Denetimleri anlama

Apps Kasası denetimleri Apps Kasası kullanıcılarının, belirtilen bir zaman aralığında gerçekleştirdiği işlemler hakkında ayrıntılar sunar. Apps Kasası kullanıcıları, Apps Kasası'nda oturum açma ve işlem (örneğin, saklama kuralları belirleme veya konularda arama yapma) gerçekleştirme ayrıcalıklarına sahip kullanıcılardır. Apps Kasası ayrıcalıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Apps Kasası denetimlerini çalıştırıp CSV dosyaları olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu dosyalar, Google E-Tablolar da dahil olmak üzere herhangi bir elektronik tablo görüntüleyicisinde görüntülenebilir.

Apps Kasası denetim raporu nasıl çalıştırılır?

  1. Apps Kasası'nda Raporlar > Denetle'ye gidin.
  2. Tarih aralığını seçin alanına denetim için başlangıç ve bitiş tarihlerini ekleyin.
  3. Apps Kasası kullanıcılarını seçin alanına denetimlerini gerçekleştirmek istediğiniz kullanıcıları ekleyin. Burada girdiğiniz Apps Kasası kullanıcıları Apps Kasası ayrıcalıklarına sahiptir ve onların Apps Kasası'ndaki işlemlerini denetliyor olursunuz (örneğin saklama kuralları belirtmeleri, konularda arama yapmaları, muhafazaları değiştirmeleri veya diğer bir yönetim işlemi gerçekleştirmeleri durumunda).
  4. İşlem türlerini seçin bölümünde, denetim bilgilerini istediğiniz işlemlerin yanındaki kutuları işaretleyin.
  5. CSV'yi indir'i tıklayın. Cihazınıza, denetim bilgilerini içeren bir CSV dosyası indirilir.

Denetimlerde ne yer alır?

CSV dosyasında gördükleriniz, denetimi çalıştırdığınızda seçmiş olduğunuz işlem türlerine bağlıdır. Örneğin, bir Apps Kasası kullanıcısının saklama ile ilgili işlemlerini (Apps Kasası kullanıcısının oluşturduğu veya değiştirdiği saklama kuralları) denetlemek istediğiniz için Saklama politikası seçeneğini belirlemiş olabilirsiniz.

Her bir denetim satırı tek bir işleme yöneliktir. Her bir işlem 11 bilgi kategorisinden oluşur: Epoch seconds (Dönemde geçen saniye sayısı), Date (Tarih), Action (İşlem), User (Kullanıcı), Matter (Konu), Name (Ad), Email (E-posta), Resource url (Kaynak URL'si), Query string (Sorgu dizesi), Organization (Kuruluş) ve Details (Ayrıntılar). Bu kategoriler aşağıda açıklanmıştır:

Epoch seconds (Dönemde geçen saniye sayısı)

Bu kategori, dönem sırasında gerçekleşen işlemin süresini belirtir (1 Ocak 1970 (gece yarısı UTC/GMT) tarihinden itibaren geçen saniye sayısı). Dönem sırasında geçen saniye sayısında herhangi bir dönüştürme yapmanız gerekmez; her bir işlem aynı zamanda Date (Tarih) kategorisine okunabilir süre biçiminde de kaydedilir.

Date (Tarih)

Bu kategori, gerçekleşen bir işlemin okunabilir zamanını belirtir. Kategori haftanın gününü, tarihi, saati, dakikayı ve saniyeyi içerir. Her zaman Pasifik saat dilimi (–0700 veya –0800) kullanılır.

Action (İşlem)

Bu kategori, gerçekleşen işlemi belirtir. Bu tablo çeşitli işlemleri ve ne anlama geldiklerini içerir:

Denetimde tanımlandığı şekilde işlem Açıklama
VIEW_SYSTEM_AUDIT_LOG Kullanıcıların denetim indirme işlemleri günlüğe kaydedilir.
VIEW_MATTER_AUDIT_LOG Kullanıcıların belirli bir konu dahilinde gerçekleştirdiği denetim işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir.
VIEW_RETENTION_POLICY Kullanıcıların Saklama sayfasına gitme işlemleri günlüğe kaydedilir.

MODIFY_DEFAULT_RETENTION_PERIOD_BEGIN

MODIFY_DEFAULT_RETENTION_PERIOD_END

Kullanıcıların varsayılan saklama kuralı değiştirme işlemleri günlüğe kaydedilir. Yeni değiştirilen saklama süresi Details (Ayrıntılar) kategorisinde "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak günlüğe kaydedilir.

ADD_RETENTION_RULE_BEGIN

ADD_RETENTION_RULE_END

Kullanıcıların yeni saklama kuralı oluşturma işlemleri günlüğe kaydedilir. Yeni kurala, Name (Ad) kategorisine kaydedilen benzersiz bir kimlik numarası verilir. Saklama süresi Details (Ayrıntılar) kategorisinde "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak günlüğe kaydedilir.

UPDATE_RETENTION_RULE_BEGIN

UPDATE_RETENTION_RULE_END

Kullanıcıların özel saklama kuralı değiştirme işlemleri günlüğe kaydedilir. Özel saklama kuralının kimlik numarası Name (Ad) kategorisine kaydedilir. Yeni değiştirilen saklama süresi Details (Ayrıntılar) kategorisinde "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak günlüğe kaydedilir.

DELETE_RETENTION_RULE_BEGIN

DELETE_RETENTION_RULE_END

Kullanıcıların özel saklama kuralı silme işlemleri günlüğe kaydedilir. Özel saklama kuralının kimlik numarası Name (Ad) kategorisine kaydedilir.

CREATE_INVESTIGATION_BEGIN

CREATE_INVESTIGATION_END

Kullanıcıların yeni konu oluşturma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. Konu adı Name (Ad) kategorisine kaydedilir.
VIEW_CUSTODIAN_LITIGATION_HOLD_REPORT Alan veya kullanıcılara yönelik muhafazaları görüntülemek üzere Domain Holds (Alan Muhafazaları) seçeneğinin tıklanması günlüğe kaydedilir.
VIEW_PER_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT Kullanıcıların bir konu içindeki muhafazaları görüntüleme işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir.
VIEW_CROSS_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT Hangi kullanıcıların muhafaza edildiğini görüntülemek üzere User Holds (Kullanıcı Muhafazaları) seçeneğinin tıklanması günlüğe kaydedilir.
VIEW_INVESTIGATION Kullanıcıların bir konuda Arama veya Dışa Aktarma sayfalarını görüntüleme işlemleri günlüğe kaydedilir.

ADD_COLLABORATOR_BEGIN

ADD_COLLABORATOR_END

Kullanıcıların belirli bir konuyu diğer kullanıcılarla paylaşma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. Bu konunun paylaşıldığı kullanıcının e-posta adresi Email (E-posta) kategorisine kaydedilir.

REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN

REMOVE_COLLABORATOR_END

Kullanıcıların paylaşılan bir konudan başka bir kullanıcıyı kaldırma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimliği Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. Konunun artık paylaşılmadığı kullanıcının e-posta adresi Email (E-posta) kategorisine kaydedilir.

ADD_LITIGATION_HOLD_BEGIN

ADD_LITIGATION_HOLD_END

Kullanıcıların bir konuda yeni bir muhafaza oluşturma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. İçeriği muhafazaya alınan kullanıcının e-posta adresi Name (Ad) kategorisine kaydedilir.

REMOVE_LITIGATION_HOLD_BEGIN

REMOVE_LITIGATION_HOLD_END

Kullanıcıların bir hesaptan bir muhafazayı kaldırma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. İçeriği artık muhafazada olmayan kullanıcının e-posta adresi Name (Ad) kategorisine kaydedilir.
SEARCH Kullanıcıların bir konuda yaptığı arama işlemleri günlüğe kaydedilir. Konunun kimlik numarası Matter (Konu) kategorisine kaydedilir. Arama ölçütleri, Query string (Sorgu dizesi) kategorisine kaydedilir.

CREATE_SAVED_QUERY_BEGIN

CREATE_SAVE_QUERY_END

Kullanıcıların bir konuda arama sorgusu kaydetme işlemleri günlüğe kaydedilir. Kullanılan arama ölçütleri Sorgu arama kategorisine kaydedilir.
VIEW_DOCUMENT Kullanıcıların doküman görüntüleme işlemleri günlüğe kaydedilir. Bu dokümana ilişkin benzersiz kimlik numarası Name (Ad) kategorisine kaydedilir.

CREATE_EXPORT_BEGIN

CREATE_EXPORT_END

Kullanıcıların bir konuda aranan dokümanları dışa aktarma işlemleri günlüğe kaydedilir. Dışa aktarma işleminin adı Name (Ad) kategorisine kaydedilir. Arama ölçütleri, Query string (Sorgu dizesi) kategorisine kaydedilir.

CLOSE_INVESTIGATION_BEGIN

CLOSE_INVESTIGATION_END

Kullanıcıların bir konuyu kapatma işlemleri günlüğe kaydedilir. Konu kimliği Matter (Konu) kategorisine kaydedilir.
User (Kullanıcı)

Bu kategori, Action (İşlem) kategorisinde tanımlanan işlemi gerçekleştiren Apps Kasası kullanıcısının e-posta adresini içerir.

Matter (Konu)

Apps Kasası kullanıcısı bir konuyla etkileşime geçtiğinde bu konuya ilişkin benzersiz bir kimlik numarası bu kategoride görünür. Bu kimlik numarası konuya ilişkin Apps Kasası URL'sinde görünür.

Name (Ad)

Bu kategorideki bilgiler Apps Kasası kullanıcısının yaptığı işleme bağlıdır:

  • İşlem, bir dokümanın görüntülenmesini içeriyorsa (VIEW_DOCUMENT) Name (Ad) kategorisinde bu dokümana ilişkin benzersiz bir kimlik numarası bulunur.

    Örnek: ACD7onr49fP6DqvgAvIDhboAqqth9q7ekwGc0xpC3xjhpylzQvvQoNKmBKyE9NL1Qdww4eA2SQSc5mOF0JJ_bV_tkVFU3TWIdIrBYOiZLw0eBA9-xL7A-pc

  • İşlem, bir ortak çalışanın eklenmesini veya kaldırılmasını içeriyorsa (ADD_COLLABORATOR_BEGIN/END veya REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN/END) Name (Ad) kategorisi, eklenen veya kaldırılan kullanıcının e-posta adresini içerir.
  • İşlem, bir konudaki dokümanların dışa aktarılmasını içeriyorsa (CREATE_EXPORT_BEGIN/END), NAME (ad) kategorisinde dışa aktarma işleminin adı yer alır.
Email (E-posta)

Email (E-posta) kategorisi, bir konuya eklenmiş veya bir konudan kaldırılmış ortak çalışanın e-posta adresini içerir (ADD_COLLABORATOR_BEGIN/END veya REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN/END işlemiyle birlikte görüntülenir).

Resource url (Kaynak URL'si)

Resource url (Kaynak URL'si) kategorisi, kullanıcının görüntülediği herhangi bir dokümanın URL'sini içerir (VIEW_DOCUMENT işlemiyle birlikte görüntülenir).

Query string (Sorgu dizesi)

Bu kategoride, kullanıcının belirli bir arama için girdiği arama parametreleri bulunur.

Örnek: query: "( X Projesi)"

Organization (Kuruluş)

Bu kategori, Apps Kasası kullanıcısı belirli bir kuruluş birimi için geçerli olan bir saklama kuralı oluşturduysa alan adınızda işlemin geçerli olduğu kuruluş biriminin adını içerir.

Details (Ayrıntılar)

Bu kategoride bir kullanıcının, özel bir saklama kuralı için belirttiği zaman dilimini gün olarak içerir. Zaman dilimi "Period: # days" (Dönem: # gün) olarak belirtilir.

Denetimlerde günlüğe kaydedilen işlemler ne kadar süre günlükte kalır?

Denetimlerde günlüğe kaydedilen işlemler, şirketiniz Apps Kasası'nı kullanmaya devam ettiği sürece Google veya herhangi bir Apps Kasası yöneticisi tarafından tamamen veya kısmen silinemez.

Kuruluşunuz Apps Kasası hizmetini sona erdirirse denetim verileri 30 gün sonra silinir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?