Xóa thông tin khỏi Google

"Xóa nội dung nào đó khỏi Google" có ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Chúng tôi sẽ giải thích cách yêu cầu xóa thông tin cho bạn, nhưng hãy đọc thật kỹ các thông tin dưới đây.

Bước 1: Hiểu vấn đề

Bạn phải trả lời hai câu hỏi sau đây trước khi cố gắng xóa thông tin của mình:

Bạn muốn xóa thông tin khỏi Google hay khỏi web?

Bạn chỉ muốn xóa thông tin gì đó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm hay là xóa khỏi toàn bộ web? Hành động xóa thông tin khỏi Google sẽ không xóa thông tin đó khỏi web, và việc xóa thông tin khỏi web yêu cầu thêm một vài bước để xóa khỏi Google.

Ai kiểm soát trang nguồn của thông tin?

Thông tin trong kết quả của Google Tìm kiếm được lấy từ một nguồn (thường là một trang web nhưng không phải lúc nào cũng thế). Bạn cần phải biết nguồn của nội dung đó và ai kiểm soát nguồn đó để chặn hay xóa nội dung.

Dưới đây là ví dụ về các nguồn mà bạn kiểm soát:

 • Các trang Blogger của bạn
 • Trang web mà bạn sở hữu (ví dụ: Brandon sở hữu www.brandonsbaseballcards.com)
 • Trang web Wix hay Wordpress mà bạn chạy
 • Mục Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn tạo cho công ty của mình
 • Hồ sơ truyền thông xã hội của riêng bạn trên Twitter hay Facebook

Đây là ví dụ về các nguồn mà có thể bạn không kiểm soát:

 • Tin bài về bạn trên một trang báo
 • Mục trong blog của một người khác (ngay cả khi đó là tác phẩm nghệ thuật hay ảnh mà bạn tạo, bạn cũng không kiểm soát trang lưu trữ tác phẩm đó)
 • Trang Pinterest ghim một bức ảnh mà bạn chụp hay một bức ảnh về bạn
 • Bài viết trên Wikipedia về bạn
 • Hồ sơ truyền thông xã hội của một người khác trên Twitter hay Facebook.

Bước 2: Thực hiện hành động

Có thể bạn sẽ muốn xóa thông tin của mình khỏi kết quả Google Tìm kiếm và cả web; bạn phải thực hiện các bước này một cách riêng biệt.

Bảo vệ hoặc xóa tất cả biến thể của URL cho nội dung mà bạn muốn ẩn, vì trong nhiều trường hợp, các URL khác nhau có thể trỏ đến cùng một trang, ví dụ: example.com/puppies, example.com/PUPPIESexample.com/petchooser?pet=puppies. Tìm hiểu cách tìm đúng URL để chặn.
Xóa thông tin khỏi kết quả của Google Tìm kiếm

Cách xóa thông tin khỏi kết quả của Google Tìm kiếm phụ thuộc vào việc bạn có kiểm soát trang lưu trữ thông tin hay không.

Nếu bạn sở hữu nội dung nhưng không sở hữu trang lưu trữ nội dung đó, hãy xem phần Tôi không kiểm soát trang web; ví dụ: nếu có ai đó sao chép nội dung từ trang web của bạn sang trang web của họ khi chưa được bạn cho phép.
Tôi kiểm soát trang web

Nếu nội dung nằm trong một trang web bạn kiểm soát hoặc chịu sự quản lý của một tài khoản mà bạn kiểm soát (ví dụ như trong trang Blogger của bạn) hoặc bạn là chủ sở hữu trang web đã xác minh trong Google Search Console, thì sau đây là cách xóa nội dung của bạn khỏi kết quả của Google Tìm kiếm.

Nếu trang nguồn không còn tồn tại (hoặc không thể truy cập được) trên web

Nếu trang nguồn của thông tin không còn trên web hoặc hiện được bảo vệ bởi yêu cầu đăng nhập, hãy gửi yêu cầu xóa URL. (Yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Google.)

Đầu tiên hãy xác nhận rằng trang thực sự đã biến mất trước khi thực hiện việc này! Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở cửa sổ ẩn danh trong Chrome và cố truy cập trang. Nếu bạn không thể truy cập trang thì tức là trang đã biến mất.

Nếu thông tin vẫn tồn tại trên web

Nếu trang nguồn của thông tin vẫn có thể truy cập được trên web và không yêu cầu đăng nhập hoặc có lệnh noindex, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tạm thời ẩn thông tin khỏi Google Tìm kiếm bằng cách gửi yêu cầu xóa URL. Yêu cầu này sẽ có hiệu lực trong khoảng một ngày, nhưng chỉ là tạm thời (sau khoảng 90 ngày, thông tin sẽ xuất hiện trở lại trong kết quả tìm kiếm). Bạn phải thực hiện các bước bổ sung được miêu tả tiếp theo để xóa thông tin vĩnh viễn khỏi kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn phải là chủ sở hữu trang web đã được xác minh của trang trong Search Console để thực hiện điều này. Chúng tôi khuyên bạn nên xóa trang khỏi cả kết quả tìm kiếm và bộ nhớ cache trong yêu cầu của bạn.
 2. Xóa thông tin vĩnh viễn khỏi kết quả của Google Tìm kiếm. Để xóa trang hoặc tệp vĩnh viễn khỏi Google Tìm kiếm:
  • Chặn quyền truy cập vào trang hoặc tệp, theo cách mô tả trong Xóa thông tin khỏi web.
   HOẶC
  • Thêm tiêu đề hoặc thẻ noindex vào trang của bạn. Quan trọng: Khi sử dụng phương pháp này, hãy đảm bảo rằng trang của bạn không bị chặn bởi tệp robots.txt.
   HOẶC
  • Xóa hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng robots.txt để chặn hình ảnh hoặc trang lưu trữ hình ảnh đó. Chúng tôi xin nhắc lại rằng thao tác này chỉ để xóa một hình ảnh; không phải toàn bộ trang, khỏi kết quả tìm kiếm. Nếu bạn sử dụng robots.txt thì có thể trang, nhưng không phải hình ảnh, sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Để chặn trang lưu trữ khỏi kết quả tìm kiếm, bạn phải sử dụng một trong hai kỹ thuật khác đã được đề cập ở trên.
 3. [Tùy chọn] Xóa hoặc hạn chế truy cập vào thông tin của bạn. Hãy xem phần Xóa thông tin khỏi web. Nếu bạn không thực hiện điều này, người dùng có liên kết vẫn có thể truy cập nội dung của bạn. Điều này cũng ngăn thông tin của bạn xuất hiện trong một công cụ tìm kiếm mà có thể không tuân theo robots.txt hay noindex, hoặc được liên kết bởi một trang web.
Tôi không kiểm soát trang web

Quy trình xóa tùy thuộc vào việc thông tin có còn hiển thị trên trang mà Google tìm thấy thông tin đó hay không:

Nội dung không còn tồn tại trên trang web nguồn

Nếu nội dung không còn nữa, bạn có thể yêu cầu Google xóa nội dung đó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ Xóa nội dung đã lỗi thời:

 1. Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các trang và hình ảnh đã cập nhật hoặc bị xóa khỏi web.
 2. Sử dụng đúng URL trong yêu cầu của bạn. Nếu bạn sử dụng nhầm URL, kết quả sẽ không bị xóa.
 3. Gửi một yêu cầu riêng cho mỗi URL mà bạn thấy trong kết quả tìm kiếm trên web và tìm kiếm hình ảnh của Google.

Vui lòng nhớ rằng Google không sở hữu trang web; chúng tôi chỉ giúp bạn tìm nội dung trên đó. Nếu bạn không thích điều gì đó trên một trang web mà Google không sở hữu, chúng tôi thực sự không thể khiến chủ sở hữu trang web đó xóa nó, chúng tôi chỉ có thể xóa nó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm (nếu thích hợp). Rất tiếc!

Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng có lỗi vi phạm pháp lý hoặc vi phạm Chính sách của Google, hãy xem phần Thông tin khác bên dưới.

Nội dung vẫn tồn tại trên trang web nguồn

 1. Liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu họ xóa trang đó. Hãy nhớ yêu cầu xóa toàn bộ bản sao thông tin trên tất cả các trang của họ cũng như mọi hình ảnh.
 2. Nếu bạn không thể liên hệ với chủ sở hữu trang web hoặc họ không muốn xóa thông tin:
 3. Sau khi nội dung nguồn đã bị xóa, hãy xóa thông tin khỏi kết quả tìm kiếm của Google bằng công cụ Xóa nội dung đã lỗi thời. Bạn phải yêu cầu xóa URL của từng trang hoặc hình ảnh xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Vui lòng nhớ rằng Google không sở hữu trang web; chúng tôi chỉ giúp bạn tìm nội dung trên đó. Nếu bạn không thích điều gì đó trên một trang web mà Google không sở hữu, chúng tôi thực sự không thể khiến chủ sở hữu trang web đó xóa nó, chúng tôi chỉ có thể xóa nó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm (nếu thích hợp). Rất tiếc!

Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng có lỗi vi phạm pháp lý hoặc vi phạm Chính sách của Google, hãy xem phần Thông tin khác bên dưới.

Xóa thông tin khỏi web

Nếu muốn xóa thông tin khỏi web (không chỉ khỏi Google), bạn sẽ cần xóa hoặc chặn trang.

Nếu bạn chỉ xóa thông tin khỏi Google, nhưng không xóa hoặc chặn trang nguồn, thì điều đó sẽ không ngăn một người có đường dẫn liên kết truy cập vào trang. Mọi người có thể có liên kết đến trang không công khai của bạn vì họ đã truy cập trang trước đó, có người khác gửi liên kết cho họ hoặc vì các trang khác có liên kết đến trang.

Nếu bạn kiểm soát trang

Nếu bạn không kiểm soát trang

Vui lòng nhớ rằng Google không sở hữu trang web; chúng tôi chỉ giúp bạn tìm nội dung trên đó. Nếu bạn không thích điều gì đó trên một trang web mà Google không sở hữu, chúng tôi thực sự không thể khiến chủ sở hữu trang web đó xóa nó, chúng tôi chỉ có thể xóa nó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm (nếu thích hợp). Rất tiếc!

Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng có lỗi vi phạm pháp lý hoặc vi phạm Chính sách của Google, hãy xem phần Thông tin khác bên dưới.

Thông tin khác

Tôi phản đối một nội dung mà tôi tìm thấy trên Google Tìm kiếm. Tôi có thể yêu cầu xóa nội dung đó không?

Xin nhớ rằng Internet là một thế giới rộng lớn và bạn không thể thích hoặc đồng tình với mọi thứ mà bạn nhìn thấy. Mục tiêu của Google là xác định thông tin nào từ web có liên quan đến truy vấn của người dùng, không phải xác định liệu tài liệu đó có sai trái về một mặt nào đó hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ đây thực sự là một vấn đề, đây là một số tùy chọn:

Làm thế nào để tôi xóa hoặc cập nhật thông tin từ Sơ đồ tri thức trong kết quả tìm kiếm?

Tìm hiểu cách cập nhật bảng tri thức của Google. Xin lưu ý rằng thông tin trong Sơ đồ tri thức có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau.  Đối với các yêu cầu pháp lý, hãy xem ở đây.

Làm thế nào để tôi xóa video hay bài đăng khỏi YouTube, Google+, Blogger hoặc các sản phẩm khác của Google?

Hãy xem phần Xóa thông tin khỏi web.

Vì sao tôi không thể sử dụng robots.txt để chặn tệp của tôi?

Nếu sử dụng tệp robot.txt trên trang web của mình, bạn có thể yêu cầu Google không thu thập dữ liệu trang. Tuy nhiên, nếu Google tìm thấy liên kết đến trang của bạn trên một trang web khác có văn bản mô tả, Google có thể tạo kết quả tìm kiếm từ đó. Nếu bạn đã đặt thẻ “noindex” trên trang, Google sẽ không nhìn thấy nó, vì Google phải thu thập dữ liệu (tìm nạp) trang để thấy được thẻ đó, nhưng Google sẽ không tìm nạp trang của bạn nếu bị chặn bởi tệp robots.txt! Vì thế, bạn phải để Google thu thập dữ liệu trang và thấy thẻ hay tiêu đề "noindex". Điều này nghe có vẻ khác thường, nhưng bạn cần phải để Google cố tìm nạp trang và thất bại (vì có bảo vệ bằng mật khẩu) hoặc thấy thẻ "noindex" để đảm bảo trang đã bị loại ra khỏi kết quả tìm kiếm.

Điều này không áp dụng với hình ảnh; với hình ảnh, robots.txt là cách thích hợp để chặn hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?