Dynamický remarketing služby Google Ads

Pomocou remarketingu môžete zobrazovať reklamy ľuďom, ktorí v minulosti navštívili váš web alebo použili vašu mobilnú aplikáciu. Dynamický remarketing zlepšuje tento proces tým, že návštevníkom zobrazuje reklamu na konkrétny výrobok, ktorý si v minulosti pozreli na vašom webe.

Tento sprievodca poskytuje informácie, ako implementovať dynamický remarketing služby Google Ads pomocou Správcu značiek Google. Ak chcete tento postup pochopiť lepšie, skôr než sa pokúsite o implementáciu tejto značky, prečítajte si sprievodcu dynamickým remarketingom v centre pomoci služby Google Ads.

Prehľad

Postup značkovania webu pre remarketing:

 • Nasaďte remarketingovú značku Google Ads na každú stránku svojho webu.

 • Pre každú remarketingovú udalosť odošlite dynamické hodnoty remarketingovej značke v kľúčových krokoch svojho webu. Tieto hodnoty môžu predstavovať údaje, ako sú identifikátor výrobku, ktorý si používateľ pridal do košíka, miesto odletu a cieľ letu, ktorý používateľ hľadal, identifikátor proma v rámci ponuky, na ktorú používateľ klikol, atď.

Dynamický remarketing môžete implementovať pre online organizáciu ľubovoľného typu. Zoznam dynamických hodnôt, ktoré by sa mali zaznamenávať, bude závisieť od firemných cieľov vášho webu. Pre rôzne kategórie podnikania, ako sú vzdelávanie, pracovné ponuky, cestovanie a ďalšie, sú definované parametre. Pozrite si zoznam udalostí a parametrov v centre pomoci služby Google Ads a vyberte pre svoju organizáciu vhodnú kategóriu.

Kroky implementácie sú nasledujúce:

 1. Vyplnenie hodnôt udalostí a parametrov
 2. Vloženie dynamických hodnôt do remarketingovej značky
 3. Určenie spúšťačov remarketingovej značky
 4. Testovanie a nasadenie

Vyplnenie hodnôt udalostí a parametrov

Prvým krokom implementácie je zaznamenanie údajov z vášho webu tak, aby sa dali spracovať v Správcovi značiek. Ak chcete zaznamenávať údaje zo stránky, budete musieť implementovať premennú Správcu značiek. Údaje možno získavať viacerými spôsobmi, napríklad zo súborov cookie prvej strany, z dátovej vrstvy alebo vlastného kódu JavaScript.

Vloženie hodnôt do remarketingovej značky

Keď nakonfigurujete značku na prijímanie cieľových údajov v podobe premenných, použite tieto premenné na vkladanie údajov do šablóny remarketingovej značky Google Ads v Správcovi značiek.

Určenie spúšťačov remarketingovej značky

Ďalším krokom je definovanie spúšťačov, ktoré informujú Správcu značiek o tom, kedy má spúšťať jednotlivé inštancie remarketingovej značky. Spúšťače môžete definovať na základe integrovaných premenných, ktoré zahŕňajú zobrazenia stránky, kliknutie na odkaz, kliknutie na tlačidlo, odoslanie formulára atď. Môžete si vytvoriť aj spúšťače založené na vlastnej udalosti, ktoré sa v Správcovi značiek registrujú prostredníctvom dátovej vrstvy.

Testovanie a nasadenie

Posledným krokom je otestovanie značiek na webe pomocou režimu ukážky Správcu značiek. Keď sa všetky modelové prípady dokončia a vy budete môcť potvrdiť, že značky sa spúšťajú správne a s očakávanými dynamickými hodnotami, môžete ich implementovať zverejnením kontajnera.

Ak chcete získať podrobné pokyny na implementáciu remarketingových značiek pomocou Správcu značiek, vyberte si spôsob implementácie remarketingovej značky, ktorý chcete použiť:

Sprievodca implementáciou

Táto sekcia obsahuje postup implementácie dynamických remarketingových značiek Google Ads v Správcovi značiek s jednou inštanciou remarketingovej značky pre všetky kroky nákupného lievika.

Hlavné kroky tohto postupu sú:

 1. Nakonfigurujte svoj web tak, aby odovzdával hodnoty do Správcu značiek prostredníctvom dátovej vrstvy alebo vlastného kódu JavaScript.
 2. V Správcovi značiek vytvorte premenné dátovej vrstvy.
 3. Vytvorte spúšťače.
 4. Nakonfigurujte remarketingovú značku pomocou vlastných parametrov.
Nastavenie kódu dátovej vrstvy na vašom webe

Nastavenie kódu dátovej vrstvy na vašom webe

Tento krok sa vyžaduje iba v prípade spôsobu implementácie, pri ktorom budete explicitne odovzdávať dynamické údaje do Správcu značiek prostredníctvom dátovej vrstvy. Spolupracujte s vývojárom na konfigurácii kódu dátovej vrstvy na vašom webe. Ak plánujete zhromažďovať dynamické hodnoty pomocou vlastných premenných v jazyku JavaScript cez Správcu značiek, tento krok preskočte.

Objekt dataLayer() slúži na odovzdávanie vlastných dát z vášho webu do Správcu značiek. Tento kód treba umiestniť nad kód kontajnera, aby boli dáta pri spustení Správcu značiek k dispozícii. Nižšie je uvedený vzorový útržok kódu na vytvorenie dátovej vrstvy a následné odoslanie celkovej hodnoty košíka používateľa a zoznamu produktov v košíku:

<script>
dataLayer = [];
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 998.55,
  'items': [{
    'id': 1234,
    'google_business_vertical': 'retail'}, {
    'id': 45678,
    'google_business_vertical': 'retail'}]
  });
</script>

Názvy kľúčov sú v tomto prípade ľubovoľné a nemusia spĺňať žiadne požiadavky (napr. nemusia zodpovedať zvyklostiam pomenovania vlastných parametrov pre remarketingovú značku Google Ads). Musíte sa však uistiť, že pri každom odoslaní rovnakého typu informácií do Správcu značiek používate rovnaký názov kľúča.

Na odovzdanie poľa items použite JavaScript. Objekt items by mal vždy obsahovať dva kľúče. Prvý zodpovedá hlavnému identifikátoru výrobku alebo služby (napríklad „id“ alebo „destination“) a druhý (kľúč google_business_vertical) predstavuje typ informačného kanála, ktorý sa s týmto identifikátorom zhoduje.

Používatelia prehliadača Google Chrome môžu na overenie správnej implementácie dátovej vrstvy a zobrazenie údajov odovzdaných z webu do Správcu značiek použiť Tag Assistant.

Niektoré kroky lievika môžu nastať asynchrónne (t. j. bez úplného opätovného načítania stránky). Môže sa to napríklad stať, keď pridáte do košíka produkt a stránka sa nezmení. Namiesto toho sa môže zobraziť správa alebo upozornenie s informáciou o úspešnom pridaní. Je dôležité, aby sa mohli zaznamenať dynamické udalosti košíka. Bez nich vám môže uniknúť mnoho používateľov, ktorí nedokončili nákup. Vaše remarketingové snahy tak budú nepresnejšie.

Spôsob dataLayer.push() umožňuje nastaviť premenné a spúšťať značky po načítaní Správcu značiek. Ak napríklad používateľ pridá určitú položku do nákupného košíka, môžete použiť túto funkciu na aktualizáciu dátovej vrstvy:

<script>
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id: '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});
</script>

Konfigurácia premenných

Nakonfigurujte premennú Správcu značiek pre každý druh dynamických údajov, ktorý chcete odovzdať do remarketingovej značky. V tomto príklade budeme mať premennú pre názov udalosti, hodnotu a položky udalosti.

 • Názov udalosti: názov udalosti dynamického remarketingu, ktorý opisuje meranú udalosť. Systém Google Ads ho používa na zaradenie používateľov do jedného z niekoľkých automaticky vygenerovaných zoznamov používateľov. Odporúčame vám použiť konkrétnu skupinu názvov udalostí zo zoznamu odporúčaných udalostí uvedených v centre pomoci služby Google Ads.

 • Hodnota udalosti: hodnota remarketingovej udalosti. Ide o celkovú hodnotu výrobkov alebo služieb, s ktorými používateľ interaguje.

 • Položky udalosti: zoznam položiek, s ktorými používateľ interaguje. Táto premenná musí obsahovať súbor objektov s atribútmi v súlade so schémou položiek dynamického remarketingu. Každá položka musí obsahovať aspoň jeden z týchto atribútov: id, location_id, origin, destination, start_date, end_date, google_business_vertical.

Pozrite si zoznam udalostí a parametrov v centre pomoci služby Google Ads.

Pomocou Správcu značiek môžete dynamické údaje zaznamenávať viacerými spôsobmi. Hodnoty môžete napríklad explicitne odovzdávať zo svojho webu do Správcu značiek prostredníctvom dátovej vrstvy, prípadne môžete pomocou Správcu značiek extrahovať dáta z webu (ak je to možné) pomocou vlastných premenných jazyka JavaScript.

Aktualizujte svoj web tak, aby odovzdával hodnoty do Správcu značiek prostredníctvom dátovej vrstvy: ide o robustnejší spôsob konfigurácie remarketingovej značky. Tento spôsob bude odovzdávať dynamické hodnoty z dátovej vrstvy priamo do vašej remarketingovej značky. Vyžaduje však, aby na vašom webe vývojár zmenil kód. Odporúčame vám použiť konkrétnu skupinu názvov udalostí zo zoznamu odporúčaných udalostí. Keď budú údaje dostupné v dátovej vrstve, vytvorte v Správcovi značiek premenné dátovej vrstvy na odovzdanie hodnôt do svojich značiek. V Správcovi značiek vytvorte premennú dátovej vrstvy pre položky a ďalšiu pre atribút hodnota:

 1. Kliknite na Premenné a potom Nová.
 2. Vyberte možnosť Premenná dátovej vrstvy.
 3. Do poľa Názov premennej dátovej vrstvy zadajte položky.
 4. Kliknite na Uložiť.

Zopakovaním týchto krokov vytvorte druhú premennú dátovej vrstvy, ktorá používa ako názov premennej dátovej vrstvy atribút hodnota.

Vývojári si môžu prečítať viac o implementáciách dátovej vrstvy na webe pre vývojárov Správcu značiek.

Použitie vlastných premenných jazyka JavaScript: na vyplnenie dynamických hodnôt parametrov zo Správcu značiek vlastnými značkami môžete použiť vlastný kód JavaScript. Tento postup je kratší ako predchádzajúci a niekedy predstavuje najpraktickejší spôsob použitia remarketingových značiek, pretože nevyžaduje žiadne zmeny kódu priamo na webe. Môžete napísať vlastný kód JavaScript, ktorý získa požadované dynamické hodnoty zo zdrojového kódu existujúcich stránok a odošle ich do značky.

Vo všeobecnosti platí, že údaje vyžadované remarketingovou značkou sa už nachádzajú niekde v dokumente a dajú sa načítať prostredníctvom kódu JavaScript vloženého na stránku pomocou Správcu značiek. Nevýhodou tohto spôsobu je jeho závislosť od zdrojového kódu webu v čase implementácie. Budúce zmeny Správcu značiek si tak môžu vyžiadať kontrolu vlastného kódu JavaScript.

Ak ste na svojom webe implementovali dátovú vrstvu…

Vyberte typ premennej Premenná dátovej vrstvy a zadajte názov kľúča dátovej vrstvy, ktorý Správcovi značiek umožní nájsť očakávané dáta pre konfigurovanú premennú.

Ak ste dátovú vrstvu neimplementovali…

Bez dátovej vrstvy budete musieť extrahovať potrebnú dynamickú hodnotu zo zdrojového kódu. Môžete na to použiť premennú v jazyku JavaScript v Správcovi značiek. Identifikujte premennú zo svojho existujúceho kódu JavaScript a vytvorte premennú jazyka JavaScript v Správcovi značiek, ktorá používa názov premennej.

Ak nepoužívate dátovú vrstvu a na získavanie dynamických hodnôt parametrov používate vlastné premenné v jazyku JavaScript, je veľmi pravdepodobné, že na vyplnenie rovnakého vlastného parametra budete musieť použiť odlišnú stratégiu v závislosti od kroku lievika.

Spôsob vyplnenia identifikátora produktu na stránke produktu sa napríklad môže líšiť od spôsobu vyplnenia identifikátora produktu na stránke košíka alebo na stránke s potvrdením nákupu, pretože zdrojový kód alebo premenné jazyka JavaScript, ktoré môžete podmienene spájať, budú pre každý krok odlišné. Preto možno nebudete môcť vytvoriť jediný identifikátor produktu pre premennú, ktorý bude fungovať v každom prípade. Namiesto toho budete musieť pre každý scenár vyžadujúci tieto informácie vytvoriť jednu premennú na extrahovanie identifikátora produktu.

Konfigurácia spúšťačov

Ďalším krokom je nastavenie spúšťačov remarketingovej značky v Správcovi značiek. Každý spúšťač je vytvorený na základe konkrétneho typu udalosti a zahŕňa aspoň jeden filter určujúci, kedy sa má značka spustiť.

Spúšťače založené na zobrazení stránky

Vo väčšine prípadov musíte vytvoriť spúšťač založený na zobrazení konkrétnej stránky alebo podskupiny stránok. Vezmime si ako príklad web elektronického obchodu. Zvyčajne chceme vytvoriť jeden spúšťač na spustenie značky na všetkých stránkach produktov, ďalší spúšťač na spustenie značky na stránke košíka a ďalší na spustenie značky na stránke s potvrdením nákupu.

Vytvorenie spúšťača zobrazenia stránky

 1. Kliknite na Spúšťače a potom Nový.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia spúšťača a vyberte Zobrazenie stránky.
 3. Ako podmienku spustenia spúšťača nastavte Niektoré zobrazenia stránky.
 4. V sekcii Spustiť tento spúšťač, keď dôjde k udalosti a budú splnené všetky tieto podmienky zadajte Webová adresa stránky a potom obsahuje a potom <cesta>, pričom <cesta> je predvídateľná časť webovej adresy pre stránky, kde chcete spustiť túto značku (napr. /vyrobky/).

Ak chcete vytvoriť spúšťač, ktorý spustí značku pri skupine stránok (napr. stránky výrobkov), použite operátory, ako sú obsahuje alebo zhoduje sa s regulárnym výrazom, aby spúšťač zodpovedal požadovanej webovej adrese stránky.

Spúšťače bez webovej adresy

V prípadoch, že sa na odlíšenie typov stránok nemôže použiť webová adresa, môžete ako filtre pre udalosť zobrazenia stránky použiť iné premenné. Môže byť prítomný napríklad atribút identifikátora:

<div id="cart_title">Nákupný košík</div>

Ak chcete vytvoriť spúšťač, ktorý sa spustí, keď bude nájdený tento atribút:

 1. Kliknite na Spúšťače a potom Nový.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia spúšťača a vyberte Viditeľnosť prvku.
 3. Nastavte možnosť Spôsob výberu na položku Identifikátor.
 4. Do poľa Identifikátor prvku zadajte hodnotu cart_title.
 5. Nastavte spúšťanie tejto značky raz za stránku.
 6. Nastavte Minimálne percento viditeľnosti na 1 %.
 7. Ako podmienku spustenia spúšťača nastavte možnosť Všetky udalosti viditeľnosti.

Asynchrónne udalosti

Na zaistenie optimálnej výkonnosti kampaní dynamického remarketingu je dôležité spúšťať značky hneď potom, ako používateľ dokončí dôležitý krok v nákupnom lieviku, napríklad pri pridaní výrobku do nákupného košíka. Ak aktualizácia košíka nepovedie k novému zobrazeniu stránky, môžete nastaviť spúšťanie na základe udalosti kliknutia alebo vlastnej udalosti.

Ak máte implementovanú dátovú vrstvu, pomocou vlastnej udalosti informujte Správcu značiek o pridaní výrobku do košíka a zároveň odovzdajte relevantné informácie o výrobku.

Pri pridaní položky do košíka by mal váš kód webu používať na pridanie udalosti do dátovej vrstvy funkciu dataLayer.push():

dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id': '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});

Ďalej vytvorte spúšťač v Správcovi značiek:

 1. Kliknite na Spúšťače a potom Nový.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia spúšťača a vyberte Iné: Vlastná udalosť.
 3. Nastavte Názov udalosti na hodnotu add_to_cart.
TIP: Ak nepoužívate dátovú vrstvu, budete musieť nastaviť spúšťač založený na kliknutí, ktorý spustí značku, keď používateľ klikne na tlačidlo. Prečítajte si viacej o udalostiach.

Konfigurácia inštancie značky

Máte teda všetko, čo potrebujete, aby ste to mohli spojiť do jedného celku. Premenné ste nakonfigurovali na prijímanie dynamických údajov a spúšťače ste nastavili tak, aby Správcu značiek informovali, kedy má spúšťať remarketingové značky. Posledným krokom je nastavenie remarketingovej značky s konfigurovanými premennými.

Nižšie uvádzame príklad konfigurácie remarketingovej značky:

 1. Kliknite na Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky a vyberte Remarketing v službe Google Ads.
 3. Nastavte položku Konverzný identifikátor (a voliteľnú položku Štítok konverzie) na hodnotu, ktorú poskytne Google Ads. Ďalšie informácie
  TIP: Použite pre svoj konverzný identifikátor v službe Google Ads premennú s konštantným reťazcom. Zjednoduší vám to tvorbu a spravovanie ďalších značiek Google Ads.
 4. Začiarknite políčko Send dynamic remarketing event data (Odosielať údaje udalostí dynamického remarketingu) a odkážte na premenné Správcu značiek, ktoré ste vytvorili predtým:
  • Názov udalosti: {{Event}}
  • Hodnota udalosti: {{value}}
  • Položky udalosti: {{items}}

Implementácia značky konverzie

Implementujte značku konverzie služby Google Ads ako doplnok k remarketingovej značke a využite tak algoritmy automatických ponúk v reálnom čase, ako sú cieľová CZA alebo cieľové ROAS. Vytvorte novú remarketingovú značku Google Ads, nastavte spúšťanie značky na všetky stránky a pridajte všetky spúšťače, ktoré ste vytvorili pre ostatné značky, ako blokovacie spúšťače:

 1. Kliknite na Značky a potom Nová.
 2. Kliknite na položku Konfigurácia značky a vyberte Remarketing v službe Google Ads.
 3. Nastavte Konverzný identifikátor (a voliteľnú položku Štítok konverzie) na hodnotu, ktorú poskytne Google Ads. Ďalšie informácie
 4. Kliknite na možnosť Spúšťanie a vyberte spúšťač, ktorý sa spustí na všetkých stránkach.
 5. Kliknite na Pridať výnimku a zadajte výnimku pre každý spúšťač, ktorý už je pokrytý vlastnými parametrami zadanými vyššie.

Testovanie a nasadenie

Pri každej konfigurácii Správcu značiek si vždy pozrite ukážku svojich zmien a otestujte ich, aby ste sa ubezpečili, že kontajner funguje podľa očakávaní. Je tiež vhodné, aby ste testovanie vykonávali s otvorenou konzolou jazyka JavaScript a videli tak, či váš vlastný kód JavaScript nespôsobuje chyby. Otestujte rôzne scenáre, aby ste overili, že konfigurácia značky sa správa podľa očakávaní: pridajte do košíka rôzne typy produktov, pozrite si košík s viacerými produktmi atď.

Pri používaní vlastných premenných jazyka JavaScript alebo vlastných značiek HTML je najvhodnejšie vložiť kód do bloku skúsiť/zachytiť. Ak spustenie kódu vyvolá chybu (čo sa môže stať, ak sa web niekedy v budúcnosti zmení a váš vlastný kód sa tak stane neplatným), namiesto vyvolania výnimky dôjde k „zachyteniu“ interpretačným programom pre kód JavaScript. Pri testovaní kódu odstráňte princíp skúsiť/zachytiť, aby ste mohli v konzole sledovať akékoľvek chyby, ktoré sa objavia. Po oprave všetkých chýb a overení správneho fungovania kódu znova pridajte blok skúsiť/zachytiť.

Po otestovaní zmien kontajner zverejnite a aktivujte tak svoju konfiguráciu dynamického remarketingu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?