Rapporten Manuella åtgärder

 Se om manuella åtgärder har vidtagits mot din webbplats och läs historiken över manuella åtgärder mot webbplatsen.

Om en manuell åtgärd har vidtagits mot en webbplats innebär det att den webbplatsen, eller delar av den, inte visas i Googles sökresultat.

ÖPPNA RAPPORTEN MANUELLA ÅTGÄRDER

 

Rapporten om manuella åtgärder i Search Console – utbildning i Google Search Console

Vad är en manuell åtgärd?

Google vidtar en manuell åtgärd mot en webbplats om en av Googles granskare har funnit att sidor på webbplatsen inte följer Googles kvalitetsriktlinjer för webbansvariga. De flesta manuella åtgärder vidtas mot försök att manipulera vårt sökindex. De flesta problem som rapporteras här resulterar i att sidorna eller webbplatserna får en lägre placering eller tas bort från sökresultaten utan att detta visas för användarna.

Om din webbplats påverkas av en manuell åtgärd meddelar vi dig via rapporten Manuella åtgärder och i meddelandecentret i Search Console.

Varför används manuella åtgärder?

Så länge som det har funnits sökmotorer har det funnits människor som har försökt lura sig till toppen av resultatsidan. Detta försämrar för alla som söker, eftersom mer relevanta webbplatser begravs under irrelevanta resultat, och det försämrar för seriösa webbplatser eftersom det blir svårare att hitta dem. Därför har vi kämpat mot spamspridare så länge som Google har funnits för att hjälpa användarna att hitta de svar de söker och för att hjälpa seriösa webbplatser att få trafik från sökningar.

Google arbetar ständigt för att förbättra söktjänsten. Vi utgår från en datadriven metod och har analytiker, forskare och statistiker som utvärderar sökkvaliteten på heltid. Ändringar i algoritmerna genomgår rigorösa kvalitetstester innan de införs. Mer information om vår algoritm.

Våra algoritmer är mycket bra på att identifiera spaminnehåll och i de flesta fall kan det upptäckas och tas bort från sökresultatet automatiskt. För att skydda kvaliteten i vårt index är vi dessutom beredda att vidta manuella åtgärder för att få bort spaminnehåll från vårt sökresultat.

Har några manuella åtgärder vidtagits mot min webbplats?

Högst upp i rapporten visas antalet manuella åtgärder som vidtagits mot din webbplats. Om inga manuella åtgärder har vidtagits mot den visas en grön bockmarkering och ett meddelande om detta.

Men jag har nyss köpt den här webbplatsen!

Om du nyligen har köpt en webbplats som bröt mot våra riktlinjer innan du tog över den åtgärdar du problemen i rapporten och talar sedan om för oss när du begär omprövning att du nyligen har övertagit webbplatsen och att den numera följer riktlinjerna.

Vilka sidor påverkas?

Om du utökar beskrivningen av den manuella åtgärden visas en lista med mönster för sidor som påverkas. Det kan vara hela webbplatsen eller delar av den. Det är inte nödvändigtvis så att alla sidor som stämmer in på mönstret påverkas.

Exempel:

 • https://example.com/real-estate/* – ett antal sidor i katalogen real-estate/ påverkas: några av dem eller alla.
 • Alla sidor påverkas – en manuell åtgärd med den här beskrivningen gäller hela webbplatsen.

Hur åtgärdar jag problemet?

Så här åtgärdar du en manuell åtgärd mot webbplatsen:

 1. Om du utökar beskrivningen av den manuella åtgärden i rapporten visas mer information.
 2. Se efter vilka sidor som påverkas.
 3. Se efter vilken typ av problem det är och läs den korta beskrivningen. Följ länken Läs mer, där du hittar mer information om problemet och anvisningar om hur du åtgärdar det. (Detaljerad information om de olika åtgärderna finns nedan.)
 4. Åtgärda problemet på alla sidor som påverkas. Det går inte att få sidorna delvis återinförda i sökresultaten genom att åtgärda problemet på några av dem. Om flera manuella åtgärder har vidtagits mot webbplatsen läser du om och åtgärdar samtliga.
 5. Försäkra dig om att Google kan nå sidorna. Sidor som påverkas bör inte kräva inloggning, finnas bakom en betalvägg eller blockeras av robots.txt eller ett noindex-direktiv. Du kan testa att sidorna går att nå med granskningsverktyget för webbadresser.
 6. När alla problem i rapporten har åtgärdats på alla sidor väljer du Begär granskning i rapporten. Beskriv hur du har åtgärdat problemen i begäran om omprövning. En bra begäran innehåller tre saker:
  • En beskrivning av exakt vilket problem med kvaliteten som fanns på webbplatsen.
  • En beskrivning av vilka steg du har vidtagit för att åtgärda problemet.
  • Dokumentation av resultatet.
 7. Granskningen vid en omprövning kan ta lite tid (se nedan). Du får veta via e-post hur det går. När du skickar begäran får du en bekräftelse så att du vet att granskningen har påbörjats. Skicka inte om begäran innan du har fått ett slutgiltigt besked om den granskning som pågår.

Hur lång tid tar granskningen vid omprövning?

De flesta granskningar vid omprövning tar flera dagar eller veckor, men i vissa fall kan det ta längre tid, till exempel vid länkrelaterade förfrågningar om omprövning. Du får ett e-postmeddelande när vi har tagit emot din begäran så att du vet att den pågår. Du får också ett e-postmeddelande när granskningen är klar. Skicka inte om begäran innan du har fått besked om alla granskningar som pågår.

Lista över manuella åtgärder

De manuella åtgärder som kan vidtas av Google och hur du åtgärdar dem beskrivs nedan.

Spam från tredje part på webbplatsen
Google har upptäckt att en betydande del av din webbplats innehåller spam som strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga och tillför mycket litet värde eller inget värde alls till webben. Sådant spam kan förekomma i forum, gästböcker, plattformar för sociala medier, filuppladdningsytor, kostnadsfria webbhotelltjänster eller interna söksidor.
Detta spam kan ha genererats av besökare eller annan tredje part som utnyttjar din webbplats för att sprida spam i stället för det som webbplatsen faktiskt handlar om.
Sett från den ljusa sidan innebär en avisering från Google om den här typen av spam att vi anser att webbplatsen överlag håller tillräckligt god kvalitet för att vi inte ska vidta en manuell åtgärd mot hela webbplatsen. Den här manuella åtgärden påverkar bara sidorna med spam. Om din webbplats innehåller för mycket spam av det här slaget kan det dock påverka vår sammanlagda bedömning av den, leda till en dålig användarupplevelse och påverka webbplatsens anseende och rankning.

Rekommenderade åtgärder

Läs igenom Googles riktlinjer för webbansvariga gällande spam från användare, kommentarspam, spam på gratisvärdar, hur man åtgärdar hackade sidor och rekommendationer för interna sökresultat. Identifiera och korrigera sedan överträdelserna på webbplatsen så här:

 1. Identifiera sidor på webbplatsen där en tredje part, t.ex. användare eller besökare, kan lägga till eller interagera med innehåll. Det kan till exempel vara forum, gästböcker, plattformar för sociala medier, filuppladdningsytor, kostnadsfria webbhotelltjänster eller interna söksidor som användarna kan skicka sökfrågor till.
 2. Titta på exempeladresserna du har fått i Search Consoles meddelandecenter eller via e-post så att du får en bättre bild av var spam förekommer. Du bör även söka på Google efter oväntat innehåll eller spam på webbplatsen med hjälp av operatorn site: och sökord som inte har med webbplatsen att göra men som används i reklam och barnförbjudet innehåll. Du kan till exempel söka efter irrelevant innehåll på webbplatsen med [site:ditt-domännamn viagra] eller [site:ditt-domännamn titta på film online utan kostnad]. Förslag på saker att söka efter:
  • Text eller länkar som inte har med ämnet att göra och vars enda syfte är att marknadsföra en tredje parts webbplats eller tjänst (till exempel ”Kostnadsfri nedladdning av film” eller ”titta online”).
  • Nonsenstext eller text som verkar ha genererats automatiskt
  • Kommentarer eller uppgifter från användare med sökord som verkar orealistiska och låter som reklam – t.ex. användarnamn som Bästa Försäkringen, som inte låter som någons riktiga användarnamn och som länkar till orelaterade webbplatser
  • Interna sökresultat där användarens sökfråga verkar avsedd att göra reklam för en tredje parts webbplats eller tjänst
 3. Titta i webbserverns loggfiler efter oväntade eller oförklarliga toppar i trafiken, särskilt till nya sidor. Kontrollera om det finns webbadresser med sökord som helt saknar relevans för webbplatsen. Du ser vilka sidor på webbplatsen som har fått flest klick på Google Sök i resultatrapporten för Sök.
 4. Ta bort olämpligt innehåll och blockera möjligheten för tredje part att publicera uppenbart olämpligt innehåll på plattformen med hjälp av en lista över spamtermer (t.ex. ord som har att göra med streaming, nedladdning, porr, hasardspel eller läkemedel).
 5. Följ riktlinjerna nedan i tillämpliga fall:
 6. Det kan vara bra att lägga allt interaktivt innehåll under en gemensam sökväg så att underhåll och spamidentifiering blir enklare.
 7. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 8. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
 9. Under tiden bör du fortsätta att aktivt övervaka och rensa bort spam, förbättra webbplatsens säkerhet och göra den mindre sårbar så att sådant spam blockeras i framtiden.
Spam från användare

Google har upptäckt spam som skickats av webbplatsens besökare på sidorna. Den här typen av spam finns oftast på forumsidor, i gästböcker och i användarprofiler.

Matt Cutts explains the "User-Generated Spam" manual action.

Rekommenderade åtgärder

Granska Googles riktlinjer för webbansvariga gällande spam från användare och följ sedan dessa steg för att identifiera och korrigera överträdelserna på webbplatsen:

 1. Användare lägger ofta till innehåll på webbplatser via forum, bloggkommentarer och användarprofiler. Identifiera sidor på webbplatsen där användare kan ha lagt till innehåll.
 2. Titta efter profiler där användarnamnet används för reklam, exempelvis Bästa Försäkringen, eller inlägg som innehåller annonser, nonsenstext eller irrelevanta länkar. Kontrollera om dessa delar innehåller något av följande:
  • Inlägg eller profiler som ser ut som reklam
  • Inlägg eller profiler med länkar som saknar relevans i sammanhanget
  • Inlägg eller profiler där användarnamnet används för reklam – namn som Bästa Försäkringen, som ingen människa heter – med länkar till orelaterade webbplatser
  • Inlägg eller profiler som verkar ha genererats automatiskt (inte ha skrivits av en människa)
 3. Sök efter oväntat innehåll eller spam på webbplatsen genom att söka på Google med operatorn site: och sökord som inte har med webbplatsen att göra men som används i reklam och barnförbjudet innehåll. Till exempel söker du efter ordet viagra på webbplatsen med [site:example.com viagra].
 4. Ta bort olämpligt innehåll.
 5. Se om du kan vidta åtgärder för att förhindra spam från användare.
 6. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 7. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Gratisvärd med skräp

En betydande andel av webbplatserna på det kostnadsfria webbhotell som du anlitar innehåller spam.

Vi försöker vidta manuella åtgärder mot spam med urskillning, men om en betydande andel av sidorna på ett webbhotell är fulla med skräp kan vi vidta manuella åtgärder mot tjänsten som helhet.

Rekommenderade åtgärder

 1. Få tips på hur du kan förhindra att din tjänst missbrukas och hur du upptäcker det.
 2. Ta bort alla befintliga konton med skräpinnehåll från din tjänst.
 3. Kontakta webbhotellets tekniska support och berätta för dem om den manuella åtgärden.
 4. När du är säker på att webbplatsen följer Googles riktlinjer för webbansvariga väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 5. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Problem med strukturerad data

Google har upptäckt att metoder som inte är tillåtna enligt våra riktlinjer för strukturerad data har använts vid uppmärkningen av sidorna. Det kan t.ex. vara metoder som att märka upp innehåll som är osynligt för användare, att märka upp oväsentligt eller vilseledande innehåll eller annat manipulativt beteende.

Här följer några problem med strukturerad data som kanske gäller för din webbplats:

Titel Beskrivning
Innehållet på sidan skiljer sig från den strukturerade datan Strukturerad data för JobPosting har hittats på sidor som inte har någon platsannons. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Det går inte att skicka in en ansökan på sidan med platsannonsen Innehåll på sidorna skiljer sig från strukturerad data som används på sidan. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Den strukturerade datan överensstämma inte med innehållet Innehåll på sidorna skiljer sig från strukturerad data som används på sidan. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Betalning krävs för jobbansökan Sidor med strukturerad data för JobPosting tar en avgift för jobbansökningar. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Jobbförfrågan har upptäckts på sidor med jobberbjudanden Sidor med strukturerad data för JobPosting innehåller jobbansökningar, inte annonser om jobb. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Vilseledande information om jobbets plats Sidor med strukturerad data för JobPosting innehåller ett fält med vilseledande information om jobbets plats. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Annonsören anställer inte Sidor med strukturerad data för JobPosting samlar in ansökningar utan att anställa någon. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Problem i strukturerad data på sida med lista På sidor med en lista över objekt måste vart och ett av objekten märkas upp var för sig. Det strider mot våra riktlinjer att samla data från flera objekt i ett strukturerat dataelement. Läs mer
Strukturerad data för JobPosting på sida med lista En sida med en lista över jobb ska inte innehålla strukturerad data för enskilda jobb. Läs mer
Strukturerad data för JobPosting på sida med ej tillgängligt jobb Ett jobb som inte längre är aktuellt har märkts upp med JobPosting utan att egendomen validThrough är inställd på ett passerat datum. Läs mer
Innehållet på sidan skiljer sig från den strukturerade datan Sidor med strukturerad data för ClaimReview innehåller ingen granskning av påstående. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
ClaimReview innehåller inga källor eller så överensstämmer informationen i källan inte med resultatet av granskningen Sidor med strukturerad data för ClaimReview innehåller ingen stödjande källa. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Strukturerad data har hittats i dolt innehåll Strukturerad data hittades i element som inte är synliga för användaren. Detta strider mot våra riktlinjer. Läs mer
Ingen funktion för att skicka in en ny recension Om en sida innehåller en recension måste sidan innehålla en funktion för att skicka in recensioner eller visa varifrån recensionerna kommer. Läs mer
Företag har märkts upp som produkt Ett företag har märkts upp som en produkt i strukturerad data. Läs mer
Något som inte är en produkt har märkts upp som produkt Ett allmänt objekt eller ett objekt som inte är en produkt har märkts upp som en produkt. Läs mer
Recension skriven av webbplatsen eller personen som tillhandahåller tjänsten Recensioner får inte skrivas eller tillhandahållas av företaget eller innehållsleverantören, såvida de inte är redaktionella och skrivna av kunder utan betalning. Läs mer
Strukturerad data för evenemang är egentligen en kampanj Den synliga texten eller beskrivningen i strukturerad data är mer marknadsföring av evenemanget än en beskrivning av det. Läs mer
Något som inte är ett evenemang har märkts upp som ett evenemang Något som inte är ett evenemang har märkts upp som ett evenemang. Till exempel en semesterresa eller en kupong. Läs mer
Något som inte är ett recept har märkts upp som recept Något som inte är ett recept har märkts upp som ett recept. Ett recept måste gälla mat och innehålla både ingredienser och anvisningar. Läs mer
Överträdelse av policy för strukturerad data Överträdelse av policyn om strukturerad data har hittats på en eller flera sidor. Läs mer
Felaktig arbetsgivare Arbetsgivaren som har angetts i fältet hiringOrganization måste överensstämma med arbetsgivaren i platsannonsen. Läs mer
Ofullständig jobbeskrivning Fältet i jobbeskrivningen är ofullständigt ifyllt eller obegripligt. Läs mer

Rekommenderade åtgärder

 1. Kontrollera att uppmärkningen på webbplatsen följer Googles riktlinjer för strukturerad data om du vill att den ska tas med i Googles sökresultat. Du kan behöva uppdatera den nuvarande uppmärkningen eller ta bort uppmärkning som strider mot våra riktlinjer.
 2. När du har ändrat enligt ovan väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Onaturliga länkar till din webbplats

Google har hittat ett mönster av onaturliga, vilseledande eller manipulativa länkar som pekar på webbplatsen. Att köpa länkar eller delta i länksystem för att manipulera PageRank är ett brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga. Detta kan leda till att en manuell åtgärd vidtas mot hela webbplatsen eller delar av den.

Matt Cutts and Alex explain the "Unnatural links to your site" manual action.

Rekommenderade åtgärder

Läs först igenom Googles riktlinjer för webbansvariga angående länkning.

Identifiera och åtgärda därefter överträdelserna så här:

 1. Ladda ned en lista med länkar till din webbplats från Search Console. Du kan ladda ned länkar antingen efter värdnamn (Webbsidorna som länkar till dig mest > Exportera) eller i kronologisk ordning (rapporten Länkar > Exportera externa länkar > De senaste länkarna).
 2. Kontrollera om det finns länkar som bryter mot våra riktlinjer i listan. Om det är en lång lista börjar du med att titta på webbplatserna med flest länkar till dig eller länkar som skapades nyligen (under de senaste månaderna).
 3. Om du hittar en länk som bryter mot våra riktlinjer kontaktar du de webbansvariga för webbplatsen och ber dem att antingen ta bort länken eller förhindra att den vidarebefordrar PageRank, till exempel genom att lägga till attributet rel=”nofollow” eller ett mer specifikt attribut.
 4. Om det kvarstår länkar som du inte kan få borttagna avvisar du dem med verktyget Avvisa länkar i Search Console. Vi har märkt att verktyget Avvisa länkar ofta används felaktigt, så tänk på följande när du använder det:
  • Om du kan få en bakåtlänk borttagen ska du göra rimliga ansträngningar för att få bort länken först. Att bara slänga in alla bakåtlänkar i avvisningsfilen räknas inte som en rimlig ansträngning och är inte tillräckligt för att en begäran om omprövning ska bifallas.
  • Om det gäller flera länkar till webbplatsen från samma domän bör du använda operatorn domain: i avvisningsfilen.
  • Avvisa inte organiska länkar till webbplatsen.
  • Om du bara har avvisat alla bakåtlänkar utan att försöka få dem borttagna kan din begäran avslås.
 5. När du har fått de onaturliga länkarna borttagna eller avvisat dem väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Du hjälper oss att behandla din begäran om du dokumenterar vilka länkar som du har fått borttagna och förklarar vilka länkar som du inte kunde få bort.
 6. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Onaturliga länkar från din webbplats

Google har hittat ett mönster av onaturliga, vilseledande eller manipulativa utgående länkar på webbplatsen. Att köpa länkar eller delta i länksystem för att manipulera PageRank är ett brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga.

Matt Cutts and Sandy discuss the "Unnatural links from your site" manual action.

Rekommenderade åtgärder

Läs först igenom Googles riktlinjer för webbansvariga angående länkning.

Identifiera och åtgärda därefter överträdelserna på webbplatsen så här:

 1. Identifiera köpta länkar på webbplatsen eller länkar som verkar bryta mot våra riktlinjer. Det kan till exempel gälla ett överdrivet utbyte av länkar.
 2. Ta antingen bort dessa länkar eller ändra dem så att de inte längre vidarebefordrar PageRank, till exempel genom att lägga till attributet rel=”nofollow” eller ett mer specifikt attribut eller genom att omdirigera dem via en sida som blockeras av robots.txt.
 3. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Ge exempel på innehåll av låg kvalitet som du har tagit bort och innehåll av god kvalitet som du har lagt till.
 4. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Onödigt innehåll med lite eller inget mervärde

Google har hittat sidor av låg kvalitet eller sidor som saknar substans på din webbplats. Här är några exempel på vanliga sidor med lite eller inget mervärde:

 • Autogenererat innehåll
 • Tunna partnersidor
 • Innehåll från andra källor. Exempel: duplicerat innehåll eller gästinlägg av låg kvalitet på bloggar
 • Öppningssidor

Dessa tekniker ger inte användarna något väsentligt unikt eller värdefullt innehåll och bryter mot våra riktlinjer för webbansvariga.

Matt Cutts explains the "Thin Content with little or no added value" manual action.

Rekommenderade åtgärder

Läs först igenom följande avsnitt i våra riktlinjer för webbansvariga:

Identifiera och åtgärda därefter överträdelserna på webbplatsen så här:

 1. Kontrollera om det finns innehåll på webbplatsen som kopierats någon annanstans ifrån.
 2. Kontrollera om det finns sidor med partnerlänkar men tunt med innehåll på webbplatsen.
 3. Kontrollera om det finns öppningssidor eller automatiskt genererat innehåll på webbplatsen.
 4. Om det finns sådant innehåll bör du fundera över i vilken grad webbplatsen tillför ett mervärde för användarna. Den här artikeln om hur man bygger högkvalitativa webbplatser kan ge mer vägledning.
  Tips! Be gärna dina vänner eller din familj – människor du känner som inte har samröre med din webbplats – att besöka webbplatsen och ge konstruktiv kritik.
 5. Förbättra webbplatsen så att den ger användarna ett mervärde.
 6. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Ge exempel på innehåll av låg kvalitet som du har tagit bort och innehåll av god kvalitet som du har lagt till.
 7. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Cloaking och vilseledande omdirigeringar

Det verkar som om andra sidor visas för användarna än för Google på din webbplats, eller så omdirigeras användarna till en annan sida än den som visas för Google. Cloaking och vilseledande omdirigeringar är ett brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga.

Innehåll för prenumeranter och bakom betalvägg: Innehåll bakom en betalvägg bör märkas upp med strukturerad data så att Google kan skilja det från cloaking, som innebär att ett innehåll visas för Googlebot och ett annat för användarna.

Rekommenderade åtgärder

Läs först igenom Googles riktlinjer för webbansvariga angående cloaking och vilseledande omdirigeringar.

Identifiera och åtgärda därefter överträdelserna på webbplatsen så här:

 1. Hämta sidor från den aktuella delen av webbplatsen med granskningsverktyget för webbadresser i Search Console.
 2. Jämför innehållet som Google hämtar med vad en vanlig besökare (du) kan se när webbplatsen besöks.
 3. Om det inte är samma innehåll identifierar du och tar bort den del av webbplatsen som visar en sak för Google och en annan för användarna Detta kan du bara göra genom att granska webbplatsens kod på servern.
 4. Kontrollera om det finns webbadresser på webbplatsen som omdirigerar användarna på ett sätt de inte förväntar sig.
 5. Kontrollera om det finns webbadresser med villkorad omdirigering på webbplatsen, som till exempel att bara användare från Google Sök omdirigeras, eller bara användare från ett visst IP-adressintervall.
 6. Om användarna omdirigeras på något av dessa sätt identifierar du och tar bort den del av webbplatsen där omdirigeringarna görs. Detta kan du bara göra genom att granska webbplatsens kod på servern.
  Tips! Den här sortens omdirigeringar görs ofta med JavaScript eller i filen .htaccess. Även CMS och eventuella pluginprogram kan behöva kollas.
 7. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 8. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Webbspam

Teknik som strider mot våra riktlinjer för webbansvariga verkar användas på vissa av dina sidor. Det verkar som om webbplatsen används för att aggressivt sprida spam med olika metoder. Det kan till exempel handla om nonsenstext som skapas automatiskt, cloaking, duplicerat innehåll från andra webbplatser och andra upprepade eller allvarliga överträdelser av Googles riktlinjer för kvalitet.

Rekommenderade åtgärder

 1. Uppdatera din webbplats så att den följer Googles riktlinjer för webbansvariga.
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Ge exempel på innehåll av låg kvalitet som du har tagit bort och innehåll av god kvalitet som du har lagt till.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Maskerade bilder

Vissa bilder på din webbplats kan se annorlunda ut i Googles sökresultat än på webbplatsen. Cloaking eller maskering innebär att ett innehåll visas för användarna och ett annat för sökrobotar. Cloaking strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga eftersom det leder till att våra användare får ett annat resultat än det förväntade. Bilder som maskerats med cloaking kan göra användarupplevelsen sämre för sökresultat med bilder på Google eftersom skymda bilder och miniatyrer som inte stämmer med bilden inte leder användaren till den bild som han eller hon söker efter.

Exempel på maskerade bilder

Här är några exempel på cloaking av bilder:

 • Att visa bilder som skyms av något annat för Google, t.ex. en bild som skyms av text.
 • Att visa Google en annan bild än den som besökarna på sidan får se.

Om du behöver blockera bilder från Googles sökresultat använder du den metod som beskrivs nedan.

Rekommenderade åtgärder

 1. Kontrollera att exakt samma bilder visas för användarna på webbplatsen som i Googles sökresultat. Cloaking accepteras endast när du väljer bort infogad länkning i bildsökning. Du kan läsa mer om detta nedan.
 2. När du är säker på att exakt samma bilder visas på webbplatsen som i Googles sökresultat väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.

 

Minimera eller blockera en bild i sökresultaten

 

Så här väljer du bort infogad länkning:

 1. När bilden begärs undersöker du HTTP-huvudets hänvisningsadress i begäran.
 2. Om begäran kommer från en Google-domän svarar du med HTTP 200 eller 204 och inget innehåll.

Google genomsöker fortfarande sidan och ser bilden men visar en miniatyr som genereras vid genomsökningen i sökresultaten. Du kan välja bort detta när som helst, och bilderna på webbplatsen behöver inte bearbetas på nytt. Detta betraktas inte som cloaking av bilder och leder inte till några manuella åtgärder.

Dold text och instoppade sökord

Vissa sidor verkar innehålla dold text eller instoppade sökord, metoder som inte är tillåtna enligt våra riktlinjer för webbansvariga.

Rekommenderade åtgärder

Läs först igenom Googles riktlinjer för webbansvariga angående dold text och instoppade sökord.

Identifiera och åtgärda därefter överträdelserna på webbplatsen så här:

 1. Identifiera vilket innehåll som visas för sökrobotar men inte för vanliga användare (dig) med granskningsverktyget för webbadresser i Search Console.
 2. Kontrollera om det finns text med samma eller nästan samma färg som bakgrunden på webbsidan.
  Tips! Sådan text framträder ofta om du markerar all text på sidan, till exempel genom att trycka på Ctrl+A eller Command+A.
 3. Kontrollera om det finns text som dolts med hjälp av formaterings- eller positionsregler i CSS.
 4. Ta bort eller formatera om dold text, så att den är lika synlig för användarna som för sökrobotar.
 5. Kontrollera om det finns listor eller stycken med ord som upprepas utan sammanhang.
 6. Kontrollera om det finns strängar med upprepade ord i <title>-taggar och alt-text.
 7. Ta bort sådana ord, och instoppade sökord av andra slag.
 8. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 9. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
AMP-sidor med innehållsskillnader

AMP-versionen stämmer inte med innehållet på den kanoniska webbsidan.

AMP-versionen ska ha i princip samma innehåll som den kanoniska webbsidan. Texten måste inte vara identisk, men ämnena ska vara desamma och användarna ska kunna göra samma saker på AMP-sidan och den kanoniska webbsidan.

AMP-sidor som påverkas av den här manuella åtgärden visas inte på Google Sök. Den kanoniska sidan visas i stället.

Rekommenderade åtgärder

 1. Kontrollera att den kanoniska webbsidan som AMP-sidan hänvisar till är korrekt.
 2. Kontrollera att innehållet på AMP-sidan och den kanoniska webbsidan i stort sett stämmer överens.
 3. Kontrollera att sidan ser likadan ut för Google som för andra besökare genom att använda granskningsverktyget för webbadresser, både för AMP-sidan och den kanoniska sidan. Felmatchningar kan uppstå när en robots.txt-fil blockerar viktiga resurser på den ena eller andra sidan. Blockerade resurser visas också i granskningsverktyget för webbadresser.
 4. När AMP-sidan och den kanoniska sidan i stort sett stämmer överens väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 5. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Vilseledande omdirigeringar av mobila enheter

Det verkar som om vissa sidor på den här webbplatsen omdirigerar användare på mobila enheter till innehåll som inte är tillgängligt för sökrobotar. Vilseledande omdirigeringar strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga. Googles team för sökkvalitet kan vidta åtgärder mot sådana webbplatser så att vi ska kunna ge våra användare bra sökresultat. En möjlig åtgärd är att ta bort webbadresserna från vårt index.

Översikt

I många fall är det inga problem om lite olika innehåll visas på olika enheter. Till exempel kan man behöva modifiera en del innehåll, som bilder, när man optimerar en sida för den mindre skärmen på en smartphone. Även i fråga om omdirigeringar som bara gäller mobila enheter är det ofta bra för mobilanvändarna om de omdirigeras till en mer mobilanpassad sida (som när användare på mobila enheter omdirigeras från example.com/webbadress1 till m.example.com/webbadress1). Att omdirigera mobilanvändarna på ett vilseledande sätt, däremot, är inte bra för användarupplevelsen.

Sneaky Mobile Redirect

En frustrerande upplevelse: Samma webbadress visas i sökresultaten på datorn som på telefonen. När en användare klickar på sökresultatet på datorn öppnas webbadress A, men när användaren klickar på samma sökresultat på en smartphone omdirigeras han eller hon däremot till en helt annan webbadress, B.

Det händer att webbplatsägare lägger in vilseledande omdirigeringar med flit, men vi har också sett fall där de vilseledande omdirigeringarna som bara gäller mobilanvändare sker utan att webbplatsens ägare vet om det. Det här är några exempel på konfigurationer som kan leda till vilseledande omdirigeringar på mobila enheter:

 • När omdirigeringsregler för mobilanvändare skapas med hjälp av kod.
 • När man med hjälp av skript eller andra element visar annonser och intäktsgenererande innehåll som omdirigerar mobilanvändare.
 • När en hackare har lagt till skript eller andra element som omdirigerar mobilanvändare till skadliga webbplatser.

Rekommenderade åtgärder

 1. Om du inte medvetet ägnar dig åt detta:
  1. Kontrollera att webbplatsen inte har blivit hackad.

   Se efter i rapporten om säkerhetsproblem om Google tror att webbplatsen har blivit hackad.

  2. Granska skript/element från tredje part på webbplatsen

   Om webbplatsen inte har blivit hackad rekommenderar vi att du tar dig tid att undersöka om skript eller element från tredje part orsakar omdirigeringarna. Så här kan du göra:

   1. Ta bort tredjepartsskript eller -element som du inte råder över från sidorna där omdirigeringarna görs, ett i taget.
   2. Kontrollera webbplatsen på en mobil enhet eller i Chromes mobilemulator (eller någon annan emulator) varje gång du har tagit bort ett skript eller element och se om problemet med omdirigering har upphört.
   3. Om den vilseledande omdirigeringen verkar bero på ett skript eller element bör du ta bort det från webbplatsen. Du kan också felsöka problemet med den som har skickat det till dig.
 2. Om du medvetet ägnar dig åt detta:
  Åtgärda sidorna.
 3. Kontrollera ändringarna genom att besöka sidorna via Googles sökresultat på en smartphone eller i en mobilemulator.
 4. När problemet är åtgärdat på hela webbplatsen väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder.
 5. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.

Undvika vilseledande omdirigeringar i framtiden

Minska risken att oavsiktligt omdirigera dina användare genom att välja annonsörer som är öppna med hur de hanterar användartrafiken. Om du vill bygga förtroende inom onlineannonsering bör du läsa på om bästa praxis inom branschen för medlemmar i annonsnätverk. Kvalitetsriktlinjerna för annonsutrymme (Inventory Quality Guidelines) hos Trustworthy Accountability Group (Interactive Advertising Bureau) är t.ex. ett bra ställe att börja på. Det finns många olika sätt att generera innehållsintäkter med mobillösningar som ger en bra användarupplevelse – använd dem.

Så här kontrollerar du om det finns vilseledande omdirigeringar för mobilanvändare på webbplatsen:

 1. Kontrollera om du blir omdirigerad när du besöker webbplatsen på en smartphone

  Vi rekommenderar att du testar hur webbplatsen fungerar för mobilanvändare genom att besöka sidorna via Googles sökresultat på en smartphone. Det kan vara praktiskt att emulera en telefon i webbläsaren på en stationär dator vid felsökningen, eftersom du kan testa med flera olika enheter på det sättet. Du kan t.ex. öppna sidor som på en telefon direkt i webbläsaren om du använder Chrome, Firefox eller Safari (i det senare fallet måste du aktivera funktionen Visa utvecklarmenyn i menyraden).

 2. Lyssna på användarna

  Webbplatsen kan te sig på ett annat sätt för användarna än för dig. Det är alltid viktigt att lyssna på kritik från användarna så att du får reda på om det finns problem med webbplatsen som drabbar mobilanvändare.

 3. Bevaka statistiken över webbplatsens mobilanvändare

  Du kan upptäcka ovanlig aktivitet bland mobilanvändarna utifrån analysdata för webbplatsen. Till exempel kan du hålla ett öga på hur länge mobilanvändarna stannar kvar på webbplatsen i genomsnitt. Om enbart mobilanvändarna plötsligt börjar tillbringa mycket kortare tid på webbplatsen än vanligt kan det finnas problem med omdirigering av mobiler.

  Genom att hålla ett öga på större förändringar i aktiviteten bland mobilanvändarna kan du identifiera vilseledande mobilomdirigeringar i förebyggande syfte. Du kan konfigurera aviseringar i Google Analytics som varnar dig om den genomsnittliga besökstiden bland mobilanvändarna sjunker tvärt eller om mobilanvändare faller bort. Sådana varningar betyder inte nödvändigtvis att det finns vilseledande mobilomdirigeringar, men det är ändå värt att titta närmare på saken.

Överträdelser av policyn för Nyheter eller Förslag

Du har brutit mot policyn för Google Nyheter och/eller Förslag. Överträdelserna beskrivs i följande avsnitt.

Barnförbjudet innehåll (Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot barnförbjudet innehåll. Nakenhet, sexuella handlingar, antydda sexuella handlingar eller sexuellt explicit innehåll förekommer på den.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn för Förslag genom att ta bort det barnförbjudna innehållet.
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Konstlad uppdatering (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot konstlad uppdatering:
 • Konstlad uppdatering av en artikel i form av att publiceringsdatumet ändrats utan att det har tillkommit någon väsentlig information eller finns något annat vägande skäl till uppdateringen
 • En mycket lätt uppdaterad artikel har skapats utifrån en redan publicerad.

Rekommenderade åtgärder

 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer våra policyer (policyn för Nyheter/policyn för Förslag) genom att göra något av följande:
  1. Återställa det ursprungliga datumet för alla konstlat uppdaterade artiklar och/eller bryta omdirigeringar mellan artikelversioner
  2. Tillhandahålla bevis för att artiklarna uppdaterats i tillräckligt stor utsträckning för att det ska vara befogat att uppdatera publiceringsdatumet.
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Farligt innehåll (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot farligt innehåll. Det finns innehåll på den som direkt kan leda till allvarliga och direkta hot mot människor eller djur.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort det farliga innehållet. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Trakasserier (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot trakasserier. Det finns innehåll på den som utgör trakasserier, mobbning eller hot. Det kan t.ex. gälla att mobba en utpekad individ, hota någon med allvarliga skador, sexualisera någon på ett oönskat sätt, lämna ut personliga uppgifter som kan användas till att hota någon, nedvärdera eller förringa offer för våld eller tragedier, förneka illdåd eller på andra sätt trakassera.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort trakasserierna. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Överträdelse av policyn för Nyheter och Förslag: Hatiskt innehåll
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot hatiskt innehåll. Innehåll som uppmanar till hat förekommer på den.
Vi tillåter inte innehåll som främjar eller förespråkar våld mot eller har som primärt syfte att uppvigla till hat mot en individ eller grupp på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap som förknippas med strukturell diskriminering eller marginalisering.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort det hatiska innehållet. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Manipulerad media (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot manipulerad media. Vi tillåter inte ljud-, video- eller bildinnehåll som har manipulerats för att lura, bedra eller vilseleda genom att representera händelser eller åtgärder som bevisligen inte ägt rum, och som skulle få en förnuftig människa att få en uppfattning eller ett intryck som skiljer sig avsevärt från faktiska omständigheter, så att det kan orsaka avsevärd skada på grupper eller enskilda individer, eller på ett omfattande sätt undergräva deltagandet i och förtroendet för val eller andra medborgerliga processer.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att redovisa manipulering av media, tydliggöra satiriskt eller parodiskt syfte eller ta bort vilseledande innehåll som på ett betydande sätt underminerar förtroendet för eller deltagandet i val eller samhällsfunktioner. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Medicinskt innehåll (Nyheter och Förslag)
Vi tillåter inte innehåll som motsäger eller inte överensstämmer med vetenskaplig eller medicinsk konsensus och evidensbaserade metoder.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort det sjukvårdsrelaterade innehållet. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Vilseledande innehåll (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot vilseledande innehåll. Den vilseleder användarna att interagera genom att utlova ett ämne eller en artikel som sedan saknar motsvarighet i innehållet.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn för Förslag genom att ta bort det vilseledande innehållet.
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Sexuellt explicit innehåll (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot sexuellt explicit innehåll. Den innehåller sexuellt explicita bilder eller videor vars främsta syfte är att vara sexuellt upphetsande.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort det sexuellt explicita innehållet. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Terroristinnehåll (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot terroristinnehåll och som främjar terroristhandlingar eller extremisthandlingar, inklusive rekrytering, eller uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort terroristinnehållet. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Insyn (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår insynspolicy.
De som besöker din webbplats vill ha tillförlitlig och tydlig information om vem som publicerar innehållet de konsumerar och vilka som skriver artiklarna. Därför ska nyhetskällor på Google tydligt ange datum och skribentsignaturer, samt information om skribenterna, publikationen, utgivaren, bakomliggande företag eller nätverk och kontaktuppgifter.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn för Nyheter genom att ha tydliga datum och specifika uppgifter om författare, publikation och den utgivare, det företag eller det nätverk som står bakom publikationen samt kontaktuppgifter.
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Våld och blod (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot våld och blod. Innehåll som uppmanar till eller förhärligar våld förekommer på den. Vi tillåter inte heller extremt ingående eller våldsamt bildmaterial som är avsett att väcka anstöt.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort våldsamt eller blodigt innehåll. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.
Vulgärt språk och svordomar (Nyheter och Förslag)
Google har upptäckt innehåll på din webbplats som ser ut att strida mot vår policy mot vulgärt språk och svordomar. Svordomar eller stötande språk för det stötande språkets egen skull förekommer på den.
Rekommenderade åtgärder
 1. Granska och uppdatera sidorna så att de följer policyn genom att ta bort det stötande innehållet. (Policy för Nyheter/policy för Förslag)
 2. När du är säker på att webbplatsen inte längre bryter mot våra riktlinjer väljer du Begär granskning i rapporten om manuella åtgärder. Tillhandahåll bevis för att de redaktionella rutinerna har ändrats med sådant som nya redaktionella riktlinjer och en historik över förbättrade rutiner inom redaktionen.
 3. När du har skickat begäran om omprövning väntar du tills du får ett statusmeddelande om granskningen till ditt konto i Search Console. Vi meddelar dig när vår granskning av webbplatsen är klar. Om vi kommer fram till att din webbplats inte längre bryter mot våra riktlinjer upphäver vi den manuella åtgärden.

Vad är skillnaden mellan rapporten Manuella åtgärder och rapporten Säkerhetsproblem?

Vissa begrepp överlappar varandra i rapporterna Manuella åtgärder och Säkerhetsproblem, så det är bra att veta vad som skiljer dem åt:

I rapporten Manuella åtgärder visas problem på en sida eller webbplats som har upptäckts manuellt. Oftast handlar det om försök att manipulera vårt sökindex, men de är inte nödvändigtvis farliga för användare. De flesta problem som rapporteras här resulterar i att sidorna eller webbplatsen får en lägre placering eller tas bort från sökresultat utan att detta visas för användare.

I rapporten Säkerhetsproblem visas indikeringar på att webbplatsen har blivit hackad eller att det finns en risk att webbplatsen skadar besökare eller deras datorer genom exempelvis nätfiskeattacker eller att installera skadlig eller oönskad programvara på användarens dator. Sådana sidor visas med en varningsmärkning i sökresultaten eller så visas en varningssida för hela webbplatsen i webbläsaren när besökaren försöker öppna dem.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false