G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Strefy

Dzięki strefom możesz kontrolować uruchamianie tagów na swoich stronach.
Ten artykuł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą konfigurować strefy na potrzeby kontenerów Menedżera tagów.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Menedżerze tagów Google 360 wchodzącym w skład Google Marketing Platform.

Strefa umożliwia połączenie dodatkowych kontenerów Menedżera tagów podczas ładowania kontenera głównego, by również mogły uruchamiać tagi w Twojej witrynie. Połączone kontenery (w tym kontenery innych firm lub zarządzane przez inne firmy) mogą być powiązane z dowolnym kontem Menedżera tagów.

Przykładowe zastosowania:

 • Zewnętrzna agencja reklamowa ma dostęp do strefy, która uruchamia na określonych stronach tylko tagi pasujące do kampanii reklamowych tej agencji.
 • Zespół rekrutacyjny może publikować kontenery w sekcji „Praca” w Twojej witrynie.
 • Zespół marketingowy może publikować kontenery na większości stron, jednak w przypadku zabezpieczonych treści (np. stron z koszykami na zakupy) może je tylko edytować (a nie publikować). Wprowadzane zmiany muszą być sprawdzane i zatwierdzane.

Możesz skonfigurować granice strefy, aby wskazywać strony, na których jest ona aktywna, oraz ograniczać typy tagów, które mogą się uruchamiać w danej strefie.

Strefy w połączeniu z zatwierdzeniami pomogą Ci efektywnie zarządzać tagami w Twojej organizacji. Możesz przydzielać zupełnie różne konta użytkowników i uprawnienia do głównego kontenera i połączonych z nim kontenerów Menedżera tagów, a także do innych tagów Google połączonych z daną strefą. Administratorzy głównego kontenera nie potrzebują połączonych kontenerów ani nie uzyskują do nich dostępu. 

Tag łączący konwersje i strefy

Tag łączący konwersje automatycznie wykrywa w adresach URL stron konwersji dane o kliknięciu reklamy i zapisuje te informacje w Twojej domenie we własnych plikach cookie. Zalecamy zaimplementowanie tagu łączącego konwersje na wszystkich stronach witryny. Jeśli chcesz zaimplementować tag łączący konwersje w kontenerze strefy, upewnij się, że kontener jest połączony ze wszystkimi stronami witryny. Jeśli kontener strefy nie może uwzględniać wszystkich stron wchodzących w skład ścieżki użytkownika w witrynie, zaimplementuj tag łączący konwersje bezpośrednio w kontenerze nadrzędnym witryny.

W niektórych przypadkach może być konieczne zaimplementowanie tagu łączącego konwersje w kontenerze nadrzędnym witryny i w co najmniej jednym połączonym kontenerze strefy. Może to spowodować wielokrotne wywoływanie tagu w ramach pojedynczego kliknięcia, ale nie wpłynie na dokładność pomiaru konwersji.

Reguły stref a czasy wywoływania zdarzeń warstwy danych

Jeśli tag strefy używa reguły zdarzenia warstwy danych, musisz dopilnować, aby wywołanie zdarzenia warstwy danych następowało po wczytaniu się strefy. Jeśli zdarzenie warstwy danych wystąpi przed wczytaniem się strefy, tag się nie uruchomi.

Jeśli np. strefa wczytuje się po wystąpieniu zdarzenia „Cała strona – wczytanie kontenera”, a tag należący do strefy używa jako swojej reguły zdarzenia warstwy danych „Inicjacja zgody”, tag się nie uruchomi, ponieważ zdarzenie „Inicjacja zgody” ma miejsce przed zdarzeniem „Cała strona – wczytanie kontenera”. W takim przypadku musisz zmienić regułę tagu strefy na zdarzenie, które wystąpi po wczytaniu się strefy.

Tworzenie stref

Korzystając z tej metody, możesz utworzyć strefę, która łączy się z kontenerem Menedżera tagów. Aby łączyła się ona z tagami Google, użyj metody opisanej w sekcji Łączenie z tagami Google (gtag.js).

Aby utworzyć nową strefę, która łączy się z kontenerem Menedżera tagów:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Strefy a potem NOWA.
 2. W sekcji Konfiguracja strefy kliknij Dodaj, aby dodać 1 lub więcej kontenerów.
 3. Wybierz kontener, korzystając z jednej z tych metod:
  1. Kliknij the container select icon i wybierz kontener z bieżącego konta.
  2. Wypełnij pola Identyfikator kontenera i (opcjonalnie) Pseudonim.
   Uwaga: możesz podać identyfikator dowolnego kontenera. Nie musi to być kontener z tego samego konta.
 4. Opcjonalnie: w sekcji Ograniczenia kliknij Niektóre strony i określ, na których stronach połączone kontenery mogą uruchamiać tagi. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ograniczenia.
 5. Opcjonalnie: skorzystaj z przełącznika Ograniczenia typu, aby określić, jakie typy tagów, reguł lub zmiennych mogą być uruchamiane przez kontenery. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ograniczenia typu.
 6. Nadaj strefie tytuł i kliknij Zapisz.
 7. Aby zmiany zostały wprowadzone, zapisz i opublikuj obszar roboczy.

Ograniczenia

W sekcji Ograniczenia możesz wybierać strony, na których ma się uruchamiać strefa.

Dwie główne opcje to Wszystkie strony (domyślna) i Niektóre strony. W przypadku opcji Niektóre strony możesz określać warunki uruchamiania kontenera strefy. Warunki działają tak samo jak reguły.

Domyślne ustawienie reguły wyświetlenia strony to Inicjacja. Aby uzyskać do niego dostęp, kliknij 3 vertical dots icon > Pokaż niestandardową ocenę.

Ograniczenia typu

W sekcji Ograniczenia typu możesz określać, jakie tagi mają się uruchamiać w strefie. Zapewnia to dodatkową kontrolę nad działaniem strefy i zwiększa jej bezpieczeństwo.

Ograniczenia możesz określać z uwzględnieniem typów tagów, reguł, zmiennych i skryptów.

Ograniczenia domyślne:

 • Typy tagów Google: Wszystkie dopuszczone,
 • Typy reguł: Wszystkie dopuszczone,
 • Typy zmiennych: Wszystkie dopuszczone (oprócz typu Niestandardowy kod JavaScript),
 • Typy tagów skryptu i iframe: Brak dopuszczonych,
 • Typy pikseli: Brak dopuszczonych,
 • Typy skryptów w trybie piaskownicy: Brak dopuszczonych.
  Uwaga: aby umożliwić korzystanie z szablonów niestandardowych, włącz Typy skryptów w trybie piaskownicy.

Edytowanie strefy

Aby edytować strefę:

 1. Kliknij Strefy, a następnie nazwę strefy, którą chcesz edytować.
 2. Edytuj Konfigurację strefy, Ograniczenia strefy i Ograniczenia typu zgodnie z potrzebami.
 3. Aby zmiany zostały wprowadzone, zapisz i opublikuj obszar roboczy.
Uwaga: komunikacja między strefami nie jest obsługiwana. Zmiany w warstwie danych kontenera głównego mogą nie zostać uwzględnione w kontenerze połączonym.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
102259
false
false