G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Remarketing dynamiczny w Google Ads

Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam osobom, które już odwiedziły Twoją witrynę lub użyły Twojej aplikacji mobilnej. Remarketing dynamiczny jest rozwinięciem tej koncepcji, ponieważ umożliwia wyświetlanie reklamy konkretnego produktu, którym dany użytkownik zainteresował się wcześniej w witrynie.

Z tego przewodnika dowiesz się, jak zaimplementować remarketing dynamiczny w Google Ads, korzystając z Menedżera tagów Google. Przed wdrożeniem tagów zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem konfiguracji remarketingu dynamicznego w Centrum pomocy Google Ads.

Omówienie

Aby otagować witrynę pod kątem remarketingu, musisz:

 • Wdrożyć tag remarketingowy Google Ads na wszystkich stronach swojej witryny.

 • Przekazywać do tagu remarketingowego dynamiczne wartości poszczególnych zdarzeń remarketingowych opisujących kluczowe działania wykonywane w witrynie. Wartości te mogą obejmować identyfikator produktu, który użytkownik dodał do koszyka, miejsca wylotu i przylotu wyszukiwane przez użytkownika, identyfikator promocji związany z ofertą, którą kliknął użytkownik, itd.

Remarketing dynamiczny można stosować w przypadku dowolnej działalności online. Lista wartości dynamicznych, jakie trzeba przechwytywać, będzie zależeć od przeznaczenia witryny. W przypadku wielu kategorii działalności, takich jak edukacja, praca czy podróże, parametry są już zdefiniowane. Zobacz listę zdarzeń i parametrów w Centrum pomocy Google Ads i wybierz parametr, który jest odpowiedni dla Twojej firmy.

Etapy implementacji są następujące:

 1. Wypełnianie zdarzeń i wartości parametrów
 2. Wstawianie wartości dynamicznych w tagu remarketingowym
 3. Określanie reguł uruchamiających tag remarketingowy
 4. Testowanie i wdrażanie

Wypełnianie zdarzeń i wartości parametrów

Pierwszy etap implementacji obejmuje przechwytywanie danych z witryny tak, by Menedżer tagów mógł je przetworzyć. Aby przechwycić dane ze swojej strony, trzeba wdrożyć zmienną Menedżera tagów. Dane mogą być przechwytywane na kilka sposobów, np. przez własne pliki cookie, warstwę danych lub niestandardowy kod JavaScript.

Wstawianie wartości w tagu remarketingowym

Gdy już skonfigurujesz tag do odbierania danych docelowych jako zmiennych, będzie możliwe ich użycie do wstawiania danych do szablonu tagu remarketingowego Google Ads w Menedżerze tagów.

Określanie reguł uruchamiających tag remarketingowy

Następnym etapem jest określenie reguł, które informują Menedżera tagów, kiedy mają być uruchamiane poszczególne wystąpienia tagu remarketingowego. Możesz tworzyć reguły na podstawie zmiennych wbudowanych powiązanych z wyświetleniami strony, kliknięciami linków, kliknięciami przycisków, przesłanymi formularzami itp. Można też tworzyć reguły powiązane ze zdarzeniem niestandardowym. Są one rejestrowane w Menedżerze tagów przez warstwę danych.

Testowanie i wdrażanie

Ostatnim etapem jest przetestowanie tagów w witrynie za pomocą trybu podglądu Menedżera tagów. Gdy testy zostaną ukończone, a tagi uruchamiają się prawidłowo i z oczekiwanymi wartościami dynamicznymi, możesz je wdrożyć, publikując kontener.

Aby wyświetlić szczegółowe instrukcje implementacji tagów remarketingowych za pomocą Menedżera tagów, wybierz metodę implementacji, którą chcesz zastosować:

Przewodnik po implementacji

W tej sekcji opisujemy, jak wdrożyć dynamiczne tagi remarketingowe Google Ads w Menedżerze tagów, tworząc po jednym wystąpieniu tagu remarketingowego dla każdego etapu ścieżki zakupowej.

Oto główne etapy tego procesu:

 1. Skonfigurowanie witryny tak, by wartości były przekazywane do Menedżera tagów poprzez warstwę danych lub niestandardowy kod JavaScript.
 2. Utworzenie zmiennych warstwy danych w Menedżerze tagów.
 3. Utworzenie reguł.
 4. Skonfigurowanie tagu remarketingowego z parametrami niestandardowymi.
Konfiguracja kodu warstwy danych w witrynie

Konfiguracja kodu warstwy danych w witrynie

Ten etap jest wymagany tylko w przypadku metody implementacji, w której przekazujesz dane dynamiczne bezpośrednio do Menedżera tagów za pomocą warstwy danych. Poproś o pomoc programisty przy konfigurowaniu kodu warstwy danych w witrynie. Pomiń ten etap, jeśli planujesz pobieranie wartości dynamicznych poprzez niestandardowe zmienne kodu JavaScript i Menedżera tagów.

Obiekt dataLayer() służy do przekazywania niestandardowych danych z witryny do Menedżera tagów. Kod ten należy umieścić przed kodem kontenera Menedżera tagów, by dane były dostępne, gdy Menedżer tagów zacznie uruchamiać tagi. Poniżej podajemy przykładowy fragment kodu do utworzenia warstwy danych i przekazywania łącznej wartości koszyka i listy znajdujących się w nim produktów:

<script>
dataLayer = [];
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 998.55,
  'items': [{
    'id': 1234,
    'google_business_vertical': 'retail'}, {
    'id': 45678,
    'google_business_vertical': 'retail'}]
  });
</script>

Nazwy kluczy są dowolne i nie muszą spełniać żadnych wymogów (np. nie muszą odpowiadać konwencji nazewnictwa parametrów niestandardowych dla tagu remarketingowego Google Ads). Musisz jednak upewnić się, że używasz tej samej nazwy klucza za każdym razem, gdy przekazujesz do Menedżera tagów ten sam rodzaj informacji.

Prześlij tablicę items za pomocą kodu JavaScript. Obiekt items powinien mieć klucz odpowiadający głównemu identyfikatorowi produktu lub usługi (np. id lub destination) oraz klucz google_business_vertical reprezentujący typ pliku danych, do którego należy dopasować identyfikator.

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome mogą za pomocą rozszerzenia Tag Assistant sprawdzać, czy warstwa danych została prawidłowo zaimplementowana, i wyświetlać dane przekazywane przez witrynę do Menedżera tagów.

Niektóre kroki ścieżki mogą następować asynchronicznie (tj. bez pełnego ponownego załadowania strony). Tak jest np. w sytuacji, gdy użytkownik dodaje produkt do koszyka, a strona nie zmienia się, a tylko pojawia się nakładka lub komunikat o powodzeniu. Możliwość rejestrowania dynamicznych zdarzeń koszyków jest ważna, bo w przeciwnym razie dane śledzenia konwersji nie uwzględniałyby wielu osób, które porzuciły koszyk, a to pogorszyłoby skuteczność remarketingu.

Metoda dataLayer.push() umożliwia wyznaczanie zmiennych i uruchamianie tagów po wczytaniu Menedżera tagów. Jeśli np. użytkownik dodaje artykuł do koszyka, możesz użyć tej funkcji, by aktualizować warstwę danych:

<script>
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id: '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});
</script>

Konfigurowanie zmiennych

Skonfiguruj osobną zmienną Menedżera tagów dla każdej porcji danych dynamicznych, które mają być przekazywane do tagu remarketingowego. W tym przykładzie mamy po jednej zmiennej dla parametrów „Nazwa zdarzenia”, „Wartość zdarzenia” i „Elementy zdarzenia”.

 • Nazwa zdarzenia: nazwa zdarzenia remarketingu dynamicznego, która opisuje zdarzenie objęte pomiarem. System Google Ads wykorzystuje ją, by przypisywać użytkowników do jednej z kilku list generowanych automatycznie. Zalecamy użycie określonego zestawu nazw zdarzeń z listy rekomendowanych zdarzeń opisanych w Centrum pomocy Google Ads.

 • Wartość zdarzenia: wartość zdarzenia remarketingowego. Jest to łączna wartość produktów lub usług, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję.

 • Elementy zdarzenia: lista elementów, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję. Ta zmienna musi być tablicą obiektów o właściwościach zgodnych ze schematem elementu remarketingu dynamicznego. Każdy element musi mieć co najmniej jedną z tych właściwości: „id”, „location_id”, „origin”, „destination”, „start_date”, „end_date” lub „google_business_vertical”.

Zobacz listę zdarzeń i parametrów w Centrum pomocy Google Ads.

Dane dynamiczne można rejestrować za pomocą Menedżera tagów na kilka sposobów. Na przykład można przekazywać wartości bezpośrednio z witryny do Menedżera tagów za pomocą warstwy danych lub (jeśli to możliwe) można użyć Menedżera tagów do pobrania ich ze strony za pomocą niestandardowych zmiennych kodu JavaScript.

Zaktualizowanie witryny tak, aby wartości były przekazywane do Menedżera tagów poprzez warstwę danych: to bardziej niezawodna metoda konfigurowania tagu remarketingowego. Będzie ona przekazywać wartości dynamiczne bezpośrednio do Twojego tagu remarketingowego z warstwy danych, ale wymaga wprowadzenia zmian przez programistę w kodzie witryny. Zalecamy użycie określonego zestawu nazw wydarzeń z listy rekomendowanych zdarzeń. Gdy dane będą dostępne w warstwie danych, utwórz zmienne warstwy danych w Menedżerze tagów, by przekazać te wartości do tagów. W Menedżerze tagów utwórz jedną zmienną warstwy danych dla obiektu „items” i drugą dla obiektu „value”:

 1. Kliknij Zmienne a potem Nowa.
 2. Kliknij Zmienna warstwy danych.
 3. W polu Nazwa zmiennej warstwy danych wpisz „items”.
 4. Kliknij Zapisz.

Powtórz te czynności, aby utworzyć drugą zmienną warstwy danych z atrybutem value jako nazwą zmiennej warstwy danych.

Programiści mogą znaleźć więcej informacji o wdrażaniu warstwy danych w witrynie dla programistów Menedżera tagów.

Użycie niestandardowych zmiennych JavaScript: możesz też użyć niestandardowego kodu JavaScript, by uzupełnić wartości parametrów dynamicznych z Menedżera tagów za pomocą tagów niestandardowych. To mniej zaawansowane podejście, ale może się czasem okazać bardziej praktyczne przy wdrażaniu tagów remarketingowych, ponieważ nie wymaga modyfikowania kodu bezpośrednio w witrynie. Możesz napisać niestandardowy kod JavaScript, który będzie pobierać wymagane wartości dynamiczne z istniejącego kodu źródłowego stron i przekazywać je do tagu.

Zasadniczo dane, które mają być przekazane do tagu remarketingowego, już znajdują się w dokumencie i można je pobrać za pomocą kodu JavaScript, który jest wprowadzany na stronie przez Menedżera tagów. Wadą tej metody jest to, że opiera się na kodzie źródłowym witryny z momentu implementacji, dlatego przyszłe aktualizacje Menedżera tagów mogą wymagać zmiany niestandardowego kodu JavaScript.

Jeśli masz zaimplementowaną w witrynie warstwę danych...

Jako typ zmiennej wybierz Zmienna warstwy danych i wpisz nazwę klucza warstwy danych, w którym Menedżer tagów będzie mógł znaleźć dane niezbędne dla konfigurowanej zmiennej.

Jeśli nie masz zaimplementowanej w witrynie warstwy danych...

Musisz wyodrębniać niezbędne wartości dynamiczne z kodu źródłowego. Możesz to zrobić w Menedżerze tagów, używając zmiennej kodu JavaScript. Wyodrębnij tę zmienną z kodu JavaScript i utwórz zmienną JavaScript w Menedżerze tagów, używając nazwy wyodrębnionej zmiennej.

Jeśli nie korzystasz z warstwy danych i pobierasz wartości parametrów dynamicznych za pomocą niestandardowych zmiennych kodu JavaScript, musisz użyć innej strategii, aby zapełniać ten sam parametr niestandardowy na różnych etapach ścieżki.

Na przykład sposób wprowadzania identyfikatora produktu na stronie produktu będzie różnić się od sposobu wprowadzania identyfikatora produktu na stronie koszyka czy też na stronie potwierdzenia zakupu. Dzieje się tak, ponieważ fragmenty kodu źródłowego lub zmienne JavaScript, z których możesz skorzystać w tym celu, będą odmienne dla poszczególnych etapów. Dlatego nie możesz utworzyć tylko jednej zmiennej „identyfikator produktu”, która sprawdzi się w każdych okolicznościach. Zamiast tego musisz utworzyć po jednej zmiennej do wyodrębniania identyfikatora produktu dla każdego scenariusza, w ramach którego będziesz potrzebować tej informacji.

Konfigurowanie reguł

Następnym etapem jest skonfigurowanie w Menedżerze tagów reguł dla tagu remarketingowego. Reguły tworzy się, określając typ zdarzenia i dodając co najmniej jeden filtr, który wskazuje, kiedy ma nastąpić uruchomienie tagu.

Reguły oparte na wyświetleniu strony

W większości przypadków potrzebne będą reguły oparte na wyświetleniu konkretnej strony lub zestawu stron. Na przykład: w witrynie e-commerce należałoby najczęściej utworzyć jedną regułę uruchamiającą tag na wszystkich stronach produktów, kolejną do uruchamiania tagu na stronie koszyka i jeszcze jedną do uruchamiania tagu na stronie z potwierdzeniem zakupu.

Aby utworzyć regułę opartą na wyświetleniu strony:

 1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
 2. Kliknij kolejno Skonfiguruj regułęWyświetlenie strony.
 3. Wybierz warunek uruchamiania reguły Niektóre wyświetlenia strony.
 4. W sekcji „Uruchom tę regułę, gdy nastąpi zdarzenie i wszystkie te warunki zostaną spełnione” wpisz URL strony a potem zawiera a potem <ścieżka>, gdzie <ścieżka> stanowi przewidywalną część adresu URL w przypadku stron, na których chcesz uruchamiać ten tag (np. /produkty/).

Aby utworzyć regułę uruchamiającą tag na grupie stron (np. na stronach produktów), trzeba użyć takich operatorów jak „zawiera” lub „pasuje do wyrażenia regularnego”, by reguła pasowała do adresu URL odpowiedniej strony.

Reguły nieoparte na adresach URL

W przypadkach, gdy URL nie może być wykorzystany do rozróżniania typów stron, można użyć innych zmiennych jako filtrów zdarzenia wyświetlenia strony, np. atrybutu identyfikatora:

<div id="cart_title">Koszyk</div>

Aby utworzyć regułę, która uruchomi tag, gdy ten atrybut zostanie znaleziony:

 1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
 2. Kliknij kolejno Skonfiguruj regułęWidoczność elementu.
 3. Ustaw Metodę wyboru na Identyfikator.
 4. W polu Identyfikator elementu wpisz cart_title.
 5. Skonfiguruj tag tak, by uruchamiał się tylko raz na stronę.
 6. Ustaw Minimalny widoczny odsetek na 1%.
 7. Wybierz warunek uruchamiania reguły Wszystkie zdarzenia związane z widocznością.

Zdarzenia asynchroniczne

Aby zapewnić jak największą skuteczność kampanii remarketingu dynamicznego, tagi powinny być uruchamiane natychmiast po zrealizowaniu przez użytkownika ważnego etapu na ścieżce zakupowej, takiego jak dodanie produktu do koszyka. Jeśli aktualizacja koszyka nie powoduje nowego wyświetlenia strony, można użyć reguły opartej na kliknięciu lub zdarzeniu niestandardowym.

Jeśli masz wdrożoną warstwę danych, użyj zdarzenia niestandardowego, które będzie przesyłać do Menedżera tagów informację o dodaniu produktu do koszyka wraz z odpowiednimi danymi produktu.

Gdy użytkownik doda produkt do koszyka, kod strony powinien użyć metody dataLayer.push(), by dodać zdarzenie do warstwy danych:

dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id': '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});

Następnie utwórz regułę w Menedżerze tagów:

 1. Kliknij Reguły a potem Nowa.
 2. Kliknij kolejno Skonfiguruj regułęInne: Zdarzenie niestandardowe.
 3. W polu Nazwa zdarzenia ustaw add_to_cart.
WSKAZÓWKA: jeśli nie korzystasz z warstwy danych, musisz utworzyć regułę opartą o kliknięcie, która spowoduje uruchomienie tagu, gdy użytkownik kliknie przycisk. Więcej informacji o zdarzeniach

Konfigurowanie wystąpienia tagu

Masz już wszystkie potrzebne elementy. Zmienne są skonfigurowane w sposób umożliwiający odbieranie danych dynamicznych, a utworzone reguły przesyłają do Menedżera tagów informacje, kiedy uruchamiać tagi remarketingowe. Ostatnim krokiem jest określenie ustawień tagu remarketingowego z zastosowaniem skonfigurowanych zmiennych.

Oto przykładowa konfiguracja tagu remarketingowego:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguGoogle Ads – remarketing.
 3. Ustaw Identyfikator konwersji (i opcjonalnie Etykietę konwersji) na wartości uzyskane z Google Ads. Więcej informacji
  WSKAZÓWKA: w identyfikatorze konwersji Google Ads użyj zmiennej ciągu stałego. Dzięki temu ułatwisz sobie tworzenie dodatkowych tagów Google Ads i zarządzanie nimi.
 4. Zaznacz pole „Send dynamic remarketing event data" i odwołaj się do zmiennych Menedżera tagów, które utworzono wcześniej:
  • Nazwa zdarzenia: {{Event}}
  • Wartość zdarzenia: {{value}}
  • Elementy zdarzenia: {{items}}

Implementacja tagu konwersji

Oprócz tagu remarketingowego zaimplementuj tag konwersji Google Ads. Pozwoli Ci to korzystać z działających w czasie rzeczywistym, automatycznych algorytmów określania stawek, takich jak docelowy CPA czy docelowy ROAS. Utwórz nowy tag remarketingowy Google Ads, ustaw regułę uruchamiającą na wszystkie strony i dodaj wszystkie reguły utworzone dla innych tagów jako reguły blokujące:

 1. Kliknij kolejno Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguGoogle Ads – remarketing.
 3. Ustaw Identyfikator konwersji (i opcjonalnie Etykietę konwersji) na wartości uzyskane z Google Ads. Więcej informacji
 4. Kliknij Reguły i wybierz regułę, która spowoduje uruchomienie tagu na wszystkich stronach.
 5. Kliknij Dodaj wyjątek i wpisz wyjątek dla każdego tagu już uwzględnionego w podanych wyżej parametrach niestandardowych.

Testowanie i wdrażanie

Przy każdej konfiguracji Menedżera tagów zawsze wyświetlaj podgląd i testuj zmiany, by zapewnić prawidłowe działanie kontenera. Warto też testować przy otwartej konsoli JavaScript i sprawdzać, czy niestandardowy kod JavaScript nie powoduje żadnych błędów. Przetestuj różne sytuacje i sprawdź, czy konfiguracja tagu działa prawidłowo: dodaj różne rodzaje produktów do koszyka, wyświetl koszyk z wieloma produktami itp.

Zalecamy, by podczas korzystania ze zmiennych kodu JavaScript lub niestandardowych tagów HTML wpisywać kod w bloku try-catch. Jeśli kod wywoła błąd (może tak się zdarzyć, jeśli witryna zostanie w przyszłości zmodyfikowana, przez co niestandardowa konfiguracja kodu remarketingowego stanie się nieprawidłowa), zostanie to wykryte przez interpreter JavaScript i nie spowoduje zgłoszenia wyjątku. Podczas testowania kodu lepiej usunąć blok try-catch, by móc obserwować w konsoli ewentualne błędy. Gdy naprawisz błędy i zweryfikujesz poprawne działanie kodu, dodaj blok try-catch ponownie.

Po przetestowaniu zmian opublikuj kontener, by uruchomić konfigurację remarketingu dynamicznego Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
102259
false
false