Notifikation

G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

[UA] Universal Analytics-hændelser

Bemærk! I denne artikel kan du læse om Universal Analytics (UA). Fra og med den 1. juli 2023 stopper standard-UA-ejendomme behandlingen af data (1. juli 2024 for UA 360-ejendomme). Hvis du stadig bruger UA, skal du skifte til Google Analytics 4 (GA4).

Google Tag Manager bruger triggerkonfigurationer til at aktivere tags som reaktion på hændelser. I denne artikel kan du læse om, hvordan du bruger Tag Manager til at konfigurere Universal Analytics-hændelsestags, der aktiveres som reaktion påklik på links, klik på andre typer af elementer med bestemte tidsintervaller, og når der indsendes formularer.

Denne artikel beskriver, hvordan du kan konfigurere Tag Manager til at oprette triggers, der lytter efter bestemte typer af hændelser, som forventes at forekomme på en webside. Du kan få større kontrol over din triggerfunktionalitet ved at konfigurere din kode til at bruge triggere, der er baseret på hændelser, der sendes til datalaget.

Her vises to almindelige metoder til at sende oplysninger om klikhændelser til Google Analytics:

I disse eksempler antager vi, at en webside indeholder en navigationsmenu med disse linknavne og webadresser:

Køb https://eksempel.dk/køb.html
Om https://eksempel.dk/om.html
Kontakt https://eksempel.dk/kontakt.html

Brug separate triggers og separate tags til måling af klik

Dette kræver oprettelse af tre triggers og tre tags – et trigger/tagpar for hvert element i tabellen ovenfor:

 1. Tilføj et Google Analytics-sidevisningstag, hvis det ikke allerede findes. Tagget skal aktiveres på alle sider.
 2. Aktivér registrering af data i Tag Manager fra de webadresser, der klikkes på:
  1. Klik på Variabler.
  2. Klik på Konfigurer i sektionen Indbyggede variabler.
  3. Markér afkrydsningsfeltet for Klikwebadresse.
 3. Opret triggers, der lytter efter klik på links for køb.html, kontakt.html og om.html:
  1. Klik på Triggers og så Nyt.
  2. Klik på Triggerkonfiguration og så Klik på – kun links.
  3. Føj disse indstillinger til triggerkonfigurationen:
   • Vent på tags: Aktivér
   • Maks. ventetid: 2.000 (millisekunder)
   • Kontrollér validering: Deaktiver
   • Aktivér denne trigger, når alle disse betingelser er opfyldt: Sidewebadressen og så indeholder og så /
   • Denne trigger aktiveres ved: Nogle linkklik og så Klikwebadresse og så indeholder og så køb.html
   • Navngiv triggeren "Trigger – Klik på Køb", og gem den.
  4. Gentag trinene for hhv. "kontakt.html" og "om.html"
 4. Opret tre nye Google Analytics-tags til måling af klik for hver side:
  1. Klik på Tags og så Nyt.
  2. Klik på Tagkonfiguration og så Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Angiv Sporingstype til Hændelse.
  4. Angiv Hændelsessporingsparametre:
   • Kategori: Navigation
   • Handling: Vælg
   • Etiket: Køb
    BEMÆRK! Etiketværdien skal matche det link, der klikkes på (dvs. "Køb" for køb.html, "Kontakt" for kontakt.html og "Om" for om.html).
   • Tagnavn: UA – hændelse – købslink
   • Ikke-interaktionshit: Falsk
   • Google Analytics-indstillinger: Vælg en eksisterende Google Analytics-indstillingsvariabel, eller opret en ny.
  5. Klik på Triggers, og vælg den trigger, som du oprettede i trin 3 med titlen "Trigger – Klik på Køb".
  6. Giv tagget et navn, og gem tagkonfigurationen.
 5. Gentag disse trin for at oprette tags til linkene Kontakt og Om. Husk at angive værdien Etiket i henhold til navnet på siden, f.eks. "Køb" for køb.html, "Kontakt" for kontakt.html og "Om" for om.html.
 6. Offentliggør containeren.

Brug et enkelt tag til måling af klik

Du kan forenkle din container med en enkelt trigger, der bruger et regulært udtryk til aktivering på de korrekte sider, og et enkelt tag, der bruger en Tag Manager-variabel til feltet Etiket:

 1. Tilføj et Google Analytics-sidevisningstag, hvis det ikke allerede findes. Tagget skal aktiveres på alle sider.
 2. Aktivér registrering af værdier i Tag Manager fra de webadresser, der klikkes på:
  1. Klik på Variabler.
  2. Klik på Konfigurer i sektionen Indbyggede variabler.
  3. Vælg den indbyggede variabel Klikwebadresse.
 3. Opret en enkelt trigger til at håndtere linkklik for hvert element i tabellen ovenfor:
  1. Klik på Triggers og så Nyt.
  2. Klik på Triggerkonfiguration og så Klik på – kun links.
  3. Konfigurer triggeren med disse indstillinger:
   • Vent på tags: Aktivér
   • Maks. ventetid: 2.000 ms
   • Kontrollér validering: Deaktiver
   • Aktivér denne trigger, når alle disse betingelser er opfyldt: Sidewebadressen og så indeholder og så /
   • Denne trigger aktiveres ved: Nogle klik og så Klikwebadresse og så matcher regex og så kontakt\.html|køb\.html|om\.html
  4. Navngiv triggeren "Trigger – Navigationsklik", og gem.
 4. Opret et enkelt tag til håndtering af alle klik:
  1. Klik på Tags og så Nyt.
  2. Klik på Tagkonfiguration og så Google Analytics – Universal Analytics.
  3. Angiv Sporingstype til Hændelse.
  4. Udfyld Hændelsessporingsparametre:
   • Kategori: Navigation
   • Handling: Vælg
   • Etiket: {{Click URL}}
  5. Klik på Triggers, og vælg den trigger, som du oprettede i trin 3 med titlen "Trigger – Navigationsklik".
  6. Gem tagget.
 5. Offentliggør containeren.

Klik på et hvilket som helst element

Brug denne teknik til at måle klik på andre elementer end links. Dette omfatter klik på billeder, <div>-elementer eller andre elementer på siden, der er tilgængelige via DOM. I dette eksempel har hvert billede en class-attributværdi for gallery og en unik id-attributværdi for hvert billede:

<a href="ggb.jpg" class="gallery" id="Golden_Gate_Bridge">
<a href="tm.jpg" class="gallery" id="Taj_Mahal">

I dette eksempel bruger vi disse attributter til at konfigurere en trigger, der aktiveres ved billedtags med class="gallery", og vi bruger den pågældende trigger til at aktivere et tag, der sender de respektive id-værdier (f.eks. Golden_Gate_Bridge og Taj_Mahal) til Google Analytics:

 1. Tilføj et Google Analytics-sidevisningstag, hvis det ikke allerede findes. Tagget skal aktiveres på alle sider.
 2. Aktivér registrering af data i Tag Manager fra de klasse- og id-værdier, der klikkes på:
  1. Klik på Variabler.
  2. Klik på Konfigurer i sektionen Indbyggede variabler.
  3. Vælg de indbyggede variabler Klikklasser og Klik-id.
 3. Opret en ny trigger, der aktiveres, når et link har klasseattributværdien gallery:
  1. Klik på Triggers og så Nyt.
  2. Klik på Triggerkonfiguration og såKlik – alle elementer.
  3. Aktivér denne trigger, når alle disse betingelser er opfyldt: Sidewebadressen og så indeholder og så /
  4. Denne trigger aktiveres ved: Nogle klik og så Klikklasserog så indeholder og så galleri.
  5. Gem triggeren, og navngiv den "Trigger – Klik på galleribillede", når du bliver bedt om det.
 4. Opret et tag for at opfange id-attributværdierne for et billede, der er blevet klikket på:
  1. Klik på Tags og så Nyt.
  2. Klik på Tagkonfiguration og så Universal Analytics.
  3. Angiv Sporingstype til Hændelse.
  4. Udfyld Hændelsessporingsparametre:
   • Kategori: Billedgalleri
   • Handling: Klik
   • Etiket: {{Click ID}}
    Bemærk! De krøllede parenteser bruges i tekstfelter og tilpasset kode til at erstatte et gyldigt Tag Manager-variabelnavn med den relevante værdi, der hentes fra hændelsen.
   • Ikke-interaktionshit: Falsk
   • Google Analytics-indstillinger: Vælg en eksisterende Google Analytics-indstillingsvariabel, eller opret en ny.
  5. Klik på Triggers, og vælg den trigger, som du oprettede i trin 3 med titlen "Trigger – Klik på galleribillede".
  6. Gem tagget som "GA – Hændelsestag – Klik på galleribillede".
 5. Offentliggør containeren.

Tidsintervaller

Implementering af tidsintervaltags kan påvirke rapporter om afvisningsprocenter, så tallene fremstår lavere end forventet.

Mål tidsintervaller, hvis du gerne vil have en forståelse af tid på siden, når der ikke aktiveres nogen hændelser. Dette kan omfatte brugere, som læser tekst eller afspiller video på siden. Da Google Analytics-sessioner får timeout efter 30 minutter som standard, kan du desuden have glæde af at implementere en "hold i live-hændelse" for at sikre, at der sendes en aktivitet hvert 25. minut.

Sådan konfigurerer du et tag, som måler tidsintervaller:

 1. Tilføj et grundlæggende Google Analytics-sidevisningstag, hvis det ikke allerede findes. Tagget skal aktiveres på alle sider.
 2. Opret en timertrigger:
  1. Klik på Triggers og så Nyt.
  2. Klik på Triggerkonfiguration og så Timer.
  3. Føj disse indstillinger til triggerkonfigurationen:
   • Hændelsesnavn: gtm.timer
   • Interval: 1.500.000 (beregnet i millisekunder)
   • Grænse: 5
   • Aktivér denne trigger, når alle disse betingelser er opfyldt: Sidewebadressen og så indeholder og så video.html
   • Denne trigger aktiveres ved: Alle timere
  4. Gem triggeren som "GA – Trigger – Sessionstimer"
 3. Opret et sessionstimertag:
  1. Klik på Tags og så Nyt.
  2. Klik på Tagkonfiguration og så Universal Analytics, og føj disse indstillinger til tagkonfigurationen:
   • Sporingstype: Timing
   • Sporingsparametre til brugstider: Lad feltet stå tomt, eller tilføj værdier som ønsket til dine rapporter.
  3. Klik på Triggers, og vælg den trigger, som du oprettede i trin 2 med titlen "Trigger – Sessionstimer".
 4. Offentliggør containeren.

Indsendelse af formularer

Denne metode aktiverer et tag, hver gang der indsendes en formular på en webside. I dette eksempel antager vi, at <form> HTML-tagget indeholder en id-attribut med værdien "contact_us":

<form action="/example" method="POST" id="contact_us">

Vi kan bruge dette id til at oprette en trigger, der lytter efter, hvornår denne formular indsendes:

 1. Tilføj et grundlæggende Google Analytics-sidevisningstag, hvis det ikke allerede findes. Tagget skal aktiveres på alle sider.
 2. Aktivér registrering af formular-id'er i Tag Manager:
  • Klik på Variabler.
  • Klik på Konfigurer i sektionen Indbyggede variabler.
  • Vælg den indbyggede variabel Formular-id.
 3. Opret en trigger for formularindsendelse:
  • Klik på Triggers og så Nyt.
  • Klik på Triggerkonfiguration og så Formularindsendelse.
  • Føj disse indstillinger til triggerkonfigurationen:
   • Vent på tags: Deaktiver
   • Kontrollér validering: Aktivér
   • Aktivér denne trigger, når alle disse betingelser er opfyldt: Sidewebadressen og så indeholder og så /
   • Denne trigger aktiveres ved: Nogle formularer og så Formular-id'et og så indeholder og så contact_us
  • Gem triggeren som "GA – Trigger – Indsendelse af Min formular".
 4. Opret tagget til sporing af formularindsendelser:
  1. Klik på Tags og så Nyt.
  2. Klik på Tagkonfiguration og så Universal Analytics.
  3. Angiv Sporingstype til Hændelse.
  4. Udfyld Hændelsessporingsparametre:
   • Kategori: Formularer
   • Handling: Indsend
   • Etiket: Generering af kundeemner – {{Form ID}}
    Bemærk! De krøllede parenteser bruges i tekstfelter og tilpasset kode til at erstatte et gyldigt Tag Manager-variabelnavn med den relevante værdi, der hentes fra hændelsen.
  5. Ikke-interaktionshit: Falsk
  6. Google Analytics-indstillinger: Vælg en eksisterende Google Analytics-indstillingsvariabel, eller opret en ny.
  7. Klik på Triggers, og vælg den trigger, som du oprettede i trin 3 med titlen "Trigger – Indsendelser af Min formular".
  8. Gem tagget som "GA – Hændelsestag – Formularindsendeler".
 5. Offentliggør containeren.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu