Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

[UA] Vlastní dimenze v Universal Analytics

Poznámka: Tento článek se týká platformy Universal Analytics (UA). Od 1. července 2023 přestanou standardní služby v UA zpracovávat data (pro služby v UA 360 platí datum 1. července 2024). Pokud UA stále používáte, přejděte na Google Analytics 4 (GA4).

Pokud v Google Analytics potřebujete názvy dimenzí, které nepatří mezi výchozí dimenze a metriky, můžete definovat vlastní dimenze. Ty lze využívat ke shromažďování a analýze dat, která Analytics automaticky neměří. Do vlastních dimenzí je možné odesílat hodnoty pomocí proměnné, která buď získává data přímo z webové stránky, nebo předává určité hodnoty přes datovou vrstvu.

Nastavování hodnot vlastní dimenze pomocí proměnné stránky

Pokud potřebujete k určité návštěvě v Google Analytics přiřadit nějakou hodnotu ze seznamu, použijte ve Správci značek proměnnou typu převodní tabulka.

1. krok: Vytvořte vlastní dimenzi

Postup vytvoření vlastní dimenze v Google Analytics:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte do sekce Správce a pak Služba: Vlastní definice a pak Vlastní dimenze.
 3. Klikněte na možnost + Nová vlastní dimenze.
 4. Vyplňte pole Název a v nabídce Rozsah nastavte požadovanou hodnotu. Nezapomeňte zaškrtnout políčko Aktivní.
  Příklad: Do pole Název zadejte „destinace“ a v nabídce Rozsah vyberte „Požadavek na server“.
 5. Klikněte na Vytvořit.
 6. Číslo dimenze najdete v ukázkách kódu na stránce Vytvořená vlastní dimenze. Toto číslo si poznamenejte. V tomto příkladu je číslo indexu dimenze 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

SDK pro Android:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

SDK pro iOS:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

Číslo indexu dimenze v Google Analytics vždy najadete v tabulce v části Správce a pak Služba: Vlastní definice a pak Vlastní dimenze.

2. krok: Nastavte proměnnou Správce značek, která bude hodnoty ze stránky sbírat

Dalším krokem je nastavení proměnné Správce značek, která bude z webové stránky získávat hodnotu, jíž lze vyplnit pole vlastní dimenze. Hodnota, na kterou cílíte, může pocházet z různých zdrojů. Může se jednat o ID prvku na dané stránce, hodnotu generovanou při výskytu události (např. události časovače) nebo o řetězec z adresy URL webové stránky.

V následujícím příkladu se bude požadovaná hodnota nacházet v adrese URL stránky jako fragment. To je textový řetězec, který následuje za znakem # na konci adresy URL. Příklady:

 • https://www.example.com/destinations/#paris
 • https://www.example.com/destinations/#newyork
 • https://www.example.com/destinations/#tokyo

Správce značek dokáže získat hodnoty fragmentu adresy URL, předat je do proměnné a pomocí této proměnné pak poskytnout hodnotu vlastní dimenzi, se kterou chceme pracovat:

 1. Ve Správci značek klikněte na Proměnné.
 2. V sekci Proměnné definované uživatelem klikněte na tlačítko Nová.
 3. Klikněte na položku Konfigurace proměnné a vyberte typ proměnné Adresa URL.
 4. Na stránce Konfigurace proměnné nastavte Typ komponenty na Fragment.
 5. Nějak proměnnou nazvěte, například Proměnná fragmentu adresy URL.
 6. Klikněte na Uložit.

3. krok: Povolte vlastní dimenzi ve značkách Universal Analytics

Posledním krokem je povolení vlastních dimenzí ve vaší proměnné nastavení Google Analytics:

 1. Klikněte na Proměnné a zvolte svou proměnnou nastavení Google Analytics.
 2. Otevřete značku pro úpravy a klikněte na Další nastavení a pak Vlastní dimenze.
 3. Klikněte na + Přidat vlastní dimenzi.
 4. Zadejte do pole Index hodnotu, kterou jste zjistili v 1. kroku.
 5. U hodnoty dimenze zvolte přes ikonu pro výběr proměnné variable selector icon název proměnné, kterou jste vytvořili v 2. kroku.
 6. Klikněte na Uložit.

Nastavování hodnot vlastní dimenze z datové vrstvy

Datová vrstva je nejlepší metodou zajištění konzistence výsledků v přehledech, protože máte neustále zcela pod kontrolou hodnoty předávané značkám. V tomto příkladu se na webu pomocí metody dataLayer.push() při kliknutí na tlačítko přidává hodnota destinace do datové vrstvy:

<button onclick="dataLayer.push({'destination': 'paris'});">
  Rezervovat cestu do Paříže!
</button>

Chcete-li hodnotu pomocí Správce značek odesílat do Google Analytics jako vlastní dimenzi, použijte proměnnou datové vrstvy a pak vlastní dimenzi použijte v příslušných značkách Google Analytics, které už máte na web vloženy.

1. krok: Vytvořte vlastní dimenzi

Postup vytvoření vlastní dimenze v Google Analytics:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte do sekce Správce a pak sloupec Služba: Vlastní definice a pak Vlastní dimenze.
 3. Klikněte na + Nová vlastní dimenze.
 4. Vyplňte pole Název a v nabídce Rozsah nastavte požadovanou hodnotu. Nezapomeňte zaškrtnout políčko Aktivní.
  Příklad: Do pole Název zadejte „destinace“ a v nabídce Rozsah vyberte „Požadavek na server“.
 5. Klikněte na Vytvořit.
 6. Číslo dimenze najdete v ukázkách kódu na stránce Vytvořená vlastní dimenze. Toto číslo si poznamenejte. V tomto příkladu je číslo indexu dimenze 6:

JavaScript:
var dimensionValue = 'SOME_DIMENSION_VALUE';
ga('set', 'dimension6', dimensionValue);

SDK pro Android:
String dimensionValue = "SOME_DIMENSION_VALUE";
tracker.set(Fields.customDimension(6), dimensionValue);

SDK pro iOS:
NSString *dimensionValue = @"SOME_DIMENSION_VALUE";
[tracker set:[GAIFields customDimensionForIndex:6] value:dimensionValue];

2. krok: Vytvořte proměnnou datové vrstvy

Dalším krokem je vytvoření proměnné, která bude zachytávat správné hodnoty z datové vrstvy:

 1. Ve Správci značek klikněte na Proměnné.
 2. V sekci Proměnné definované uživatelem klikněte na tlačítko Nová.
 3. Vyberte typ proměnné Proměnná datové vrstvy.
 4. Do textového pole Název proměnné datové vrstvy zadejte destination.
 5. Nějak proměnnou nazvěte, například proměnná datové vrstvy pro destinaci.
 6. Klikněte na Uložit.

3. krok: Povolte ve značkách Universal Analytics vlastní dimenzi

Posledním krokem nastavení je povolení vlastní dimenze v proměnné nastavení Google Analytics:

 1. Klikněte na Proměnné a poté na proměnnou nastavení Google Analytics.
 2. Klikněte na Konfigurace proměnné.
 3. Klikněte na Další nastavení a pak Vlastní dimenze.
 4. Klikněte na + Přidat vlastní dimenzi.
 5. Zadejte do pole Index hodnotu, kterou jste zjistili v 1. kroku.
 6. Do pole Hodnota dimenze vložte název proměnné, kterou jste vytvořili ve 2. kroku.
 7. Klikněte na Uložit.
 8. Publikujte kontejner, aby se změny projevily.
Pokud jste značky Universal Analytics dosud nenastavili tak, aby používaly proměnnou nastavení Google Analytics, doporučujeme to udělat. Proměnná nastavení Google Analytics může zjednodušit úpravy konfigurace využitím jediné proměnné, kterou sdílí více značek. Když však potřebujete použít vlastní dimenze pouze na konkrétní značku Universal Analytics, můžete zaškrtnout políčko Povolit přepsání nastavení v této značce, čímž rozšíříte nabídku na Další nastavení.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka