ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ห้องนิรภัย

คุณจะดูรายละเอียดกิจกรรมของผู้ใช้ห้องนิรภัยได้จากการตรวจสอบห้องนิรภัย เช่น ดูว่าบัญชีใดแก้ไขกฎการเก็บรักษาหรือค้นหาข้อมูลขององค์กร ผู้ใช้ห้องนิรภัยเป็นบัญชีในหน่วยขององค์กรที่มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าใช้ห้องนิรภัยและดำเนินการต่างๆ ดูข้อมูลสิทธิ์ของห้องนิรภัยได้เพิ่มเติม

คุณจะส่งออกรายงานการตรวจสอบห้องนิรภัยเป็นไฟล์ CSV ได้ และเปิดไฟล์โดยใช้โปรแกรมดูสเปรดชีตได้ทุกโปรแกรม รวมถึง Google ชีต

วิธีทำรายงานการตรวจสอบห้องนิรภัย

  1. ในห้องนิรภัย ไปที่รายงาน > การตรวจสอบ
  2. ในส่วนเลือกช่วงวันที่ ให้ใส่วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการตรวจสอบ
  3. กรอกผู้ใช้ที่คุณต้องการทำการตรวจสอบในส่วนเลือกผู้ใช้ห้องนิรภัย ผู้ใช้ห้องนิรภัยที่คุณกรอกไว้ที่นี่คือผู้ที่มีสิทธิ์ของห้องนิรภัย ส่วนคุณเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้ในห้องนิรภัย (เช่น ถ้าผู้ใช้ตั้งกฎการเก็บรักษา ค้นหากรณี แก้ไขการระงับ หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ)
  4. ในช่องเลือกประเภทการดำเนินการ ให้เลือกช่องถัดจากการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการตรวจสอบที่คุณต้องการ เช่น เลือกนโยบายการเก็บรักษาเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของผู้ใช้ห้องนิรภัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา เช่น ผู้ใช้ห้องนิรภัยสร้างหรือแก้ไขกฎการเก็บรักษาใดบ้างและดำเนินการเมื่อใด
  5. คลิกดาวน์โหลด CSV ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลการตรวจสอบลงในอุปกรณ์ของคุณ

โปรดดูคำอธิบายค่าต่างๆ ในไฟล์ CSV ที่ข้อมูลในการตรวจสอบ

ข้อมูลในการตรวจสอบ

แต่ละบรรทัดในการตรวจสอบจะระบุข้อมูลสำหรับการดำเนินการ 1 รายการ โดยแต่ละการดำเนินการจะมี 11 ค่า ค่าบางค่าจะใช้กับการดำเนินการบางอย่างเท่านั้นและการดำเนินการอื่นๆ จะไม่แสดงค่าเหล่านั้น

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ช่วงเวลาในหน่วยมิลลิวินาที

เวลาที่เกิดการดำเนินการในหน่วยมิลลิวินาที ซึ่งเป็นจำนวนมิลลิวินาทีที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1970 (เที่ยงคืนตามเขตเวลา UTC/GMT) คุณไม่จำเป็นต้องแปลงช่วงเวลาในหน่วยมิลลิวินาที เนื่องจากระบบจะบันทึกการดำเนินการแต่ละรายการเป็นเวลาที่ผู้ใช้เข้าใจได้ในค่าวันที่ด้วย

วันที่

เวลาที่เกิดการดำเนินการในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจได้ ค่านี้จะประกอบไปด้วยวันของสัปดาห์ วันที่ ชั่วโมง นาที และวินาที โดยใช้เขตเวลาแปซิฟิก (–0700 หรือ –0800) เสมอ

การดำเนินการ

การดำเนินการที่เกิดขึ้น ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้

ค่าการดำเนินการ คำอธิบาย

ADD_COLLABORATOR_BEGIN

ADD_COLLABORATOR_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้แชร์กรณีที่ระบุกับผู้ใช้อื่น ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี" รวมถึงบันทึกอีเมลของผู้ใช้พร้อมผู้ที่แชร์กรณีดังกล่าวด้วยไว้ในค่าอีเมล

ADD_LITIGATION_HOLD_BEGIN

ADD_LITIGATION_HOLD_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้สร้างการระงับในกรณี ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี" รวมถึงบันทึกอีเมลของผู้ใช้เจ้าของเนื้อหาที่ถูกระงับไว้ในค่า "ชื่อ"

ADD_RETENTION_RULE_BEGIN

ADD_RETENTION_RULE_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้สร้างกฎการเก็บรักษาที่กำหนดเอง กฎใหม่จะมีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะบันทึกไว้ในค่า "ชื่อ" ระบบจะบันทึกระยะเวลาการเก็บรักษาเป็น "ระยะเวลา: # วัน" ในค่า "รายละเอียด"

CLOSE_INVESTIGATION_BEGIN

CLOSE_INVESTIGATION_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ปิดกรณี ระบบจะบันทึกรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี"

CREATE_EXPORT_BEGIN

CREATE_EXPORT_END

เลิกใช้งาน - แทนที่ด้วย EXPORT มีการรายงานว่ามีการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 หรือก่อนหน้านั้น

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ส่งออกเอกสารที่มีผู้ใช้ค้นหาในกรณี ระบบจะบันทึกชื่อของการส่งออกไว้ในค่า "ชื่อ" รวมถึงบันทึกเกณฑ์การค้นหาไว้ในค่า "สตริงค้นหา"

CREATE_INVESTIGATION_BEGIN

CREATE_INVESTIGATION_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้สร้างกรณี ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี" รวมถึงบันทึกชื่อของกรณีไว้ในค่า "ชื่อ"

CREATE_SAVED_QUERY_BEGIN

CREATE_SAVE_QUERY_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้บันทึกคำค้นหาในกรณี ระบบจะบันทึกเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ไว้ในค่า "การค้นหาข้อความค้นหา"

DELETE_RETENTION_RULE_BEGIN

DELETE_RETENTION_RULE_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ลบกฎการเก็บรักษาที่กำหนดเอง ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกฎการเก็บรักษาที่กำหนดเองไว้ในค่า "ชื่อ"
DOWNLOAD_CROSS_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ดาวน์โหลดลิสต์การระงับจากการระงับโดเมน การระงับผู้ใช้ หรือการระงับกลุ่ม
DOWNLOAD_PER_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ดาวน์โหลดลิสต์การระงับภายในกรณี ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี"
EXPORT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ทำการส่งออก ระบบจะบันทึกชื่อของการส่งออกไว้ในค่า "ชื่อ" รวมถึงบันทึกเกณฑ์การค้นหาไว้ในค่า "สตริงค้นหา"

MODIFY_DEFAULT_RETENTION_PERIOD_BEGIN

MODIFY_DEFAULT_RETENTION_PERIOD_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้แก้ไขกฎการเก็บรักษาเริ่มต้น ระบบจะบันทึกระยะเวลาการเก็บรักษาที่แก้ไขใหม่เป็น "ระยะเวลา: # วัน" ในค่า "รายละเอียด"

REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN

REMOVE_COLLABORATOR_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้นำผู้ใช้รายอื่นออกจากกรณีที่แชร์ ระบบจะบันทึกรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี" รวมถึงบันทึกอีเมลของผู้ใช้พร้อมผู้ใช้ที่ไม่ได้แชร์กรณีนั้นอีกต่อไปไว้ในค่าอีเมล

REMOVE_LITIGATION_HOLD_BEGIN

REMOVE_LITIGATION_HOLD_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้นำการระงับบัญชีออก ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี" รวมถึงบันทึกอีเมลของผู้ใช้ที่ไม่ได้ระงับเนื้อหาอีกต่อไปไว้ในค่า "ชื่อ"
SEARCH บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ทำการค้นหาจากกรณี ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี" รวมถึงบันทึกเกณฑ์การค้นหาไว้ในค่า "สตริงค้นหา"

UPDATE_RETENTION_RULE_BEGIN

UPDATE_RETENTION_RULE_END

บันทึกเมื่อมีผู้ใช้แก้ไขกฎการเก็บรักษาที่กำหนดเอง ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกฎการเก็บรักษาที่กำหนดเองไว้ในค่า "ชื่อ" ระบบจะบันทึกระยะเวลาการเก็บรักษาที่แก้ไขใหม่เป็น "ระยะเวลา: # วัน" ในค่า "รายละเอียด"
VIEW_CROSS_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้คลิกการระงับผู้ใช้เพื่อดูข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกระงับ
VIEW_CUSTODIAN_LITIGATION_HOLD_REPORT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้คลิกการระงับโดเมนเพื่อดูข้อมูลการระงับสำหรับหน่วยขององค์กรหรือผู้ใช้
VIEW_DOCUMENT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ดูเอกสาร ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเอกสารนั้นในค่า "ชื่อ"
VIEW_INVESTIGATION บันทึกเมื่อมีผู้ใช้เปิดหน้าการค้นหาหรือส่งออกในกรณี
VIEW_MATTER_AUDIT_LOG บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ทำการตรวจสอบภายในกรณีที่ระบุ ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี"
VIEW_PER_MATTER_LITIGATION_HOLD_REPORT บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ดูการระงับในกรณี ระบบจะบันทึกหมายเลขรหัสของกรณีไว้ในค่า "กรณี"
VIEW_RETENTION_POLICY บันทึกเมื่อมีผู้ใช้เปิดหน้าการเก็บรักษา
VIEW_SYSTEM_AUDIT_LOG บันทึกเมื่อมีผู้ใช้ดาวน์โหลดการตรวจสอบ
ผู้ใช้

อีเมลของผู้ใช้ห้องนิรภัยที่ดำเนินการในค่า "การดำเนินการ"

กรณี

สำหรับการดำเนินการในกรณีที่ระบุหรือรหัสที่ไม่ซ้ำกันของกรณีดังกล่าว รหัสกรณีเป็นส่วนหนึ่งของ URL ของห้องนิรภัยสำหรับกรณี

ชื่อ

ข้อมูลในค่านี้จะขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่ผู้ใช้ห้องนิรภัยดำเนินการ ดังนี้

  • หากผู้ใช้ดูเอกสาร (การดำเนินการ VIEW_DOCUMENT) ค่านี้จะเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันของเอกสาร

    ตัวอย่าง ACD7onr49fP6DqvgAvIDhboAqqth9q7ekwGc0xpC3xjhpylzQvvQoNKmBKyE9NL1Qdww4eA2SQSc5mOF0JJ_bV_tkVFU3TWIdIrBYOiZLw0eBA9-xL7A-pc

  • หากผู้ใช้เพิ่มหรือนำผู้ทำงานร่วมกันออก (การดำเนินการ ADD_COLLABORATOR_BEGIN/END หรือ REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN/END) ค่านี้จะเป็นอีเมลของผู้ใช้ที่เพิ่มเข้ามาหรือนำออก
  • หากผู้ใช้สร้างการส่งออกในกรณี (การดำเนินการ CREATE_EXPORT_BEGIN/END) ค่านี้จะเป็นชื่อของการส่งออก
อีเมล

อีเมลของผู้ทำงานร่วมกันซึ่งเพิ่มเข้ามาหรือนำออกจากกรณี (การดำเนินการ ADD_COLLABORATOR_BEGIN/END หรือ REMOVE_COLLABORATOR_BEGIN/END)

URL ของแหล่งข้อมูล

URL ของเอกสารที่ผู้ใช้ดู (การดำเนินการ VIEW_DOCUMENT)

สตริงค้นหา

พารามิเตอร์การค้นหาที่ผู้ใช้กรอกสำหรับการค้นหาที่ต้องการ (การดำเนินการ SEARCH หรือ SEARCH_COUNT)

ตัวอย่าง ข้อความค้นหา: "( Project X )"

องค์กร

ชื่อหน่วยขององค์กรที่ได้รับผลจากการดำเนินการ เช่น หากผู้ใช้ห้องนิรภัยสร้างกฎการเก็บรักษาที่มีผลกับหน่วยขององค์กรที่ระบุ

รายละเอียด

ระยะเวลาการเก็บรักษาตามจำนวนวันที่ผู้ใช้กำหนดไว้สำหรับกฎการเก็บรักษาที่กำหนดเอง ระยะเวลาจะแสดงเป็น "ระยะเวลา: # วัน"

ระยะเวลาที่ข้อมูลในบันทึกการตรวจสอบจะยังคงอยู่

Google, ผู้ดูแลระบบห้องนิรภัย หรือผู้ใช้ห้องนิรภัยจะลบหรือตัดการดำเนินการในรายงานการตรวจสอบไม่ได้ ตราบเท่าที่องค์กรยังคงใช้ห้องนิรภัย

หากองค์กรของคุณเลิกใช้บริการห้องนิรภัย ระบบจะลบข้อมูลการตรวจสอบเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 30 วัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร