G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Динамичен ремаркетинг в Google Ads

Ремаркетингът Ви дава възможност да показвате реклами на хора, които вече са посетили уебсайта Ви или са използвали мобилното Ви приложение. Динамичният ремаркетинг извежда това една стъпка напред, като показва на посетителите Ви реклама с конкретния продукт, който преди това са преглеждали на сайта Ви.

Това ръководство показва как да внедрите динамичен ремаркетинг в Google Ads с помощта на Мениджър на маркери на Google. За да разберете по-добре процеса, прегледайте ръководството за динамичен ремаркетинг в Помощния център на Google Ads, преди да се опитате да извършите това внедряване на маркер.

Общ преглед

За да маркирате сайта си за ремаркетинг, трябва да:

 • внедрите маркер на Google Ads за ремаркетинг на всяка страница от сайта си;

 • предадете динамични стойности на маркера за ремаркетинг на основните стъпки в сайта си за всяко събитие за ремаркетинг. Тези стойности могат да включват идентификатора на продукта за артикул, който потребител е добавил в кошницата си, мястото на излитане и направлението на полета, който е търсил даден потребител, идентификационния номер на дадена промоция, върху която е кликнал потребителят, и др.

Динамичният ремаркетинг може да бъде внедрен за всякакъв вид онлайн организация. Списъкът с динамични стойности, които трябва да бъдат прихващани, зависи от бизнес целите на уебсайта Ви. Дефинирани са параметри за различни бизнес категории, като например образование, обяви за работа, пътувания и др. Вижте списъка със събития и параметри в Помощния център на Google Ads и изберете този, който е подходящ за организацията Ви.

Трябва да изпълните следните стъпки за внедряване:

 1. Попълнете стойностите на събитията и параметрите
 2. Поставете динамичните стойности в маркера за ремаркетинг
 3. Посочете задействания за активиране на маркера за ремаркетинг
 4. Изпробвайте и внедрете

Попълнете стойностите на събитията и параметрите

Първата стъпка от внедряването е да съберете данни от уебсайта си така, че да могат да бъдат обработени от Мениджър на маркери на Google. За да събирате данни от страницата си, трябва да внедрите променлива на Мениджър на маркери. Данните могат да се извличат по няколко начина – например от „бисквитки“ на посещавания домейн, слоя данни или персонализиран код на JavaScript.

Поставете стойностите в маркера за ремаркетинг

След като конфигурирате маркера да получава целевите данни като променливи, използвайте тези променливи, за да поставите данни в шаблона за маркер на Google Ads за ремаркетинг в Мениджър на маркери.

Посочете задействания за активиране на маркера за ремаркетинг

Следващата стъпка е да се определят задействания, които указват на Мениджър на маркери кога да задейства всеки екземпляр на маркера за ремаркетинг. Можете да определите задействания въз основа на вградени променливи, които включват показвания на страници, кликване върху връзка, кликване върху бутон, изпращане на формуляр и т.н. Освен това можете да създавате задействания въз основа на персонализирано събитие, които се регистрират в Мениджър на маркери посредством слоя данни.

Изпробвайте и внедрете

Последната стъпка е да изпробвате маркерите на сайта си чрез режима за визуализация на Мениджър на маркери. Щом всички описания на теста бъдат завършени и можете да потвърдите, че маркерите се задействат правилно с очакваните динамични стойности, можете да ги внедрите, като публикувате контейнера.

За подробни инструкции как да внедрите маркер за ремаркетинг с Мениджър на маркери на Google изберете метода на внедряване, който възнамерявате да използвате:

Ръководство за внедряване

В този раздел е описано как се внедряват маркери на Google Ads за динамичен ремаркетинг в Мениджър на маркери с един екземпляр на маркера за ремаркетинг за всички стъпки във фунията на покупката.

Основните стъпки за този процес са следните:

 1. Конфигурирайте уебсайта си, така че да предава стойности на Мениджър на маркери посредством слой данни или персонализиран JavaScript.
 2. Създайте променливи на слоя данни в Мениджър на маркери.
 3. Създайте задействания.
 4. Конфигурирайте маркер за ремаркетинг с персонализирани параметри.
Настройте кода на слоя данни на сайта си

Настройте кода на слоя данни на сайта си

Тази стъпка е задължителна, ако изберете метода за внедряване, при който изрично ще предавате динамични данни към Мениджър на маркери на Google посредством слоя данни. Работете с програмист, за да конфигурирате кода на слоя данни на уебсайта си. Пропуснете я, ако възнамерявате да събирате динамичните стойности чрез персонализирани променливи на JavaScript посредством Мениджър на маркери на Google.

Обектът dataLayer() се използва за предаване на персонализирани данни от сайта Ви към Мениджър на маркери. Този код трябва да бъде поставен над кода за контейнера Ви, така че данните да са налице при изпълнението на Мениджър на маркери. По-долу следва примерен фрагмент от код, за да създадете слой данни и след това да предадете общата стойност на пазарската кошница и списъка с продукти в нея:

<script>
dataLayer = [];
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 998.55,
  'items': [{
    'id': 1234,
    'google_business_vertical': 'retail'}, {
    'id': 45678,
    'google_business_vertical': 'retail'}]
  });
</script>

Имената на ключовете са произволни в случая и не е необходимо да отговарят на каквито и да е изисквания (напр. не е нужно да съответстват на правилата за наименуване на персонализирани параметри за маркера на Google Ads за ремаркетинг), но трябва да се уверите, че използвате едно и също име на ключ всеки път, когато предавате същия тип информация към Мениджър на маркери.

Използвайте JavaScript, за да подадете масив от items. Обектът на items трябва да има ключ, който съответства на основния идентификатор на продукта или услугата (например ID или destination), както и ключ  google_business_vertical, който представлява типът емисия, с който трябва да бъде съпоставен идентификаторът.

Потребителите на Google Chrome могат да използват Помощник за маркери за потвърждаване, че слоят данни е правилно внедрен, и за преглеждане на данните, предадени от сайта към Мениджър на маркери на Google.

Някои стъпки във фунията може да бъдат асинхронни (т.е. без пълно презареждане на страницата). Например това може да се случи, когато в количката се добави продукт и страницата не се променя. Вместо това може да се покаже съобщение за успех или предупреждение. Важно е да можете да събирате тези динамични събития в количката. В противен случай може да пропуснете много потребители, които изоставят количката си, и това да направи усилията Ви за ремаркетинг по-малко точни.

Методът dataLayer.push() Ви позволява да задавате променливи и да задействате маркери след зареждането на Мениджър на маркери. Ако например потребител добави артикул в пазарска кошница, можете да използвате тази функция, за да актуализирате слоя данни:

<script>
dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id: '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});
</script>

Конфигуриране на променливите

Конфигурирайте променлива на Мениджър на маркери за всяка част от динамичните данни, която искате да предадете на маркера за ремаркетинг. В този пример разполагаме с променлива за „Име на събитие“, „Стойност на събитие“ и „Елементи в събитие“.

 • Име на събитието: Името на събитието за динамичен ремаркетинг, което описва измерваното събитие. Използва се от системата на Google Ads, за да приписва потребители на един от няколко автоматично генерирани списъка. Препоръчваме Ви да използвате конкретен набор от имена на събития от списъка с препоръчителни събития, описани в Помощния център на Google Ads.

 • Стойност на събитието: Стойността на събитието за ремаркетинг. Това представлява общата стойност на продуктите или услугите, с които взаимодейства потребителя.

 • Елементи в събитието: Списъкът с елементи, с които взаимодейства потребителят. Тази променлива трябва да представлява масив от обекти, чиито стойности следват схемата на елементите за динамичен ремаркетинг. Всеки елемент трябва да има едно или няколко от следните свойства: „id“, „location_id“, „origin“, „destination“, „start_date“, „end_date“, „google_business_vertical“.

Вижте списъка със събития и параметри в Помощния център на Google Ads.

Има няколко начина за събиране на динамични данни с Мениджър на маркери. Можете например да ги предавате изрично на Мениджър на маркери от уебсайта си чрез слоя данни или да използвате Мениджър на маркери, за да ги извличате от сайта си, ако е възможно, използвайки персонализирани променливи на JavaScript.

Актуализирайте сайта си, така че да предава стойности на Мениджър на маркери посредством слой данни: Това е най-надеждният начин за конфигуриране на маркер за ремаркетинг. По този начин динамичните стойности ще се предават директно на маркера за ремаркетинг от слоя данни, но се изисква намесата на програмист, който да направи промени в кода на уебсайта Ви. Препоръчваме Ви да използвате конкретен набор от имена на събития от списъка с препоръчителни събития. Когато данните за събитията са налице в слоя данни, създайте променливи в слоя данни в Мениджър на маркери, за да предадете тези стойности на маркерите си. В Мениджър на маркери създайте променлива в слоя данни за „items“ и друга за „value“:

 1. Кликнете върху Променливи и след това Нова.
 2. Изберете Променлива в слоя данни.
 3. За Име на променливата в слоя данни, въведете „items“.
 4. Кликнете върху Запазване.

Повторете стъпките, за да създадете втора променлива в слоя данни, която използва „value“ като име на променливата.

Програмистите могат да научат повече за внедряванията на слоеве данни на сайта за програмисти на Мениджър на маркери.

Използване на персонализирани променливи на JavaScript: Другият начин е да използвате персонализиран код на JavaScript, за да попълните стойностите на динамичните параметри от Мениджър на маркери с персонализирани маркери. Макар и по-малко надежден от предишния, този подход понякога е най-практичният начин за внедряване на маркери за ремаркетинг, тъй като не изисква да правите промени в кода директно на сайта си. Можете да напишете персонализиран код на JavaScript, който ще извлича необходимите динамични стойности от съществуващия изходен код на страниците и ще ги предава към маркера.

По принцип данните, нужни на маркера за ремаркетинг, вече съществуват някъде в документа и могат да бъдат извлечени посредством код на JavaScript, който се вкарва в страницата чрез Мениджър на маркери на Google. Недостатъкът на метода е, че разчита на изходния код на страницата Ви във вида му по време на внедряването и при бъдещи промени в Мениджър на маркери на Google може да се наложи да преразгледате персонализирания си код на JavaScript.

Ако сте внедрили слоя данни в сайта си...

За тип на променливата изберете Променлива в слоя данни и въведете името на ключа за слоя данни, откъдето Мениджър на маркери може да намери очакваните данни за променливата, която конфигурирате.

Ако сте внедрили слоя данни...

Без слоя данни трябва да извлечете необходимата динамична стойност от изходния код. Можете да направите това посредством променлива на JavaScript на Мениджър на маркери. Намерете променливата в съществуващия си код на JavaScript и създайте променлива в JavaScript в Мениджър на маркери, която използва името на променливата.

Ако не използвате слоя данни и разчитате на персонализирани променливи на JavaScript, за да събирате стойности на динамичните параметри, много вероятно е да се наложи да използвате различна стратегия, за да попълните един и същ персонализиран параметър в зависимост от стъпката във фунията, която разглеждате.

Начинът, по който попълвате идентификатора на продукта на продуктова страница например, може да е различен от този, по който го попълвате на страницата на кошницата или на страницата за потвърждаване на покупката, тъй като изходният код или променливите на JavaScript, които можете да използвате като база, ще са различни за всяка стъпка. Следователно е възможно да не успеете да създадете една-единствена променлива „product ID“, която да е подходяща при всички обстоятелства. Вместо това ще трябва да създадете по една променлива, която да извлича идентификатора на продукта, за всеки сценарий, при който Ви е необходима тази информация.

Конфигуриране на задействания

Следващата стъпка е да настроите задействания в Мениджър за маркера за ремаркетинг. Всяко задействане е съставено посредством посочване на тип събитие и един или няколко филтъра, които указват кога да се задейства даден маркер.

Задействания, основани на показване на страницата

В повечето случаи задействането, което трябва да създадете, ще се основава на показването на конкретна страница или на подмножество от страници. В уебсайт за електронна търговия например обикновено е препоръчително да се създаде едно задействане, активиращо маркера на всички продуктови страници, второ, активиращо маркера на страницата на кошницата, и трето, активиращо маркера на страницата за потвърждаване на покупката.

За да създадете задействане за показване на страница:

 1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете Показване на страница.
 3. Задайте задействането да се активира при Някои показвания на страници.
 4. В секцията Стартиране на това задействане при възникване на събитие и когато всички условия са верни въведете URL адрес на страницата и след това съдържа и след това <path>, където <path> е предвидима част от URL адреса на страниците, на които искате да се задейства маркерът (напр. /produkti/).

За да създадете задействане, което активира маркер в група от страници (напр. продуктовите страници), използвайте оператори като „съдържа“ или „съвпада с регулярни изрази“, така че да съответстват на URL адреса на желаната страница.

Задействания, които не са основани на URL адрес

В ситуации, когато URL адресът не може да се използва за разграничаване на типовете страници, можете да използвате други променливи като филтри за събитието „показване на страница“. Например може да присъства идентификационен атрибут:

<div id="cart_title">Пазарска кошница</div>

За да създадете задействане, което се активира при откриването на този атрибут:

 1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете Видимост на елемента.
 3. Задайте Метод на избиране на ID.
 4. В полето Идентификатор на елемент въведете cart_title.
 5. Настройте маркера да се задейства веднъж за страница.
 6. Задайте Минимален процент видимост на 1%.
 7. Задайте задействането да се активира при Всички събития за видимост.

Асинхронни събития

За да осигурите най-висока ефективност за кампаниите си с динамичен ремаркетинг, е важно маркерите да се задействат веднага щом потребителят изпълни важна стъпка във фунията на покупка, като например добавяне на продукт в кошницата. Ако актуализирането на количката не доведе до ново показване на страницата, можете да задействате на базата на събитие, свързано с кликване, или персонализирано събитие.

Ако имате внедрен слой данни, използвайте персонализирано събитие, за да укажете на Мениджър на маркери, че в кошницата е добавен продукт и същевременно да предадете подходящата продуктова информация.

Когато към кошницата бъде добавен артикул, кодът на уебсайта Ви трябва да използва dataLayer.push(), за да добави събитие към слоя данни.

dataLayer.push({
  'event': 'add_to_cart',
  'value': 78.45,
  'items' : [{
    'id': '1234',
    'google_business_vertical': 'retail'
  }]
});

След това създайте задействане в Мениджър на маркери:

 1. Кликнете върху Задействания и след това Ново.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на задействане и изберете Друго: Персонализирано събитие.
 3. Задайте Име на събитието на add_to_cart.
СЪВЕТ: Ако не използвате слоя данни, трябва да настроите задействане на базата на кликване, за да стартирате задействане на маркер, когато потребителят кликне върху бутон. Научете повече за събитията.

Конфигуриране на екземпляр на маркер

Вече имате всички парчета, които са готови да бъдат сглобени. Конфигурирали сте променливите си да получават динамични данни и сте настроили задействанията да указват на Мениджър на маркери кога да задейства маркерите за ремаркетинг. Последната стъпка е да настроите маркера за ремаркетинг с конфигурираните променливи.

Следва примерна конфигурация на маркер за ремаркетинг:

 1. Кликнете върху Маркери и след това Нов.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на маркери и изберете Ремаркетинг в Google Ads.
 3. Задайте Идент. № на реализацията (и по избор Етикет на реализацията) на предоставената от Google Ads стойност. Научете повече
  СЪВЕТ: Използвайте променлива „константен низ“ за идентификационния номер на реализацията си в Google Ads. Това ще улесни създаването и управлението на допълнителни маркери на Google Ads.
 4. Поставете отметка да квадратчето „Изпращане на данни за събитие за динамичен ремаркетинг“ и упоменете създадените по-рано променливи на Мениджър на маркери:
  • Име на събитието: {{Event}}
  • Стойност на събитието: {{value}}
  • Елементи в събитието: {{items}}

Внедряване на маркер за реализация

Внедрете маркера на Google Ads за реализация в допълнение към маркера за ремаркетинг, за да се възползвате от алгоритмите за автоматично офериране в реално време, като целева СРА и целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Създайте нов маркер за ремаркетинг на Google Ads, задайте активиращото задействане на всички страници и добавете всички задействания, които сте създали за другите маркери, като блокиращи задействания:

 1. Кликнете върху Маркери и след това Нов.
 2. Кликнете върху Конфигуриране на маркери и изберете Ремаркетинг в Google Ads.
 3. Задайте Идент. № на реализацията (и по избор Етикет на реализацията) на предоставената от Google Ads стойност. Научете повече.
 4. Кликнете върху Задействане и изберете задействане, които да се активира на всички страници.
 5. Кликнете върху Добавяне на изключение и въведете изключение за всяко задействане, което вече е обхванато от персонализираните параметри, въведени по-горе.

Изпробвайте и внедрете

С всяка конфигурация на Мениджър на маркери винаги визуализирайте и тествайте промените си, за да се уверите, че контейнерът работи спрямо очакванията. Добра идея е и да тествате с конзолата на JavaScript, когато е отворена, за да проверите дали персонализираният код на JavaScript води до грешки. Изпробвайте различни сценарии, за да се уверите, че конфигурацията на маркера работи правилно: добавете различни типове продукти в количката, прегледайте количката, когато в нея има няколко продукта, и прочее.

Когато използвате персонализирани променливи на JavaScript или персонализирани HTML маркери, добра практика е да запишете кода си в конструкция за прихващане на изключения. Ако кодът Ви задейства грешка (това е възможно, ако сайтът Ви се промени в някакъв момент в бъдещето, което ще направи персонализирания Ви код невалиден), тя ще бъде „хваната“ от интерпретатора на JavaScript, вместо да предизвика изключение. Когато тествате кода си обаче, премахнете конструкцията за прихващане на изключения, за да можете да наблюдавате в конзолата какви грешки задейства кодът Ви. Когато отстраните възможните грешки и потвърдите, че кодът Ви работи правилно, добавете обратно конструкцията за прихващане на изключения.

След като изпробвате промените си, публикувайте контейнера, за да активирате конфигурацията за динамичен ремаркетинг в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
102259
false