Zmienna ustawień Google Analytics

 

Creating a Google Analytics Settings Variable with Google Tag Manager

Zmiennej ustawień Google Analytics używa się w przypadku kontenerów stron internetowych i aplikacji mobilnych (Firebase) w tagach Universal Analytics do centralnego konfigurowania i udostępniania często używanych ustawień Google Analytics w wielu tagach. Gdy utworzysz tag Universal Analytics, Menedżer tagów Google poprosi Cię o wybranie lub utworzenie zmiennej ustawień Google Analytics. 

Tworzenie zmiennej ustawień Google Analytics

Aby utworzyć nową zmienną ustawień Google Analytics:

 1. Kliknij Zmienne.
 2. Pod nagłówkiem Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Kliknij Konfiguracja zmiennej i wybierz Ustawienia Google Analytics (pod nagłówkiem Narzędzia).
 4. Wpisz identyfikator śledzenia Google Analytics w polu Identyfikator śledzenia.
 5. W przypadku większości wdrożeń pozostaw opcję „Domena pliku cookie” ustawioną na automatyczna.
 6. Zapisz tag.

Jak znaleźć identyfikator śledzenia Google Analytics

Aby znaleźć identyfikator śledzenia Google Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. Wybierz konto w menu w kolumnie KONTO.
 4. Wybierz usługę w menu w kolumnie USŁUGA.
 5. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia. Twój identyfikator śledzenia jest wyświetlany u góry strony.

Jeśli masz już skonfigurowane tagi Universal Analytics w Menedżerze tagów lub w swojej witrynie, upewnij się, że nazwa domeny plików cookie jest taka sama we wszystkich tagach. Domyślną wartością pola Domena pliku cookie jest „automatyczna”, co umożliwia Google Analytics automatyczne określenie najlepszej domeny pliku cookie do użycia. W przypadku większości implementacji nie ma potrzeby modyfikowania tego ustawienia. Dostosuj wartość tylko wtedy, gdy masz jakiś powód, by to zrobić. Więcej informacji

Uwagi dodatkowe

Większość użytkowników zacznie od zmiennej ustawień Google Analytics, która zawiera tylko identyfikator śledzenia Google Analytics. Wszelkie dodatkowe konfiguracje tagów, które korzystają z tego samego identyfikatora śledzenia Google Analytics, będą mogły wykorzystać tę zmienną bez konieczności ponownego wprowadzania identyfikatora. Zaawansowane konfiguracje mogą zawierać pola, wymiary i dane niestandardowe lub śledzenie w wielu domenach. Z tych ustawień będzie korzystać dowolny tag używający tej zmiennej. W razie potrzeby możesz utworzyć dowolną liczbę zmiennych ustawień Google Analytics. Każda z nich będzie miała własne ustawienia niestandardowe, które należy udostępnić w grupie podobnych tagów.

Możesz zmienić funkcję zmiennej ustawień Google Analytics dla poszczególnych tagów. Użyj opcji Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu, by zmodyfikować dowolny parametr tylko dla danego tagu.

Jeśli stale zastępujesz te same ustawienia w ten sam sposób, rozważ utworzenie nowej zmiennej ustawień Google Analytics, by uprościć konfigurację.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?