Спеціальні параметри Google Analytics

Якщо вам потрібні параметри в Google Analytics, яких немає серед параметрів і показників за умовчанням, можна створити спеціальні параметри. Спеціальні параметри можна використовувати для збирання й аналізу даних, які служба Analytics не відстежує автоматично. Ви можете надсилати значення в спеціальні параметри за допомогою змінної, яка отримуватиме дані з вашої веб-сторінки або використовуватиме рівень даних, щоб передавати потрібні значення.

Використовуйте змінну сторінки, щоб налаштовувати значення спеціальних параметрів

Якщо ви хочете пов’язати значення зі списку із сеансом Google Analytics, скористайтеся змінною таблиці пошуку в Менеджері тегів.

Крок 1. Створення спеціального параметра

Щоб створити спеціальний параметр у Google Analytics:

 1. Увійдіть в обліковий запис Google Analytics.
 2. Перейдіть у меню Адміністратор а потім Ресурс: Спеціальні визначення а потім Спеціальні параметри.
 3. Натисніть +Новий спеціальний параметр.
 4. Укажіть власне значення в полі Назва, а в меню Діапазон виберіть потрібний пункт. Переконайтеся, що параметр Активний позначено.
  Приклад. У полі "Назва" введіть значення "пункт призначення", а в меню "Діапазон" виберіть пункт "Hit".
 5. Натисніть Створити.
 6. На сторінці "Створений спеціальний параметр" у прикладах коду знайдіть номер параметра. Запишіть цей номер. У наведеному нижче прикладі порядковий номер параметра – 6.

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Пакет SDK для Android:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

Пакет SDK для iOS:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Ви завжди можете знайти порядковий номер параметра в Google Analytics, відкривши таблицю на сторінці Адміністратор а потім Ресурс: Спеціальні визначення а потім Спеціальні параметри.

Крок 2. Налаштування змінної Менеджера тегів для реєстрації значень на сторінці

Наступним етапом буде налаштування змінної Менеджера тегів, яка має реєструвати значення на веб-сторінці, яке потім можна буде ввести в полі спеціального параметра. Потрібне вам значення може походити з різних джерел: ідентифікатор елемента на сторінці, значення, яке генерується під час події (наприклад, час перегляду та взаємодії), або текст із URL-адреси.

У наступному прикладі потрібне значення міститься в URL-адресі сторінки як фрагмент – рядок тексту після символу решітки (#) наприкінці URL-адреси. Приклади:

 • https://www.example.com/destinations/#paris
 • https://www.example.com/destinations/#newyork
 • https://www.example.com/destinations/#tokyo

Менеджер тегів може фіксувати значення фрагментів URL-адреси, розмістити ці значення в змінній, а потім за допомогою цієї змінної передати значення в потрібний нам спеціальний параметр.

 1. У Менеджері тегів натисніть Змінні.
 2. У розділі Користувацькі змінні натисніть Створити.
 3. Натисніть Конфігурація змінної та виберіть URL-адреса як тип змінної.
 4. На сторінці "Конфігурація змінної" укажіть Тип компонента, вибравши Фрагмент.
 5. Дайте змінній назву, як-от "Змінна фрагмента URL-адреси".
 6. Натисніть Зберегти.

Крок 3. Увімкнення спеціальних параметрів у тегах Universal Analytics

На останньому кроці потрібно ввімкнути спеціальні параметри в змінній налаштувань Google Analytics.

 1. Натисніть вкладку "Змінні" та виберіть змінну налаштувань Google Analytics.
 2. Почніть редагування тегу, відкривши його, і перейдіть у меню Інші налаштування а потім Спеціальні параметри.
 3. Натисніть +Додати спеціальний параметр.
 4. У полі Індекс введіть значення, яке ви занотували на першому етапі.
 5. Для значення параметра скористайтеся значком вибору змінної variable selector icon, щоб ввести назву змінної, створеної на етапі 2.
 6. Натисніть Зберегти.

Як із рівня даних отримати значення для спеціального параметра

Рівень даних забезпечує узгоджені результати у звітах, оскільки ви повністю контролюєте значення, які передаються в коди відстеження. У цьому прикладі dataLayer.push() використовується на веб-сайті, щоб додати значення пункту призначення на рівень даних, коли натискається кнопка:

<button onclick="dataLayer.push({'destination': 'paris'});">
  Забронювати цю подорож до Парижу!
</button>

Якщо Менеджер тегів має надсилати це значення в Google Analytics як спеціальний параметр, скористайтеся змінною рівня даних і застосуйте спеціальний параметр до відповідних тегів Google Analytics, які вже введено в дію на вашому веб-сайті.

Крок 1. Створення спеціального параметра

Щоб створити спеціальний параметр у Google Analytics:

 1. Увійдіть в обліковий запис Google Analytics.
 2. Перейдіть на вкладку Адміністратор а потім Стовпець ресурсу: Спеціальні визначення а потім Спеціальні параметри.
 3. Натисніть +Новий спеціальний параметр.
 4. Укажіть власне значення в полі Назва, а в меню Діапазон виберіть потрібний пункт. Переконайтеся, що параметр Активний позначено.
  Приклад. У полі "Назва" введіть значення "пункт призначення", а в меню "Діапазон" виберіть пункт "Hit".
 5. Натисніть Створити.
 6. На сторінці "Створений спеціальний параметр" у прикладах коду знайдіть номер параметра. Запишіть цей номер. У наведеному нижче прикладі порядковий номер параметра – 6.

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Пакет SDK для Android:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

Пакет SDK для iOS:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Крок 2. Створення змінної рівня даних

Далі потрібно створити змінну, яка реєструватиме потрібні значення рівня даних:

 1. У Менеджері тегів натисніть Змінні.
 2. У розділі Користувацькі змінні натисніть Створити.
 3. Виберіть пункт Змінна рівня даних як тип змінної.
 4. У полі Ім’я змінної рівня даних укажіть пункт призначення.
 5. Дайте назву змінній, як-от "змінна рівня даних пункту призначення".
 6. Натисніть Зберегти.

Крок 3. Увімкнення спеціального параметра в тегах Universal Analytics

Насамкінець потрібно ввімкнути спеціальний параметр у змінній налаштувань Google Analytics.

 1. Натисніть вкладку Змінні та виберіть змінну налаштувань Google Analytics.
 2. Натисніть Конфігурація змінної.
 3. Натисніть Інші налаштування а потім Спеціальні параметри.
 4. Натисніть +Додати спеціальний параметр.
 5. У полі Індекс введіть значення, яке ви занотували на першому етапі.
 6. У полі Значення параметра введіть назву змінної, яку ви створили на другому етапі.
 7. Натисніть Зберегти.
 8. Опублікуйте контейнер, щоб застосувати зміни.
Якщо ви ще не налаштували теги Universal Analytics, щоб використовувати змінну налаштувань Google Analytics, рекомендуємо це зробити. Завдяки змінній налаштувань Google Analytics можна спростити внесення змін до конфігурації з єдиної змінної, що використовується кількома тегами. Однак, якщо спеціальні параметри потрібно застосувати лише до певного тегу Universal Analytics, поставте прапорець біля пункту Увімкнути заміну налаштувань у цьому тегу, щоб відобразити опції Інші налаштування.
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?

Потрібна додаткова допомога?

Увійдіть в обліковий запис, щоб отримати додаткову допомогу та швидко вирішити проблему