Kupowanie licencji na Vault dla swojej organizacji

Jeśli używana w Twojej organizacji wersja Google Workspace nie zawiera Vault, możesz kupić dodatkowe licencje na tę usługę.Gdy przypiszesz licencje na Vault niektórym lub wszystkim użytkownikom w swojej organizacji, uzyskasz możliwość przechowywania, wyszukiwania, blokowania i eksportowania należących do tych użytkowników danych powiązanych z Google Workspace.

Uwzględnione licencje na Vault Dostępne dodatkowe licencje na Vault
 • Business Plus
 • Enterprise
 • Education i Enterprise for Education
 • G Suite Business
 • Enterprise Essentials (tylko weryfikacja za pomocą domeny)
 • G Suite Basic

Uwaga: jeśli Twoja organizacja ma G Suite dla Organizacji Non-Profit, możesz przejść na G Suite Business dla Organizacji Non-Profit lub G Suite Enterprise dla Organizacji Non-Profit. W przypadku obu tych wersji każde z kont w Twojej organizacji automatycznie otrzyma licencję na Vault. Więcej informacji

Ważne informacje o licencjach na Vault

Po 30 dniach braku płatności licencje Vault wygasają. W efekcie reguły przechowywania nie są egzekwowane, a dane, których dotyczy problem, zostają utracone i nie można ich odzyskać. Aby upewnić się, że licencje użytkowników pozostaną aktywne, skontaktuj się z administratorem Google Workspace.
 • Braki w płatnościach, nieprawidłowości związane z kartami kredytowymi lub inne podobne problemy dotyczące rozliczeń mogą spowodować utratę licencji na Vault.
 • Dane Google Workspace nie będą przechowywane, dopóki nie przypiszesz licencji na Vault do kont użytkowników (w przypadku licencji dodatkowych) i nie ustawisz reguł przechowywania.Więcej informacji
 • Jeśli administrator Google Workspace usunie użytkownika, wszystkie dane powiązane z kontem tego użytkownika również zostaną usunięte (w tym dane zablokowane lub przechowywane przez Vault). Aby zachować dane użytkownika w Vault po opuszczeniu przez niego organizacji, przypisz mu licencję na zarchiwizowane konto użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na nich danymi. Możesz też zawiesić konto, aby zachować dane i wyłączyć usługi, ale zawieszone konto jest płatne tak samo jak aktywne.

Kupowanie dodatkowych licencji na Vault

 1. Kup licencje na Vault, kierując się tym, jak kupiono Google Workspace:
  Metoda zakupu subskrypcji Metoda zakupu dodatkowych licencji na Vault
  Zakup online

  Wykonaj kroki opisane w sekcji Zakup dodatkowych licencji na Vault online

  Zakup od sprzedawcy Skontaktuj się ze sprzedawcą
  Zakup od Google Skontaktuj się z menedżerem Twojego konta Google lub przedstawicielem handlowym
 2. Skonfiguruj Vault w swojej organizacji. Wykonaj czynności opisane w artykule Przewodnik wprowadzający dla administratorów Vault.
 3. Jeśli zdecydujesz się zmienić swoją wersję Google Workspace na taką, która automatycznie przypisze licencje do wszystkich użytkowników, zwróć uwagę, żeby przypadkowo nie usunąć danych, które chcesz zachować. Zapoznaj się z artykułem Informacje o przechodzeniu na wersję, która zawiera Vault.

Zakup dodatkowych licencji na Vault online

Jeśli zakupu Google Workspace dokonano online, a Twoja wersja obsługuje licencje dodatkowe, możesz dodać Vault w konsoli administracyjnej Google. Uzyskasz 30-dniowy bezpłatny okres próbny.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj usługi.

  Find the Add Services link at the top right

 4. Znajdź Google Vault na liście i kliknij Dodaj teraz.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by dodać usługę do konta Google swojej organizacji.
 6. Skonfiguruj Vault w swojej organizacji. Wykonaj czynności opisane w artykule Przewodnik wprowadzający dla administratorów Vault.
 7. Jeśli zdecydujesz się zmienić swoją wersję Google Workspace na taką, która automatycznie przypisze licencje do wszystkich użytkowników, zwróć uwagę, żeby przypadkowo nie usunąć danych, które chcesz zachować. Zapoznaj się z artykułem Informacje o przechodzeniu na wersję, która zawiera Vault.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?