Gửi ý kiến phản hồi về nội dung về bạn

Thông tin trong bảng tri thức được tạo tự động dựa trên thông tin công khai trên web.
Ai cũng có thể gửi ý kiến phản hồi về một tính năng của kết quả tìm kiếm. Nếu bạn là người dùng đã được xác minh và nếu có bảng tri thức nào đó về bạn hoặc một thực thể mà bạn đại diện, thì chúng tôi có thể ưu tiên ý kiến phản hồi của bạn.

Gửi ý kiến phản hồi đã xác minh

Lưu ý quan trọng: Để gửi ý kiến phản hồi đã xác minh, bạn phải xác minh danh tính của mình. Sau khi bạn xác minh danh tính, chúng tôi có thể trực tiếp thực hiện một số chỉnh sửa, chẳng hạn như đường liên kết đến hồ sơ mạng xã hội. Bạn cũng có thể cập nhật các lựa chọn ưu tiên để cho thấy thông tin mình đã chọn.

 1. Truy cập Google Tìm kiếm.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để xác minh danh tính của mình.
 3. Trên Google Tìm kiếm, hãy tìm tên của bạn hoặc thực thể mà bạn đại diện.
 4. Ở đầu bảng tri thức đó, hãy nhấp vào Đề xuất chỉnh sửa. Nếu bạn không thấy tuỳ chọn này thì hãy nhớ rằng:
  • Bạn phải đăng nhập bằng chính Tài khoản Google mà bạn đã dùng để xác minh danh tính của mình.
  • Tài khoản Google của bạn phải được xác minh để có thể đại diện cho bảng tri thức này. Hãy xác minh danh tính của bạn hoặc sử dụng một tài khoản đã xác minh để thêm người dùng vào tài khoản đó.
 5. Bên cạnh thông tin bạn muốn báo cáo, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa . Nếu bạn muốn đề xuất nhiều nội dung, hãy gửi ý kiến phản hồi riêng cho từng nội dung đó.
 6. Trong hộp phản hồi, hãy nhập nội dung mô tả:
  • Thông tin hiện có đó gặp vấn đề gì
  • Mọi nội dung mà chúng tôi nên xoá
  • Mọi URL (truy cập được công khai) hỗ trợ nội dung bạn đề xuất
 7. Nhấp vào Gửi.

Google xem xét ý kiến phản hồi của người dùng đã xác minh trong vòng vài ngày và gửi email xác nhận có thông tin cập nhật về giải pháp cho ý kiến phản hồi của bạn. Quá trình này đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn.

Đề xuất những thay đổi cụ thể

Cập nhật hình ảnh nổi bật

Nếu bảng tri thức không có hình ảnh, chúng tôi không thể thêm hình ảnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, nếu đã có một hình ảnh, bạn có thể gửi ý kiến phản hồi kèm theo URL mới của hình ảnh mà bạn đề xuất thay thế.

Trong vai trò người đại diện, nếu chúng tôi chấp nhận hình ảnh bạn đề xuất, thì hình ảnh đó sẽ được ưu tiên hơn các hình ảnh khác. Hình ảnh của bạn phải:

 • Phù hợp
 • Thể hiện đúng chủ đề
 • Không phải quảng cáo

Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google.

Cách đặt hình ảnh nổi bật:

 1. Truy cập Google Tìm kiếm.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để xác minh danh tính của mình.
 3. Trên Google Tìm kiếm, hãy tìm tên của bạn hoặc thực thể mà bạn đại diện.
 4. Ở đầu bảng tri thức đó, hãy nhấp vào Đề xuất chỉnh sửa sau đó Chỉnh sửa .
 5. Thêm URL trực tiếp của hình ảnh.
  • Đừng chia sẻ URL của trang web nơi bạn tìm thấy hình ảnh đó.
  • Hãy đảm bảo rằng URL đó có thể truy cập công khai trên web và là hình ảnh trực tiếp có đuôi:

   • .jpeg
   • .png
   • Các định dạng hình ảnh khác có thể được chấp nhận
 6. Để sao chép URL của hình ảnh, hãy nhấp chuột phải vào hình ảnh đó.
 7. Nhấp vào Sao chép địa chỉ hình ảnh.

Lưu ý: Chúng tôi không thể xoá hoặc sắp xếp lại những hình ảnh có liên quan kèm theo hình ảnh nổi bật. Nếu có một hình ảnh không chính xác, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách gửi phản hồi.

Thay đổi tiêu đề

Tiêu đề của một bảng tri thức:

 • Mô tả tổng quát nội dung trong bảng tri thức
 • Được tạo tự động
 • Thường là tên của một người, địa điểm, tổ chức hoặc sự vật

Nếu tiêu đề này không chính xác, hãy gửi ý kiến phản hồi để cho chúng tôi biết.

Cập nhật tiêu đề phụ

Lưu ý quan trọng:

 • Google không chấp nhận hoặc tạo tiêu đề phụ tuỳ chỉnh.
 • Nếu chúng tôi xoá một tiêu đề phụ không mang tính đại diện, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động chọn một tiêu đề phụ khác.
 • Nếu không có tiêu đề phụ nào khác, thì bảng tri thức sẽ không có tiêu đề phụ.

Tiêu đề phụ của bảng tri thức là nội dung mô tả bên dưới tiêu đề. Tiêu đề phụ được tạo tự động. Nếu bạn gửi phản hồi về việc tiêu đề phụ tự động không chính xác, hệ thống của chúng tôi có thể tạo tiêu đề phụ mới dựa trên thông tin trong bảng.

Ví dụ: có thể hệ thống của chúng tôi xác định được người nào đó là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà văn. Nếu hệ thống của chúng tôi chọn "diễn viên" làm tiêu đề phụ và chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi, thì có thể hệ thống đó sẽ tự động chọn "đạo diễn" hoặc "nhà văn" để thay thế.

Bạn có thể yêu cầu xoá tiêu đề phụ khi nội dung đó mô tả một gia đình, vợ/chồng hoặc mối quan hệ tình cảm. Nếu nội dung đó bị xoá, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thay thế nội dung đó.

Cập nhật nội dung mô tả

Nội dung mô tả đến từ nhiều nguồn dữ liệu và không chỉnh sửa được. Để cập nhật nội dung mô tả, bạn có thể liên hệ với nguồn thông tin để yêu cầu họ sửa thông tin đó. Việc thay đổi nguồn thông tin cũng thường khiến thông tin trong bảng tri thức thay đổi.

Nếu đã liên hệ với nguồn thông tin nhưng không thay đổi được nội dung mô tả, thì bạn có thể gửi phản hồi trên bảng tri thức. Hãy giải thích rằng bạn đã liên hệ với nguồn thông tin và cung cấp bằng chứng rõ ràng về lý do khiến nội dung mô tả không chính xác.

Nếu bằng chứng rõ ràng, chúng tôi có thể xoá nội dung mô tả nhưng không thể tạo nội dung mô tả tuỳ chỉnh. Hệ thống của chúng tôi có thể tìm cách thêm nội dung mô tả từ các nguồn khác, nhưng thường thì bảng tri thức đó sẽ không có nội dung mô tả.

Thêm hồ sơ mạng xã hội

Bạn có thể đề xuất hồ sơ mạng xã hội mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ hiện có. Chúng tôi không thể thay đổi thứ tự xuất hiện của các hồ sơ như vậy.

Xoá thông tin cá nhân

Bạn có thể chọn xoá một số thông tin cá nhân nhất định của mình trên bảng tri thức. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu xoá:

 • Ngày sinh
 • Mối quan hệ và con cái
 • Tình trạng hôn nhân
 • Tiêu đề phụ về một mối quan hệ

Cách xoá một số thông tin nhất định:

 1. Truy cập Google Tìm kiếm.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để xác minh danh tính của mình.
 3. Trên Google Tìm kiếm, hãy tìm tên của bạn hoặc thực thể mà bạn đại diện.
 4. Bên cạnh thông tin đó, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 5. Trong hộp văn bản, hãy mô tả thông tin mà bạn muốn xoá. Nêu rõ việc bạn muốn chọn sao cho trang web này không xuất hiện trong bảng tri thức.
 6. Nhấp vào Gửi.

Cập nhật các mục khác

Lưu ý quan trọng: Có thể Google không thực hiện thay đổi mà bạn yêu cầu nếu:

 • Yêu cầu đó có chứa nội dung không phù hợp.
 • Chúng tôi không thể xác nhận tính chính xác trong yêu cầu đó.

Nhìn chung, Google chỉ thay đổi hoặc xoá nội dung dựa trên các chính sách của Google Tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể đưa ra ý kiến phản hồi về phần "Mọi người cũng tìm kiếm", nhưng chúng tôi chỉ có thể xoá các mục nếu chúng không tuân thủ các chính sách của Google. Vì nội dung này dựa trên thông tin công khai trên web và được hệ thống của chúng tôi phát triển tự động nên chúng tôi không thể tuỳ chỉnh hoặc thêm nội dung đề xuất.

Một số thông tin trong bảng tri thức là dành riêng cho loại thực thể, chẳng hạn như

 • Thời lượng phim.
 • Lịch diễn ra ngày hội âm nhạc.
 • Ngày sinh của người nào đó. Bạn cũng có thể đề xuất thay đổi đối với loại thông tin này.
Nếu cho rằng mình phát hiện thấy một nội dung bất hợp pháp, thì bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để Báo cáo để xoá nội dung vì vấn đề pháp lý.

Cách Google đánh giá thay đổi bạn đề xuất

Lưu ý quan trọng:

Google xem xét phản hồi của bạn về tính chính xác bằng cách so sánh phản hồi đó với thông tin công khai khác trên web. Sau khi xem xét xong, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn về kết quả giải quyết.

Nếu chúng tôi chấp nhận đề xuất của bạn, đề xuất đó sẽ được cập nhật trong Sơ đồ tri thức. Ý kiến phản hồi này giúp Google trả về những kết quả tìm kiếm hữu ích hơn.

Nếu có thắc mắc nào đó, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4502369143928697666