Cân nhắc trước khi cài đặt

Để tiết kiệm thời gian và tránh nhầm lẫn, dưới đây là một số điều cần cân nhắc trước khi bạn bắt đầu triển khai Trình quản lý thẻ của Google.

Quản lý tài khoản

Khi bạn thiết lập tài khoản Trình quản lý thẻ lần đầu tiên, hãy đề ra chiến lược để xác định xem ai sẽ là người quản lý tài khoản trong thời gian dài và cách xử lý quyền sở hữu tài khoản nếu có thành viên trong nhóm của bạn thay đổi vai trò.

Việc đề ra một chiến lược sẽ giúp đảm bảo rằng nếu có ai đó rời khỏi tổ chức của bạn và thông tin đăng nhập tài khoản của họ bị chấm dứt, tổ chức sẽ vẫn có quyền truy cập vào tài khoản Trình quản lý thẻ. Một số tổ chức ủy quyền vai trò quản trị viên cho nhiều người dùng. Trong khi những tổ chức khác lại tạo một tài khoản Google chính, chuyên dùng để quản lý Trình quản lý thẻ cho tổ chức của họ. Hãy chọn giải pháp phù hợp nhất với bạn.

Thiết lập một tài khoản Trình quản lý thẻ cho mỗi tổ chức. Tổ chức quản lý thẻ nên tạo tài khoản Trình quản lý thẻ. Ví dụ: nếu đại lý quản lý thẻ thay mặt cho công ty của bạn, thì công ty phải tạo tài khoản Trình quản lý thẻ của Google và sau đó, thêm tài khoản Google của đại lý dưới dạng người dùng.

Các đại lý có thể quản lý các tài khoản hiện tại của khách hàng trong mục quản trị của Trình quản lý thẻ. Nhiều người dùng có thể quản lý cùng một tài khoản Trình quản lý thẻ của Google và mỗi người dùng có thể được quản trị viên tài khoản cấp quyền truy cập khác nhau. Khách hàng 360 có thể thêm và kiểm soát các vùng chứa bổ sung bằng cách sử dụng khu vực.

Nhiều tên miền web

Cách tốt nhất là thiết lập một vùng chứa cho mỗi tên miền web. Tuy nhiên, nếu trải nghiệm người dùng và thẻ trên trang web dàn trải trên nhiều tên miền, tốt nhất nên thiết lập một vùng chứa phục vụ cho tất cả các tên miền có liên quan. Dưới đây là một vài cân nhắc:

  • Bạn có thể gặp khó khăn khi chia sẻ cấu hình giữa các vùng chứa nếu không sử dụng tính năng xuất và nhập vùng chứa hoặc bằng cách sử dụng API. Nếu các thẻ và nguyên lý kích hoạt tương tự nhau trên các tên miền, hãy sử dụng một vùng chứa duy nhất.
  • Khi có ai đó xuất bản vùng chứa, tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức, bất kể tên miền. Nếu bạn cần áp dụng các nội dung thay đổi cho một tên miền mà không muốn làm ảnh hưởng đến các tên miền khác, hãy sử dụng vùng chứa khác nhau cho từng tên miền.

Tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi tên miền chéo.

Xem xét những thẻ bạn sẽ cần và vị trí triển khai các thẻ đó

Cách tốt nhất cho mọi triển khai Trình quản lý thẻ là bắt đầu với chiến lược phân tích và kế hoạch triển khai thẻ. Xác định tất cả các thẻ bạn đã triển khai trên trang web hoặc ứng dụng hiện tại của mình. Đối với các dự án mới, hãy xác định loại thẻ bạn cần.

Nghĩ về thông tin nào bạn muốn thu thập và xác định xem có thêm thẻ nào mà bạn muốn triển khai hay không. Nếu dữ liệu bạn muốn thu thập không có sẵn, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thông tin về cách chuyển dữ liệu bổ sung vào thẻ.

Nếu tất cả các thẻ của bạn kích hoạt khi tải trang và mỗi trang có một URL duy nhất thì chỉ cần triển khai vùng chứa cơ bản là đủ. Nếu trường hợp kích hoạt thẻ của bạn phức tạp hơn, bạn có thể muốn thực hiện triển khai vùng chứa được tùy chỉnh nhiều hơn. Các giải pháp tùy chỉnh này thường triển khai một lớp dữ liệu. Lớp dữ liệu này là mã sẽ giúp Trình quản lý thẻ chuyển dữ liệu từ trang web hoặc ứng dụng đến thẻ.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?