Cập nhật bảng tri thức trên Google

Bảng tri thức được hệ thống tạo tự động bằng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các đối tượng (con người, địa điểm hoặc sự vật là chủ đề của bảng tri thức) cũng có thể đóng góp nội dung sau khi được xác minh. Bài viết này sẽ giải thích cách đóng góp và cung cấp những phản hồi như vậy.

Cách đề xuất thay đổi

Để đề xuất thay đổi đối với bảng tri thức cho đối tượng của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:
 1. Truy cập vào Google Tìm kiếm.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google liên kết với đối tượng mà bạn đại diện.
 3. Kiểm tra để đảm bảo rằng tính năng Hoạt động trên web và ứng dụng đã bật.
 4. Tìm kiếm đối tượng của bạn trên Google và tìm bảng tri thức của đối tượng đó. Hãy đảm bảo bạn thấy tên đối tượng của bạn ở đầu bảng tri thức.
 5. Trên thiết bị di động hoặc máy tính để bàn, hãy chọn Đề xuất chỉnh sửa ở đầu bảng tri thức. Bạn có thể không thấy tùy chọn này vì:
  • Bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản đã dùng để xác nhận quyền sở hữu bảng tri thức, hoặc 
  • Google không nhận diện được Tài khoản Google của bạn là người đại diện đã xác minh của đối tượng. Làm theo các bước sau để yêu cầu xác minh hoặc truy cập vào https://www.google.com/search/closure/manage từ một tài khoản đã được xác minh để thêm người dùng khác vào tài khoản.
 6. Nhấp vào thông tin bạn muốn thay đổi. Nếu bạn muốn đề xuất nhiều nội dung, hãy gửi ý kiến phản hồi riêng cho từng nội dung đó.
 7. Trong hộp ý kiến phản hồi mở ra, hãy viết nội dung mô tả ngắn bao gồm những thông tin sau:
  • Ghi rõ thay đổi bạn đề xuất.
  • Giải thích lý do bạn tin rằng nội dung bạn đề xuất nên thay thế nội dung hiện có.
  • Nếu có thể, hãy cung cấp mọi URL có thể truy cập công khai mà xác nhận các thay đổi bạn đề xuất.
 8. Nhấp vào Gửi.

Bạn có thể xem những lời khuyên khác liên quan đến việc yêu cầu các loại thay đổi cụ thể dưới đây.

Lời khuyên cụ thể về việc đề xuất thay đổi

Hình ảnh nổi bật

Vì là người đại diện của đối tượng nên nếu hình ảnh bạn đề xuất được chấp nhận, thì hình ảnh này sẽ được ưu tiên hơn các hình ảnh khác. Hình ảnh bạn đề xuất phải phù hợp, thể hiện tốt chủ đề và không được là quảng cáo. Hãy xem lại chính sách nội dung của Google để biết thêm chi tiết.
Để đặt hình ảnh nổi bật:
 1. Tìm bảng tri thức của bạn trên Google Tìm kiếm. 
 2. Nhấp vào tùy chọn Đề xuất thay đổi để cung cấp URL trực tiếp của hình ảnh.
  1. Để sao chép URL của hình ảnh, hãy nhấp chuột phải vào hình ảnh và nhấp vào tùy chọn Sao chép địa chỉ hình ảnh (cụm từ này có thể khác nhau tùy theo trình duyệt). Không chia sẻ URL của trang web mà hình ảnh xuất hiện.  
  2. Nếu có công cụ Đăng tin trên Google, hãy nhấp vào phần Cập nhật hình ảnh nổi bật của bạn.
Yêu cầu về hình ảnh như sau:
 • Định dạng: URL hình ảnh của bạn phải có đuôi .jpg hoặc .png 
 • Kích thước: Sử dụng hình ảnh có tỷ lệ khung hình 3:4 và tối thiểu 1.000 pixel.
 • Con người: Nếu bảng tri thức nói về người, thì hình ảnh của người đó phải thấy rõ mặt.
 • Biểu trưng: Sử dụng các định dạng tệp như PNG hoặc SVG.
   

Tiêu đề

Tiêu đề của bảng tri thức là văn bản đầu tiên mà bạn thấy. Phần này thường là tên người, địa điểm, tổ chức hoặc sự vật, dùng để mô tả toàn bộ bảng. Tiêu đề được hệ thống tạo tự động. Chúng tôi chỉ xem xét thay đổi tiêu đề nếu ý kiến phản hồi của bạn đi kèm bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng tiêu đề hiện tại mà hệ thống tự động của chúng tôi lựa chọn không phải là tiêu đề mang tính đại diện nhất. 

Tiêu đề phụ

Tiêu đề phụ của bảng tri thức là một dòng mô tả xuất hiện ngay bên dưới tiêu đề. Tiêu đề phụ được tạo tự động. Chúng tôi chỉ xem xét thay đổi tiêu đề phụ nếu phản hồi của bạn đi kèm bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng tiêu đề phụ hiện tại mà hệ thống tự động của chúng tôi lựa chọn không phải là tiêu đề phụ mang tính đại diện nhất.

Nếu có thay đổi về tiêu đề phụ thì tiêu đề phụ mới do hệ thống tạo tự động sẽ xuất hiện. Ví dụ: hệ thống của chúng tôi có thể xác định có thể gọi một người nào đó là diễn viên, đạo diễn hoặc nhà văn. Chỉ một trong số các thông tin này có thể xuất hiện dưới dạng tiêu đề phụ. Nếu hệ thống của chúng tôi chọn "diễn viên" và chúng tôi nhận được phản hồi chứng minh rằng đây không phải là tiêu đề phụ có tính đại diện nhất, thì tiêu đề phụ đó sẽ bị xóa. Sau đó, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động quyết định xem tiêu đề phụ phù hợp nhất tiếp theo nên là "đạo diễn" hay "nhà văn" và chọn một trong hai lựa chọn đó.

Chúng tôi không thể tạo hoặc chấp nhận tiêu đề phụ tùy chỉnh. Ví dụ: một người có thể gửi ý kiến phản hồi yêu cầu Google mô tả người này là "diễn viên kiêm đạo diễn". Hiện tại, chúng tôi không thể thực hiện các yêu cầu như vậy. Chúng tôi chỉ có thể xóa tiêu đề phụ không mang tính đại diện và cho phép hệ thống tự động chọn một tiêu đề phụ khác, nếu có. Nếu không có tiêu đề phụ, hệ thống sẽ không hiển thị thông tin về tiêu đề phụ.

Thông tin mô tả

Nội dung mô tả đến từ nhiều nguồn dữ liệu. Chúng tôi không thể chỉnh sửa nội dung mô tả. Để thay đổi nội dung mô tả, tốt nhất là bạn nên liên hệ với nguồn của dữ liệu trên bảng tri thức. Điều này sẽ khiến nội dung mô tả trong bảng tri thức thay đổi cũng như đảm bảo tính chính xác và tính cập nhật của các nội dung mô tả mà mọi người sử dụng trên toàn bộ web.

Nếu đã liên hệ nguồn của dữ liệu nhưng không thể thay đổi nội dung mô tả, thì bạn có thể gửi phản hồi để nói rõ về việc này, kèm theo bằng chứng rõ ràng giải thích lý do nội dung mô tả trong bảng tri thức của bạn là không chính xác, đã lỗi thời hoặc không mang tính đại diện.

Nếu bằng chứng cho thấy bạn có lý do chính đáng để thay đổi thông tin mô tả, thì thông tin đó sẽ bị xóa. Bạn không thể gửi nội dung mô tả tùy chỉnh để thay thế nội dung cũ. Hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét xem có thể tạo nội dung mô tả từ một nguồn khác hay không. Tuy nhiên, nhiều khả năng là bảng tri thức sẽ không đăng nội dung mô tả nào cả.

Hồ sơ mạng xã hội

Các đối tượng đủ điều kiện có thể đề xuất thêm hồ sơ mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ mạng xã hội hiện có. Tuy nhiên, các đối tượng không thể sắp xếp lại hồ sơ.

Các mục khác

Ngoài các mục trên, Google sẽ chấp nhận ý kiến phản hồi đề xuất thay đổi nhưng chỉ thực hiện thay đổi hoặc xóa nội dung theo các chính sách của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sẽ không thực hiện đề xuất thay đổi của bạn nếu thay đổi đó có chứa nội dung không phù hợp, hoặc nếu chúng tôi không thể xác nhận tính chính xác của thay đổi đó.
 
Bạn có thể đưa ra phản hồi về mục "Hình ảnh khác", tức là những hình ảnh ngoài hình ảnh nổi bật trong bảng tri thức, hoặc các mục trong phần  "Mọi người cũng tìm kiếm". Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực hiện xóa các mục trong các khu vực này nếu các mục đó không tuân thủ các chính sách của Google. Chúng tôi không thể thêm nội dung đề xuất hoặc tùy chỉnh các mục đó.
 
Một số loại số liệu trong bảng tri thức là dành riêng cho loại đối tượng của bảng tri thức đó (ví dụ: thời lượng phim, lịch biểu diễn lễ hội âm nhạc hay ngày tháng năm sinh). Bạn cũng có thể đề xuất thay đổi các thông tin này. Không phải số liệu nào có sẵn cũng sẽ xuất hiện trong bảng tri thức.

Cách Google đánh giá thay đổi bạn đề xuất

Sau khi đề xuất thay đổi thì đề xuất của bạn sẽ được xem xét. Google sẽ kiểm tra độ chính xác của thay đổi bạn đề xuất bằng cách kiểm tra xem các thông tin công khai khác trên mạng có xác nhận thay đổi đó hay không. Khi nhận được yêu cầu, hãy cung cấp tài liệu hỗ trợ dưới dạng URL của trang web có thể truy cập công khai. Tất cả thông tin được xuất bản trên bảng tri thức phải tuân thủ các chính sách của Google và thông tin phản hồi của người dùng.

Nếu được chấp nhận thì thông tin chỉnh sửa bạn đề xuất sẽ được thêm vào Sơ đồ tri thức. Thông tin chỉnh sửa của bạn sẽ giúp Google trả về các thông tin phong phú và kết quả có ý nghĩa hơn cho nội dung tìm kiếm của người dùng. Nội dung bạn gửi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google và được dùng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. 

Sau khi đánh giá xong, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email nếu chúng tôi dự định xuất bản các thay đổi bạn đề xuất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố