Web Light: rychlejší a úspornější mobilní stránky z vyhledávání

Informace pro vlastníky webových stránek

Uživatelům, kteří vyhledávají pomocí pomalých mobilních klientů, Google zobrazuje stránky, které se načítají rychleji a vyžadují méně dat. Za tímto účelem webové stránky za běhu překódováváme (převádíme) do verze optimalizované pro pomalé klienty, aby se načetly rychleji s využitím menšího množství dat. Tato technologie se nazývá Web Light. Na stránkách Web Light je zachována naprostá většina relevantního obsahu a zobrazuje se na nich odkaz, pomocí kterého uživatelé mohou zobrazit původní stránku. Naše experimenty ukazují, že se tyto optimalizované stránky načítají čtyřikrát rychleji než originál a využívají o 80 % méně dat. Protože se tyto stránky načítají o tolik rychleji, zaznamenali jsme u nich také 50% nárůst návštěvnosti.

Zde je příklad načtení webové stránky s překódováním a bez něj:

Zobrazení verze Web Light webové stránky

Náhled verze Web Light standardní (ne AMP) webové stránky můžete na mobilním zařízení nebo počítači zobrazit takto:

 • Pokud máte účet Google:
 • V ostatních případech:
  • Na mobilním zařízení přejděte na odkaz http://googleweblight.com/i?u=[URL_webu]. Adresa URL musí být plně kvalifikovaná (např. http://www.example.com).
        nebo
  • Na počítači otevřete emulátor režimu zařízení v Chromu a přejděte na odkaz http://googleweblight.com/i?u=[URL_webu]. Adresa URL musí být plně kvalifikovaná (např. http://www.example.com).

Některé stránky v současné době nepřekódováváme. Jedná se například o weby s videi, stránky, které vyžadují soubory cookie (například personalizované weby), a další weby, jejichž překódování je technicky obtížné. Pokud pomocí některého z nástrojů uvedených výše požádáte o překódovanou verzi takové stránky, zobrazí se oznámení „Není překódováno“.

Porovnání doby načítání

Můžete zobrazit porovnání doby načítání stránky Web Light a nepřekódované stránky (tento test trvá několik minut).

Odhlášení z funkce Web Light

Pokud nechcete, abychom vaše stránky překódovávali, odesílejte ve své odpovědi záhlaví HTTP Cache-Control: no-transform. Když Google uvidí toto záhlaví, zobrazí uživateli místo překódované stránky původní stránku.

Poznámka: Když na stránku klikne uživatel za příslušných okolností, user-agent Web Light ji i nadále pokaždé navštíví, aby zkontroloval přítomnost záhlaví no-transform. I nadále proto uvidíte návštěvnost od user-agenta Web Light. Stránku však nebudeme překódovávat, takže tyto žádosti můžete bez obav ignorovat. Pracujeme na minimalizaci počtu návštěv za účelem kontroly záhlaví HTTP.

Časté dotazy

Obecné

Kdy se uživateli zobrazí stránky Web Light?

 • Tyto stránky se zobrazí pouze v případě, že Google zjistí, že uživatel používá pomalého klienta.

Bude na mé stránce fungovat služba Google Analytics?

 • Ano. Aby stránky zůstaly malé a rychle se načítaly, podporujeme však pouze statistiky zobrazení stránek. Není podporováno například měření událostí. V současné době také podporujeme pouze platformu Universal Analytics (knihovna analytics.js). 
  Metriky pro překódovanou verzi stránky ve službě Analytics poznáte tak, že je u nich k názvu hostitele stránky přidána přípona googleweblight.com. Pokud tedy máte stránku example.com/stranka, metriky pro nepřekódovanou stránku se zobrazují jako example.com/stranka a metriky pro překódovanou stránku se zobrazují jako example.com.googleweblight.com/stranka.

Budou se stránky překódovávat i uživatelům rychlejších klientů?

 • Pokud uživatel používá rychlého klienta, zobrazí se mu původní nepřekódovaná verze stránek.

Budou stránky překódovány i uživatelům, kteří vyhledávají na počítačích nebo tabletech?

 • Překódované stránky se budou zobrazovat pouze uživatelům na mobilních telefonech, uživatelům na počítačích nebo tabletech nikoliv.

Které prohlížeče jsou podporovány? 

 • Stránky v současné době překódováváme pro vyhledávací dotazy z prohlížečů Chrome a Android (verze 2.3 nebo vyšší) a z aplikace Google Go.

Ukládáte překódovanou stránku do mezipaměti?

 • Překódování stránek obvykle provádíme, když o ně uživatel požádá, a vycházíme při něm z aktuální verze stránky. Hlavní obsah ukládá Google do mezipaměti až na 24 hodin. Ostatní zdroje, jako jsou například styly CSS, JavaScript a obrázky, mohou být v mezipaměti uloženy déle.

Překódováváte pouze stránku, na kterou odkazují výsledky vyhledávání, nebo celý web?

Překódováváme stránku, na kterou odkazuje výsledek vyhledávání, a všechny stránky, na které z ní uživatel kliknutím přejde (pokud se nejedná o stránku, kterou překódovat nelze nebo se uživatel z překódování neodhlásil).

Reklamy a tržby

Jaký dopad toto bude mít na mé tržby? 

 • V současné době podporujeme reklamy z několika sítí a pracujeme na zahrnutí dalších. Naše experimenty ukazují, že překódované weby mají o 50 % vyšší návštěvnost než nepřekódované weby, a očekáváme, že vám to při zpeněžení webu pomůže.

Které reklamní sítě jsou v současné době podporovány? 

 • V současné době (říjen 2018) podporujeme reklamní sítě Sovrn, Zedo, AdSense a značky Google Publisher Tag (GPT). Pracujeme také na podpoře dalších reklamních sítí.

Kolik reklam se zobrazuje na jedné stránce?

 • Aby stránky zůstaly malé a rychleji se načítaly, omezujeme počet reklam, které se zobrazí na jedné stránce. V současné době se mohou zobrazit maximálně tři reklamy. 

Používám několik reklamních sítí. Jak Google vybírá, které reklamy se zobrazí?

 • Reklamy se v současné době vybírají v pořadí, ve kterém je požaduje původní stránka.

Jsem zástupce reklamní sítě, která není podporována. Jak ji mohu přidat?

Odhlášení

Co se stane, pokud se z funkce Web Light odhlásím?

 • Pokud se odhlásíte, Google vaši stránku uživatelům pomalých zařízení nebude překódovávat. Upozorňujeme, že to může vést k poklesu počtu návštěv vašeho webu od uživatelů vyhledávání na pomalých zařízeních, protože budou muset déle čekat na načtení stránek. 

Neodhlásil(a) jsem se, proč moji stránku nepřekódováváte?

 • Vzhledem k technickým omezením v současné době některé stránky překódovat nelze. Tyto stránky budou ve výsledcích vyhledávání také označeny jako nepřekódované. Týká se to následujících webů: 
  • weby, které vyžadují soubory cookie (např. personalizované weby nebo weby, na kterých je třeba se před použitím přihlásit), 
  • weby, které používají velké množství dat (například weby s videi),
  • další weby, jejichž překódování je technicky obtížné.

User-agent Google Web Light ignoruje pravidla v souboru robots.txt.

User-agent Web Light se používá pouze pro explicitní požadavky uživatelů, a může proto ignorovat pravidla v souboru robots.txt, která slouží k blokování automatických požadavků při procházení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?