Події Google Analytics

Менеджер тегів Google використовує конфігурації активаторів для запуску тегів у відповідь на події. У цій статті пояснюється, як за допомогою Менеджера тегів налаштувати теги події Google Analytics, що активуються у відповідь на кліки посилань, кліки інших елементів, за розкладом, а також після надсилання форми.

У цій статті описується, як у Менеджері тегів створювати активатори, що відстежують різні типи очікуваних подій на веб-сторінці. Для кращого керування функціями активаторів використовуйте код, щоб користуватися активаторами на основі подій, які надіслано на рівень даних.

Надсилати інформацію про події кліку в Google Analytics можна двома способами:

Для цих прикладів припустімо, що веб-сторінка містить меню навігації з наведеними нижче посиланнями та URL-адресами.

Купити https://example.com/kupyty.html
Про нас https://example.com/pronas.html
Контактна інформація https://example.com/kontakt.html

Як використовувати окремі активатори та теги для відстеження кліків

Для цього вам потрібно створити три активатори та три теги: по одній парі "активатор/тег" для кожного елемента в таблиці вище.

 1. Додайте тег перегляду сторінки Google Analytics (якщо його ще немає). Він має запускатися на всіх сторінках.
 2. Увімкніть у Менеджері тегів реєстрацію даних про натиснуті URL-адреси:
  1. Виберіть Змінні.
  2. У розділі Вбудовані змінні натисніть Налаштувати.
  3. Поставте позначку для параметра Click URL.
 3. Створіть активатори, щоб відстежувати кліки посилань kupyty.html, kontakt.html і pronas.html:
  1. Натисніть Активатори а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація активатора а потім Кліки – Лише посилання.
  3. Додайте наведені нижче параметри в конфігурацію активатора.
   • Зачекати на теги: увімкнути
   • Максимальний час очікування: 2000 (мілісекунди)
   • Перевіряти дійсність: вимкнути
   • Увімкнути цей активатор, якщо виконуються всі ці умови: Click URL а потім містить а потім kupyty.html
   • Запуск: усі кліки
   • Назвіть активатор "Активатор – купити" та збережіть його.
  4. Повторіть ці кроки для посилань "kontakt.html" і "pronas.html"
 4. Створіть три нові теги Google Analytics, щоб відстежувати кліки для кожної сторінки.
  1. Натисніть Теги а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація тегу а потім Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Для параметра Тип відстеження виберіть варіант Подія.
  4. Укажіть параметри відстеження подій.
   • Категорія: навігація
   • Дія: вибір
   • Мітка: купити
    ПРИМІТКА. Значення мітки має відповідати посиланню, яке натискає користувач (наприклад,для kupyty.html – "Купити", для kontakt.html – "Контактна інформація", для pronas.html – "Про нас").
   • Назва тегу: UA – подія – посилання "Купити"
   • Звернення, що не викликає взаємодію: хибність
   • Налаштування Google Analytics: виберіть наявну змінну налаштувань Google Analytics або створіть нову.
  5. Натисніть Активація та виберіть активатор, створений під час виконання кроку 3, з назвою "Активатор – купити".
  6. Дайте назву тегу та збережіть конфігурацію.
 5. Повторіть ці дії, щоб створити теги для посилань "Контактна інформація" та "Про нас". Не забудьте налаштувати значення поля Мітка відповідно до назви сторінки, наприклад, для kupyty.html – "Купити", для kontakt.html – "Контактна інформація", для pronas.html – "Про нас".
 6. Опублікуйте контейнер.

Як використовувати один тег для відстеження кліків

Ви можете спростити контейнер, застосувавши один активатор, що використовує регулярний вираз для запуску на потрібних сторінках, і окремий тег, що використовує змінну Менеджера тегів для поля Мітка.

 1. Додайте тег перегляду сторінки Google Analytics (якщо його ще немає). Він має запускатися на всіх сторінках.
 2. Увімкніть у Менеджері тегів реєстрацію значень для натиснутих URL-адрес. Для цього:
  1. Виберіть Змінні.
  2. У розділі Вбудовані змінні натисніть Налаштувати.
  3. Виберіть вбудовану змінну URL-адреса для кліку.
 3. Створіть один активатор, щоб обробляти кліки посилань для кожного елемента в таблиці вище.
  1. Натисніть Активатори а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація активатора а потім Кліки – Лише посилання.
  3. Налаштуйте активатор із такими параметрами:
   • Зачекати на теги: увімкнути
   • Максимальний час очікування: 2000 мс
   • Перевіряти дійсність: вимкнути
   • Вмикати цей активатор, коли виконуються всі ці умови: Click URL а потім відповідає регулярному виразу а потім kontakt\.html|kupyty\.html|pronas\.html
   • Запуск: усі кліки
  4. Назвіть активатор "Активатор – кліки навігації" та збережіть його.
 4. Створіть один тег, який оброблятиме всі кліки.
  1. Натисніть Теги а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація тегу а потім Universal Analytics.
  3. Для параметра Тип відстеження виберіть варіант Подія.
  4. Заповніть Параметри відстеження подій:
   • Категорія: навігація
   • Дія: вибір
   • Мітка: {{Click URL}}
  5. Натисніть Активація та виберіть активатор, створений під час виконання кроку 3, з назвою "Активатор – кліки навігації".
  6. Збережіть тег.
 5. Опублікуйте контейнер.

Кліки будь-яких елементів

Використовуйте цей метод, щоб відстежувати кліки інших елементів (не посилань). Це можуть бути зображення, елементи <div> або будь-який інший об’єкт на сторінці, до якого має доступ модель DOM. Для цього прикладу припустімо, що кожне зображення для атрибута class має значення gallery, а також значення атрибута унікального ідентифікатора для кожного зображення:

<a href="ggb.jpg" class="gallery" id="Golden_Gate_Bridge">
<a href="tm.jpg" class="gallery" id="Taj_Mahal">

За допомогою наведених вище атрибутів активатор у цьому прикладі налаштовано на запуск, коли теги зображень мають значення class="gallery". Ми використовуємо цей активатор для запуску тегу, який надсилає відповідні значення ідентифікатора (наприклад, Golden_Gate_Bridge, Taj_Mahal) у Google Analytics:

 1. Додайте тег перегляду сторінки Google Analytics (якщо його ще немає). Він має запускатися на всіх сторінках.
 2. Увімкніть у Менеджері тегів реєстрацію натиснутих значень класу й ідентифікатора.
  1. Виберіть Змінні.
  2. У розділі Вбудовані змінні натисніть Налаштувати.
  3. Виберіть вбудовані змінні Класи кліків та Ідентифікатор кліку.
 3. Створіть новий активатор, який запускається, коли посилання має атрибут class зі значенням gallery:
  1. Натисніть Активатори а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація активатора а потімКлік – Усе елементи.
  3. Налаштуйте активатор із такими параметрами:
   • Умови запуску: деякі кліки
   • Запускати цей активатор, коли відбувається подія та виконуються всі ці умови: Натисніть Class а потім містить а потім gallery.
  4. Збережіть активатор і дайте йому назву "Активатор – Клік зображення галереї" у відповідному вікні.
 4. Створіть тег, який реєструватиме значення атрибута "ідентифікатор" для натиснутих зображень:
  1. Натисніть Теги а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація тегу а потім Universal Analytics.
  3. Для параметра Тип відстеження виберіть варіант Подія.
  4. Заповніть Параметри відстеження подій:
   • Категорія: Галерея зображень
   • Дія: клік
   • Мітка: {{Click ID}}
    Примітка. Фігурні дужки в текстових полях і спеціальному коді замінюють назву дійсної змінної Менеджера тегів на відповідне значення, отримане з події.
   • Звернення, що не викликає взаємодію: хибність
   • Налаштування Google Analytics: виберіть наявну змінну налаштувань Google Analytics або за потреби створіть нову.
  5. Натисніть Активація та виберіть активатор, створений під час виконання кроку 3, з назвою "Активатор – Клік зображення галереї".
  6. Збережіть тег із назвою "GA – Тег події – Клік зображення галереї".
 5. Опублікуйте контейнер.

Часові проміжки

Застосування тегів часових проміжків може впливати на розрахунок вашого показника відмов у звітах, знижуючи його нижче очікуваного рівня.

Відстежуйте часові проміжки, щоб визначити проміжки часу, коли на сторінці не ініціюються події. Це може траплятися, коли користувачі читають текст або переглядають відео на сторінці. Оскільки час очікування сеансів Google Analytics завершується через 30 хвилин за умовчанням, можна застосувати "неперервну подію", щоб дані про активність надсилалися кожні 25 хвилин.

Щоб налаштувати тег, який відстежує часові проміжки:

 1. Додайте основний тег перегляду сторінки Google Analytics (якщо його ще немає). Він має запускатися на всіх сторінках.
 2. Створіть активатор "Таймер".
  1. Натисніть Активатори а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація активатора а потім Таймер.
  3. Додайте наведені нижче параметри в конфігурацію активатора.
   • Назва події: gtm.timer
   • Проміжок: 1500000 (обчислюється в мілісекундах)
   • Обмеження: 5
   • Увімкнути цей активатор, якщо виконуються всі ці умови: URL-адреса сторінки а потім містить а потім video.html
  4. Збережіть активатор із назвою "Активатор – Таймер сеансів".
 3. Створіть тег таймера сеансів.
  1. Натисніть Теги а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація тегу а потім Universal Analytics і додайте наведені нижче налаштування в конфігурацію тегу.
   • Тип відстеження: час
   • Параметри відстеження часу користувача: залиште порожнім або за потреби додайте значення для звітів.
  3. Натисніть Активація та виберіть активатор, створений під час виконання кроку 3, з назвою "Активатор – таймер сеансів".
 4. Опублікуйте контейнер.

Надсилання форми

Цей метод запускатиме тег щоразу, коли на веб-сторінці надсилається форма. У цьому прикладі HTML-тег <form> містить ідентифікатор атрибута зі значенням contact_us:

<form action="/example" method="POST" id="contact_us">

Ми можемо використати цей ідентифікатор, щоб створити активатор, який очікуватиме на надсилання цієї форми.

 1. Додайте основний тег перегляду сторінки Google Analytics (якщо його ще немає). Він має запускатися на всіх сторінках.
 2. Увімкніть у Менеджері тегів реєстрацію ідентифікаторів форм.
  • Виберіть Змінні.
  • У розділі Вбудовані змінні натисніть Налаштувати.
  • Виберіть вбудовану змінну Ідентифікатор форми.
 3. Створіть активатор подання форми.
  • Натисніть Активатори а потім Створити.
  • Натисніть Конфігурація активатора а потім Надсилання форми.
  • Додайте наведені нижче параметри в конфігурацію активатора.
   • Зачекати на теги: вимкнути
   • Перевіряти дійсність: вимкнути
   • Умови запуску: деякі форми
   • Запускати цей активатор, коли відбувається подія та виконуються всі ці умови: Form ID а потім містить а потім contact_us
  • Збережіть активатор із назвою "Активатор – Подання моїх форм".
 4. Створіть тег, щоб відстежувати надсилання форми.
  1. Натисніть Теги а потім Створити.
  2. Натисніть Конфігурація тегу а потім Universal Analytics.
  3. Для параметра Тип відстеження виберіть варіант Подія.
  4. Заповніть Параметри відстеження подій:
   • Категорія: форми
   • Дія: подання
   • Мітка: залучення потенційних клієнтів – {{Form ID}} 
    Примітка. Фігурні дужки в текстових полях і спеціальному коді замінюють назву дійсної змінної Менеджера тегів на відповідне значення, отримане з події.
  5. Звернення, що не викликає взаємодію: хибність
  6. Налаштування Google Analytics: виберіть наявну змінну налаштувань Google Analytics або створіть нову.
  7. Натисніть Активація та виберіть активатор, створений під час виконання кроку 3, з назвою "Активатор – Подання моїх форм".
  8. Збережіть тег із назвою "GA – Тег події – Подання форм".
 5. Опублікуйте контейнер.

Статті за темою

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?