G Suite heet nu Google Workspace: alles wat u nodig heeft voor uw werk.

Zones

Gebruik zones om de toegang tot tagging op uw sites te beheren en er sandboxes voor te maken.
Dit artikel is bedoeld voor ervaren gebruikers die zones voor Tag Manager-containers willen instellen.
Deze functie is alleen beschikbaar in Google Tag Manager 360, dat onderdeel is van Google Marketing Platform.

Met een zone kunt u extra Tag Manager-containers koppelen wanneer uw hoofdcontainer wordt geladen, zodat de gekoppelde containers tags op uw website mogen activeren. Gekoppelde containers kunnen aan elk Tag Manager-account zijn gekoppeld, waaronder containers die eigendom zijn van en worden beheerd door derden.

Voorbeelden van gebruik:

 • Een extern reclamebureau krijgt toegang tot een zone die tags op specifieke pagina's activeert met alleen de tagtypen die relevant zijn voor de advertentiecampagnes waaraan het bureau werkt.
 • Het recruitmentteam krijgt rechten om containers te publiceren in het vacaturegedeelte van uw website.
 • Het marketingteam krijgt op de meeste pagina's rechten om containers te publiceren, maar deze zijn beperkt tot bewerking (en dus niet tot publicatie) van strenger beveiligde content (bijvoorbeeld winkelwagenpagina's). Voor eventuele wijzigingen moet er een evaluatie- en goedkeuringsproces worden doorlopen.

U kunt zonebegrenzingen instellen om te bepalen op welke pagina's de zone actief is en te beperken welke tagtypen een zone kunnen activeren.

Gecombineerd met goedkeuringen kunt u met zones een effectieve workflow voor tagbeheer opzetten voor uw organisatie. U kunt verschillende gebruikers en rechten instellen voor de hoofd- en gekoppelde Tag Manager-containers, en voor andere Google-tags die aan een zone zijn gekoppeld. Beheerders van de hoofdcontainer krijgen geen toegang tot de gekoppelde containers omdat dat niet nodig is.

Conversion Linker en zones

De Conversion Linker-tag zoekt automatisch de informatie van de advertentieklik in de URL van uw conversiepagina en slaat deze informatie op in first-party cookies in uw domein. We raden u aan de Conversion Linker-tag op alle pagina's van een website te implementeren. Als u de Conversion Linker-tag in een zonecontainer implementeert, moet u ervoor zorgen dat de container is gekoppeld aan alle pagina's van de website. Als u niet alle pagina's van het gebruikerstraject op de site in de zonecontainer kunt opnemen, implementeert u de Conversion Linker-tag rechtstreeks in de bovenliggende container voor de site.

In sommige gevallen moet u de Conversion Linker-tag mogelijk implementeren in de bovenliggende container voor de site en in een of meer gekoppelde zonecontainers. Hoewel dit ertoe kan leiden dat de tag meerdere keren wordt geactiveerd voor een enkele klikgebeurtenis, is dit niet van invloed op de nauwkeurigheid van de conversiemeting.

Zonetriggers en timing van gegevenslaaggebeurtenissen

Als een zonetag een trigger voor de gegevenslaaggebeurtenis gebruikt, is het belangrijk om te checken dat de gegevenslaaggebeurtenis plaatsvindt nadat de zone is geladen. Als de gegevenslaaggebeurtenis plaatsvindt voordat de zone is geladen, wordt de tag niet geactiveerd.

Als een zone bijvoorbeeld wordt geladen bij 'Alle pagina's - Container Load' en een tag in de zone de gegevenslaaggebeurtenis 'Initialiseren van toestemming geven' als trigger gebruikt, wordt de tag niet geactiveerd omdat de gebeurtenis 'Initialiseren van toestemming geven' plaatsvindt vóór Alle pagina's - Container Load. In dit scenario moet u de trigger voor de zonetag wijzigen in een gebeurtenis die plaatsvindt nadat de zone is geladen.

Zones maken

Maak met behulp van deze methode een zone die is gekoppeld aan een Tag Manager-container. Als u wilt koppelen aan Google-tags, gebruikt u de methode die wordt beschreven in Koppelen aan Google-tags.

Zo maakt u een nieuwe zone die is gekoppeld aan een Tag Manager-container:

 1. Klik in Tag Manager op Zones en dan NIEUW.
 2. Klik in Zoneconfiguratie op Toevoegen om een of meer containers toe te voegen.
 3. Selecteer met een van de volgende acties een container:
  1. Klik op the container select icon en selecteer een container vanuit het huidige account.
  2. Geef handmatig een Container-ID en optionele Bijnaam op. 
   Opmerking: U kunt de ID van een willekeurige container invoeren. De container hoeft niet in hetzelfde account te staan.
 4. Optioneel: Selecteer in Begrenzingen de optie Sommige pagina's om aan te geven op welke pagina's gekoppelde containers tags mogen activeren. Zie Begrenzingen voor meer informatie.
 5. Optioneel: Gebruik de schakelaar Typebeperkingen om aan te geven welke typen tags, triggers of variabelen door gekoppelde containers mogen worden geactiveerd. Zie Typebeperkingen voor meer informatie.
 6. Geef uw zone een naam en klik op Opslaan.
 7. Sla de werkruimte op en publiceer deze zodat de wijzigingen van kracht worden.

Begrenzingen

Met begrenzingen kunt u kiezen op welke pagina's uw zone wordt geactiveerd.

De 2 hoofdopties zijn Alle pagina's (standaard) en Sommige pagina's. Voor Sommige pagina's kunt u de voorwaarden instellen om uw zonecontainer te activeren. Voorwaarden werken hetzelfde als triggers.

De standaardtrigger voor paginaweergaven is ingesteld op Initialisatie. Selecteer 3 vertical dots icon > Aangepaste evaluatie tonen om deze instelling te openen.

Typebeperkingen

Met typebeperkingen kunt u beperken welke tags in uw zone worden geactiveerd. Op deze manier kunt u het gedrag van uw zone beter beheersen en beveiligen.

U kunt beperkingen instellen op basis van tag-, trigger-, variabele- en scripttypen.

Dit zijn de standaardbeperkingen:

 • Google-tagtypen: allemaal toegestaan
 • Triggertypen: allemaal toegestaan
 • Variabeletypen: allemaal toegestaan, behalve aangepast JavaScript
 • Script- en iframe-tagtypen: niet toegestaan
 • Pixeltypen: niet toegestaan
 • Scripttypen in sandboxes: niet toegestaan
  Opmerking: Als u aangepaste templates wilt gebruiken, moet u scripttypen in sandboxes aanzetten.

Een zone bewerken

Een zone bewerken:

 1. Klik op Zones en op de naam van de zone die u wilt bewerken.
 2. Bewerk Zoneconfiguratie, Zonebegrenzingen en Typebeperkingen.
 3. Sla de werkruimte op en publiceer deze zodat de wijzigingen van kracht worden.
Opmerking: Communicatie tussen zones wordt niet ondersteund. Updates in de gegevenslaag van de hoofdcontainer worden mogelijk niet getoond in een gekoppelde container.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
102259
false
false