Notifikation

G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

[UA] Tilpassede dimensioner i Universal Analytics

Bemærk! I denne artikel kan du læse om Universal Analytics (UA). Fra og med den 1. juli 2023 stopper standard-UA-ejendomme behandlingen af data (1. juli 2024 for UA 360-ejendomme). Hvis du stadig bruger UA, skal du skifte til Google Analytics 4 (GA4).

Hvis du har behov for dimensionsnavne, som ikke er med i de dimensioner og metrics, der er inkluderet i Google Analytics som standard, kan du definere tilpassede dimensioner. Brug tilpassede dimensioner til at indsamle og analysere data, som ikke fanges automatisk i Analytics. Du kan sende værdier til tilpassede dimensioner med en variabel, som enten henter data fra din webside eller bruger datalaget til at overføre specifikke værdier.

Brug en sidevariabel til at angive værdier for tilpassede dimensioner

Hvis du har behov for at knytte en værdi fra en liste til en Google Analytics-session, kan du bruge en opslagstabelvariabel i Tag Manager.

Trin 1: Opret en tilpasset dimension

Sådan opretter du en tilpasset dimension i Google Analytics:

 1. Log ind på din Google Analytics-konto.
 2. Gå til Administrator og så Ejendom: Tilpassede definitioner og så Tilpassede dimensioner.
 3. Klik på +Ny tilpasset dimension.
 4. Angiv den ønskede værdi i feltet Navn, og vælg den ønskede værdi i menuen Omfang. Sørg for, at Aktiv er markeret.
  Eksempel: Angiv "Destination" i feltet Navn, og vælg "Hit" i menuen Omfang.
 5. Klik på Opret.
 6. Dimensionsnummeret kan ses i de kodeeksempler, der vises på siden Opret tilpasset dimension. Notér dimensionsnummeret. I dette eksempel er dimensionens indeksnummer 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Android SDK:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

iOS SDK:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Du kan altid finde en dimensions indeksnummer i Google Analytics i den tabel, der vises, når du går til Administrator og så Ejendom: Tilpassede definitioner og så Tilpassede dimensioner.

Trin 2: Konfigurer en Tag Manager-variabel til registrering af sideværdier

Næste trin består i at oprette en Tag Manager-variabel, der skal bruges til registrering af en værdi på en webside. Denne værdi bruges efterfølgende til at udfylde feltet Tilpasset dimension. Den værdi, du målretter mod, kan komme fra en række forskellige kilder: Et element-id på siden, en værdi, der genereres, når en bestemt hændelse finder sted (f.eks. en timerhændelse), eller tekst, der forekommer i en webadresse.

I dette eksempel forekommer den værdi, der skal bruges, som et fragment i sidens webadresse, dvs. en tekststreng, som vises efter nummersymbolet (#) til sidst i webadressen. Eksempler:

 • https://www.eksempel.dk/destinationer/#paris
 • https://www.eksempel.dk/destinationer/#newyork
 • https://www.eksempel.dk/destinationer/#tokyo

Tag Manager er i stand til at registrere webadressefragmentværdierne, indsætte dem i en variabel og derefter bruge denne variabel til at overføre den relevante værdi til den tilpassede dimension, vi vil arbejde med:

 1. Klik på Variabler i Tag Manager.
 2. Klik på Ny under Brugerdefinerede variabler.
 3. Klik på Variabelkonfiguration, og vælg Webadresse som variabeltype.
 4. Indstil Komponenttype på siden Variabelkonfiguration til Fragment.
 5. Navngiv variablen, f.eks. "Variabel for webadressefragment".
 6. Klik på Gem.

Trin 3: Aktivér tilpassede dimensioner i dine Universal Analytics-tags

Det sidste trin består i at aktivere tilpassede dimensioner i variablen for Google Analytics-indstillinger:

 1. Klik på Variabler, og vælg variablen for Google Analytics-indstillinger.
 2. Åbn tagget, så det kan redigeres, og gå til Flere indstillinger og så Tilpassede dimensioner.
 3. Klik på +Tilføj tilpasset dimension.
 4. Angiv den værdi for Indeks, du noterede i trin 1.
 5. I forbindelse med dimensionsværdien, skal du bruge variabelvælgeren variable selector icon for at vælge navnet på den variabel, som du oprettede i trin 2.
 6. Klik på Gem.

Angiv værdier for tilpassede dimensioner fra datalaget

Brug af datalaget er den bedste metode til at sikre konsistente resultater i dine rapporter, i og med at du stadig har fuld kontrol over, hvilke værdier der overføres til dine tags. I dette eksempel bruges dataLayer.push() på et website til at føje en destinationsværdi til datalaget, når der klikkes på en knap:

<button onclick="dataLayer.push({'destination': 'paris'});">
  Book denne rejse til Paris!
</button>

Hvis du vil bruge Tag Manager til at sende denne værdi til Google Analytics som en tilpasset dimension, skal du bruge en datalagsvariabel og derefter anvende den tilpassede dimension på de relevante Google Analytics-tags, der allerede er implementeret på dit website.

Trin 1: Opret en tilpasset dimension

Sådan opretter du en tilpasset dimension i Google Analytics:

 1. Log ind på din Google Analytics-konto.
 2. Gå til Administrator og så kolonnen Ejendom: Tilpassede definitioner og så Tilpassede dimensioner.
 3. Klik på +Ny tilpasset dimension.
 4. Angiv den ønskede værdi i feltet Navn, og vælg den ønskede værdi i menuen Omfang. Sørg for, at Aktiv er markeret.
  Eksempel: Angiv "destination" i feltet Navn, og vælg "Hit" i menuen Omfang.
 5. Klik på Opret.
 6. Dimensionsnummeret kan ses i de kodeeksempler, der vises på siden Opret tilpasset dimension. Notér dimensionsnummeret. I dette eksempel er dimensionens indeksnummer 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

Android SDK:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

iOS SDK:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Trin 2: Opret en datalagsvariabel

Næste trin består i at oprette en variabel til registrering af de korrekte værdier i datalaget:

 1. Klik på Variabler i Tag Manager.
 2. Klik på Ny under Brugerdefinerede variabler.
 3. Vælg Datalagsvariabel som variabeltype.
 4. Indstil tekstfeltet Navn på datalagsvariabel til destination.
 5. Navngiv variablen (f.eks. "datalagsvariablen destination").
 6. Klik på Gem.

Trin 3: Aktivér en tilpasset dimension i dine Universal Analytics-tags

Sidste del af konfigurationen består i at aktivere en tilpasset dimension i variablen for Google Analytics-indstillinger:

 1. Klik på Variabler og derefter på variablen for Google Analytics-indstillinger.
 2. Klik på Variabelkonfiguration.
 3. Klik på Flere indstillinger og så Tilpassede dimensioner.
 4. Klik på +Tilføj tilpasset dimension.
 5. Angiv den værdi for Indeks, du noterede i trin 1.
 6. Angiv navnet på den variabel, du oprettede i trin 2, som Dimensionsværdi.
 7. Klik på Gem.
 8. Offentliggør containeren, så ændringerne træder i kraft.
Hvis du endnu ikke har konfigureret dine Universal Analytics-tags til brug af variablen Google Analytics-indstillinger, anbefaler vi, at du gør det. Variablen for Google Analytics-indstillinger kan forenkle processen i forbindelse med konfigurationsændringer, i og med at den samme variabel bruges til flere tags. Hvis du kun har behov for at anvende tilpassede dimensioner på et specifikt Universal Analytics-tag, kan du markere afkrydsningsfeltet Aktivér tilsidesættelse af indstillinger i dette tag for at få vist mulighederne under Flere indstillinger.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu