom strukturerad data), funktioner för förslag eller justeringar och resultat och funktioner som läses upp högt. Dessa policyer gäller inte webbresultat.

Utöka allt Komprimera allt

Annonser

Vi tillåter inte innehåll som huvudsakligen marknadsför produkter eller tjänster, vilket omfattar direkta uppmaningar till köp, länkar till andra webbplatser, kontaktuppgifter till företag och andra marknadsföringsmetoder. Vi tillåter inte sponsrat innehåll som döljs eller felaktigt framställs som oberoende innehåll.

Farligt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som direkt kan leda till allvarliga och direkta hot mot människor eller djur. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, farliga varor, tjänster eller aktiviteter och självskadebeteenden som stympning, ätstörningar eller drogmissbruk.

Bedrägeri

Vi tillåter inte innehåll där personer eller organisationer utsätts för identitetsstöld, som felaktigt framställer eller döljer dess ägare eller huvudsyfte eller med inblandning i oärliga eller samordnade aktiviteter i syfte att lura, bedra eller vilseleda. Detta omfattar bland annat att felaktigt framställa eller dölja ursprungslandet eller rikta innehåll mot användare i ett annat land under falska förespeglingar och att samarbeta på sätt som döljer eller ger missvisande information om kommersiella relationer eller redaktionellt oberoende. Den här policyn omfattar inte innehåll med vissa konstnärliga, utbildningsmässiga, historiska, dokumentära eller vetenskapliga hänsynstaganden eller om det finns andra väsentliga fördelar för allmänheten.

Trakasserier

Vi tillåter inte innehåll med trakasserier, mobbning eller hot. Detta inbegriper men är inte begränsat till innehåll där

  • en utpekad individ mobbas
  • någon hotas med allvarliga skador
  • någon sexualiseras på ett oönskat sätt
  • någons privata uppgifter lämnas ut och kan användas till att hota personen i fråga
  • offer för våld eller tragedier nedvärderas eller förringas
  • illdåd förnekas
  • trakasserier uppmuntras på andra sätt.
Hatiskt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som främjar diskriminering, innehåll som främjar eller förespråkar våld mot eller har som primärt syfte att uppvigla till hat mot grupper. Detta inkluderar men är inte begränsat till att rikta in sig på någon på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap som förknippas med strukturell diskriminering eller marginalisering (som flyktingstatus, invandringsstatus, kast, fattigdom och hemlöshet).

Manipulerad media

Vi tillåter inte ljud-, video- eller bildinnehåll som har manipulerats för att lura, bedra eller vilseleda genom att representera händelser eller åtgärder som bevisligen inte ägt rum. Detta inbegriper innehåll som skulle få en förnuftig människa att få en uppfattning eller ett intryck som skiljer sig avsevärt från faktiska omständigheter, så att det kan orsaka avsevärd skada på grupper eller enskilda individer, eller på ett omfattande sätt undergräva deltagandet i och förtroendet för val eller andra medborgerliga processer.

Sjukvårdsrelaterat innehåll

Vi tillåter inte innehåll som motsäger eller inte överensstämmer med vetenskaplig eller medicinsk konsensus och evidensbaserade metoder.

Reglerade varor

​Vi tillåter inte innehåll som huvudsakligen tillhandahåller marknadsföring eller försäljning av reglerade varor och tjänster, till exempel alkohol, hasardspel, läkemedel, ej godkända kosttillskott, tobak, fyrverkerier, vapen eller hälso-/medicintekniska produkter.

Sexuellt explicit innehåll

Vi tillåter inte innehåll med nakenhet, bilder med sexuellt innehåll eller uttryckligt sexuellt material. Medicinska eller vetenskapliga termer som har att göra med mänsklig anatomi eller sexualkunskap är tillåtna.

Terroristinnehåll

Vi tillåter inte innehåll som uppmuntrar till terroristhandlingar eller extremisthandlingar, inklusive rekrytering, uppmaningar till våld eller hyllningar av terroristattacker.

Våld och blodigt innehåll

Vi tillåter inte våldsamt eller stötande innehåll vars huvudsyfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst.

Vulgärt språk och svordomar

Vi tillåter inte oanständigheter eller svordomar vars huvudsyfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst.

Funktionsspecifika policyer

Vissa sökfunktioner har specifika policyer som är nödvändiga på grund av att dessa fungerar på ett särskilt sätt. Mer information finns på följande sidor:

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
100334
false
false