มาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่เป็นสแปม

หากคุณเห็นข้อความนี้ในหน้าการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ นั่นหมายความว่า Google ตรวจพบว่ามาร์กอัปบางส่วนในหน้าเว็บของคุณอาจกำลังใช้เทคนิคที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น การมาร์กอัปเนื้อหาที่ผู้ใช้มองไม่เห็น การมาร์กอัปเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือที่ทำให้เข้าใจผิด และ/หรือพฤติกรรมที่มีการควบคุมจัดการอื่นๆ

ด้วยเหตุดังกล่าว Google จึงได้ใช้การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กับบริเวณที่ตรวจพบในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งอาจมีผลต่อการแสดงเว็บไซต์ในผลการค้นหา การดำเนินการที่มีผลต่อการแสดงเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์จะแสดงอยู่ในหัวข้อรายการที่ตรงกันทั้งเว็บไซต์ การดำเนินการที่มีผลต่อการแสดงเว็บไซต์เฉพาะบางส่วนจะแสดงอยู่ในหัวข้อรายการที่ตรงกันบางส่วน

การดำเนินการที่แนะนำ

หากเราตรวจสอบและพบว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ละเมิดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างอีกต่อไป เราจะเพิกถอนการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร