G Suite giờ đây trở thành Google Workspace: ở đây có mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoàn thành công việc.

Biến cài đặt Google Analytics

Lưu ý: Đây là bài viết về Universal Analytics. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới của Google Analytics, hãy tham khảo Tài liệu về Google Analytics 4.

Creating a Google Analytics Settings Variable with Google Tag Manager

Biến Cài đặt Google Analytics được sử dụng trong thẻ Universal Analytics cho các vùng chứa web và thiết bị di động (Firebase) để định cấu hình tập trung và chia sẻ các tùy chọn cài đặt Google Analytics phổ biến trên nhiều thẻ. Khi bạn tạo thẻ Universal Analytics, Trình quản lý thẻ của Google sẽ nhắc bạn chọn hoặc tạo biến Cài đặt Google Analytics. 

Tạo biến cài đặt Google Analytics

Để tạo biến Cài đặt Google Analytics mới, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Biến.
 2. Trong tiêu đề Biến do người dùng xác định, hãy nhấp vào Mới.
 3. Nhấp vào Cấu hình biến và chọn Cài đặt Google Analytics (nằm trong tiêu đề Tiện ích).
 4. Nhập Mã Google Analytics của bạn trong trường Mã theo dõi.
 5. Đối với hầu hết các biện pháp triển khai, hãy để "Miền cookie" được đặt thành auto.
 6. Lưu thẻ.

Cách tìm Mã Google Analytics

Để tìm mã Google Analytics, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Chọn tài khoản từ menu trong cột TÀI KHOẢN.
 4. Chọn thuộc tính từ trình đơn trong cột THUỘC TÍNH.
 5. Trong THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi. của bạn sẽ nằm ở đầu trang.

Nếu có các thẻ Universal Analytics khác được thiết lập trong Trình quản lý thẻ hoặc trên trang web, thì bạn phải đảm bảo rằng miền cookie được đặt tên nhất quán trên các thẻ đó. Giá trị mặc định của trường Miền cookie là "auto", cho phép Google Analytics tự động xác định miền cookie tốt nhất để sử dụng. Đối với hầu hết các biện pháp triển khai, bạn không cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt này. Bạn chỉ nên điều chỉnh giá trị này nếu có lý do cụ thể để làm điều đó. Tìm hiểu thêm.

Những điểm cần lưu ý khác

Hầu hết người dùng sẽ bắt đầu với biến Cài đặt Google Analytics chỉ chứa một Mã Google Analytics. Bất kỳ cấu hình thẻ bổ sung nào sử dụng cùng mã Google Analytics đó sẽ có thể tận dụng biến đó mà không phải nhập lại mã. Cấu hình nâng cao có thể bao gồm các trường tùy chỉnh, thứ nguyên tùy chỉnh, chỉ số tùy chỉnh hoặc tính năng đo lường trên nhiều miền. Đồng thời, bất kỳ thẻ nào sử dụng biến này cũng sẽ có chung các tùy chọn cài đặt này. Bạn có thể tạo số lượng biến Cài đặt Google Analytics theo nhu cầu. Mỗi biến có các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh riêng và các tùy chọn cài đặt này cần phải được chia sẻ trên một nhóm các thẻ tương tự.

Bạn có thể ghi đè chức năng của biến Cài đặt Google Analytics trên cơ sở từng thẻ. Hãy sử dụng Bật tùy chọn cài đặt ghi đè trong thẻ này để sửa đổi mọi thông số cho thẻ cụ thể.

Nếu thường xuyên ghi đè các cài đặt tương tự theo cùng một cách, bạn nên xem xét việc tạo biến Cài đặt Google Analytics mới để giảm hành động dư thừa.

Các tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
102259
false