Báo cáo Lập chỉ mục video

Báo cáo lập chỉ mục video cho biết trên trang web của bạn có bao nhiêu trang được lập chỉ mục chứa ít nhất một video và trong số đó có bao nhiêu trang chứa một video có thể lập chỉ mục. Video được lập chỉ mục có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google.

Báo cáo Lập chỉ mục video

Giới thiệu về báo cáo

Báo cáo này cung cấp những thông tin sau:

 • Số lượng trang được lập chỉ mục trên trang web của bạn có chứa một video mà Google đã lập chỉ mục (kèm theo thông tin chi tiết về video đã lập chỉ mục).
 • Số lượng trang được lập chỉ mục trên trang web của bạn có chứa ít nhất một video, nhưng Google không lập chỉ mục được video nào (kèm theo lý do).

Báo cáo này không cho biết số lượng video riêng biệt trên trang web của bạn (trừ phi trang web đó có một số điều kiện rất cụ thể*).

Báo cáo này chỉ bao gồm các trang được lập chỉ mục. Nếu Google không lập chỉ mục một trang vì lý do nào đó (bao gồm cả việc trang đó không phải trang chính tắc), thì trang đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo này.

Sử dụng báo cáo

Tổng quan

 • Tổng số trang (Video đã được lập chỉ mục + Chưa lập chỉ mục video nào) nên tương đương với số trang có video trên trang web của bạn.
 • Tổng số trang (Video đã được lập chỉ mục + Chưa lập chỉ mục video nào) thấp hơn dự kiến cho biết Google đang gặp vấn đề khi lập chỉ mục các trang chứa video.
 • Chỉ số Chưa lập chỉ mục video nào cao cho biết rằng có vấn đề về việc lập chỉ mục video (không phải là vấn đề về việc lập chỉ mục trang). Hãy xem phần Video chưa được lập chỉ mục.
 • Các trang web lớn có nhiều video thường thấy xu hướng video tăng lên theo thời gian. Nếu bạn không thấy số lượng video tăng lên, hãy thử tìm hiểu lý do Google không tìm thấy hoặc lập chỉ mục video hoặc trang.

Tìm hiểu sâu hơn

Tìm hiểu vấn đề

 1. Nhấp vào một trạng thái cụ thể (chẳng hạn như "URL video không hợp lệ") để xem danh sách trang gặp vấn đề đó.
 2. Nhấp vào một trang trong bảng ví dụ để xem thông tin về video tìm thấy trên trang đó.
 3. Đọc thông tin chi tiết về vấn đềhướng dẫn khắc phục sự cố để nắm được cách khắc phục vấn đề.

Để xem những trang có video có thể lập chỉ mục, hãy nhấp vào Xem dữ liệu về các trang video đã được lập chỉ mục trên trang chính của báo cáo.

Tìm hiểu video trên một trang cụ thể

Để tìm hiểu một URL cụ thể trên trang web, hãy sử dụng Báo cáo kiểm tra URL. Nếu Google tìm thấy một video trên trang thì bạn sẽ thấy phần Lập chỉ mục video trong kết quả kiểm tra URL. Nếu Google không phát hiện video nào trên trang thì bạn sẽ không thấy phần Lập chỉ mục video.

Không hỗ trợ kiểm tra phiên bản hoạt động: Thông tin video chỉ có trên phiên bản được lập chỉ mục của trang trong Báo cáo kiểm tra URL. Search Console chưa hỗ trợ kiểm tra phiên bản hoạt động của video bằng Báo cáo kiểm tra URL.
Thông tin chi tiết về việc lập chỉ mục video

Khi lập chỉ mục một trang, Google sẽ tìm kiếm các video trên trang đó. Nếu tìm thấy trên trang những video phù hợp với một số yêu cầu, thì Google sẽ cố gắng lập chỉ mục video phù hợp nhất trên trang đó.

Quy trình lập chỉ mục video cơ bản

 1. Khi thu thập dữ liệu và quyết định lập chỉ mục một trang, Google sẽ tìm các video trên trang đó. Nếu bạn cung cấp thông tin về video bằng sơ đồ trang web hoặc dữ liệu có cấu trúc, Google sẽ cố gắng liên kết thông tin đó với một video trên trang.
 2. Nếu trên trang có video đáp ứng mức chuẩn để được lập chỉ mục video, thì video đó sẽ được xếp hạng theo khả năng được lập chỉ mục (chứ không phải theo chất lượng hoặc nội dung).
 3. Google cố gắng lập chỉ mục các video được xếp hạng theo khả năng được lập chỉ mục của chúng. Một yếu tố rất quan trọng ở đây là mức độ nổi bật của video trên trang.
  • Video xếp hạng cao nhất mà Google có thể lập chỉ mục sẽ được liên kết với trang này trong chỉ mục của Google, và trang đó sẽ được thêm vào tổng số Video đã được lập chỉ mục trong báo cáo Lập chỉ mục video.
  • Nếu Google tìm thấy các video trên trang nhưng không lập chỉ mục được video nào, thì trang sẽ được tính vào danh mục Chưa lập chỉ mục video nào trong báo cáo Lập chỉ mục video.
 4. Google sẽ cố gắng tìm nạp video trong quá trình xếp hạng và lập chỉ mục. Tuy nhiên, Google không cần tìm nạp thành công một video để lập chỉ mục video đó.

Được lập chỉ mục so với được tìm nạp

 • Được lập chỉ mục có nghĩa là Google đã nhập video đó vào chỉ mục của Google. Nếu đã được lập chỉ mục, video có thể xuất hiện trên Tìm kiếm kèm theo các tính năng như tiêu đề, nội dung mô tả, hình thu nhỏ và đường liên kết để phát video, tuỳ thuộc vào siêu dữ liệu hiện có. Video phải đạt yêu cầu nhất định thì mới có thể được lập chỉ mục.
 • Video được tìm nạp thành công khi Google đã yêu cầu, nhận và đọc được tệp video. Google không cần tìm nạp để lập chỉ mục. Nếu video được tìm nạp thành công, Google sẽ cố gắng phân tích nội dung video. Làm như vậy là để trích xuất hình thu nhỏ và cũng có thể gợi ý để xác định các khoảnh khắc chính trong video nhằm hiện video trong kết quả tìm kiếm, cũng như các tính năng khác. Bạn có thể tự cung cấp nội dung mô tả, hình thu nhỏ và khoảnh khắc chính bằng dữ liệu có cấu trúc.

Google có thể lập chỉ mục một video mà không cần tìm nạp thành công. Tuy nhiên, nếu có thể tìm nạp được video thì Google có thể nắm được nội dung của video và cũng có thể giúp video đủ điều kiện áp dụng các tính năng bổ sung như bản xem trước tự động phát (giúp cải thiện đáng kể mức độ tương tác của người dùng).

Đọc bài viết về các phương pháp hay nhất để giúp video được lập chỉ mục và tìm nạp.

Mỗi trang chỉ có thể có một video được lập chỉ mục

Google lập chỉ mục tối đa một video trên mỗi trang. Nếu trang chứa nhiều video, thì Google sẽ lập chỉ mục tối đa một trong các video được nhúng trên trang.

Một video có thể được lập chỉ mục trên nhiều trang

Nếu bạn lưu trữ cùng một video trên nhiều trang và mỗi trang lưu trữ đều có thể được lập chỉ mục, thì có thể video đó được lập chỉ mục trên từng trang trong số đó. Mỗi một lần video được lập chỉ mục, video đó sẽ được tính vào tổng số Video đã được lập chỉ mục, ngay cả khi video đó được lập chỉ mục trên nhiều trang.

Nếu một video được lập chỉ mục trên nhiều trang, Google có thể cho video đó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho trang bất kỳ lưu trữ video đó. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm của Google sẽ cố gắng cho thấy một video cụ thể một lần duy nhất trong mỗi lượt tìm kiếm của người dùng.

Sơ đồ trang web dành cho video và hoạt động lập chỉ mục

Kể cả khi bạn liệt kê một video nào đó trong sơ đồ trang web, chúng tôi không đảm bảo rằng video đó sẽ được lập chỉ mục cho trang đó. Google cố gắng lập chỉ mục video nổi bật nhất trên trang, cho dù video đó có được liệt kê trong sơ đồ trang web hay không.

Nếu một trang được liệt kê là có video trong sơ đồ trang web nhưng Google không phát hiện thấy bất kỳ video nào trên trang đó, thì trang đó sẽ không được đưa vào báo cáo này. Tương tự, nếu trang không được lập chỉ mục vì một lý do nào đó thì trang đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo này, bất kể có xuất hiện trong sơ đồ trang web hay không.

Yêu cầu đối với việc lập chỉ mục video

Video chỉ đủ điều kiện được lập chỉ mục trên trang khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Video phải được nhúng trên một trang lưu trữ. Video không có trang lưu trữ sẽ không được lập chỉ mục, ngay cả khi video đó có trong sơ đồ trang web dành cho video.
 • Trang lưu trữ phải được lập chỉ mục. Tức là trang không bị chặn bằng quy tắc trong tệp robots.txt, quy tắc noindex hoặc yếu tố nào khác có thể ngăn việc lập chỉ mục. Dùng Công cụ kiểm tra URL để xem Google đã lập chỉ mục trang lưu trữ hay chưa (hoặc Google có thể lập chỉ mục trang này không). Đồng thời, video phải nằm trên trang chính tắc vì Google chỉ lập chỉ mục trang chính tắc.
 • Video phải là nội dung chính trên trang, trên cả phiên bản dành cho thiết bị di động và phiên bản dành cho máy tính. Tìm hiểu thêm về sự nổi bật.
 • Video phải nằm ở giữa trang. 
  • Toàn bộ video phải nằm trong vùng có thể kết xuất hình ảnh trên trang.
  • Video không được ở quá xa về bên phải hoặc quá thấp trên trang. Người dùng phải xem được toàn bộ video khi trang tải.
 • Cần có hình thu nhỏ hợp lệ. Bạn nên cung cấp hình thu nhỏ hợp lệ, mặc dù Google có thể tạo hình thu nhỏ qua tệp video (nếu có thể tìm nạp tệp này).
 • Kết xuất được hình ảnh. Video không bị ẩn sau những thành phần khác hoặc người dùng cần thực hiện thao tác phức tạp để trình phát xuất hiện. Đôi khi, Google có thể xác định được những thao tác đơn giản (chẳng hạn như thao tác "nhấn để phát"), nhưng chúng tôi không đảm bảo được việc này.
 • Video phải phát được trên trang. Những đường liên kết ra ngoài đến một trang lưu trữ video khác sẽ không được tính là video. Một đường liên kết đến một trang khác để phát video sẽ không làm cho video đó được lập chỉ mục trên trang này.
 • Video phải tuân thủ các phương pháp hay nhất về tệp video.
 • Cung cấp siêu dữ liệu nhất quán. Bạn nên cung cấp cùng một tiêu đề, URL hình thu nhỏ và URL của video trong mọi nguồn (sơ đồ trang web, thẻ HTML, thẻ meta và dữ liệu có cấu trúc) mô tả cùng một video trên cùng một trang.
 • Google không cần tìm nạp video để lập chỉ mục. Tuy nhiên, video được tìm nạp thành công sẽ đủ điều kiện áp dụng các tính năng bổ sung như bản xem trước tự động phát (việc này có thể cải thiện đáng kể mức độ tương tác của người dùng).

Giới thiệu về mức độ nổi bật của video

"Sự nổi bật" của video trên trang là một tín hiệu quan trọng giúp Google nắm được liệu video đó có được coi là nội dung chính trên trang hay không. Trên một trang có nhiều video, thường thì Google sẽ chọn video nổi bật hơn để lập chỉ mục.

Cách Google trích xuất thông tin về một video

Google cố gắng xác định nhiều loại siêu dữ liệu về video (chẳng hạn như tiêu đề, hình thu nhỏ, nội dung mô tả, v.v.) qua nhiều nơi:

 • Google có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc (VideoObject), nhiều loại thẻ HTMLsơ đồ trang web dành cho video để lấy hình thu nhỏ, tiêu đề, nội dung mô tả và URL của video.
 • Nếu có thể tìm nạp và xử lý video (ở định dạng mã hoá video được hỗ trợ), thì Google thường có thể trích xuất hình thu nhỏ và bản xem trước. Google cũng có thể trích xuất một phần nhỏ nội dung từ âm thanh và video của tệp.
 • Google có thể trích xuất thông tin tiêu đề và mô tả từ trang lưu trữ video, bao gồm cả văn bản trên trang và thẻ meta.

Giải thích về các giá trị trong báo cáo

Trạng thái trang

Trang đã lập chỉ mục chứa video mà Google tìm thấy có thể có một trong các trạng thái sau:

 • Chưa lập chỉ mục video nào
  Google phát hiện thấy trang có ít nhất một video nhưng không lập chỉ mục được video nào vì một lý do nào đó. Hãy xem phần Yêu cầu đối với việc lập chỉ mục video để nắm được các yêu cầu đối với việc lập chỉ mục hoặc xem phần Khắc phục sự cố để nắm được cách xác định và khắc phục vấn đề. Báo cáo sẽ chỉ bao gồm thông tin về một video, ngay cả khi Google tìm thấy nhiều video trên trang.
 • Video đã được lập chỉ mục
  Google đã lập chỉ mục trang cũng như video trên trang đó. Google chỉ lập chỉ mục một video trên mỗi trang. Hãy đọc phần Thông tin chi tiết về việc lập chỉ mục video để tìm hiểu thêm về cách Google lập chỉ mục video trên trang web.

Lọc theo sơ đồ trang web

Bạn có thể lọc báo cáo này để chỉ cho thấy những URL trang có trong sơ đồ trang web đã chọn. Thao tác lọc theo sơ đồ trang web sẽ lọc mọi dữ liệu trong báo cáo: biểu đồ, tổng số trong biểu đồ, danh sách vấn đề và hoạt động xuất dữ liệu.

Khi bạn lọc theo sơ đồ trang web, báo cáo chỉ cho thấy những URL trang đã lập chỉ mục trong sơ đồ trang web đã chọn, nơi mà Google tìm thấy video. Bộ lọc bỏ qua việc có hay không có các thẻ sơ đồ trang web dành cho video. Do đó, danh sách URL thu được sẽ bỏ qua những URL chưa được lập chỉ mục trong sơ đồ trang web và cho thấy cả những URL đã lập chỉ mục chưa có thẻ sơ đồ trang web dành cho video nhưng có chứa video trên đó.

Bạn chỉ có thể lọc theo các sơ đồ trang web có trong tệp robots.txt dành cho trang web của bạn hoặc được gửi qua báo cáo Sơ đồ trang web.

Số lượt hiển thị

Bạn có thể xem số lượt hiển thị của video trong Google Tìm kiếm (cả kết quả kết hợp và kết quả chỉ tìm kiếm video), cũng như trong Khám phá. Kết quả trong báo cáo Lập chỉ mục video được tổng hợp theo trang. Hãy sử dụng dòng số lượt hiển thị trong biểu đồ như một hướng dẫn chung thay vì số lượng chính xác do sự tinh vi* trong cách tính các giá trị này.

*Thông tin thêm có thể bạn muốn biết: Số lượt hiển thị trong báo cáo Lập chỉ mục video khác với số lượt hiển thị trong Báo cáo hiệu suất. Lý do là cách Báo cáo hiệu suất tổng hợp số lượt hiển thị còn tùy thuộc vào việc bạn đang lọc theo Giao diện tìm kiếm hay theo Loại tìm kiếm, bạn đang xem biểu đồ hay bảng, v.v. Tổng số lượt hiển thị trong Báo cáo hiệu suất thường thấp hơn vì một số dữ liệu trong đó được tổng hợp theo tài sản.

Lỗi lập chỉ mục video

Báo cáo Lập chỉ mục video nêu rõ những lý do khiến không thể lập chỉ mục video trên một trang:

Lý do Mô tả
Google không xác định được video nổi bật trên trang

Google không tìm được video nào có thể được coi là đủ nổi bật để đáp ứng điều kiện làm video cho trang này.

Không dùng nữa: Kể từ ngày 12 tháng 6, vấn đề này được thay thế bằng một số vấn đề cụ thể hơn. Có thể bạn vẫn thấy vấn đề này trong báo cáo Lập chỉ mục video, nhưng vấn đề này không ảnh hưởng đến các trang của bạn.
Video bên ngoài khung nhìn

Để được xem xét lập chỉ mục, video đó phải xuất hiện trong khung nhìn khi tải trang. Hãy di chuyển video để toàn bộ video nằm trong khu vực có thể kết xuất hình ảnh trên trang và xem được khi trang tải.

Sử dụng quy trình kiểm tra URL đang hoạt động để kiểm tra ảnh chụp màn hình và xem trang theo cách mà Google nhìn thấy trang đó.
Video quá nhỏ Video không đủ rộng để được xem xét lập chỉ mục. Tăng chiều cao của video sao cho lớn hơn 140px, hoặc tăng chiều rộng của video cho lớn hơn 140px và chiếm ít nhất một phần ba chiều rộng của trang.
Video quá cao Kích thước theo chiều dọc của video quá lớn để được xem xét lập chỉ mục. Hãy giảm chiều cao của video sao cho nhỏ hơn 1080px.
Không xác định được vị trí và kích thước của video Trình phát video không xuất hiện khi trang tải xong. Vấn đề này thường xảy ra khi trang có chứa hình ảnh (thường là ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh của trình phát) ở nơi trình phát sẽ xuất hiện mà người dùng cần nhấp vào để bắt đầu phát được nội dung. Để khắc phục vấn đề này, hãy tải trình phát video theo kích thước và vị trí thực tế khi trang được tải mà không đòi hỏi người dùng phải làm gì.
Không dùng được MRSS; hãy chuyển sang dùng schema.org Bạn đang sử dụng MRSS (RSS đa phương tiện) để mô tả video và Google gặp sự cố khi xử lý nội dung mô tả đó. Hãy thử dùng mã đánh dấu schema.org để mô tả video.
URL video không hợp lệ Định dạng của URL video không hợp lệ. Ví dụ: URL sử dụng các ký tự không hợp lệ như dấu cách hoặc giao thức không hợp lệ (chẳng hạn như "htttttp" thay vì "http").
Định dạng video không được hỗ trợ

Video ở chế độ mã hoá không được hỗ trợ, dựa vào đuôi tệp của URL video. Hãy nhớ sử dụng định dạng được hỗ trợ và chỉ định URL thể hiện chính xác định dạng video. Đuôi tệp là 3 hoặc 4 ký tự sau dấu chấm trong tên tệp.

Ví dụ hay:

 • https://example.com/videos/video1.mp4
 • https://example.com/videos/video1.mpeg

Ví dụ về URL không phù hợp: https://example.com/videos/video1.ogg

 

Định dạng video không xác định

Đuôi tệp của video không khớp với định dạng video nào được Google hỗ trợ hoặc không có đuôi tệp video. Google nhận biết định dạng tệp dựa vào URL của video. Hãy đảm bảo video của bạn sử dụng định dạng được hỗ trợ và có đuôi tệp thích hợp.

 • Ví dụ hay: https://example.com/video1.mp4
 • Ví dụ về URL không phù hợp:
  • https://example.com/videos/myvideo
  • https://example.com/videos/myvideo.324fvsf4rf
Không thể sử dụng URL dữ liệu cùng dòng làm URL cho video Google không thể lập chỉ mục video được mã hoá Base64 cùng dòng. Tức là không lập chỉ mục được video có giá trị thuộc tính src bắt đầu bằng "data:", chẳng hạn như <video src="data:video/mp4;base64,A2553IGpc29tAAA....">.
Chưa cung cấp URL hình thu nhỏ

Google không xác định được hình thu nhỏ nào cho video này và không thể tạo hình thu nhỏ cho bạn. Hãy cung cấp đường liên kết đến hình thu nhỏ cho video của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc, sơ đồ trang web hoặc tệp mRSS.

Nếu cung cấp URL của hình thu nhỏ bằng dữ liệu có cấu trúc và gặp lỗi này, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn không xác định một URL hình thu nhỏ khác cho cùng một video trong thẻ HTML. Bạn nên cung cấp cùng một tiêu đề, URL hình thu nhỏ và URL của video trong mọi nguồn (sơ đồ trang web, thẻ HTML, thẻ meta và dữ liệu có cấu trúc) mô tả cùng một video trên cùng một trang.

Định dạng hình thu nhỏ không được hỗ trợ Hình thu nhỏ được chỉ định có định dạng không được hỗ trợ, dựa vào đuôi tệp của hình thu nhỏ. Hãy đảm bảo hình thu nhỏ của bạn có định dạng hình ảnh được hỗ trợ và có đuôi tệp phù hợp.
Kích thước hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ đã chỉ định có kích thước không hợp lệ nên Google không thể tạo hình thu nhỏ. Hãy cung cấp hình thu nhỏ có kích thước được hỗ trợ.
Hình thu nhỏ đã bị tệp robots.txt chặn Hình thu nhỏ bạn cung cấp bị chặn bởi một quy tắc trong tệp robots.txt. Nếu hình ảnh được lưu trữ trên một trang web khác, hãy liên hệ với trang web đó để nắm được cách bỏ chặn hình ảnh. Bạn cũng có thể cung cấp đường liên kết đến hình thu nhỏ mà Google có thể truy cập (không yêu cầu đăng nhập và không bị chặn do quy tắc trong tệp robots.txt).
Hình thu nhỏ ở chế độ trong suốt Hình thu nhỏ bạn cung cấp có mức độ trong suốt vượt quá ngưỡng cho phép: ít nhất 80% hình ảnh phải có mức alpha trên 250. Google không hỗ trợ lập chỉ mục video bằng hình thu nhỏ trong suốt.
Không thu thập được thông tin của hình thu nhỏ do tải của máy chủ lưu trữ Có vẻ như trang web của bạn đang hoạt động ở công suất tối đa và không xử lý được các yêu cầu thu thập dữ liệu của Google. Google không truy cập được hình thu nhỏ video cần thiết để lập chỉ mục, cho đến khi lưu lượng truy cập của bạn (theo ước tính của Google) giảm tải. Để biết thêm thông tin, hãy đọc tài liệu về hạn mức thu thập dữ liệu.
Không truy cập được hình thu nhỏ Google không thể truy cập URL được cung cấp để xem hình thu nhỏ. (Đây không phải là vấn đề về tệp robots.txt.) Có thể hình ảnh đó được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc không còn tồn tại ở URL được cung cấp.
Video chưa được xử lý Google phát hiện rằng trang đó có ít nhất một video, nhưng quyết định không lập chỉ mục video.
Chưa xử lý video nào Video đang được xử lý. Hãy kiểm tra lại sau vài ngày để xem liệu quá trình xử lý đã hoàn tất hay chưa.
Không tìm thấy video trên dịch vụ lưu trữ Không tìm thấy video được chỉ định trong dịch vụ lưu trữ hoặc video đó được lưu trữ trên một dịch vụ lưu trữ riêng tư, nhưng trình thu thập dữ liệu của Google không truy cập được. Hãy truy cập vào dịch vụ lưu trữ bằng mã video để xác nhận, sau đó cập nhật trang bằng mã hoặc URL phù hợp với dịch vụ lưu trữ video.
Thiếu hình thu nhỏ hoặc hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ chưa được cung cấp, không có sẵn hoặc không hợp lệ. Vì lý do kỹ thuật, hệ thống không phân biệt được giữa các vấn đề này. Hãy kiểm tra để đảm bảo URL của hình thu nhỏ hợp lệ đã được cung cấp ở định dạng được hỗ trợ, có đuôi tệp chính xác và Google có thể truy cập được.
Hình thu nhỏ không hợp lệ Hình thu nhỏ không hợp lệ vì một lý do nào đó không nằm trong danh sách lỗi về hình thu nhỏ nêu ở đây. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chỉ định một hình thu nhỏ sao cho hình ảnh đó tuân thủ tất cả nguyên tắc đối với hình thu nhỏ và Google có thể truy cập hình thu nhỏ đó.

 

Lần thu thập dữ liệu gần nhất

Ngày của Lần thu thập dữ liệu gần nhất trên trang chi tiết vấn đề là lần gần nhất Google thu thập dữ liệu của trang chứ không phải của video.

Thông tin bổ sung về video đã chọn

Hãy nhấp vào một URL trang trong báo cáo để xem thêm thông tin về việc lập chỉ mục video cho trang đó. Thông tin này được lấy từ nhiều nguồn. Nếu có nhiều video riêng biệt trên trang, thì tất cả thông tin đều là về video phù hợp nhất để lập chỉ mục, cho dù video đó có thực sự được lập chỉ mục hay không.

 • URL video: URL của tệp video hoặc trình phát. Nếu bạn thấy nhiều URL được liệt kê cho một video thì tức là Google cho rằng tất cả các URL này là cùng một video. Nếu cho rằng những URL trùng lặp này thực sự là các video riêng biệt thì bạn có thể cố gắng phân biệt chúng. Nếu Google tìm thấy nhiều video không liên quan trên một trang, thì thông tin bổ sung là về video phù hợp nhất để lập chỉ mục (bất kể video đó đã được lập chỉ mục hay chưa hoặc có thể được lập chỉ mục hay không). Bạn có thể lưu trữ video trên một miền khác nhưng vẫn cho thấy thông tin chi tiết trong báo cáo này. Đọc thêm.
 • URL hình thu nhỏ: URL của hình thu nhỏ cho video này. Đây có thể là hình thu nhỏ do bạn cung cấp hoặc khung hình do Google trích xuất từ tệp video. Nếu không thể tìm thấy hoặc tạo hình thu nhỏ, thì Google không thể lập chỉ mục video.
 • Vị trí video: Trang lưu trữ có chứa nội dung quan trọng khác ngoài video hay không. Có thể là những giá trị sau đây:
  • Video là nội dung chính trên trang: Nội dung trên trang chủ yếu là một video. Dường như không có nhiều nội dung khác.
  • Video là nội dung bổ sung trên trang: Ngoài video thì trang này còn lưu trữ nội dung khác có ý nghĩa, chẳng hạn như văn bản bổ sung, nội dung đồ hoạ hoặc video bổ sung.

Nguồn của dữ liệu chi tiết về video

Dữ liệu chi tiết về video đến từ các nguồn sau:

 • Dữ liệu có cấu trúc: Siêu dữ liệu lấy từ dữ liệu có cấu trúc schema.org trên trang. Thường thì đó là Đối tượng video.
 • Sơ đồ trang web: Thông tin lấy từ thẻ video trong sơ đồ trang web.
 • Open Graph Protocol: Thông tin được cung cấp bằng thẻ Open Graph Protocol trên trang.
 • Thẻ HTML: Thông tin được cung cấp bằng một trong nhiều thẻ HTML có khả năng cung cấp thông tin này, bao gồm cả thẻ đối tượng <embed>, <video>, <link>, <script>, <amp-video> hoặc thẻ video AMP cụ thể của bên thứ ba đối với video, hoặc nhiều loại thẻ hình ảnh đối với hình thu nhỏ.
 • mRSS: Thông tin được cung cấp trong tệp mRSS.
 • Ảnh chụp màn hình do Google kết xuất: Google có thể xử lý tệp video và tạo hình thu nhỏ từ nguồn video.
 • Do Google tạo: Google có thể tạo thông tin này dựa trên các tệp và thông tin được cung cấp trên trang.
 • Do nền tảng lưu trữ video cung cấp: Hình thu nhỏ do nền tảng lưu trữ video cung cấp.
 • Không rõ nguồn siêu dữ liệu: Search Console không chắc chắn về phương thức được dùng để lấy thông tin.
 • Thuộc tính poster của thẻ video: Đường liên kết của hình thu nhỏ được truy xuất qua thuộc tính <video poster="...">.

Giới thiệu về URL của video

Bạn nên cung cấp URL của video nhưng đó không phải điều kiện bắt buộc để lập chỉ mục video. Việc cung cấp URL của video có thể giúp cải thiện khả năng lập chỉ mục video và cho phép áp dụng các tính năng bổ sung như tự động phát bản xem trước.

Thiếu URL của video

Nếu Google xác định một trang có video nhưng không tìm thấy URL của video, thì bạn sẽ thấy trạng thái của URL là "Không có" trong báo cáo. Để khắc phục, hãy cung cấp URL của video trong contentURL hoặc embedURL trong mã đánh dấu VideoObject, trong các thẻ HTML thích hợp, hoặc ở một mục trong sơ đồ trang web dành cho video.

Một video có nhiều URL

Nếu bạn thấy nhiều URL được liệt kê cho cùng một video thì tức là Google tìm thấy nhiều URL trên trang trỏ đến những video mà Google cho là như nhau.

Khi trường hợp này xảy ra, có thể Google sẽ kết hợp và sử dụng siêu dữ liệu video của URL trùng lặp bất kỳ; ví dụ: tiêu đề trong URL 1, hình thu nhỏ trong URL 2, v.v.

Nếu bạn cho rằng những video đó không giống nhau, hãy đọc cách khắc phục vấn đề.

Xác thực kết quả khắc phục

Sau khi khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề cụ thể trên trang web, bạn có thể yêu cầu Google xác nhận kết quả khắc phục. Nếu bạn khắc phục xong tất cả trường hợp đã biết, thì số vấn đề sẽ là 0 trong bảng vấn đề và được đưa xuống dưới cùng của bảng.

Lý do cần xác thực

Việc thông báo cho Google rằng bạn đã khắc phục tất cả vấn đề trong một danh mục hoặc trạng thái vấn đề cụ thể sẽ có những lợi ích sau:

 • Bạn sẽ nhận được email khi Google xác nhận xong kết quả khắc phục của bạn cho tất cả các URL hoặc nếu Google tìm thấy trường hợp chưa giải quyết của vấn đề đó.
 • Bạn có thể theo dõi tiến độ của Google trong quá trình xác nhận kết quả khắc phục và xem nhật ký của tất cả các trang trong hàng đợi kiểm tra cũng như trạng thái khắc phục của từng URL.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể khắc phục và xác thực một vấn đề cụ thể trên trang web của mình. Ví dụ: có thể các URL bị robots.txt chặn là do có chủ ý. Hãy suy xét kỹ khi quyết định xem có nên giải quyết một vấn đề nhất định hay không.

Bạn cũng có thể khắc phục vấn đề mà không cần xác thực; Google sẽ cập nhật số lượng trường hợp mỗi khi thu thập dữ liệu một trang có vấn đề đã biết, dù bạn có thể hiện rõ yêu cầu xác thực hay không.

Mẹo nâng cao: Xác thực kết quả sửa lỗi bằng sơ đồ trang web
Để quy trình xử lý yêu cầu xác thực tiến hành nhanh hơn, hãy tạo và gửi sơ đồ trang web chỉ chứa các trang quan trọng nhất, sau đó lọc báo cáo theo sơ đồ trang web đó trước khi yêu cầu xác thực kết quả khắc phục. Yêu cầu xác thực đối với một nhóm nhỏ các URL bị ảnh hưởng có thể hoàn tất nhanh hơn so với một yêu cầu chứa tất cả URL bị ảnh hưởng trên trang web của bạn.

Bắt đầu xác thực

Cách thông báo cho Search Console rằng bạn đã khắc phục vấn đề:

 1. Khắc phục mọi trường hợp của vấn đề trên trang web của bạn. Nếu bạn sửa sót một trường hợp, quá trình xác thực sẽ dừng khi Google tìm thấy trường hợp còn lại bất kỳ của vấn đề đó.
 2. Mở trang chi tiết về vấn đề mà bạn đã khắc phục. Nhấp vào vấn đề đó trên danh sách vấn đề trong báo cáo của bạn.
  • ⚠️ Nếu bạn bị xếp vào một sơ đồ trang web cụ thể trong báo cáo, thì việc xác thực sẽ chỉ áp dụng cho những mục trong sơ đồ trang web tại thời điểm yêu cầu xác thực. Đây có thể là điều bạn mong đợi hoặc không. Hãy lưu ý điều này.
 3. Nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục. Đừng nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục cho đến khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công. Tìm hiểu thêm về cách Google kiểm tra kết quả khắc phục của bạn.
 4. Bạn có thể theo dõi tiến độ xác thực. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi quá trình xác thực kết thúc thành công hoặc không thành công.
 5. Nếu xác thực không thành công, bạn có thể xem URL nào khiến quá trình xác thực không thành công bằng cách nhấp vào Xem chi tiết trong trang chi tiết về vấn đề đó. Hãy khắc phục lỗi cho trang này, xác nhận rằng bạn khắc phục mọi URL ở trạng thái Đang chờ xử lýbắt đầu xác thực lại.

Khi nào vấn đề được xem là "đã khắc phục" cho một URL hay một mục?

Vấn đề được đánh dấu là đã khắc phục cho một URL hoặc một mục khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi Google thu thập dữ liệu URL và không còn tìm thấy vấn đề trên trang. Đối với lỗi thẻ AMP, điều này có nghĩa là bạn đã khắc phục lỗi cho thẻ hoặc thẻ đã bị xoá (nếu là thẻ không bắt buộc). Trong quá trình xác thực, email đó sẽ có nhãn Đạt.
 • Nếu Google không truy cập được vào trang vì bất kỳ lý do nào (trang bị xoá, trang có thẻ đánh dấu noindex, trang yêu cầu xác thực, v.v.), thì hệ thống sẽ coi như vấn đề đã được khắc phục cho URL đó. Trong quá trình xác thực, trang sẽ được gán trạng thái xác thực là Khác.

Thời gian tồn tại của vấn đề

Thời gian tồn tại của một vấn đề là tính từ lần đầu tiên phát hiện thấy trường hợp bất kỳ của vấn đề trên trang web cho đến 90 ngày sau khi trường hợp cuối cùng được đánh dấu là đã biến mất khỏi trang web. Nếu 90 ngày đã qua mà không có trường hợp lặp lại nào, thì vấn đề đó sẽ bị xoá khỏi bảng vấn đề.

Ngày phát hiện đầu tiên của một vấn đề là ngày đầu tiên phát hiện thấy vấn đề trong thời gian tồn tại của vấn đề. Ngày này không thay đổi. Vì thế:

 • Nếu bạn đã khắc phục mọi trường hợp của một vấn đề nhưng một trường hợp mới của vấn đề xảy ra 15 ngày sau đó, thì vấn đề đó vẫn sẽ được đánh dấu là chưa khắc phục và ngày phát hiện đầu tiên vẫn là ngày ban đầu.
 • Nếu cùng một vấn đề xảy ra sau 91 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được khắc phục, thì vấn đề trước đó đã bị đóng, và do đó, vấn đề này được ghi lại là một vấn đề mới, ngày phát hiện đầu tiên được thiết lập thành ngày phát hiện mới.
Quy trình xác thực

Dưới đây là tổng quan về quy trình xác thực sau khi bạn nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục cho một vấn đề. Quy trình này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn và bạn sẽ nhận được thông báo tiến độ qua email.

 1. Khi bạn nhấp vào Xác thực kết quả khắc phục, thì Search Console sẽ ngay lập tức kiểm tra một vài trang.
  • Nếu vấn đề hiện tại xảy ra trên bất kỳ trang nào trong số này, quy trình xác thực sẽ kết thúc và trạng thái xác thực vẫn giữ nguyên.
  • Nếu lỗi hiện tại không xảy ra trên các trang mẫu, quy trình xác thực sẽ tiếp tục với trạng thái Đã bắt đầu. Nếu quy trình xác thực tìm thấy các vấn đề không liên quan khác, các vấn đề đó được tính theo loại vấn đề tương ứng và quy trình xác thực vẫn tiếp tục.
 2. Search Console sẽ kiểm tra hết danh sách URL mà hệ thống đã xác định là bị vấn đề này ảnh hưởng. Chỉ những URL chứa các trường hợp đã biết của vấn đề này mới được đưa vào hàng đợi để thu thập lại dữ liệu, chứ không phải toàn bộ trang web. Search Console lưu giữ bản ghi về tất cả URL đã kiểm tra trong nhật ký xác thực và bạn có thể truy cập vào nhật ký này từ trang chi tiết vấn đề.
 3. Khi Search Console kiểm tra một URL:
  1. Nếu không tìm thấy vấn đề, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Đạt. Nếu đây là trường hợp đầu tiên được kiểm tra sau khi quy trình xác thực bắt đầu, trạng thái xác thực vấn đề sẽ thay đổi thành Trông có vẻ ổn.
  2. Nếu Search Console không truy cập được URL nữa, trạng thái xác thực trường hợp sẽ thay đổi thành Khác (không phải là trạng thái lỗi).
  3. Nếu trường hợp vẫn còn tồn tại, trạng thái vấn đề sẽ thay đổi thành Không đạt và quy trình xác thực kết thúc. Nếu đây là một trang mà hệ thống mới phát hiện qua quá trình thu thập dữ liệu bình thường, thì trang sẽ được xem là một trường hợp khác của vấn đề hiện tại này.
 4. Khi hệ thống đã kiểm tra URL trong hàng đợi cho vấn đề này và nhận thấy vấn đề này đã được khắc phục, trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành Đạt. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi trường hợp đã được khắc phục, nhãn mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn không thay đổi (Lỗi hoặc Cảnh báo), mà chỉ thay đổi số lượng các mục bị ảnh hưởng (0).

Ngay cả khi bạn chưa từng nhấp vào Bắt đầu xác thực, Google vẫn có thể phát hiện các trường hợp đã khắc phục của một vấn đề. Nếu phát hiện thấy tất cả trường hợp của một vấn đề đã được khắc phục trong quá trình thu thập dữ liệu thông thường, Google sẽ thay đổi số lượng vấn đề thành 0 trên báo cáo.

Xác thực lại

⚠️ Bạn nên đợi chu kỳ xác thực hoàn tất trước khi yêu cầu một chu kỳ khác, ngay cả khi bạn đã khắc phục một số vấn đề trong chu kỳ hiện tại.

Cách bắt đầu lại quá trình xác thực không thành công:

 1. Chuyển đến nhật ký xác thực cho lần xác thực không thành công: Mở trang chi tiết của vấn đề không vượt qua quy trình xác thực rồi nhấp vào Xem chi tiết.
 2. Nhấp vào Bắt đầu lần xác thực mới.
 3. Quy trình xác thực sẽ bắt đầu lại cho tất cả URL được đánh dấu là Đang chờ xử lý hoặc Không đạt, cộng với mọi trường hợp mới của vấn đề này được phát hiện thông qua hoạt động thu thập dữ liệu thông thường kể từ lần xác thực gần nhất. Các URL được đánh dấu Đạt hoặc Khác sẽ không được kiểm tra lại.
 4. Quá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.

Xem tiến độ xác thực

Để xem tiến độ của yêu cầu xác thực hiện tại hoặc nhật ký của yêu cầu gần nhất nếu không có quy trình xác thực nào đang diễn ra:

 1. Mở trang chi tiết về vấn đề. Nhấp vào hàng của vấn đề trong trang báo cáo chính để mở trang chi tiết về vấn đề.
 2. Nhấp vào Xem chi tiết để mở trang chi tiết xác thực cho yêu cầu đó.
  • Trạng thái trường hợp của mỗi URL có trong yêu cầu được trình bày trong bảng.
  • Trạng thái trường hợp áp dụng cho vấn đề cụ thể mà bạn đang kiểm tra. Bạn có thể thấy một vấn đề có nhãn Đạt trên một trang, nhưng các vấn đề khác thì có nhãn Không đạt, Đang chờ xử lý hoặc Khác trên cùng một trang.
  • Trong báo cáo AMP và báo cáo Lập chỉ mục trang, các mục trong trang nhật ký xác thực được nhóm theo URL.
  • Trong báo cáo Khả năng sử dụng trên thiết bị di động và Kết quả nhiều định dạng, các mục được nhóm bằng cách kết hợp URL + mục dữ liệu có cấu trúc (xác định bằng giá trị Tên của mục).
Trạng thái của yêu cầu xác thực

Các trạng thái xác thực sau đây áp dụng cho quá trình xác thực đối với một vấn đề nhất định:

 • Chưa bắt đầu: Một hoặc nhiều trường hợp của vấn đề này chưa từng có trong yêu cầu xác thực cho vấn đề này.
  Bước tiếp theo
  1. Nhấp vào vấn đề để tìm hiểu chi tiết về lỗi. Hãy kiểm tra các trang riêng lẻ để xem ví dụ về lỗi trên trang thực tế.
  2. Nhấp vào Tìm hiểu thêm trên trang chi tiết để xem thông tin chi tiết về vấn đề.
  3. Nhấp vào dòng URL ví dụ trong bảng để biết thông tin chi tiết về lỗi cụ thể đó.
  4. Khắc phục các trang của bạn rồi nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để bắt đầu xác thựcQuá trình xác thực thường mất tối đa khoảng hai tuần, nhưng một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, xin hãy kiên nhẫn.
 • Đã bắt đầu: Bạn đã bắt đầu một lượt xác thực và Google chưa tìm thấy trường hợp còn lại nào của vấn đề.
  Bước tiếp theo: Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn nên làm (nếu cần thiết).
 • Trông có vẻ ổn: Bạn đã bắt đầu xác thực và tất cả trường hợp của vấn đề mà Google đã kiểm tra đến giờ đều đã được khắc phục.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì, nhưng Google sẽ gửi thông báo khi quy trình xác thực diễn ra và cho bạn biết việc bạn nên làm.
 • Đạt: Tất cả trường hợp đã biết của vấn đề đã biến mất (hoặc URL bị ảnh hưởng không còn truy cập được nữa). Bạn hẳn đã nhấp vào Xác thực bản sửa lỗi để có được trạng thái này (nếu vấn đề biến mất khi bạn chưa yêu cầu xác thực, trạng thái sẽ thay đổi thành Không áp dụng).
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không áp dụng: Google nhận thấy vấn đề đã được khắc phục trên tất cả URL, ngay cả khi bạn chưa hề bắt đầu xác thực.
  Bước tiếp theo: Bạn không cần phải làm gì khác.
 • Không đạt: Một số lượng trang vẫn chứa vấn đề này sau khi bạn nhấp vào Xác thực.
  Bước tiếp theo: Khắc phục vấn đề và bắt đầu xác thực lại.
Trạng thái xác thực trường hợp

Sau khi bạn yêu cầu xác thực, mọi trường hợp của vấn đề đều sẽ được gán một trong các trạng thái xác thực sau đây:

 • Đang chờ xử lý: Đã đưa vào hàng đợi xác thực. Trong lần cuối cùng Google kiểm tra, trường hợp này của vấn đề vẫn tồn tại.
 • Đạt: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này không còn tồn tại. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Không đạt: Google đã kiểm tra trường hợp này của vấn đề và trường hợp này vẫn còn đó. Bạn chỉ có thể đạt được trạng thái này nếu đã nhấp rõ ràng vào Xác thực cho trường hợp này.
 • Khác: [Không phải báo cáo nào cũng có] Google không truy cập được vào URL có trường hợp này hoặc không tìm thấy mục đó trên trang nữa (đối với dữ liệu có cấu trúc). Được xem là trạng thái tương đương với Đạt.

Xin lưu ý rằng cùng một URL có thể có nhiều trạng thái tuỳ theo loại vấn đề. Ví dụ: nếu một trang có cả vấn đề X và vấn đề Y, thì vấn đề X có thể thuộc trạng thái xác thực Đạt trong khi vấn đề Y trên chính trang đó có thể thuộc trạng thái xác thực Đang chờ xử lý.

Khắc phục sự cố

Tổng quan về việc khắc phục sự cố

Để khắc phục vấn đề lập chỉ mục video, bạn phải nắm được những khái niệm chính sau:

Lập chỉ mục trang
Trang lưu trữ video phải cho phép Google tìm và lập chỉ mục. Bạn có thể dùng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra xem trang đã được lập chỉ mục hay chưa hoặc có được lập chỉ mục hay không. Yêu cầu đối với việc lập chỉ mục trang:
 • Google có thể tìm thấy trang: trang được liên kết từ một nơi mà Google biết đến hoặc được liệt kê trong sơ đồ trang web.
 • Google có thể truy cập trang: Trang không bị chặn lập chỉ mục bằng quy tắc trong tệp robots.txt, quy tắc noindex hoặc yêu cầu đăng nhập
 • Trang tuân theo mọi Nguyên tắc cơ bản của Google Tìm kiếm: Google sẽ không lập chỉ mục một trang vi phạm chính sách về nội dung vi phạm hoặc không lập chỉ mục được vì lý do kỹ thuật.
 • Trang này không phải là trang trùng lặp của một trang khác: Google cố gắng nhóm mọi trang trùng lặp trên trang web và sẽ chỉ lập chỉ mục một trong những trang đó. Nếu chỉ một trong những trang trùng lặp có video nhưng trang đó không phải là trang đã được lập chỉ mục, thì Google sẽ không lập chỉ mục video đó cho trang đó.
Lập chỉ mục video
Google chỉ lập chỉ mục video trên các trang đã được lập chỉ mục. Google phải tìm được video trên trang rồi tìm được thông tin đầy đủ về video đó để có thể lập chỉ mục. Trên trang có nhiều video, Google sẽ chỉ lập chỉ mục một video cho mỗi trang. Hãy xem phần Yêu cầu đối với việc lập chỉ mục video.
Tìm nạp video
Google cố gắng tìm nạp tệp video trong quá trình lập chỉ mục video. Nếu Google bị chặn truy cập vào tệp (một số dịch vụ chặn Google tìm nạp video) hoặc nếu tệp ở định dạng không được hỗ trợ, thì Google sẽ không thể tìm nạp tệp. Google không nhất thiết phải tìm nạp một video để lập chỉ mục video đó.

Tổng số video thấp/Tổng số trang thấp

Nếu tổng số giá trị Video đã được lập chỉ mục + Chưa lập chỉ mục video nào ít hơn nhiều so với số trang được lập chỉ mục có video trên trang web, thì có thể vì hai lý do:

 • Google không lập chỉ mục được trang lưu trữ. Một video không thể được lập chỉ mục nếu video đó không nằm trong một trang đã được lập chỉ mục. Hãy xem phần Trang lưu trữ chưa được lập chỉ mục.
 • Google không tìm thấy video nào trên trang đã được lập chỉ mục. Ngay cả khi trang đã được lập chỉ mục, nếu Google không tìm thấy video thì trang đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo này. Hãy xem phần Video chưa được lập chỉ mục.
Lưu ý: báo cáo này không tính tổng số video trên trang web của bạn. Báo cáo này tính những trang được lập chỉ mục có video mà Google phát hiện được và số trang mà Google có thể lập chỉ mục video (Google không bao giờ lập chỉ mục nhiều video trên mỗi trang).

Trang chứa chưa được lập chỉ mục

Nếu Google chưa lập chỉ mục trang lưu trữ, thì trang lưu trữ và mọi video trên đó sẽ không được đưa vào báo cáo này.

Ngoài ra, nếu Google đã lập chỉ mục một trang nhưng không tìm thấy video trên trang, thì trang đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo này.

Bạn có thể sử dụng Báo cáo lập chỉ mục trang để xem thông tin tổng quan về số lượng trang được lập chỉ mục trên trang web của mình. Xem số lượng trang được lập chỉ mục có chính xác hay không. Xem lỗi lập chỉ mục có áp dụng chung cho những trang chứa video hay không. Hãy lưu ý rằng Báo cáo lập chỉ mục trang không cung cấp thông tin về những trang mà Google không tìm thấy.

Để tìm hiểu cụ thể lý do Google không lập chỉ mục được một trang nào đó, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về việc Google có thể hay không thể lập chỉ mục một trang và tại sao. Một số nguyên tắc chung:

 • Vấn đề về khả năng dễ tìm: Google phải tìm thấy một trang thì mới lập chỉ mục được trang đó. Trang đó được liên kết với một trang đã lập chỉ mục trên trang web của bạn hay một trang web khác? Trang đó có được liệt kê trong sơ đồ trang web không?
 • Vấn đề lập chỉ mục: Công cụ kiểm tra URL có thể phát hiện các vấn đề lập chỉ mục trang sau đây:
  • Trang bị tệp robots.txt chặn
  • Trang bị chặn lập chỉ mục bằng thẻ hoặc lệnh noindex
  • Không phải là trang chính tắc. Google chỉ lập chỉ mục trang chính tắc (các trang trùng lặp của trang chính tắc không được lập chỉ mục). Google sẽ không lập chỉ mục video trên một trang không chính tắc. Nhưng nếu được nhúng trên một trang chính tắc khác đã được lập chỉ mục, thì video đó có thể được lập chỉ mục trên trang đó.

Không tìm thấy video nào trên trang

Nếu Google không tìm thấy bất kỳ video nào trên trang đã được lập chỉ mục, thì trang đó sẽ không xuất hiện trong báo cáo này. (Trường hợp này khác với trường hợp Google tìm thấy video trên một trang đã được lập chỉ mục nhưng không thể lập chỉ mục bất kỳ video nào. Trong trường hợp đó, trang sẽ xuất hiện trong báo cáo với trạng thái Chưa lập chỉ mục video nào.)

Nếu trang của bạn có video nhưng khi bạn kiểm tra trang đó thì Google không báo cáo video nào, sau đây là một số đề xuất:

 • Thêm trang vào sơ đồ trang web kèm theo phần mô tả video.
 • Đảm bảo rằng video của bạn xuất hiện nổi bật trên trang khi được xem trong trình duyệt.
 • Đảm bảo rằng bạn làm theo các phương pháp hay nhất dành cho video.
 • Đảm bảo rằng trang lưu trữ được lập chỉ mục. Ngay cả khi công cụ kiểm tra URL đang hoạt động phát hiện được một video, Google vẫn sẽ không lập chỉ mục video đó nếu video được lưu trữ trên một trang chưa được lập chỉ mục.

Google đang kết hợp siêu dữ liệu về video từ nhiều nơi

Nếu bạn thấy nhiều URL cho cùng một video trên một trang thì tức là Google xem những URL đó là của cùng một video.

Trong trường hợp này, Google có thể sử dụng siêu dữ liệu từ nguồn trùng lặp bất kỳ – ví dụ: tiêu đề trong URL1 và hình thu nhỏ trong URL2.

Nếu bạn cho rằng những video này không phải là một, sau đây là cách giúp Google phân biệt video:

 • Đảm bảo mỗi video đều có một URL và hình thu nhỏ riêng biệt.
 • Nếu bạn đang sử dụng đối tượng Video theo schema.org, hãy đảm bảo rằng URL của đối tượng Video đó khớp với URL được dùng trong thẻ HTML (<embed>, <video> hoặc các thẻ thích hợp khác), sơ đồ trang web và tệp mRSS.
 • Đừng sử dụng cùng một hình thu nhỏ cho nhiều video.

Video chưa được lập chỉ mục

nhiều lý do khiến Google không lập chỉ mục video, trong đó có:

 • Trang lưu trữ chưa được lập chỉ mục. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để xác định xem trang lưu trữ đã được lập chỉ mục hay chưa và nếu chưa thì lý do là gì.
 • Video chưa tuân thủ một số nguyên tắc lập chỉ mục video.
 • Google không tìm thấy video đó. Google không thể lập chỉ mục video nếu không tìm thấy video đó trên trang. Trang có yêu cầu người dùng tương tác để xem video không? Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra trang đang hoạt động và xem ảnh chụp màn hình. Bạn có thấy video trên trang không?
 • Video không "nổi bật", ít nổi bật hơn hoặc không phù hợp để lập chỉ mục so với một video khác trên trang. Google chỉ lập chỉ mục video nếu video đó đáp ứng mức độ nổi bật tối thiểu trên trang, ngoài ra, Google ưu tiên lập chỉ mục video nổi bật nhất trên trang.
 • Có một video khác trên trang thích hợp hơn để lập chỉ mục. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để xem Google có lập chỉ mục một video khác trên trang hay không.
 • Google không thể lấy hình thu nhỏ được cung cấp hoặc tạo hình thu nhỏ. Để cung cấp hình thu nhỏ, hãy tuân theo các nguyên tắc sau. Để cho phép Google tạo tệp, hãy xem phần tìm nạp video. Bạn có thể dùng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng để kiểm tra xem tệp robots.txt có chặn Google hay không:
  • Mở công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
  • Cung cấp URL của hình thu nhỏ rồi nhấp vào Kiểm tra URL
  • Trong phần kết quả, hãy mở rộng phần Thu thập dữ liệu rồi kiểm tra kết quả Được phép thu thập dữ liệu?. Kết quả này cho biết liệu hình thu nhỏ có bị quy tắc trong tệp robots.txt chặn hay không.
  • Nếu một quy tắc trong tệp robots.txt đang chặn hình thu nhỏ, bạn sẽ phải liên hệ với người sở hữu tệp đó (quản trị viên của trang web có chứa hình thu nhỏ) để yêu cầu họ bỏ chặn Google truy cập tệp hình thu nhỏ trong tệp robots.txt.
 • Google không thể tạo thông tin cần thiết cho video vì lý do nào đó (bắt buộc phải có hình thu nhỏ và nội dung mô tả). Nếu video sử dụng dữ liệu có cấu trúc thì dữ liệu có cấu trúc đó có chính xác không? Nếu thuộc tính dữ liệu có cấu trúc cần thiết thiếu dữ liệu hoặc có dữ liệu không hợp lệ, thì có thể video sẽ không được lập chỉ mục. Bạn có thể kiểm tra dữ liệu có cấu trúc video bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 • Xem các nguyên tắc giúp Google tìm thấy video.

Cách chặn trang hoặc video khỏi chỉ mục

Để chặn một trang chứa video khỏi xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm, hãy thêm thẻ hoặc lệnh noindex vào trang chứa video đó. Thao tác này cũng sẽ ngăn Google lập chỉ mục video trên trang theo bối cảnh cụ thể của trang đó. Nếu xuất hiện ở trang nào khác đã được lập chỉ mục trên trang web của bạn, thì có thể video đó đã được lập chỉ mục trên trang khác đó; nếu không xuất hiện ở trang nào khác trên trang web của bạn, thì video đó sẽ không được lập chỉ mục.

Để chỉ chặn một video khỏi xuất hiện trong kết quả trên Tìm kiếm, bạn phải trả về một lệnh noindex trong các yêu cầu đối với cả video hoặc hình thu nhỏ của video (nếu có). Khi bạn chỉ đơn giản là không trả về các byte video đối với một yêu cầu thu thập dữ liệu, video đó vẫn có thể xuất hiện trên Tìm kiếm vì Google có thể lập chỉ mục video ngay cả khi tìm nạp tệp video không thành công.

Đọc thêm về nguyên tắc nâng cao đối với việc chặn hoặc hạn chế.

Câu hỏi chưa được giải đáp

Sau đây là một số dữ liệu thống kê về video mà chúng tôi chưa thể cung cấp trong Search Console:

 • Google đã lập chỉ mục bao nhiêu video trên trang web của tôi?
  Search Console hiện không có báo cáo nào cho biết tổng số video riêng biệt được lập chỉ mục trên một trang web, chỉ có báo cáo về số lượng trang được lập chỉ mục chứa video có thể hoặc không thể lập chỉ mục.
 • Google có thể/không thể lập chỉ mục video nào?
  Search Console không có báo cáo đầy đủ về tất cả video có thể hoặc không thể lập chỉ mục trên một trang web, chỉ có báo cáo về các trang chứa video có thể hoặc không thể lập chỉ mục.
 • Video X được lập chỉ mục cho (các) trang nào?
  Search Console không có cách nào để xem mọi trang đã lập chỉ mục cùng một video cụ thể.

* Những điều kiện rất cụ thể nêu trên có nghĩa là mỗi trang trên trang web của bạn chỉ lưu trữ một video duy nhất và Google có thể lập chỉ mục mọi trang chứa video. Trong trường hợp này, báo cáo sẽ phản ánh số lượng video trên trang web của bạn. Nếu trang web của bạn lưu trữ nhiều video trên mỗi trang hoặc lưu trữ cùng một video trên nhiều trang, hoặc Google không thể lập chỉ mục mọi trang có video, thì tổng số trong biểu đồ có thể sẽ không cho biết tổng số video riêng biệt được lập chỉ mục trên trang web.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính