Apps Kasası kullanıcı etkinliğini denetleme

Apps Kasası'nda, Apps Kasası kullanıcılarının tüm Apps Kasası'ndaki veya belirli bir konudaki etkinliğini inceleyebilirsiniz. Örneğin, hangi Apps Kasası kullanıcılarının saklama kurallarını düzenlediğini öğrenmek için Apps Kasası'nın tamamını denetleyin. Belirli bir konuyla ilgili dışa aktarma dosyalarını kimin indirdiğini öğrenmek için söz konusu konuyu denetleyin.

Apps Kasası'nın tamamındaki etkinliği denetleme

Bu adımlar yeni Apps Kasası (vault.google.com) içindir. Klasik Apps Kasası adımlarına gidin

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Raporlar'ı tıklayın.
 3. (İsteğe bağlı) Tarih aralığı seçin.
 4. (İsteğe bağlı) İşlemlerini denetlemek istediğiniz Apps Kasası kullanıcılarının e-posta adreslerini girin. Tüm Apps Kasası kullanıcılarının işlemlerini denetlemek için alanı boş bırakın.
 5. Denetlemek istediğiniz Apps Kasası kullanıcı işlemi türlerini seçin:
  • Tüm işlemleri denetlemek için Tümünü Seç'i tıklayın.
  • Yalnızca belirli işlemleri denetlemek için ilgili işlemlerin yanındaki kutuyu işaretleyin.
 6. CSV'yi indir'i tıklayın. Cihazınıza denetleme bilgilerini içeren bir CSV dosyası indirilir.
 7. CSV dosyasını Google E-Tablolar gibi bir e-tablo uygulamasında açın. CSV'deki değerlerin tanımlarını Denetimler hangi bilgileri içerir? bölümünde bulabilirsiniz.

Belirli bir konudaki etkinliği denetleme

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Konular'ı tıklayın.
 3. Konular listesinde, denetlemek istediğiniz konuyu tıklayın.
 4. Denetim'i tıklayın.
 5. (İsteğe bağlı) Tarih aralığı seçin.
 6. (İsteğe bağlı) İşlemlerini denetlemek istediğiniz Apps Kasası kullanıcılarının e-posta adreslerini girin. Tüm Apps Kasası kullanıcılarının işlemlerini denetlemek için alanı boş bırakın.
 7. Denetlemek istediğiniz Apps Kasası kullanıcı işlemi türlerini seçin:
  • Tüm işlemleri denetlemek için Tümünü Seç'i tıklayın.
  • Yalnızca belirli işlemleri denetlemek için ilgili işlemlerin yanındaki kutuyu işaretleyin. Not: Saklama kuralları konuların dışında yönetildiğinden, konuya özgü denetimlerde saklama kuralıyla ilgili herhangi bir işlem bildirilmez.
 8. CSV'yi indir'i tıklayın. Cihazınıza denetleme bilgilerini içeren bir CSV dosyası indirilir.
 9. CSV dosyasını Google E-Tablolar gibi bir e-tablo uygulamasında açın. CSV'deki değerlerin tanımlarını Denetimler hangi bilgileri içerir? bölümünde bulabilirsiniz.

Denetimler hangi bilgileri içerir?

Bir denetlemedeki her satır tek bir işlemle ilgili bilgi sağlar. Her işlemin 11 değeri vardır. Bazı değerler yalnızca belirli işlemler için geçerli olup diğer işlemler için boştur.

Tümünü aç  |  Tümünü kapat

Epoch milliseconds (İşlemin sıfır zamandan kaç milisaniye sonra gerçekleştiği)

İşlemin sıfır zamandan kaç milisaniye sonra gerçekleştiğini gösteren zaman değeri [1 Ocak 1970 (gece yarısı UTC/GMT) tarihinden itibaren geçen milisaniye sayısı]. Sıfır zamandan bu yana geçen milisaniye değerinde herhangi bir dönüştürme yapmanız gerekmez; her bir işlem aynı zamanda Date (Tarih) değerine okunabilir zaman biçiminde de kaydedilir.

Date (Tarih)

Gerçekleşen bir işlemin okunabilir zamanını belirtir. Değer haftanın gününü, tarihi, saati, dakikayı ve saniyeyi içerir. Her zaman Pasifik saat dilimi (–0700 veya –0800) kullanılır.

Action (İşlem)

Gerçekleşen işlem. Olası değerler:

İşlem değeri Açıklama

ADD_COLLABORATOR_BEGIN

ADD_COLLABORATOR_END

Kullanıcıların belirli bir konuyu diğer kullanıcılarla paylaşma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. Bu konunun paylaşıldığı kullanıcının e-posta adresi s of the user with whom that matter was shared is recorded in the Email (E-posta) değerine kaydedilir.

ADD_LITIGATION_HOLD_BEGIN

ADD_LITIGATION_HOLD_END

Kullanıcıların bir konuda muhafaza oluşturma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir. İçeriği muhafazaya alınan kullanıcının e-posta adresi Name (Ad) değerine kaydedilir.

ADD_RETENTION_RULE_BEGIN

ADD_RETENTION_RULE_END

Kullanıcıların saklama kuralı oluşturma işlemleri günlüğe kaydedilir. Yeni kurala, Name (Ad) değerine kaydedilen benzersiz bir kimlik verilir. Saklama süresi Details (Ayrıntılar) değerinde "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak günlüğe kaydedilir.

CLOSE_INVESTIGATION_BEGIN

CLOSE_INVESTIGATION_END

Kullanıcıların konu kapatma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konu kimliği Matter (Konu) değerine kaydedilir.

CREATE_EXPORT_BEGIN

CREATE_EXPORT_END

Kullanımdan kaldırıldı. Yerine EXPORT değeri getirildi. Şubat 2014 veya daha eski bir tarihte çalıştırılan dışa aktarma işlemleri için raporlanır.

Kullanıcılar bir konu içinde aradıkları dokümanları her dışa aktardığında günlüğe kaydedilir. Dışa aktarma işleminin adı Name (Ad) değerine kaydedilir. Arama ölçütleri, Query string (Sorgu dizesi) değerine kaydedilir.

CREATE_INVESTIGATION_BEGIN

CREATE_INVESTIGATION_END

Kullanıcıların konu oluşturma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir. Konu adı Name (Ad) değerine kaydedilir.

CREATE_SAVED_QUERY_BEGIN

CREATE_SAVE_QUERY_END

Kullanıcıların bir konuda arama sorgusu kaydetme işlemleri günlüğe kaydedilir. Kullanılan arama ölçütleri Sorgu dize değerine kaydedilir.

DELETE_RETENTION_RULE_BEGIN

DELETE_RETENTION_RULE_END

Kullanıcıların özel saklama kuralı silme işlemleri günlüğe kaydedilir. Özel saklama kuralının kimlik numarası Name (Ad) değerine kaydedilir.
DOWNLOAD_CROSS_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT Alan Adı Muhafazaları, Kullanıcı Muhafazaları veya Grup Muhafazaları'ndan gerçekleştirilen muhafaza listesi indirme işlemleri günlüğe kaydedilir.
DOWNLOAD_PER_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT Kullanıcıların bir konu içindeki muhafaza listesi indirme işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir.
EXPORT Kullanıcıların gerçekleştirdiği dışa aktarma işlemleri günlüğe kaydedilir. Dışa aktarma işleminin adı Name (Ad) değerine kaydedilir. Arama ölçütleri, Query string (Sorgu dizesi) değerine kaydedilir.

MODIFY_DEFAULT_RETENTION_PERIOD_BEGIN

MODIFY_DEFAULT_RETENTION_PERIOD_END

Kullanıcıların varsayılan saklama kuralı değiştirme işlemleri günlüğe kaydedilir. Değiştirilen saklama süresi, Details (Ayrıntılar) değerinde "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak günlüğe kaydedilir.

REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN

REMOVE_COLLABORATOR_END

Kullanıcıların paylaşılan bir konudan başka bir kullanıcıyı kaldırma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimliği Matter (Konu) değerine kaydedilir. Konunun artık paylaşılmadığı kullanıcının e-posta adresi Email (E-posta) değerine kaydedilir.

REMOVE_LITIGATION_HOLD_BEGIN

REMOVE_LITIGATION_HOLD_END

Kullanıcıların bir hesaptan bir muhafazayı kaldırma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir. İçeriği artık muhafazada olmayan kullanıcının e-posta adresi Name (Ad) değerine kaydedilir.
SEARCH Kullanıcıların bir konu içinde gerçekleştirdiği arama işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir. Arama ölçütleri, Query string (Sorgu dizesi) değerine kaydedilir.

UPDATE_RETENTION_RULE_BEGIN

UPDATE_RETENTION_RULE_END

Kullanıcıların özel saklama kuralı değiştirme işlemleri günlüğe kaydedilir. Özel saklama kuralının kimlik numarası Name (Ad) değerine kaydedilir. Değiştirilen saklama süresi, Details (Ayrıntılar) değerinde "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak günlüğe kaydedilir.
VIEW_CROSS_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT Hangi kullanıcıların muhafazaya alındığını gösteren User Holds (Kullanıcı Muhafazaları) seçeneğinin tıklanması günlüğe kaydedilir.
VIEW_CUSTODIAN_LITIGATION_HOLD_REPORT Kuruluş birimleri veya kullanıcılara yönelik muhafazaları gösteren Domain Holds (Alan Muhafazaları) seçeneğinin tıklanması günlüğe kaydedilir.
VIEW_DOCUMENT Kullanıcıların doküman görüntüleme işlemleri günlüğe kaydedilir. Bu dokümana ilişkin benzersiz kimlik numarası Name (Ad) değerine kaydedilir.
VIEW_INVESTIGATION Kullanıcıların bir konuda Arama veya Dışa Aktarma sayfalarını açma işlemleri günlüğe kaydedilir.
VIEW_MATTER_AUDIT_LOG Kullanıcıların belirli bir konu dahilinde gerçekleştirdiği denetleme işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir.
VIEW_PER_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT Kullanıcıların bir konu içindeki muhafazaları görüntüleme işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) değerine kaydedilir.
VIEW_RETENTION_POLICY Kullanıcıların Saklama sayfasını açma işlemleri günlüğe kaydedilir.
VIEW_SYSTEM_AUDIT_LOG Kullanıcıların denetleme indirme işlemleri günlüğe kaydedilir.
User (Kullanıcı)

Action (İşlem) değerinde işlemi gerçekleştiren Apps Kasası kullanıcısının e-posta adresi.

Matter (Konu)

Belirli bir konudaki işlemler için konunun benzersiz kimliği. Konu kimliği, konuyla ilgili Apps Kasası URL'sinin bir parçasıdır.

Name (Ad)

Bu değerdeki bilgiler Apps Kasası kullanıcısının yaptığı işleme bağlıdır:

 • Kullanıcı bir dokümanı görüntülediyse (VIEW_DOCUMENT işlemiyle) dokümanın benzersiz kimliğidir.

  Örnek: ACD7onr49fP6DqvgAvIDhboAqqth9q7ekwGc0xpC3xjhpylzQvvQoNKmBKyE9NL1Qdww4eA2SQSc5mOF0JJ_bV_tkVFU3TWIdIrBYOiZLw0eBA9-xL7A-pc

 • Kullanıcı bir ortak çalışan eklediyse veya kaldırdıysa (ADD_COLLABORATOR_BEGIN/END ya da REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN/END işlemiyle), eklenen veya kaldırılan kullanıcının e-posta adresidir.
 • Kullanıcı bir konuda dışa aktarma işlemi oluşturduysa (CREATE_EXPORT_BEGIN/END işlemiyle) dışa aktarma adıdır.
Email (E-posta)

Bir konuya eklenen veya konudan kaldırılan (ADD_COLLABORATOR_BEGIN/END ya da REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN/END işlemiyle) ortak çalışanın e-posta adresidir.

Resource url (Kaynak URL'si)

Kullanıcının görüntülediği (VIEW_DOCUMENT işlemiyle) herhangi bir dokümanın URL'sidir.

Query string (Sorgu dizesi)

Kullanıcının belirli bir arama için girdiği (SEARCH veya SEARCH_COUNT işlemiyle) arama parametreleridir.

Örnek: query: "( X Projesi)"

Organization (Kuruluş)

İşlemin uygulandığı kuruluş biriminin adı. Örneğin, Apps Kasası kullanıcısı belirli bir kuruluş birimine uygulanan bir saklama kuralı oluşturduysa.

Details (Ayrıntılar)

Bir kullanıcının özel bir saklama kuralı için ayarladığı gün cinsinden saklama süresi. Zaman dilimi "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak belirtilir.

Denetleme günlüklerindeki bilgiler ne kadar süreyle saklanır?

Denetleme günlüklerindeki işlemler, şirketiniz Apps Kasası'nı kullanmaya devam ettiği sürece Google veya herhangi bir Apps Kasası yöneticisi tarafından tamamen ya da kısmen silinemez.

Kuruluşunuz Apps Kasası hizmetini sona erdirirse denetim verileri 30 gün sonra silinir.

 


Klasik Apps Kasası'nı kullanma

Klasik Apps Kasası (ediscovery.google.com) adımlarını açmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın. Yeni Apps Kasası adımlarına gidin

ediscovery.google.com'dan denetim raporu alma

 1. Apps Kasası'nda Raporlar > Denetle'ye gidin.
 2. Tarih aralığını seçin alanına denetleme için başlangıç ve bitiş tarihlerini ekleyin.
 3. Apps Kasası kullanıcılarını seçin alanına, üzerinde denetleme çalıştırmak istediğiniz kullanıcıları ekleyin. Burada girdiğiniz Apps Kasası kullanıcıları Apps Kasası ayrıcalıklarına sahiptir ve onların Apps Kasası'ndaki işlemlerini denetliyor olursunuz (örneğin saklama kuralları belirtmeleri, konularda arama yapmaları, muhafazaları değiştirmeleri veya diğer bir yönetim işlemi gerçekleştirmeleri durumunda).
 4. İşlem türlerini seçin bölümünde, bilgilerini denetlemek istediğiniz işlemlerin yanındaki kutuları işaretleyin. Örneğin, bir Apps Kasası kullanıcısının saklama ile ilgili işlemlerini (Apps Kasası kullanıcısının oluşturduğu veya değiştirdiği saklama kuralları ve bu işlemlerin gerçekleşme zamanı) denetlemek için Saklama'yı seçebilirsiniz.
 5. CSV'yi indir'i tıklayın. Cihazınıza denetleme bilgilerini içeren bir CSV dosyası indirilir.

CSV'deki değerlerin tanımlarını Denetlemeler hangi bilgileri içerir? bölümünde bulabilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?