Zapewnianie zewnętrznemu użytkownikowi dostępu do Vault

Zewnętrzni użytkownicy, na przykład inspektorzy podatkowi, mogą otrzymać dostęp do firmowego konta Vault na potrzeby kontroli lub audytu. Administrator G Suite musi najpierw dodać takich użytkowników do domeny w konsoli administracyjnej i przyznać im uprawnienia do przeszukiwania Vault, wyświetlania raportów i wykonywania innych czynności. Następnie administrator Vault musi poinformować te osoby o możliwości korzystania z Vault.

Dla administratorów G Suite

Aby przyznać dostęp i uprawnienia w Vault zewnętrznym użytkownikom:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Utwórz nową jednostkę organizacyjną dla zewnętrznych użytkowników.
 3. Włącz potrzebne usługi i wyłącz niepotrzebne dla tej jednostki organizacyjnej.
 4. Dodaj zewnętrznych użytkowników do tej jednostki organizacyjnej.

  Jeśli na przykład chcesz umożliwić zewnętrznemu inspektorowi o adresie sabina@produktysolarne.pl dostęp do Vault, dodaj tę osobę jako sabina-produktysolarne@twoja_domena.pl.

  Uwaga: jeśli do zarządzania użytkownikami używasz Directory Sync, musisz dodać zewnętrznych użytkowników do katalogu LDAP lub Directory Sync, aby ich konta nie zostały automatycznie usunięte podczas synchronizacji.

 5. Utwórz nową rolę administracyjną z wymaganymi uprawnieniami w Vault.
 6. Przypisz tę rolę administracyjną odpowiednim zewnętrznym użytkownikom.

Takie konta zewnętrznych użytkowników nie wymagają licencji na Vault.

Dla administratorów Vault

Aby ułatwić zewnętrznym użytkownikom rozpoczęcie pracy w Vault:

 1. Poproś administratora G Suite o nazwy użytkowników i hasła utworzone w kroku 4 powyżej. Przy użyciu tych danych zewnętrzni użytkownicy mogą zalogować się w Vault.
 2. Przekaż odpowiednie dane logowania poszczególnym zewnętrznym użytkownikom.
 3. Poinformuj ich, gdzie mogą zalogować się w Vault.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?