Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

[UA] Wymiary niestandardowe w Universal Analytics

Uwaga: ten artykuł dotyczy Universal Analytics (UA). Od 1 lipca 2023 r. standardowe usługi w UA przestaną przetwarzać dane (w przypadku usług w UA 360 nastąpi to od 1 lipca 2024 r.). Jeśli nadal korzystasz z UA, przejdź na Google Analytics 4 (GA4).

Jeśli potrzebujesz w Google Analytics nazw wymiarów, które nie są uwzględnione w domyślnych wymiarach i danych, możesz zdefiniować wymiary niestandardowe. Używaj ich do gromadzenia i analizowania danych, których Analytics nie rejestruje automatycznie. Wartości możesz wysyłać do wymiarów niestandardowych za pomocą zmiennej, która pobiera dane z Twojej strony internetowej lub używa warstwy danych do przekazywania określonych wartości.

Ustawianie wartości wymiarów niestandardowych przy użyciu zmiennej strony

Jeśli chcesz powiązać wartość z listy z sesją Google Analytics, użyj zmiennej Tabela przeglądowa w Menedżerze tagów.

Krok 1: utwórz niestandardowy wymiar

Aby utworzyć wymiar niestandardowy w Google Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja a potem Usługa: Niestandardowe definicje a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij + Nowy wymiar niestandardowy.
 4. Wpisz własną nazwę w polu Nazwa i wybierz odpowiednią wartość w menu Zakres. Upewnij się, że zaznaczone jest pole Aktywny.
  Przykład: w polu „Nazwa” wpisz „Miejsce docelowe”, a w menu „Zakres” wybierz „Działanie”.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Numer wymiaru można znaleźć w przykładach kodu pokazanych na stronie „Utworzony wymiar niestandardowy”. Zapisz numer wymiaru. W tym przykładzie numer indeksu wymiaru wynosi 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'JAKAŚ_WARTOŚĆ_WYMIARU';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Android SDK:
String dimensionValue = "JAKAŚ_WARTOŚĆ_WYMIARU";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

iOS SDK:
NSString *dimensionValue = @"JAKAŚ_WARTOŚĆ_WYMIARU";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Numer indeksu wymiaru w Google Analytics znajdziesz też w tabeli, która wyświetla się po kliknięciu Administracja a potem Usługa: Niestandardowe definicje a potem Wymiary niestandardowe.

Krok 2. Skonfiguruj zmienną Menedżera tagów, by rejestrować wartości stron

Następnym krokiem jest skonfigurowanie zmiennej Menedżera tagów, która będzie przechwytywać wartości ze strony internetowej. Te wartości można wykorzystać do wypełnienia pola wymiaru niestandardowego. Wartość docelowa może pochodzić z wielu różnych źródeł: może to być identyfikator elementu na stronie, wartość generowana w momencie wystąpienia zdarzenia (np. zdarzenia licznika czasu) lub tekst znaleziony w adresie URL.

W tym przykładzie wymagana wartość jest zawarta w adresie URL strony jako fragment tekstu widoczny po symbolu hash (#) na końcu URL. Na przykład:

 • https://www.example.com/destinations/#paris
 • https://www.example.com/destinations/#newyork
 • https://www.example.com/destinations/#tokyo

Menedżer tagów może przechwycić wartości fragmentu adresu URL, umieścić je w zmiennej, a następnie użyć tej zmiennej do przekazania wartości do odpowiedniego wymiaru niestandardowego:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Zmienne.
 2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Kliknij Konfiguracja zmiennej i wybierz Adres URL jako typ zmiennej.
 4. Na stronie „Konfiguracja zmiennej” ustaw Typ elementu na Fragment.
 5. Nazwij zmienną, np. „Zmienna fragmentu adresu URL”.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 3. Włącz wymiary niestandardowe w tagach Universal Analytics

Ostatnim krokiem jest włączenie wymiarów niestandardowych w zmiennej „Ustawienia Google Analytics”:

 1. Kliknij kolejno „Zmienne” i „Ustawienia Google Analytics”.
 2. Otwórz tag do edycji i kliknij Więcej ustawień a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij + Dodaj wymiar niestandardowy.
 4. Wpisz wartość indeksu zarejestrowaną w kroku 1.
 5. W polu Wartość wymiaru użyj ikony selektora zmiennej variable selector icon, by wybrać nazwę zmiennej utworzonej w kroku 2.
 6. Kliknij Zapisz.

Ustawianie wartości wymiarów niestandardowych z warstwy danych

Warstwa danych to najlepsza metoda na uzyskanie spójnych wyników w raportach, ponieważ masz pełną kontrolę nad wartościami przekazywanymi do tagów. W tym przykładzie zmienna dataLayer.push() służy na stronie internetowej do dodawania wartości docelowej do warstwy danych po kliknięciu przycisku:

<button onclick="dataLayer.push({'destination': 'paris'});">
Zarezerwuj wycieczkę do Paryża!
</button>

Aby przesłać tę wartość do Google Analytics jako wymiar niestandardowy za pomocą Menedżera tagów, użyj zmiennej warstwy danych, a potem zastosuj wymiar niestandardowy do odpowiednich tagów Google Analytics zaimplementowanych już w Twojej witrynie.

Krok 1: utwórz niestandardowy wymiar

Aby utworzyć niestandardowy wymiar w Google Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja a potem kolumna Usługa: Niestandardowe definicje a potem Wymiary niestandardowe.
 3. Kliknij + Nowy wymiar niestandardowy.
 4. Wpisz własną nazwę w polu Nazwa i wybierz odpowiednią wartość w menu Zakres. Upewnij się, że zaznaczone jest pole Aktywny.
  Przykład: w polu „Nazwa” wpisz „Miejsce docelowe”, a w menu „Zakres” wybierz „Działanie”.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Numer wymiaru można znaleźć w przykładach kodu pokazanych na stronie „Utworzony wymiar niestandardowy”. Zapisz numer wymiaru. W tym przykładzie numer indeksu wymiaru wynosi 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'JAKAŚ_WARTOŚĆ_WYMIARU';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Android SDK:
String dimensionValue = "JAKAŚ_WARTOŚĆ_WYMIARU";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

iOS SDK:
NSString *dimensionValue = @"JAKAŚ_WARTOŚĆ_WYMIARU";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Krok 2. Utwórz zmienną warstwy danych

Następnym krokiem jest utworzenie zmiennej, która będzie rejestrować poprawne wartości warstwy danych:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Zmienne.
 2. W sekcji Zmienne zdefiniowane przez użytkownika kliknij Nowa.
 3. Wybierz opcję Zmienna warstwy danych jako typ zmiennej.
 4. W polu Nazwa zmiennej warstwy danych wpisz Miejsce docelowe.
 5. Nazwij zmienną, np. „zmienna warstwy danych Miejsce docelowe”.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 3. Włącz wymiar niestandardowy w tagach Universal Analytics

Ostatnim etapem konfiguracji jest włączenie wymiaru niestandardowego w zmiennej „Ustawienia Google Analytics”:

 1. Kliknij Zmienne, a następnie kliknij zmienną ustawień Google Analytics.
 2. Kliknij Konfiguracja zmiennej.
 3. Kliknij Więcej ustawień a potem Wymiary niestandardowe.
 4. Kliknij + Dodaj wymiar niestandardowy.
 5. Wpisz wartość indeksu zarejestrowaną w kroku 1.
 6. W polu Wartość wymiaru wpisz nazwę zmiennej utworzonej w kroku 2.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Opublikuj kontener, by wprowadzić zmiany.
Jeśli nie masz jeszcze tagów Universal Analytics skonfigurowanych do korzystania ze zmiennej „Ustawienia Google Analytics”, zalecamy wykonanie tej czynności. Zmienna „Ustawienia Google Analytics” upraszcza wprowadzanie zmian w konfiguracji na poziomie 1 zmiennej udostępnianej w wielu tagach. Jeśli jednak masz zastosować wymiary niestandardowe tylko do konkretnego tagu Universal Analytics, możesz zaznaczyć pole wyboru Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu, by wyświetlić opcje w sekcji Więcej ustawień.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne