Cập nhật bảng tri thức trên Google

Bảng tri thức được hệ thống tạo tự động dựa trên thông tin từ nhiều nguồn. Các thực thể (con người, địa điểm hoặc sự vật là đối tượng của bảng tri thức) cũng có thể đóng góp nội dung sau khi được xác minh.

Đề xuất thay đổi

 1. Truy cập Google Tìm kiếm.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google liên kết với đối tượng mà bạn đại diện.
 3. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã bật tính năng Hoạt động trên web và ứng dụng.
 4. Trên Google, hãy tìm đối tượng của bạn và bảng tri thức tương ứng. Bạn sẽ thấy tiêu đề của đối tượng ở đầu bảng tri thức.
 5. Ở trên tiêu đề của đối tượng, hãy nhấp vào Đề xuất chỉnh sửa. Nếu bạn không thấy tuỳ chọn này, hãy làm theo một trong hai cách sau:
  • Bạn chưa đăng nhập vào đúng tài khoản đã dùng để xác nhận quyền sở hữu bảng tri thức, hoặc
  • Google không nhận diện được Tài khoản Google của bạn với tư cách là người đại diện đã xác minh của đối tượng.
 6. Nhấp vào thông tin bạn muốn thay đổi. Nếu bạn muốn đề xuất nhiều nội dung, hãy gửi ý kiến phản hồi riêng cho từng nội dung đó.
 7. Trong hộp ý kiến phản hồi mở ra, hãy nhập nội dung mô tả ngắn bao gồm:
  • Nội dung thay đổi bạn đề xuất.
  • Giải thích lý do bạn tin rằng nội dung bạn đề xuất nên thay thế nội dung hiện có.
  • Nếu có thể, hãy cung cấp mọi URL có thể truy cập công khai giúp xác nhận những thay đổi mà bạn đề xuất.
 8. Nhấp vào Gửi.

Đề xuất những thay đổi cụ thể

Hình ảnh nổi bật

Trong vai trò người đại diện của đối tượng, nếu hình ảnh bạn đề xuất được chấp nhận, thì hình ảnh đó sẽ được ưu tiên hơn các hình ảnh khác. Hình ảnh bạn đề xuất phải phù hợp, thể hiện tốt chủ đề và không được là quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google.

Cách đặt hình ảnh nổi bật:

 1. Tìm bảng tri thức của bạn trên Google Tìm kiếm.
 2. Ở trên tiêu đề của đối tượng, hãy nhấp vào Đề xuất chỉnh sửa.
 3. Trên hình ảnh, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 4. Nhập URL hình ảnh.
  • Cách sao chép URL của hình ảnh:Trên hình ảnh, hãy nhấp chuột phải vào sau đó, rồi nhấp vào Sao chép địa chỉ hình ảnh.
Lưu ý: Hãy nhớ thêm URL của hình ảnh chứ không phải URL của trang web ban đầu nơi hình ảnh xuất hiện.

Tiêu đề

Tiêu đề của bảng tri thức là văn bản đầu tiên mà bạn thấy. Phần này thường là tên người, địa điểm, tổ chức hoặc sự vật, dùng để mô tả toàn bộ bảng. Tiêu đề được hệ thống tạo tự động. Chúng tôi chỉ xem xét thay đổi tiêu đề nếu phản hồi của bạn đi kèm bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng tiêu đề hiện tại mà hệ thống tự động của chúng tôi lựa chọn không phải là tiêu đề mang tính đại diện nhất.

Tiêu đề phụ

Tiêu đề phụ của bảng tri thức là một dòng mô tả xuất hiện ngay bên dưới tiêu đề. Tiêu đề phụ được tạo tự động. Chúng tôi chỉ xem xét thay đổi tiêu đề phụ nếu phản hồi của bạn đi kèm bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng tiêu đề phụ hiện tại mà hệ thống tự động của chúng tôi lựa chọn không phải là tiêu đề phụ mang tính đại diện nhất.

Nếu có thay đổi về tiêu đề phụ thì tiêu đề phụ mới do hệ thống tạo tự động sẽ xuất hiện. Ví dụ: hệ thống của chúng tôi có thể xác định có thể gọi một người nào đó là diễn viên, đạo diễn hoặc nhà văn. Chỉ một trong số các thông tin này có thể xuất hiện dưới dạng tiêu đề phụ. Nếu hệ thống của chúng tôi chọn "diễn viên" và chúng tôi nhận được phản hồi chứng minh rằng đây không phải là tiêu đề phụ có tính đại diện nhất, thì tiêu đề phụ đó sẽ bị xóa. Sau đó, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động quyết định xem tiêu đề phụ phù hợp nhất tiếp theo nên là "đạo diễn" hay "nhà văn" và chọn một trong hai lựa chọn đó.

Chúng tôi không thể tạo hay chấp nhận tiêu đề phụ tuỳ chỉnh. Ví dụ: một người có thể gửi ý kiến phản hồi yêu cầu Google mô tả người này là "diễn viên/đạo diễn". Hiện tại, chúng tôi không thực hiện được các yêu cầu như vậy. Chúng tôi chỉ có thể xoá một tiêu đề phụ không mang tính đại diện và cho phép hệ thống tự động chọn một tiêu đề phụ khác, nếu có. Nếu không có tiêu đề phụ, hệ thống sẽ không hiển thị thông tin về tiêu đề phụ.

Thông tin mô tả

Nội dung mô tả đến từ nhiều nguồn dữ liệu. Chúng tôi không chỉnh sửa được nội dung mô tả. Để thay đổi nội dung mô tả, tốt nhất là bạn nên liên hệ với nguồn dữ liệu trên bảng tri thức Điều này sẽ khiến nội dung mô tả trong bảng tri thức thay đổi cũng như đảm bảo tính chính xác và tính cập nhật của nội dung mô tả mà người khác sử dụng trên mạng.

Nếu đã liên hệ với nguồn của dữ liệu nhưng vẫn không thay đổi được nội dung mô tả, thì bạn có thể gửi phản hồi để nói rõ về việc này, kèm theo bằng chứng rõ ràng giải thích lý do khiến nội dung mô tả trong bảng tri thức là không chính xác, đã lỗi thời hoặc không mang tính đại diện.

Nếu bằng chứng cho thấy bạn có lý do chính đáng để thay đổi nội dung mô tả, thì chúng tôi sẽ xoá thông tin đó. Bạn không thể gửi nội dung mô tả tùy chỉnh để thay thế nội dung cũ. Hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét xem có thể tạo nội dung mô tả từ một nguồn khác hay không. Tuy nhiên, nhiều khả năng là bảng tri thức sẽ không đăng nội dung mô tả nào cả.

Hồ sơ mạng xã hội

Các đối tượng đủ điều kiện có thể đề xuất thêm hồ sơ mới hoặc chỉnh sửa hồ sơ mạng xã hội hiện có. Tuy nhiên, các đối tượng không thể sắp xếp lại hồ sơ.

Các mục khác

Ngoài các mục trên, Google sẽ chấp nhận phản hồi liên quan đến đề xuất thay đổi nhưng chỉ thay đổi hoặc xoá nội dung theo chính sách của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể không áp dụng thay đổi mà bạn đề xuất nếu thay đổi đó chứa nội dung không phù hợp hoặc nếu chúng tôi không chắc chắn được thay đổi đó có chính xác hay không.

Trong bảng tri thức, bạn có thể xoá tên của trẻ vị thành niên. Hãy gửi ý kiến phản hồi để yêu cầu xoá nội dung.

Bạn cũng có thể cung cấp ý kiến phản hồi về "Ảnh khác" hoặc các mục trong phần "Mọi người cũng tìm kiếm". Tuy nhiên, chúng tôi chỉ xoá các mục trong các khu vực này nếu chúng không tuân thủ chính sách của Google. Chúng tôi không thể thêm nội dung đề xuất hay tuỳ chỉnh chúng.

Một số loại số liệu trong bảng tri thức là dành riêng cho loại đối tượng của bảng tri thức đó (ví dụ: thời lượng phim, lịch biểu diễn lễ hội âm nhạc hay ngày sinh của một người). Bạn cũng có thể đề xuất thay đổi những số liệu như vậy. Không phải số liệu nào có sẵn cũng sẽ xuất hiện trong bảng tri thức.

Cách Google đánh giá đề xuất thay đổi

Sau khi đề xuất thay đổi thì đề xuất của bạn sẽ được xem xét. Google sẽ kiểm tra độ chính xác của thay đổi bạn đề xuất bằng cách kiểm tra xem các thông tin công khai khác trên mạng có xác nhận thay đổi đó hay không. Khi nhận được yêu cầu, hãy cung cấp tài liệu hỗ trợ dưới dạng URL của trang web có thể truy cập công khai. Tất cả thông tin được xuất bản trên bảng tri thức phải tuân theo chính sách của Google và ý kiến phản hồi của người dùng.

Nếu được chấp nhận thì thông tin chỉnh sửa bạn đề xuất sẽ được thêm vào Sơ đồ tri thức. Thông tin chỉnh sửa của bạn sẽ giúp Google trả về thông tin phong phú hơn và kết quả có ý nghĩa hơn cho nội dung tìm kiếm của người dùng. Nội dung bạn gửi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google và được dùng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sau khi đánh giá xong, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email nếu chúng tôi dự định xuất bản thay đổi mà bạn đã đề xuất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
5068804
false
false