Přehled Ruční zásahy

 Podívejte se, zda proti vašemu webu nejsou podniknuty nějaké ručně provedené zásady, a prohlédněte si historii takových zásahů vůči němu.

Pokud je proti webu podniknut ručně provedený zásah, část z něj (nebo celý) se nebude zobrazovat ve výsledcích vyhledávání Google.

OTEVŘÍT PŘEHLED RUČNÍ ZÁSAHY

 

Přehled Ruční zásahy ve službě Search Console – školení služby Google Search Console

Co je to ručně provedený zásah?

Google proti webu podnikne ručně provedený zásah, když kontrolor (člověk) v Googlu zjistí, že některé stránky webu nejsou v souladu s pokyny společnosti Google pro webmastery pro zajištění kvality. Většina ručně provedených zásahů řeší pokusy o zmanipulování našeho vyhledávacího indexu. Většina zde uvedených problémů způsobí, že stránky nebo weby budou mít ve výsledcích vyhledávání horší hodnocení nebo z nich budou zcela odstraněny, aniž by o tom byl uživatel vizuálně informován.

Pokud je vůči vašemu webu podniknut ručně provedený zásah, upozorníme vás na to v přehledu Ruční zásahy a také v centru zpráv Search Console.

Proč ručně provedené zásahy existují?

Od počátku existence vyhledávačů narážíme na uživatele, kteří se pokoušejí posunout své stránky ve výsledcích vyhledávání nahoru pomocí podvodů. Škodí to hledajícím, protože se nerelevantní výsledky dostávají před relevantní stránky, ale i slušným webům, protože je pro uživatele obtížnější najít je. S autory spamu bojujeme již od samého začátku vyhledávání na Googlu, protože chceme pomoci jak uživatelům při hledání požadovaných odpovědí, tak slušným webům při získávání návštěvnosti z vyhledávání.

Společnost Google se snaží vyhledávání neustále vylepšovat. Vše provádíme na základě analýzy dat a za tímto účelem také zaměstnáváme analytiky, výzkumníky a statistiky, jejichž jedinou pracovní náplní je hodnocení kvality vyhledávání. Všechny změny algoritmů jsou před zveřejněním podrobeny přísné kontrole kvality. Další informace o našem algoritmu

Naše algoritmy jsou ve vyhledávání spamu mimořádné účinné. Nalezení a odstranění spamu z výsledků vyhledávání většinou probíhá automaticky. Abychom však zajistili kvalitu indexu, odstraňujeme spam z výsledků vyhledávání také ručně.

Jsou proti mému webu podniknuty nějaké ručně provedené zásahy?

Počet ručně provedených zásahů podniknutých vůči vašemu webu bude uveden v horní části přehledu. Pokud vůči vašemu webu žádné ručně provedené zásahy podniknuty nejsou, bude zobrazena zelená značka zaškrtnutí a odpovídající zpráva.

Ale tenhle web jsem právě koupil(a)!

Pokud jste nedávno koupili web, který porušoval naše pokyny předtím, než jste se stali jeho vlastníky, opravte problémy uvedené v tomto přehledu a poté nám v žádosti o přehodnocení sdělte, že jste web nedávno koupili a že už splňuje pokyny.

Kterých stránek se to týká?

Když rozbalíte popis ručně provedeného zásahu, zobrazí se seznam vzorů dotčených stránek. Může se jednat o část webu nebo celý web. Nemusejí být nutně dotčeny všechny stránky odpovídající vzoru.

Příklad:

 • https://example.com/nemovitosti/* – Týká se některých nebo všech stránek v adresáři nemovitosti/.
 • Postihuje všechny stránky – Ručně provedené zásahy s tímto popisem postihují celý web.

Jak problém opravím?

Postup vyřešení ručně provedeného zásahu na webu:

 1. Rozbalením panelu s popisem ručně provedeného zásahu zobrazte další informace.
 2. Podívejte se, kterých stránek se problém týká.
 3. Prohlédněte si typ a krátký popis problému a pomocí odkazu Další informace přejděte na podrobné informace a pokyny k opravě. (Podrobné informace pro jednotlivé zásahy najdete níže na této stránce.)
 4. Odstraňte problém na všech dotčených stránkách. Pokud problém vyřešíte jen na některých stránkách, nepovede to k částečnému vrácení do výsledků vyhledávání. Pokud na webu máte několik ručně provedených zásahů, nastudujte si je a všechny opravte.
 5. Zajistěte, aby měl Google ke stránkám přístup. Dotčené stránky nesmějí vyžadovat přihlášení, být skryty za paywallem ani blokovány souborem robots.txt či direktivou noindex. Přístupnost můžete otestovat pomocí nástroje Kontrola adresy URL.
 6. Až na všech stránkách vyřešíte všechny problémy uvedené v přehledu, vyberte v něm možnost Požádat o kontrolu. V žádosti o přehodnocení popište své opravy. Žádost by měla zahrnovat tři části:
  • vysvětlení konkrétního problému s kvalitou webu,
  • popis kroků podniknutých k vyřešení problému,
  • dokumentaci výsledků této snahy.
 7. Kontrola žádosti o přehodnocení může nějakou dobu trvat (viz níže). O průběhu vás budeme informovat e‑mailem. Po odeslání žádosti obdržíte zprávu s potvrzením, že kontrola probíhá. Dokud neobdržíte konečné rozhodnutí o probíhající žádosti, neodesílejte ji znovu.

Jak dlouho bude kontrola žádosti o přehodnocení trvat?

Kontrola většiny žádostí o přehodnocení trvá několik dní až týden. V některých případech (například u žádostí o přehodnocení souvisejících s odkazy) však může trvat déle. O přijetí žádosti vás budeme informovat e‑mailem, abyste věděli, že je aktivní. O dokončení kontroly vás také budeme informovat e‑mailem. Dokud neobdržíte rozhodnutí o probíhající žádosti, neodesílejte ji znovu.

Seznam ručně provedených zásahů

Zde je seznam ručně provedených zásahů, které může Google uplatnit, a pokyny k jejich vyřešení.

Zneužití webu třetí stranou k šíření spamu
Google zjistil, že velká část vašeho webu je zneužívána k publikování spamu, který porušuje pokyny společnosti Google pro webmastery a nepřidává téměř žádnou hodnotu. Spamový obsah se může vyskytovat ve fórech, knihách návštěvníků, sociálních médiích, nástrojích k nahrávání souborů, bezplatných hostingových službách nebo na stránkách interního vyhledávání.
Tento spamový obsah mohou vytvářet návštěvníci webu nebo jiné třetí strany, kteří tak váš web využívají k propagaci spamu namísto skutečného obsahu webu.
Pokud od Googlu obdržíte oznámení o tomto typu spamu, dobrou zprávou je, že váš web jako celek považujeme za dostatečně kvalitní na to, aby bylo nutné ručně zasáhnout proti celému webu. Tento ručně provedený zásah bude mít vliv pouze na stránky se spamovým obsahem. Pokud se však na webu takového spamového obsahu vyskytuje příliš mnoho, může to mít vliv na jeho celkové hodnocení, zhoršovat uživatelský dojem a negativně ovlivnit jeho reputaci a hodnocení.

Doporučený postup

Přečtěte si pokyny společnosti Google pro webmastery ohledně spamu generovaného uživateli, komentářového spamu, spamu na bezplatných hostingových platformách, opravy napadených stránekdoporučených postupů pro interní výsledky vyhledávání. Poté pomocí následujících kroků vyhledejte obsah, který tyto pokyny porušuje, a opravte ho:

 1. Vyhledejte na svém webu stránky, na které mohou uživatelé nebo návštěvníci přidávat obsah nebo se kterými mohou interagovat. Může se jednat o vaše fóra, knihy návštěvníků, platformy sociálních médií, nástroje k nahrávání souborů, bezplatné hostingové služby nebo stránky interního vyhledávání, na kterých mohou uživatelé odesílat dotazy.
 2. Prohlédněte si příklady adres URL ve zprávách, které jste obdrželi v Centru zpráv Search Console nebo e‑mailem, abyste získali lepší představu o tom, kde se spamový obsah vyskytuje. Kromě toho na svém webu vyhledejte neočekávaný nebo spamový obsah pomocí vyhledávání Google s operátorem site: (zahrňte také komerční nebo pornografická klíčová slova, která nesouvisejí s tématem vašeho webu). K vyhledání nerelevantního obsahu na svém webu můžete použít například dotazy [site:název_vaší_domény viagra] nebo [site:název_vaší_domény online filmy zdarma]. Hledejte například takovéto věci:
  • nesouvisející text nebo odkazy s jiným tématem, jejichž jediným účelem je propagace webu či služby třetí strany (např. „stažení filmu zdarma“ nebo „sledování online“),
  • nesmyslný text nebo text, který je pravděpodobně vytvořen automaticky,
  • komentáře nebo informace od uživatelů s nerealistickými, komerčně znějícími klíčovými slovy, tj. s uživatelskými jmény jako například „Sleva na pojištění“, která neznějí jako skutečná jména a odkazují na nesouvisející weby,
  • interní výsledky vyhledávání, u nichž se vyhledávací dotaz uživatele zaměřuje na propagaci webu nebo služby třetí strany,
 3. Sledujte soubory protokolů webového serveru, zda nedochází k náhlým neočekávaným nebo nevysvětlitelným výkyvům návštěvnosti (zejména u nově vytvořených stránek). Hledejte adresy URL s klíčovými slovy ve vzorech adres URL, které jsou pro váš web zcela irelevantní. Stránky, na které lidé ve Vyhledávání Google nejčastěji klikají, můžete zobrazit pomocí přehledu výkonu ve Vyhledávání.
 4. Odstraňte ze své platformy veškerý nevhodný obsah a zablokujte publikování evidentně nevhodného obsahu třetích stran pomocí seznamu spamových výrazů (např. výrazy související se streamováním, stahováním, obsahem pouze pro dospělé, hazardním hraním nebo farmaceutickými produkty).
 5. Pokud je to možné, řiďte se těmito průvodci:
 6. Zvažte konsolidaci interaktivního obsahu do specializované cesty souborů, která usnadní údržbu a detekci spamu.
 7. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 8. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
 9. Mezitím však doporučujeme pokračovat v aktivním sledování a odstraňování spamového obsahu, vylepšování systému webu a opravování chyb zabezpečení systému, abyste takovému spamu do budoucna předešli.
Spam vytvořený uživateli

Google na vašem webu nalezl spam odeslaný návštěvníky. Tento typ spamu se většinou nachází na stránkách s diskusními fóry, s knihami návštěvníků nebo v uživatelských profilech.

Matt Cutts explains the "User-Generated Spam" manual action.

Doporučený postup

Přečtěte si pokyny společnosti Google pro webmastery ohledně spamu generovaného uživateli a poté pomocí následujících kroků vyhledejte obsah, který tyto pokyny porušuje, a opravte ho:

 1. Uživatelé na weby obvykle přidávají obsah ve fórech, komentářích k blogům a uživatelských profilech. Vyhledejte na svém webu stránky, na které uživatelé mohli přidat obsah.
 2. Hledejte profily s komerčními uživatelskými jmény, například „Levné pojištění“ nebo příspěvky s reklamou, nesouvisejícími odkazy nebo nesmyslným textem. Zkontrolujte, zda neobsahují následující typy obsahu:
  • příspěvky nebo profily, které vypadají jako reklamy,
  • příspěvky nebo profily s odkazy, které jsou vytržené z kontextu nebo nesouvisejí s tématem,
  • příspěvky nebo profily s reklamními uživatelskými jmény (jména jako „Výhodné pojištění“, která nezní jako jména skutečných lidí), které odkazují na nesouvisející weby,
  • příspěvky nebo profily, které jsou generovány automaticky, nikoli napsány skutečnými uživateli.
 3. Ve vyhledávání Google na svém webu vyhledejte spamový obsah pomocí operátoru site: s reklamními nebo pornografickými klíčovými slovy, která s tématem vašeho webu nesouvisejí. Pomocí dotazu [site:example.com viagra] na svém webu například můžete vyhledat výraz „viagra“.
 4. Odstraňte veškerý nepatřičný obsah.
 5. Zvažte implementaci opatření, která web před spamem vytvořeným uživateli ochrání.
 6. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 7. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Spamová bezplatná hostingová služba

Významná část webů hostovaných ve vaší bezplatné hostingové službě je spamová.

Google se snaží být při ručním označování spamu co nejpečlivější. Pokud je však značná část stránek v určité hostingové službě spamová, můžeme podniknout ručně provedený zásah vůči celé službě.

Doporučený postup

 1. Přečtěte si tipy, jak zamezit zneužití vaší služby a jak jej rozpoznat.
 2. Odstraňte ze své služby veškeré spamové účty.
 3. Kontaktujte technické pracovníky hostingové služby a informujte je o ručně provedeném zásahu.
 4. Až budete přesvědčeni, že váš web splňuje pokyny společnosti Google pro webmastery, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 5. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Problém se strukturovanými daty

Google zjistil, že některé z vašich stránek pravděpodobně využívají techniky, které jsou v rozporu s našimi pokyny pro strukturovaná data. Může se jednat například o označení obsahu, který je pro uživatele neviditelný, označení irelevantního nebo matoucího obsahu nebo o manipulativní jednání.

Zde jsou některé z problémů se strukturovanými daty, které se vašeho webu mohou týkat:

Název Popis
Obsah na stránce se liší od strukturovaných dat Strukturovaná data JobPosting byla nalezena na stránkách, na kterých nejsou žádné nabídky práce. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Na stránce s nabídkou práce nelze odeslat přihlášku Obsah na stránce se liší od strukturovaných dat na stránce. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Strukturovaná data neodpovídají obsahu Obsah na stránce se liší od strukturovaných dat na stránce. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Přihláška na pracovní pozici je podmíněna platbou Stránky se strukturovanými daty JobPosting za přihlášku na pracovní pozici účtují poplatek. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Na stránkách s nabídkami práce byla nalezena žádost o pracovní místo Na stránkách se strukturovanými daty JobPosting se nenabízí, ale hledá pracovní místo. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Zavádějící místo výkonu práce Stránky se strukturovanými daty JobPosting obsahují zavádějící pole místa výkonu práce. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Autor nabídky práce nikoho nenajímá Stránky se strukturovanými daty JobPosting přijímají přihlášky, ale nikoho nenajímají. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Problémy se strukturovanými daty na stránce se seznamem Na stránkách se seznamem položek musí být každá položka označena samostatně. Shrnutí dat z několika položek do jednoho prvku strukturovaných dat je v rozporu s našimi pokyny. Další informace
Strukturovaná data JobPosting na stránce se seznamem Stránka se seznamem by neměla obsahovat strukturovaná data jednotlivých nabídek práce. Další informace
Strukturovaná data JobPosting nabídky práce, jejíž platnost vypršela Označení JobPosting je použito u již neplatné nabídky práce s vlastností validThrough nastavenou na datum v minulosti. Další informace
Obsah na stránce se liší od strukturovaných dat Strukturovaná data ClaimReview byla nalezena na stránkách, které neobsahují kontrolu tvrzení. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
V kontrole tvrzení ClaimReview chybí odkaz nebo odkaz neodpovídá verdiktu Stránky se strukturovanými daty ClaimReview nezahrnují zdroj ani odkaz podporující tvrzení. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Strukturovaná data byla nalezena u skrytého obsahu Strukturovaná data byla nalezena u prvků, které pro uživatele nejsou viditelné. Jedná se o porušení našich pokynů. Další informace
Žádný mechanismus k odeslání nové recenze Pokud stránka obsahuje recenzi, musí na ní být k dispozici také možnost zadání recenze nebo musí být jasně uvedeno, odkud recenze pocházejí. Další informace
Společnost je označena jako produkt Společnost je ve strukturovaných datech označena jako produkt. Další informace
Jako produkt je označeno něco jiného než produkt Jako produkt bylo označeno něco jiného než produkt. Další informace
Recenzi napsal web nebo osoba, která službu poskytuje Recenze nesmí psát ani poskytovat firma ani poskytovatel obsahu (pokud se nejedná o nezávislé neplacené zákaznické recenze). Další informace
Strukturovaná data události jsou ve skutečnosti propagací Popis ve viditelném textu nebo strukturovaných datech událost nepopisuje, ale je zaměřen na její propagaci nebo prodej. Další informace
Jako událost bylo označeno něco jiného než událost Jako událost je označená položka, která není událostí. Například dovolená nebo kupon. Další informace
Jako recept je označeno něco jiného než recept Jako recept bylo označena položka, která není receptem. Recept musí popisovat jídlo nebo nápoj a musí zahrnovat ingredience a postup. Další informace
Porušení zásad pro strukturovaná data Na jedné nebo více stránkách jsou porušeny zásady pro strukturovaná data. Další informace
Nesprávný zaměstnavatel Zaměstnavatel v poli hiringOrganization by měl odpovídat zaměstnavateli v nabídce práce Další informace
Neúplný popis práce Pole s popisem je neúplné nebo nesrozumitelné. Další informace

Doporučený postup

 1. Pokud chcete, aby se váš web zobrazoval ve výsledcích vyhledávání Google, upravte jej tak, aby byl v souladu s pokyny pro strukturovaná data společnosti Google. Je možné, že bude potřeba aktualizovat stávající označení nebo odebrat veškeré označení, které je v rozporu s pokyny.
 2. Po provedení těchto změn v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Nepřirozené odkazy na váš web

Google objevil nepřirozené umělé, zavádějící nebo manipulativní odkazy vedoucí na váš web. Kupování odkazů nebo účast v projektech výměny odkazů za účelem zvýšení hodnocení PageRank je porušením našich pokynů pro webmastery. Může to vést k ručně provedenému zásahu vůči části vašeho webu (nebo celému vašemu webu).

Matt Cutts and Alex explain the "Unnatural links to your site" manual action.

Doporučený postup

Nejprve si přečtěte pokyny pro webmastery ohledně odkazů.

Poté vyhledejte a opravte chyby podle níže uvedených kroků:

 1. Ze Search Console si stáhněte si seznam odkazů na váš web. Odkazy můžete stáhnout seřazené buď podle názvu hostitele (Nejčastěji odkazující weby > Exportovat ) nebo v chronologickém pořadí (Přehled odkazů > Exportovat externí odkazy > Nejnovější odkazy).
 2. Vyhledejte ve staženém seznamu všechny odkazy, které porušují naše pokyny. Pokud je seznam dlouhý, začněte od webů, které na vaše stránky odkazují nejvíce, nebo od odkazů, které byly vytvořeny nedávno (v posledních několika měsících).
 3. Když objevíte odkazy, které porušují naše pokyny, kontaktujte webmastera příslušného webu a požádejte ho, aby je odstranil nebo jim zabránil v předávání hodnocení PageRank (například přidáním atributu rel="nofollow" nebo konkrétnějšího atributu).
 4. Pomocí nástroje k distancování se od odkazů se ve službě Search Console distancujte od odkazů, které jste odstranit nemohli. Často se setkáváme s nesprávným použitím nástroje k distancování se od odkazů. Při použití tohoto nástroje mějte na paměti:
  • Pokud zpětný odkaz můžete odstranit, nejprve se o to poctivě pokuste. Když všechny zpětné odkazy bezmyšlenkovitě přidáte do souboru s obsahem, od kterého se chcete distancovat, nebude to považováno za poctivou snahu, která je pro schválení žádosti o přehodnocení nezbytná.
  • Pokud na váš web vede několik odkazů ze stejné domény, v souboru s obsahem, od kterého se chcete distancovat, použijte pro přehlednost operátor „domain:“.
  • Dejte pozor, abyste se nedistancovali od přirozených odkazů na váš web.
  • Pouhé distancování se od všech zpětných odkazů bez snahy o jejich odstranění může vést k odmítnutí žádosti.
 5. Až budou umělé odkazy odstraněny nebo se od nich distancujete, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu. K žádosti přiložte dokumentaci o odstraněných odkazech a informace o odkazech, které se vám odstranit nepodařilo, budeme tak váš požadavek moci zpracovat rychleji.
 6. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Nepřirozené odkazy z vašeho webu

Google na vašem webu objevil nepřirozené umělé, zavádějící nebo manipulativní odkazy vedoucí na stránky na jiných webech. Kupování odkazů nebo účast v projektech výměny odkazů za účelem zvýšení hodnocení PageRank je porušením našich pokynů pro webmastery.

Matt Cutts and Sandy discuss the "Unnatural links from your site" manual action.

Doporučený postup

Nejprve si přečtěte pokyny pro webmastery ohledně odkazů.

Poté na svém webu vyhledejte a opravte chyby podle pokynů níže:

 1. Vyhledejte na svém webu placené odkazy a odkazy, které by mohly porušovat naše pokyny, například nadměrnou výměnu odkazů.
 2. Tyto odkazy buď odstraňte, nebo upravte tak, aby neovlivňovaly hodnocení PageRank, například přidáním atributu rel="nofollow" nebo konkrétnějšího atributu či přesměrováním pomocí stránky, kterou blokuje soubor robots.txt.
 3. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu. Uveďte příklady špatného obsahu, který jste odstranili, a dobrého obsahu, který jste přidali.
 4. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Nedostatečný obsah s malou nebo žádnou přidanou hodnotou

Google na vašem webu objevil nekvalitní stránky nebo stránky s malou přidanou hodnotou. Několik běžných příkladů stránek, které často mají nedostatečný obsah nebo malou či žádnou přidanou hodnotu:

 • automaticky generovaný obsah,
 • affiliate stránky bez přidané hodnoty,
 • obsah z jiných zdrojů (například zcizený obsah nebo příspěvky nízké kvality z blogu hosta),
 • doorway stránky.

Tyto metody uživatelům neposkytují jedinečný ani hodnotný obsah a také porušují naše pokyny pro webmastery.

Matt Cutts explains the "Thin Content with little or no added value" manual action.

Doporučený postup

Nejprve si přečtěte následující části našich pokynů pro webmastery:

Poté na svém webu vyhledejte a opravte chyby podle pokynů níže:

 1. Vyhledejte na svém webu obsah, který kopíruje obsah odjinud.
 2. Vyhledejte na svém webu stránky s povrchním obsahem a partnerskými odkazy.
 3. Vyhledejte na svém webu portálové stránky a automaticky generovaný obsah.
 4. Pokud se na vašich stránkách obsah výše uvedeného typu vyskytuje, zamyslete se nad tím, zda váš web nabízí uživatelům nějakou přidanou hodnotu. Další rady naleznete v tomto článku o psaní kvalitních webů.
  Tip: Požádejte své přátele nebo rodinu – skutečné lidi, kteří s vaším webem nejsou spřízněni – aby váš web používali nebo zhodnotili. Získáte tak zajímavé podněty k jeho zdokonalení.
 5. Upravte svůj web tak, aby uživatelům nabízel skutečnou hodnotu.
 6. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu. Uveďte příklady špatného obsahu, který jste odstranili, a dobrého obsahu, který jste přidali.
 7. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Maskování nebo záludná přesměrování

Váš web pravděpodobně zobrazuje uživatelům jiné stránky než Googlu. Je také možné, že váš web uživatele přesměrovává na jinou stránku, než která byla zobrazena Googlu. Maskování a záludná přesměrování představují porušení našich pokynů pro webmastery.

Placený obsah: Majitelé stránek by placený obsah měli označit strukturovanými daty, aby ho Googlu pomohli odlišit od maskování (zobrazování jiného obsahu Googlu, a jiného uživatelům).

Doporučený postup

Nejprve si přečtěte pokyny pro webmastery ohledně maskovánízáludných přesměrování.

Poté na svém webu vyhledejte a opravte chyby podle pokynů níže:

 1. Ve službě Search Console pomocí nástroje Kontrola adresy URL načtěte stránky z dotčené části webu.
 2. Porovnejte obsah načtený Googlem s obsahem, který se při návštěvě webu zobrazuje lidem (vám).
 3. Pokud se obsah liší, vyhledejte a odstraňte ty části webu, které Googlu a uživatelům zobrazují rozdílný obsah. Bude potřeba projít kód webových stránek na serveru.
 4. Vyhledejte na svém webu adresy URL, které přesměrovávají uživatele na neočekávané stránky.
 5. Vyhledejte na svém webu adresy URL s podmíněným přesměrováním, například adresy, které přesměrovávají pouze uživatele přicházející z vyhledávání Google nebo uživatele přicházející z konkrétního rozsahu IP adres.
 6. Pokud vaše stránky přesměrovávají uživatele výše uvedenými způsoby, vyhledejte a odstraňte ty části webu, které tato přesměrování způsobují. Bude potřeba projít kód webových stránek na serveru.
  Tip: Tyto typy přesměrování jsou často zapsané v JavaScriptu nebo v souboru .htaccess. Je vhodné zkontrolovat také systém správy obsahu a všechny pluginy.
 7. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 8. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Ryzí spam

Některé z vašich stránek pravděpodobně využívají techniky, které jsou v rozporu s našimi pokyny pro webmastery. Tento web zřejmě používá agresivní techniky šíření spamu, jako je automaticky generovaný nesmyslný text, maskování či zcizený obsah z jiných stránek (tzv. scraping), nebo jinak opakovaně či závažně porušuje naše pokyny pro webmastery.

Doporučený postup

 1. Aktualizujte své webové stránky tak, aby splňovaly pokyny společnosti Google pro webmastery.
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu. Uveďte příklady špatného obsahu, který jste odstranili, a dobrého obsahu, který jste přidali.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Maskování obrázků

Některé obrázky z vašeho webu se ve výsledcích vyhledávání Google pravděpodobně zobrazují jinak než na vašem webu. Maskování je zobrazování jiného obsahu uživatelům a jiného vyhledávačům. Maskování je považováno za porušení pokynů společnosti Google pro webmastery, protože uživatelům poskytuje jiné výsledky, než jaké očekávají. Maskované obrázky na uživatele mohou ve výsledcích vyhledávání obrázků na Googlu dělat špatný dojem, protože skryté obrázky a neodpovídající miniatury způsobují, že se uživateli nezobrazí obrázek, který očekával.

Příklady maskovaní obrázků

Několik případů maskování obrázků:

 • Googlu jsou poskytovány obrázky, které jsou zakryty jiným obrázkem, například blokem textu.
 • Googlu jsou poskytovány jiné obrázky než návštěvníkům stránky.

Pokud obrázky potřebujete zablokovat z výsledků vyhledávání Google, použijte metodu popsanou níže.

Doporučený postup

 1. Zajistěte, aby se uživatelům na vašem webu i ve výsledcích vyhledávání Google zobrazovaly přesně stejné obrázky. Maskování je přijatelné pouze k odhlášení z vložených odkazů ve vyhledávání obrázků, které je popsáno níže.
 2. Až si budete jistí, že jsou obrázky z vašeho webu totožné bez ohledu na to, zda se zobrazují přímo na webu, či ve výsledcích vyhledávání Google, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.

 

Minimalizace nebo blokování obrázku ve výsledcích vyhledávání

 • Chcete-li zabránit zobrazování obrázků v plné velikosti na stránkách s výsledky vyhledávání Google, odhlaste se z hotlinkingu.
 • Chcete-li zobrazování obrázků ve výsledcích vyhledávání zcela zabránit, postupujte takto.

 

Postup odhlášení z hotlinkingu:

 1. Když obdržíte žádost o obrázek, prozkoumejte v požadavku záhlaví Referer protokolu HTTP.
 2. Pokud požadavek pochází z domény Google, odpovězte kódem HTTP 200 nebo 204 bez obsahu.

Google stránku bude i nadále procházet a obrázek na ní uvidí, ale ve výsledcích vyhledávání bude zobrazovat miniaturu obrázku vygenerovanou při procházení. Odhlášení lze provést kdykoliv bez dalšího zpracovávání obrázků na webu. Toto chování není považováno za maskování obrázků a nepovede k ručně provedenému zásahu.

Skrytý text nebo nadužívání klíčových slov

Některé z vašich stránek mohou obsahovat skrytý text nebo nadměrné množství klíčových slov, což je porušení našich pokynů pro webmastery.

Doporučený postup

Nejprve si přečtěte pokyny pro webmastery ohledně skrytého textunadužívání klíčových slov.

Poté na svém webu vyhledejte a opravte chyby podle pokynů níže:

 1. V Search Console pomocí nástroje Kontrola adresy URL vyhledejte obsah, který je viditelný prohledávačům, ale při návštěvě webu se nezobrazuje lidským uživatelům (vám).
 2. Vyhledejte text, který má stejnou nebo podobnou barvu jako pozadí webové stránky.
  Tip: Takový text lze často odhalit výběrem veškerého textu na stránce, například pomocí klávesových zkratek Ctrl + A nebo Command + A.
 3. Vyhledejte text skrytý pomocí stylů nebo umístění CSS.
 4. Odstraňte nebo upravte skrytý text tak, aby byl stejně viditelný pro prohledávače vyhledávání i pro lidské uživatele.
 5. Vyhledejte seznamy nebo odstavce opakujících se slov bez kontextu.
 6. Vyhledejte řetězce opakujících se slov ve značkách <title> a v textech atributů alt.
 7. Všechna tato slova i jiné případy nadužívání klíčových slov odstraňte.
 8. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 9. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Neshoda obsahu AMP

Obsah stránky AMP a její kanonické webové stránky se liší.

Obsah stránky AMP a její kanonické webové stránky by měl být v podstatě stejný. Text nemusí být identický, ale téma by mělo být stejné a uživatelé by na stránce AMP i na kanonické stránce měli mít možnost provádět stejné úkony.

Stránky AMP dotčené tímto ručně provedeným zásahem se nebudou zobrazovat ve výsledcích Vyhledávání Google. Budou se místo nich zobrazovat kanonické stránky.

Doporučený postup

 1. Zkontrolujte, zda stránka AMP odkazuje na správnou kanonickou webovou stránku.
 2. Zkontrolujte, zda je obecný obsah stránky AMP a kanonické stránky stejný.
 3. Zkontrolujte, zda Google stránku nevidí jinak než uživatel. Provedete to tak, že stránku AMP i kanonickou stránku načtete pomocí nástroje Kontrola adresy URL. K neshodě může dojít také v případě, že jsou některé zdroje na jedné ze stránek blokovány souborem robots.txt. V nástroji Kontrola adresy URL budou zobrazeny i blokované zdroje.
 4. Až vaše stránky AMP a kanonické stránky budou v podstatě stejné, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu.
 5. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Záludná přesměrování mobilního provozu

Některé stránky na tomto webu zřejmě přesměrovávají uživatele mobilních zařízení na obsah, ke kterému prohledávací roboti vyhledávačů nemají přístup. Tato záludná přesměrování jsou porušením pokynů společnosti Google pro webmastery. Za účelem zajištění kvality výsledků vyhledávaní pro uživatele tým kvality vyhledávání Google u takových webů může přistoupit k opatřením, jako je například odstranění adres URL z našeho indexu.

Souhrn

V mnoha případech je zobrazovaní nepatrně odlišného obsahu na různých zařízeních v pořádku. Optimalizace pro menší místo na obrazovce chytrého telefonu například může vyžadovat úpravu některého obsahu, jako jsou obrázky. Přesměrování mobilního provozu za účelem zlepšení uživatelského dojmu je pro uživatele také často přínosné. (Mobilní uživatelé například mohou být přesměrováni z adresy example.com/url1 na adresu m.example.com/url1.) Záludné přesměrování mobilních uživatelů na jiný obsah je však pro uživatelský dojem špatné.

Sneaky Mobile Redirect

Frustrující chování: Na stránce s výsledky vyhledávání se na počítači i na mobilním zařízení zobrazuje stejná adresa URL. Když uživatel na výsledek klikne na počítači, otevře se adresa URL A, ale když na stejný výsledek klepne na chytrém telefonu, je přesměrován na nesouvisející adresu URL B.

Některá záludná přesměrování mobilního provozu přidávají vlastníci webů úmyslně. Zaznamenali jsme však i případy, kdy k tomuto chování docházelo bez vědomí vlastníka webu. Příklady konfigurací, které záludná přesměrování mobilního provozu mohou způsobovat:

 • kód, který vytváří pravidla přesměrování mobilních uživatelů,
 • skripty nebo prvky k zobrazování reklam a zpeněžení obsahu, které přesměrovávají mobilní uživatele,
 • skript nebo prvek přidaný hackery, který mobilní uživatele přesměrovává na škodlivé weby.

Doporučený postup

 1. Pokud jste toto chování neimplementovali úmyslně:
  1. Zkontrolujte, zda váš web nebyl napaden hackery

   Pomocí přehledu Bezpečnostní problémy zkontrolujte, zda Google váš web nepovažuje za napadený hackery.

  2. Zkontrolujte skripty a prvky třetích stran na svém webu

   Pokud váš web nebyl napaden, doporučujeme vám zkontrolovat, zda přesměrování nezpůsobují skripty nebo prvky třetích stran. Můžete postupovat následovně:

   1. Ze stránky, u které k přesměrování dochází, postupně po jednom odebírejte skripty nebo prvky třetích stran, nad nimiž nemáte kontrolu.
   2. Po odstranění každého skriptu nebo prvku zkontrolujte chování webu na mobilním zařízení nebo v emulátoru mobilních zařízení v Chromu (nebo nějakém jiném emulátoru) a ověřte, zda stále dochází k přesměrování.
   3. Pokud se domníváte, že záludné přesměrování způsobuje konkrétní skript nebo prvek, zvažte, zda by jej z webu nebylo možné odstranit a vyřešit problém ve spolupráci s jeho poskytovatelem.
 2. Pokud jste toto chování implementovali úmyslně:
  Opravte stránky.
 3. Ověřte opravu tím, že příslušné stránky navštívíte z výsledků vyhledávání Google na chytrém telefonu nebo v emulátoru mobilního zařízení.
 4. Až problém na všech stránkách svého webu vyřešíte, v přehledu Ruční přehledy vyberte Požádat o kontrolu.
 5. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.

Předcházení záludným přesměrováním mobilního provozu do budoucna

Abyste minimalizovali riziko nechtěného přesměrování svých uživatelů, vybírejte si inzerenty, kteří jasně informují o tom, jakým způsobem návštěvy uživatelů zpracovávají. Pokud si v prostředí online inzerce chcete vybudovat důvěryhodné postavení, měli byste si před účastí v reklamních sítích prostudovat obecné doporučené postupy. Můžete začít například pokyny pro zajištění kvality inventáře skupiny Trustworthy Accountability Group (Interactive Advertising Bureau). K dispozici je celá řada způsobů, jak obsah zpeněžit pomocí mobilních řešení, která zajišťují kvalitní uživatelský dojem. Využijte je.

Chcete-li zkontrolovat, zda na vašem webu nedochází k záludnému přesměrování mobilního provozu, postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte, zda nebudete přesměrováni, když svůj web navštívíte na chytrém telefonu

  Doporučujeme vám zkontrolovat chování webu tím, že své stránky navštívíte z výsledků vyhledávání Google na chytrém telefonu. K ladění můžete využít emulátory mobilních zařízení v prohlížečích pro počítače, které umožňují otestovat chování na mnoha různých mobilních zařízeních. Zobrazení stránek tak, jak by se zobrazily na mobilním zařízení, umožňují například Chrome, Firefox nebo Safari (v Safari je třeba zapnout možnost „Zobrazit v řádku nabídek nabídku Vývojář“).

 2. Naslouchejte uživatelům

  Uživatelům se web může zobrazovat jinak než vám. Vždy je důležité naslouchat stížnostem uživatelů, abyste o případných problémech souvisejících s používáním na mobilních zařízeních měli přehled.

 3. Monitorujte mobilní uživatele ve statistických údajích webu

  Neobvyklou aktivitu mobilních uživatelů lze odhalit pomocí některých statických údajů o webu. Sledujte například, jakou průměrnou dobu na vašem webu uživatelé mobilních zařízení stráví. Pokud najednou mobilní uživatelé na vašem webu začnou trávit podstatně méně času než dříve, ale uživatelé na počítačích nikoliv, může to být způsobeno problémem s přesměrováním mobilního provozu.

  Sledování velkých změn aktivity mobilních uživatelů vám pomůže záludná přesměrování mobilního provozu proaktivně identifikovat. Můžete v Google Analytics nastavit upozornění na velký pokles doby, kterou na vašem webu mobilní uživatelé tráví, nebo na pokles jejich počtu. Tato upozornění sice nutně nemusejí znamenat, že k záludným mobilním přesměrováním skutečně dochází, ale je dobré to prošetřit.

Porušení zásad Zpráv a kanálu Objevit

Porušili jste obsahové zásady Zpráv Google nebo kanálu Objevit. Tyto typy porušení jsou popsány v následujících sekcích.

Obsah pro dospělé (kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který podle všeho porušuje naše zásady týkající se obsahu pro dospělé, protože zahrnuje nahotu, sexuální aktivity nebo sexuálně explicitní materiály.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a obsah pouze pro dospělé z nich odstraňte, aby splňovaly zásady kanálu Objevit.
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Umělé osvěžování (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který podle všeho porušuje naše zásady týkající se umělého osvěžování:
 • umělé osvěžení článku uvedením nového data publikování bez přidání podstatných informací nebo bez jiného pádného důvodu k uvedení nového data publikování nebo
 • vytvoření nového článku velmi nepatrným upravením již dříve publikovaného článku.

Doporučený postup

 1. Zkontrolujte své stránky a provedením jednoho z těchto kroků je aktualizujte tak, aby byly v souladu s našimi zásadami (zásady pro Zprávy / zásady kanálu Objevit):
  1. Aktualizujte všechny uměle osvěžené články na správné původní datum a/nebo odstraňte přesměrování mezi verzemi článků.
  2. Předložte důkaz, že aktualizace článků byly dostatečně významné na to, aby aktualizace data vydání byla opodstatněná.
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Nebezpečný obsah (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který zřejmě porušuje naše zásady pro nebezpečný obsah, protože se v něm vyskytuje obsah, který by mohl přímo vést k vážnému a bezprostřednímu ohrožení lidí nebo zvířat.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a nebezpečný obsah z nich odeberte, aby splňovaly zásady. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Obtěžující obsah (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který podle všeho porušuje naše zásady ohledně obtěžujícího obsahu. Vyskytuje se na něm totiž obsah, který lze definovat jako obtěžování, šikanování nebo vyhrožování, mimo jiné včetně obsahu, který může být použit ke zneužívání určité osoby, vyhrožování závažným ublížením, nežádoucí sexualizaci, publikování osobních údajů někoho jiného, které by mohly být použity k realizaci výhrůžek, znevažování obětí násilí či tragických událostí nebo popírání krutostí.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a obtěžující obsah z nich odstraňte, aby byly v souladu se zásadami. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Porušení zásad Zpráv a kanálu Objevit: nenávistný obsah
Google na vašem webu zjistil obsah, který patrně porušuje naše zásady týkající se nenávistného obsahu tím, že podněcuje k nenávisti.
Nepovolujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist vůči jednotlivci či skupině lidí mimo jiné na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a nenávistný obsah z nich odeberte, aby splňovaly zásady. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Zmanipulovaná média (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který podle všeho porušuje naše zásady týkající se zmanipulovaných médií. Nepovolujeme video, zvukový ani obrazový obsah upravený s cílem podvést, oklamat nebo uvést v omyl prostřednictvím znázornění činností nebo událostí, které se prokazatelně nestaly a ze kterých by racionálně uvažující osoba mohla vyvodit zásadně odlišné závěry nebo dojem ohledně těchto činností či událostí, což by mohlo způsobit významnou újmu skupinám nebo jednotlivcům nebo zásadně podkopat účast na volbách nebo v občanských procesech nebo důvěru v ně.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte a aktualizujte stránky tak, aby splňovaly zásady. Je třeba identifikovat mediální manipulaci, řádně označit satirický či parodický obsah a odstranit zavádějící obsah, který výrazně podkopává účast v občanských nebo volebních procesech nebo důvěru v ně. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Lékařský obsah (Zprávy a kanál Objevit)
Nepovolujeme obsah, který popírá vědecký a lékařský konsenzus a doporučené postupy podložené důkazy nebo jim odporuje.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a příslušný lékařský obsah z nich odeberte, aby splňovaly zásady. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Zavádějící obsah (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který zřejmě porušuje naše zásady týkající se zavádějícího obsahu a snaží se uživatele přimět k interakci tím, že slibuje podrobnosti, které v něm ve skutečnosti nejsou.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a odebráním zavádějícího obsahu je aktualizujte tak, aby splňovaly zásady kanálu Objevit.
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Sexuálně explicitní obsah (Zprávy a kanál Objevit) 
Google na vašem webu zjistil obsah, který zřejmě porušuje naše zásady týkající se sexuálně explicitního obsahu, protože zahrnuje explicitní sexuální snímky nebo videa, jejichž hlavním cílem je vyvolávat sexuální vzrušení.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a sexuálně explicitní obsah z nich odstraňte, aby splňovaly zásady. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Teroristický obsah (zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který podle všeho porušuje naše zásady ohledně teroristického obsahu a propaguje teroristické nebo extremistické činy, jako jsou nábory do teroristických skupin, podněcování k násilí nebo oslavování teroristických útoků.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a teroristický obsah z nich odstraňte, aby byly v souladu se zásadami. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Transparentnost (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který patrně porušuje naše zásady pro transparentnost.
Návštěvníci webů chtějí mít důvěryhodné a srozumitelné informace o vydavateli obsahu a autorech jednotlivých článků. Zpravodajské zdroje na Googlu proto musí jasně uvádět data, podtitulky se jménem autora a také informace o autorech, publikaci, vydavateli, zaštiťující společnosti nebo síti a kontaktní údaje.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte a aktualizujte své stránky tak, aby splňovaly zásady Zpráv. Je třeba uvádět jasná data a konkrétní informace o autorech, publikaci, vydavateli, redakční radě a společnosti nebo síti, pod kterou patří, a konkrétní kontaktní údaje.
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Násilí a brutální obsah (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který zřejmě porušuje naše zásady ohledně násilí a brutálního obsahu, protože podněcuje k násilí nebo ho oslavuje. Nepovolujeme ani obsah zahrnující extrémní násilí určený k pohoršení ostatních.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a násilný nebo brutální obsah z nich odstraňte, aby splňovaly zásady. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.
Vulgární jazyk a výrazy (Zprávy a kanál Objevit)
Google na vašem webu zjistil obsah, který podle všeho porušuje naše zásady týkající se vulgárního jazyka a vulgárních výrazů, protože zahrnuje bezdůvodné obscénnosti nebo vulgární výrazy.
Doporučený postup
 1. Zkontrolujte stránky a pohoršující obsah z nich odstraňte, aby byly v souladu se zásadami. (Zásady Zpráv Google / Zásady kanálu Objevit)
 2. Až si budete jistí, že web již naše pokyny neporušuje, v přehledu Ruční zásahy vyberte Požádat o kontrolu a poskytněte důkaz o změně publikačních postupů, včetně nových publikačních pravidel a redakční rady a záznamu o historii zlepšení postupů.
 3. Po odeslání žádosti o přehodnocení buďte trpěliví a počkejte, než v účtu služby Search Console obdržíte zprávu o stavu kontroly. O dokončení kontroly webu vás budeme informovat. Pokud rozhodneme, že web již zásady neporušuje, ručně provedený zásah zrušíme.

Jaký je rozdíl mezi přehledem Ruční zásahy a přehledem Bezpečnostní problémy?

Přehledy Ruční zásahy a Bezpečnostní problémy se konceptuálně trochu překrývají, proto je užitečné ujasnit si, čím se liší:

V přehledu Ruční zásahy jsou uvedeny ručně zjištěné problémy na stránce nebo webu, které většinou souvisejí s pokusy o manipulaci s naším vyhledávacím indexem, ale které nutně nemusejí být pro uživatele nebezpečné. Většina zde uvedených problémů způsobí, že stránky nebo web budou mít ve výsledcích vyhledávání horší hodnocení nebo z nich budou zcela odstraněny, ale uživatel o tom nebude žádným způsobem informován.

Přehled Bezpečnostní problémy obsahuje informace o možném napadení vašeho webu hackery nebo o chováních vašeho webu, která by potenciálně mohla být pro návštěvníka nebo jeho počítač škodlivá. Může se jednat například o phishingové útoky nebo instalaci nechtěného softwaru do počítače uživatele. U těchto stránek se ve výsledcích vyhledávání může zobrazovat upozornění a při pokusu o jejich návštěvu může prohlížeč zobrazit vsunutou stránku s upozorněním.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false